Додаток №1

до рішення сільської ради

від 14.05.2019 №30-7/VІІ

Порядок

справляння єдиного податку

 

1. Платники податку

1.1. Платниками єдиного податку є суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група – фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 000 гривень;

2) друга група – фізичні особи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

— не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

—  обсяг доходу не перевищує 1 500 000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб — підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Такі фізичні особи — підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;

3) третя група – фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,  не обмежена та юридичні особи — суб’єкти господарювання  будь – якої організаційно – правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.

1.2. При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку – фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене Податковим кодексом України.

1.3. Для цілей цього Порядку під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- та відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

1.4. Не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп:

1.4.1. суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора);

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння);

5) видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом ІІІ Податкового кодексу України;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає оподаткуванню);

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

1.4.2. фізичні особи — підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

1.4.3. фізичні особи — підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

1.4.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

1.4.5. суб’єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

1.4.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, які не є платником єдиного податку;

1.4.7. фізичні та юридичні особи — нерезиденти;

1.4.8. суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

1.5. Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

 

 1. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є доходи платників єдиного податку, отримані ним від провадження підприємницької діяльності, які обкладаються єдиним податком. 

 1. Порядок визначення доходів та їх склад

3.1. Доходом платника єдиного податку є:

1) для фізичної особи — підприємця — дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 3.3 цього розділу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

2) для юридичної особи – будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формах, визначених пунктом 3.3 цього розділу.

3.2. При продажу основних засобів юридичними особами – платниками єдиного податку дохід визначається як сума коштів, отриманих від продажу таких основних засобів.

Якщо основні засоби продані після їх використання протягом 12 календарних місяців з дня введення в експлуатацію, дохід визначається як різниця між сумою коштів, отриманою від продажу таких основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу.

3.3. До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість за звітний період також включається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позивної давності.

До суми доходу платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за звітний період включається вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України.

3.4. У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).

3.5. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу.

3.6. Датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання – передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Для платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України.

3.7. У разі здійснення торгівлі товарами або послугами з використанням торговельних автоматів чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності реєстратора розрахункових операцій, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратів та/або подібного обладнання грошової виручки.

3.8. У разі якщо торгівля товарами (роботами, послугами) через торговельні автомати здійснюється з використанням жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонів, карток та/або інших замінників грошових знаків, виражених у грошовій одиниці України.

3.9. Доходи фізичної особи – платника єдиного податку, отримані в результаті провадження господарської діяльності та оподатковані згідно з цим Порядком, не включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу фізичної особи, визначеного відповідно до розділу IV Податкового кодексу України.

3.10. Не є доходом суми податків і зборів, утримані (нараховані) платником єдиного податку під час здійснення ним функцій податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нараховані платником єдиного податку відповідно до закону.

3.11. До складу доходу, визначеного цим розділом, не включаються:

1) суми податку на додану вартість;

2) суми коштів, отриманих за внутрішніми розрахунками між структурними підрозділами платника єдиного податку;

3) суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

4) суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

5) суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) — платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

6) суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, вартість яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленні податку на прибуток підприємств або загального оподатковуваного доходу фізичної особи – підприємця;

7) суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України;

8) суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника;

9) суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України, та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів;

10) дивіденди, отримані платником єдиного податку – юридичною особою від інших платників податків, оподатковані в порядку, визначеному Податковим кодексом України.

3.12. Дивіденди, що виплачуються юридичними особами власникам корпоративних прав (засновникам платників єдиного податку), оподатковуються згідно з розділами ІІІ і IV Податкового кодексу України.

3.13. Дохід визначається на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до розділу 9 цього Порядку.

3.14. Визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.

3.15. При визначенні обсягу доходу, що дає право суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді, не включається дохід, отриманий як компенсація (відшкодування) за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди.

3.16. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року, встановленого обсягу доходу для відповідної групи платників єдиного податку.

При цьому якщо протягом календарного року платники першої і другої груп  використали право на застосування іншої ставки єдиного податку у зв’язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для відповідної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному році такі платники мають за умови неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 1.1 розділу 1 цього Порядку.

 

 1. База оподаткування

Базою оподаткування для третьої  групи платників єдиного податку є обсяг доходу, визначений відповідно до вимог розділу 3 цього Порядку.

 

 1. Ставки податку

5.1. Ставки єдиного податку для платників першої – другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому Порядку — мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

5.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць для першої та другої груп платників єдиного податку,а саме:

5.2.1.Для першої групи - фізичних осіб-підприємців ставка становить 10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

5.2.2.Для другої групи – фізичних осіб-підприємців ставка становить 20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

5.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;

2) 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 цього пункту.

5.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої та  третьої групи (фізичні особи – підприємці) у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 1.1 розділу 1 цього Порядку;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої груп;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому Порядку;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або  2 пункту 1.1 розділу 1 цього Порядку.

5.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 5.3 цього розділу:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 1.1 розділу 1 цього Порядку;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому Порядку;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

 

 1. Порядок обчислення податку 

6.1. Суб’єктами підприємницької діяльності – фізичними особами, які відносяться до першої і другої груп платників податку, єдиний податок сплачується за ставками, встановленими сільською радою в залежності від виду діяльності, з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 5.4 розділу 5 цього Порядку.

6.2. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

6.3. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений  розділом  5 цього Порядку для відповідної групи таких платників єдиного податку.

6.4. Ставки, встановлені пунктами 5.3 – 5.5 цього Порядку, застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1) платники єