КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

  від 25.12.2015                          № 2-4  /V11

Про  сільський   бюджет  на 2016 рік

           Відповідно до статті 77 Бюджетного кодексу України,  пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська  рада

                                           в и р і ш и л а:

        1.Визначити на 2016 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 1890166 грн. в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1860589 грн. та спеціального  фонду  в сумі 29577 грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1890166 грн. в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1860589 грн. та спеціального фонду в сумі 29577 грн..

 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2016 рік, в тому числі по загальному фонду
1860589 грн. та спеціального фонду в сумі 29577 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення;

 3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  7442 гривень.

 4. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

 5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

         6. Затвердити в складі видатків  сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 271184 грн. згідно з додатком 6

 до цього рішення.

7. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

9. Відповідно до  статті  23  Бюджетного  кодексу України:

 У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету  окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету сільський голова за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює  перерозподіл  бюджетних  асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі,в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

         У межах загального обсягу бюджетних призначень  головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за тимчасовою класифікацією  видатків та  кредитування  бюджет,  а також збільшення видатків  розвитку  за  рахунок зменшення інших видатків (окремо  за  загальним та спеціальним фондами  бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування,бюджету і фінансів;

         Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та  спеціальним фондами сільського бюджету на:

  • оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків ;
  • видатки, пов’язані з  функціонуванням  органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової  класифікації видатків та кредитування.

10. Відповідно  до  статей 43 та 73 БКУ доручити виконавчому комітету сільської ради, у разі необхідності, отримувати  у  порядку визначеному КМУ позички  на   покриття тимчасових касових розривів  сільського  бюджету,  пов’язаних  із  забезпеченням  захищених  видатків  загального фонду в межах  поточного бюджетного  періоду за  рахунок коштів  єдиного казначейського  рахунку на договірних  умовах   без нарахування  відсотків  за  користування  цими  коштами з обов’язковим  їх поверненням  до  кінця поточного бюджетного  періоду.   

11. Додатки 1-6 до рішення є його невід’ємною частиною.

 

Сільський голова                                                                                        С.І.Коваль

                                                                                                                 

                                                                                                                КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 04.02.2016                                     № 4-2/V1I

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 25.12.2015 № 2-4/VII

«Про сільський бюджет на 2016 рік »

        Відповідно до п. 7 ст.78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів сільська рада

в и р і ш и л а:

     1. Внести зміни до рішення сільської ради від 25.12.2015 № 2-4/VII.

1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:

    Визначити на 2016 рік:

    - доходи сільського бюджету у сумі 1890166,00 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1859821,00 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 30345,00 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

   - видатки сільського бюджету у сумі 2232872,00 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1849710,00 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 383162,00 грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення;

 -дефіцит сільського бюджету на 2016 рік у сумі 341938,00 грн. у т.ч. по загальному фонду у сумі -10879,00 грн., по спеціальному фонду у сумі 352817,00 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 333000,00 грн., згідно з додатком №2 до цього рішення.

1.2. Пункт 2 викласти  у новій редакції:

Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником бюджетних коштів у сумі 2232872,00 грн., в тому числі по загальному фонду
1849710,00 грн. та спеціального фонду в сумі 383162,00 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення:

1.3. Пункт 4 викласти у новій редакції:

- Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення, а саме:

- по загальному фонду:

- Субвенція районному бюджету у сумі 114653,00 грн.

- субвенція  сільським та селищним  радам у сумі 2600,00 грн.

- субвенція з районного бюджету у сумі 185734,00 грн.

1.4. Пункт 5 викласти у новій редакції:

Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів фінансування, яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.

1.5. Пункт 7 викласти у новій редакції:

 Затвердити  в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 6 до цього рішення.

2.  У зв’язку з цим пункти 5-11 вважати пунктами 6-12.

   3. Додатки 1,2,3,4,5,6 викласти у новій редакції.

     4. Додатки № 1- 6 до цього рішення є невід’ємною частиною.

     5. Контроль за виконанням  рішення  покласти на постійну комісію з питань   

     планування бюджету та  фінансів /Л.С.Пушко/.

Сільський   голова                                                                                   С.І.Коваль

 

                                                                                                                      КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 22.03.2016                                 № 5-10/V1I

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 25.12.2015 № 2-4/VII

«Про сільський бюджет на 2016 рік »

        Відповідно до п. 7 ст.78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів сільська рада

в и р і ш и л а :

     1. Внести зміни до рішення сільської ради від 25.12.2015 № 2-4/VII.

1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:

    Визначити на 2016 рік:

   - видатки сільського бюджету у сумі 2232872,00 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1849710,00 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 383162,00 грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення;

 -дефіцит сільського бюджету на 2016 рік у сумі 341938,00 грн. у т.ч. по загальному фонду у сумі -10879,00 грн., по спеціальному фонду у сумі 352817,00 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 333000,00 грн., згідно з додатком №2 до цього рішення.

1.2. Пункт 2 викласти  у новій редакції:

Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником бюджетних коштів у сумі 2232872,00 грн., в тому числі по загальному фонду
1849710,00 грн. та спеціального фонду в сумі 383162,00 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення:

1.3. Пункт 4 викласти у новій редакції:

- Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення, а саме:

- по загальному фонду:

- Субвенція районному бюджету у сумі 117417 грн.

- субвенція  сільським та селищним  радам у сумі 2600,00 грн.

- субвенція з районного бюджету у сумі 185734,00 грн.

1.4. Пункт 7 викласти у новій редакції:

 Затвердити  в складі видатків сільського бюджету кошти в сумі 313851грн. на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 6 до цього рішення.

2. Додатки 3,4,6 викласти у новій редакції.

     3. Додатки № 1- 6 до цього рішення є невід’ємною частиною.

     4. Контроль за виконанням  рішення  покласти на постійну комісію з питань   

     планування бюджету та  фінансів /Л.С.Пушко/.

Сільський   голова                                                                                   С.І.Коваль

                                                                                                               КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 01.06.2016                                  № 6-4/V1I

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 25.12.2015 № 2-4/VII

«Про сільський бюджет на 2016 рік »

        Відповідно до п. 7 ст.78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів сільська рада

в и р і ш и л а:

     1. Внести зміни до рішення сільської ради від 25.12.2015 № 2-4/VII.

1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:

    Визначити на 2016 рік:

    - доходи сільського бюджету у сумі 1890465,00 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1860120,00 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 30345,00 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

   - видатки сільського бюджету у сумі 2233171,00 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1850009,00 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 383162,00 грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення;

 -дефіцит сільського бюджету на 2016 рік у сумі 341938,00 грн. у т.ч. по загальному фонду у сумі -10879,00 грн., по спеціальному фонду у сумі 352817,00 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 333000,00 грн., згідно з додатком №2 до цього рішення.

1.2. Пункт 2 викласти  у новій редакції:

Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником бюджетних коштів у сумі 2233171,00 грн., в тому числі по загальному фонду
1850009,00 грн. та спеціального фонду в сумі 383162,00 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення:

1.3. Пункт 4 викласти у новій редакції:

- Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення, а саме:

- по загальному фонду:

- Субвенція районному бюджету у сумі 121417,00 грн.

- субвенція  сільським та селищним  радам у сумі 2600,00 грн.

- субвенція з районного бюджету у сумі 186033,00 грн.

1.4. Пункт 5 викласти у новій редакції:

Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів фінансування в сумі 333000 грн., яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.

1.5. Пункт 7 викласти у новій редакції:

 Затвердити  в складі видатків сільського бюджету кошти в сумі 313851 грн. на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 6 до цього рішення.

   2. Додатки 1,2,3,4,5 викласти у новій редакції.

     3. Додатки № 1- 6 до цього рішення є невід’ємною частиною.

     4. Контроль за виконанням  рішення  покласти на постійну комісію з питань   

     планування бюджету та  фінансів /Л.С.Пушко/.

Сільський   голова                                                                                   С.І.Коваль

                                                                                                                   КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 20.07.2016                                  № 7-3/V1I

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 25.12.2015 № 2-4/VII

«Про сільський бюджет на 2016 рік »

        Відповідно до п. 7 ст.78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів сільська рада

в и р і ш и л а:

     1. Внести зміни до рішення сільської ради від 25.12.2015 № 2-4/VII.

1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:

    Визначити на 2016 рік:

    - доходи сільського бюджету у сумі 2101465,00 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2071120,00 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 30345,00 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

   - видатки сільського бюджету у сумі 2444171,00 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1939180,00 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 504991,00 грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення;

 -дефіцит сільського бюджету на 2016 рік у сумі 341938,00 грн. у т.ч. по загальному фонду у сумі -10879,00 грн., по спеціальному фонду у сумі 352817,00 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 454829,00 грн., згідно з додатком №2 до цього рішення.

1.2. Пункт 2 викласти  у новій редакції:

Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником бюджетних коштів у сумі 2444171,00 грн., в тому числі по загальному фонду
1939180,00 грн. та спеціального фонду в сумі 504991,00 грн. згідно з додатком 3 до цього рішення:

1.3. Пункт 4 викласти у новій редакції:

- Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення, а саме:

- по загальному фонду:

- Субвенція районному бюджету у сумі 190088,00 грн.

- субвенція  сільським та селищним  радам у сумі 2600,00 грн.

- субвенція з районного бюджету у сумі 186033,00 грн.

1.4. Пункт 5 викласти у новій редакції:

Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів фінансування в сумі 454829,00 грн., яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення.

1.5. Пункт 7 викласти у новій редакції:

 Затвердити  в складі видатків сільського бюджету кошти в сумі 313851,00 грн. на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 6 до цього рішення.

   2. Додатки 1,2,3,4,5 викласти у новій редакції.

     3. Додатки № 1- 6 до цього рішення є невід’ємною частиною.

     4. Контроль за виконанням  рішення  покласти на постійну комісію з питань   

     планування бюджету та  фінансів /Л.С.Пушко/.

Сільський   голова                                                                                   С.І.Коваль

                            КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ

 

від 26.09.2016                                  № 8-5/V1I

 

 

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 25.12.2015 № 2-4/VII

«Про сільський бюджет на 2016 рік »

 

 

        Відповідно до ст.72,78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів сільська рада

в и р і ш и л а:

 

     1. Внести зміни до рішення сільської ради від 25.12.2015 № 2-4/VII.

1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:

    Визначити на 2016 рік:

«1.- видатки сільського бюджету у сумі 2444,171 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1915,901 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 528,270 тис. грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення;

 -дефіцит сільського бюджету на 2016 рік у сумі 341,938 тис. грн. у т.ч. по загальному фонду у сумі -10,879 тис. грн., по спеціальному фонду у сумі 352,817 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 478,108 тис. грн., згідно з додатком №2 до цього рішення».

1.2. Пункт 2 викласти  у новій редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником бюджетних коштів у сумі 2444,171тис. грн., в тому числі по загальному фонду
1915,901 тис. грн. та спеціального фонду в сумі 528,270 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення».

1.3. Пункт 4 викласти у новій редакції:

«4. - Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення, а саме:

- по загальному фонду:

- Субвенція районному бюджету у сумі 205,461 тис. грн.

- субвенція  сільським та селищним  радам у сумі 2,600 тис. грн.

- субвенція з районного бюджету у сумі 186,033 тис. грн.».

1.4. Пункт 5 викласти у новій редакції:

«5. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів фінансування в сумі 478,108 тис. грн., яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення».

1.5. Пункт 7 викласти у новій редакції:

«7. Затвердити  в складі видатків сільського бюджету кошти в сумі 363,582 тис.грн. на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 6 до цього рішення.

   2. Додатки 2,3,4,5,6 викласти у новій редакції».

     3. Додатки № 1- 6 до цього рішення є невід’ємною частиною.

     4. Контроль за виконанням  рішення  покласти на постійну комісію з питань   

     планування бюджету та  фінансів /Л.С.Пушко/.

 

 

Сільський   голова                                                                                   С.І.Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ

 

Від 10- 27.10.2016                           № 9-1/V1I

 

 

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 25.12.2015 № 2-4/VII

«Про сільський бюджет на 2016 рік »

 

 

        Відповідно до ст.72,78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів сільська рада

в и р і ш и л а:

 

     1. Внести зміни до рішення сільської ради від 25.12.2015 № 2-4/VII.

1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:

    Визначити на 2016 рік:

«1.- видатки сільського бюджету у сумі 2443,403 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1915,133 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 528,270 тис. грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення;

 -дефіцит сільського бюджету на 2016 рік у сумі 341,938 тис. грн. у т.ч. по загальному фонду у сумі – 322,121 тис. грн., по спеціальному фонду у сумі 497,925 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 478,108 тис. грн., згідно з додатком №2 до цього рішення».

1.2. Пункт 2 викласти  у новій редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником бюджетних коштів у сумі 2443,403тис. грн., в тому числі по загальному фонду
1915,901 тис. грн. та спеціального фонду в сумі 528,270 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення».

1.3. Пункт 4 викласти у новій редакції:

«4. - Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення, а саме:

- по загальному фонду:

- Субвенція районному бюджету у сумі 205,461 тис. грн.

- субвенція  сільським та селищним  радам у сумі 2,600 тис. грн.

- субвенція з районного бюджету у сумі 186,033 тис. грн.».

1.4. Пункт 5 викласти у новій редакції:

«5. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів фінансування в сумі 478,108 тис. грн., яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення».

1.5. Пункт 7 викласти у новій редакції:

«7. Затвердити  в складі видатків сільського бюджету кошти в сумі 363,582 тис.грн. на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 6 до цього рішення.

   2. Додатки 3,6 викласти у новій редакції».

     3. Додатки № 1- 6 до цього рішення є невід’ємною частиною.

     4. Контроль за виконанням  рішення  покласти на постійну комісію з питань   

     планування бюджету та  фінансів /Л.С.Пушко/.

Сільський   голова                                                                                   С.І.Коваль

                            КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ

 

від 22.11.2016                           № 10-3/V1I

 

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 25.12.2015 № 2-4/VII

«Про сільський бюджет на 2016 рік »

 

 

        Відповідно до ст.72,78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів сільська рада

в и р і ш и л а:

 

     1. Внести зміни до рішення сільської ради від 25.12.2015 № 2-4/VII.

1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:

    Визначити на 2016 рік:

«1.- доходи сільського бюджету у сумі 2101,465 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2071,120 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 30,345 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі 2443,403 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1915,133 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 528,270 тис. грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення;

 -дефіцит сільського бюджету на 2016 рік у сумі 341,938 тис. грн. у т.ч. по загальному фонду у сумі 322,121 тис. грн., по спеціальному фонду у сумі 497,925 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 478,108 тис. грн., згідно з додатком №2 до цього рішення».

1.2. Пункт 2 викласти  у новій редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником бюджетних коштів у сумі 2443,403 тис. грн., в тому числі по загальному фонду
1915,133 тис. грн. та спеціального фонду в сумі 528,270 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення».

 

 

 

1.3. Пункт 4 викласти у новій редакції:

«4. - Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення, а саме:

- по загальному фонду:

- Субвенція районному бюджету у сумі 209,611 тис. грн.

- субвенція  сільським та селищним  радам у сумі 2,600 тис. грн.

- субвенція з районного бюджету у сумі 186,033 тис. грн.».

1.4. Пункт 5 викласти у новій редакції:

«5. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів фінансування в сумі 478,108 тис. грн., яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення».

1.5. Пункт 7 викласти у новій редакції:

«7. Затвердити  в складі видатків сільського бюджету кошти в сумі 809,536 тис. грн. на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 6 до цього рішення.

   2. Додатки 3,4,6 викласти у новій редакції».

     3. Додатки № 1- 6 до цього рішення є невід’ємною частиною.

     4. Контроль за виконанням  рішення  покласти на постійну комісію з питань   

     планування бюджету та  фінансів /Л.С.Пушко/.

Сільський   голова                                                                                   С.І.Коваль

                            КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ

 

від 23.12.2016                           № 11-2/V1I

 

 

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 25.12.2015 № 2-4/VII

«Про сільський бюджет на 2016 рік »

 

 

        Відповідно до ст.72,78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів сільська рада

в и р і ш и л а:

 

     1. Внести зміни до рішення сільської ради від 25.12.2015 № 2-4/VII.

1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:

    Визначити на 2016 рік:

«1.- доходи сільського бюджету у сумі 2101465,00 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2071120,00 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 30345,00 грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі 2443,403 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1915,133 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 528,270 тис. грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення;

 -дефіцит сільського бюджету на 2016 рік у сумі 341,938 тис. грн. у т.ч. по загальному фонду у сумі 322,121 тис. грн., по спеціальному фонду у сумі 497,925 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 478,108 тис. грн., згідно з додатком №2 до цього рішення».

1.2. Пункт 2 викласти  у новій редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником бюджетних коштів у сумі 2443,403 тис. грн., в тому числі по загальному фонду
1915,133 тис. грн. та спеціального фонду в сумі 528,270 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення».

1.3. Пункт 4 викласти у новій редакції:

«4. - Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення, а саме:

- по загальному фонду:

- Субвенція районному бюджету у сумі 209,611 тис. грн.

- субвенція  сільським та селищним  радам у сумі 2,600 тис. грн.

- субвенція з районного бюджету у сумі 186,033 тис. грн.».

1.4. Пункт 5 викласти у новій редакції:

«5. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів фінансування в сумі 478,108 тис. грн., яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення».

1.5. Пункт 7 викласти у новій редакції:

«7. Затвердити  в складі видатків сільського бюджету кошти в сумі 887881тис. грн. на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 6 до цього рішення.

   2. Додатки 3,6 викласти у новій редакції».

     3. Додатки № 1- 6 до цього рішення є невід’ємною частиною.

     4. Контроль за виконанням  рішення  покласти на постійну комісію з питань   

     планування бюджету та  фінансів /Л.С.Пушко/.

 

 

Сільський   голова                                                                                   С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________________________________________________

 

12 сесія VII скликання

 

                                                 РІШЕННЯ

 

«30» січня 2017 року                                                                            12-1/V11

  

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 23.12.2016  №11-14/VII

«Про сільський бюджет на 2017 рік »

 

 

        Відповідно до ст.72,78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів сільська рада

в и р і ш и л а:

 

    1. Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2016 № 11-14/VII.

    1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:

.​ Визначити на 2017 рік:

«1. - доходи сільського бюджету у сумі 2766,531тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2719,750 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 46,781тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки  сільського бюджету у сумі 2766,531 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 2719,750 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 46,781тис. грн. згідно з додатком № 3 цього рішення;

1.2. Пункт 2 викласти  у новій редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2017 рік , у тому числі по загальному фонду 2719,750тис. грн. та спеціальному фонду 46,781тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

 

1.2. Пункт 2 викласти  у новій редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником бюджетних коштів у сумі 2443,403 тис. грн., в тому числі по загальному фонду
1915,133 тис. грн. та спеціального фонду в сумі 528,270 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення».

1.3. Пункт 4 викласти у новій редакції:

«4. - Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення, а саме:

- по загальному фонду:

- Субвенція районному бюджету у сумі 10,130 тис. грн.

- субвенція з районного бюджету у сумі 240,951 тис. грн.».

1.4. Пункт 7 викласти у новій редакції:

«7. Затвердити  в складі видатків сільського бюджету кошти в сумі 1235,865 тис. грн. на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 6 до цього рішення.

   2. Додатки 3,4,6 викласти у новій редакції».

     3. Додатки № 1- 6 до цього рішення є невід’ємною частиною.

     4. Контроль за виконанням  рішення  покласти на постійну комісію з питань   

     планування бюджету та  фінансів /Л.С.Пушко/.

Сільський   голова                                                                                   С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

14 сесія VII скликання

                                                 РІШЕННЯ

 

«20» березня 2017 року                                                                               14-2/VII

 

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 23.12.2016  №11-14/VII

«Про сільський бюджет на 2017 рік »

 

        Відповідно до ст.72,78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів сільська рада

в и р і ш и л а:

    1. Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2016 № 11-14/VII

    1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:

 Визначити на 2017 рік:

«1. - доходи сільського бюджету у сумі 2766,531тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2719,750 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 46,781тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки  сільського бюджету у сумі 3746,774 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 3026,059 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 720,715 тис. грн. згідно з додатком № 3 цього рішення;

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 614,400 тис. грн., напрямком використання, якого визначити передачу коштів вільного залишку загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у т. ч. за рахунок спрямування вільного залишку бюджетних коштів загального фонду на 01.01.2017 згідно з  додатком № 2 до цього рішення.

-дефіцит сільського бюджету на 2017 рік у сумі 980,243  тис. грн. у т.ч. по загальному фонду у сумі 306,309 тис. грн., джерелом покриття, якого  визначити вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2017, по спеціальному фонду у сумі 673,934 тис. грн., джерелом покриття, якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) 614,400 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення».

 

1.2. Пункт 2 викласти  у новій редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником бюджетних коштів сумі 3746,774 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 3026,059 тис. грн. та спеціальному фонду 720,715 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

1.3. Пункт 4 викласти у новій редакції:

«4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення, а саме:

 по загальному фонду:

- субвенція районному бюджету у сумі 167,058 тис. грн.

- субвенція  сільським та селищним  радам у сумі 4,000 тис. грн.

- субвенція з районного бюджету у сумі 240,951 тис. грн.

 по спеціальному фонду:

- субвенція районному бюджету у сумі 150,000 тис. грн.»

1.4. Пункт 5 викласти у новій редакції:

«5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів фінансування в сумі 645,500 тис. грн., яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення».

1.5. Пункт 7 викласти у новій редакції:

«7. Затвердити  в складі видатків сільського бюджету кошти в сумі 1819,078 тис. грн. на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 6 до цього рішення».

   2. Додатки 3,4,5,6 викласти у новій редакції.

     3. Додатки № 1- 6 до цього рішення є невід’ємною частиною.

     4. Контроль за виконанням  рішення  покласти на постійну комісію з питань   

     планування бюджету та  фінансів /Л.С.Пушко/.

 

 

Сільський   голова                                                                                   С.І.Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

15 сесія VII скликання

 

                                                 РІШЕННЯ

 

«22» червня 2017 року                                                                               

15-1/VII

  

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 23.12.2016  №11-14/VII

«Про сільський бюджет на 2017 рік »

 

        Відповідно до ст.72,78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів сільська рада

в и р і ш и л а:

 

    1. Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2016 № 11-14/VII

    1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:

 Визначити на 2017 рік:

«1. - доходи сільського бюджету у сумі 2766,531тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2719,750 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 46,781тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки  сільського бюджету у сумі 3746,774 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 3026,059 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 720,715 тис. грн. згідно з додатком № 3 цього рішення;

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 614,400 тис. грн., напрямком використання, якого визначити передачу коштів вільного залишку загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у т. ч. за рахунок спрямування вільного залишку бюджетних коштів загального фонду на 01.01.2017 згідно з  додатком № 2 до цього рішення.

-дефіцит сільського бюджету на 2017 рік у сумі 980,243  тис. грн. у т.ч. по загальному фонду у сумі 306,309 тис. грн., джерелом покриття, якого  визначити вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2017, по спеціальному фонду у сумі 673,934 тис. грн., джерелом покриття, якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) 614,400 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення».

 

1.2. Пункт 2 викласти  у новій редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником бюджетних коштів сумі 3746,774 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 3026,059 тис. грн. та спеціальному фонду 720,715 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

1.3. Пункт 4 викласти у новій редакції:

«4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення, а саме:

 по загальному фонду:

- субвенція районному бюджету у сумі 167,058 тис. грн.

- субвенція  сільським та селищним  радам у сумі 4,000 тис. грн.

- субвенція з районного бюджету у сумі 240,951 тис. грн.

 по спеціальному фонду:

- субвенція районному бюджету у сумі 150,000 тис. грн.»

1.4. Пункт 5 викласти у новій редакції:

«5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів фінансування в сумі 645,500 тис. грн., яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення».

1.5. Пункт 7 викласти у новій редакції:

«7. Затвердити  в складі видатків сільського бюджету кошти в сумі 1819,078 тис. грн. на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 6 до цього рішення».

   2. Додатки 3,6 викласти у новій редакції.

     3. Додатки № 1- 6 до цього рішення є невід’ємною частиною.

     4. Контроль за виконанням  рішення  покласти на постійну комісію з питань   

     планування бюджету та  фінансів /Л.С.Пушко/.

 

 

Сільський   голова                                                                                   С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

16 сесія VII скликання

 

                                                 РІШЕННЯ

 

«02» серпня 2017 року                                                                               

16-4/VII

  

 

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 23.12.2016  №11-14/VII

«Про сільський бюджет на 2017 рік »

 

        Відповідно до ст.72,78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів сільська рада

в и р і ш и л а:

 

    1. Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2016 № 11-14/VII

    1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:

 Визначити на 2017 рік:

«1. - доходи сільського бюджету у сумі 3066,531тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 3019,750 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 46,781тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки  сільського бюджету у сумі 4046,774 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 3276,059 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 770,715 тис. грн. згідно з додатком № 3 цього рішення;

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 664,400 тис. грн., напрямком використання, якого визначити передачу коштів вільного залишку загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у т. ч. за рахунок спрямування вільного залишку бюджетних коштів загального фонду на 01.01.2017 згідно з  додатком № 2 до цього рішення.

-дефіцит сільського бюджету на 2017 рік у сумі 980,243  тис. грн. у т.ч. по загальному фонду у сумі 256,309 тис. грн., джерелом покриття, якого  визначити вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2017, по спеціальному фонду у сумі 723,934 тис. грн., джерелом покриття, якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) 695,500 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення».

1.2. Пункт 2 викласти  у новій редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником бюджетних коштів сумі 4046,774 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 3276,059 тис. грн. та спеціальному фонду 770,715 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

1.3. Пункт 4 викласти у новій редакції:

«4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення, а саме:

 по загальному фонду:

- субвенція районному бюджету у сумі 269,471 тис. грн.

- субвенція  сільським та селищним  радам у сумі 4,000 тис. грн.

- субвенція з районного бюджету у сумі 240,951 тис. грн.

 по спеціальному фонду:

- субвенція районному бюджету у сумі 150,000 тис. грн.»

1.4. Пункт 5 викласти у новій редакції:

«5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів фінансування в сумі 695,500 тис. грн., яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення».

1.5. Пункт 7 викласти у новій редакції:

«7. Затвердити  в складі видатків сільського бюджету кошти в сумі 1883,660 тис. грн. на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 6 до цього рішення».

   2. Додатки 1,2,3,4,5,6 викласти у новій редакції.

     3. Додатки № 1- 6 до цього рішення є невід’ємною частиною.

     4. Контроль за виконанням  рішення  покласти на постійну комісію з питань   

     планування бюджету та  фінансів /Л.С.Пушко/.

 

 

Сільський   голова                                                                                   С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

17 сесія VII скликання

 

                                                 РІШЕННЯ

 

«06» жовтня 2017 року                                                                               

№17-1/VII

  

 

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 23.12.2016  №11-14/VII

«Про сільський бюджет на 2017 рік »

 

        Відповідно до ст.72,78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів сільська рада

в и р і ш и л а:

 

    1. Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2016 № 11-14/VII

    1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:

 Визначити на 2017 рік:

«1. - доходи сільського бюджету у сумі 3116,531тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 3069,750 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 46,781тис. грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки  сільського бюджету у сумі 4096,774 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 3236,059 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 860,715 тис. грн.;

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 754,400 тис. грн., за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку, згідно з додатком  2 до цього рішення.

 

-дефіцит сільського бюджету на 2017 рік у сумі 980,243  тис. грн. у т.ч. по загальному фонду у сумі 166,309 тис. грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок коштів, що склався станом на 01.01.2017 та дефіцит спеціального фонду в сумі 813,934 тис. грн., за рахунок передачі коштів із загального до спеціального фонду бюджету розвитку, згідно з додатком 2 до цього рішення».

1.2. Пункт 2 викласти  у новій редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником бюджетних коштів сумі 4096,774 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 3236,059 тис. грн. та спеціальному фонду 860,715 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

1.3. Пункт 4 викласти у новій редакції:

«4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення, а саме:

 по загальному фонду:

- субвенція районному бюджету у сумі 297,391 тис. грн.

- субвенція  сільським та селищним  радам у сумі 4,000 тис. грн.

- субвенція з районного бюджету у сумі 240,951 тис. грн.

 по спеціальному фонду:

- субвенція районному бюджету у сумі 150,000 тис. грн.»

1.4. Пункт 5 викласти у новій редакції:

«5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів фінансування в сумі 785,500 тис. грн., яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення».

1.5. Пункт 7 викласти у новій редакції:

«7. Затвердити  в складі видатків сільського бюджету кошти в сумі 1895,740 тис. грн. на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 6 до цього рішення».

   2. Додатки 1,2,3,4,5,6 викласти у новій редакції.

     3. Додатки № 1- 6 до цього рішення є невід’ємною частиною.

     4. Контроль за виконанням  рішення  покласти на постійну комісію з питань   

     планування бюджету та  фінансів /Л.С.Пушко/.

 

 

Сільський   голова                                                                                   С.І.Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

19 сесія VII скликання

 

                                                 РІШЕННЯ

 

«13» грудня 2017 року                                                                               

№19-3/VII

  

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 23.12.2016  №11-14/VII

«Про сільський бюджет на 2017 рік »

 

        Відповідно до ст.72,78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів сільська рада

в и р і ш и л а:

 

    1. Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2016 № 11-14/VII (зі змінами), такі зміни:

    1.1. Пункт 2 викласти у новій редакції:

 Визначити на 2017 рік:

 «2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником бюджетних коштів сумі 4096,774 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 3236,059 тис. грн. та спеціальному фонду 860,715 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

2. Пункт 4 викласти у новій редакції:

«4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти в сумі 401,432 грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.

3. Пункт 7 викласти у новій редакції:

 «7. Затвердити  в складі видатків сільського бюджету кошти в сумі 1923,292 тис.грн. на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 6 до цього рішення».

   4. Додатки 3,4,6 викласти у новій редакції.

     5. Додатки № 1- 6 до цього рішення є невід’ємною частиною.

    6. Контроль за виконанням  рішення  покласти на постійну комісію з питань        планування бюджету та  фінансів /Л.С.Пушко/.

 

Сільський   голова                                                                                   С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

20 сесія VII скликання

                                                 РІШЕННЯ

 

«22» грудня 2017 року

 №20-11/V11

 

Про  сільський   бюджет  на 2018 рік

           

Відповідно до статті 76,77 Бюджетного кодексу України,  пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська  рада

                                           в и р і ш и л а:

        

  1. Визначити на 2018 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 3 392,525 тис. грн. в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 3 338,787тис. грн. та спеціального  фонду  в сумі 53,738 тис. грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 3 392,525 тис. грн. в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 3 338,787тис. грн. та спеціального фонду в сумі 53,738 тис. грн..

 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік, в тому числі по загальному фонду
3 338,787 тис. грн. та спеціального фонду в сумі 53,738 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення;

 3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  31,809 тис. грн.

 4.  Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти у сумі 166,372 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.

 5.  Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

         6. Затвердити в складі видатків  сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1 014,049 тис. грн. згідно з додатком

5 до цього рішення.

7. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду на 2018 рік у частині доходів є надходження,визначені статею 69.1 та 71 бюджетного кодексу України.

     10. Відповідно до  статті  23  Бюджетного  кодексу України:

 У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету  окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету сільський голова за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює  перерозподіл  бюджетних  асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі,в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

         У межах загального обсягу бюджетних призначень  головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за тимчасовою класифікацією  видатків та  кредитування  бюджет,  а також збільшення видатків  розвитку  за  рахунок зменшення інших видатків (окремо  за  загальним та спеціальним фондами  бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування,бюджету і фінансів;

         Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та  спеціальним фондами сільського бюджету на:

  • оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків ;
  • видатки, пов’язані з функціонуванням  органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової  класифікації видатків та кредитування.

11. Відповідно  до  статей 43 та 73 БКУ доручити виконавчому комітету сільської ради, у разі необхідності, отримувати  у  порядку визначеному КМУ позички  на   покриття тимчасових касових розривів  сільського  бюджету,  пов’язаних  із  забезпеченням  захищених  видатків  загального фонду в межах  поточного бюджетного  періоду за  рахунок коштів  єдиного казначейського  рахунку на договірних  умовах   без нарахування  відсотків  за  користування  цими  коштами з обов’язковим  їх поверненням  до  кінця поточного бюджетного  періоду.   

12. Додатки 1-5 до рішення є його невід’ємною частиною.

 

Сільський голова                                                                                        С.І.Коваль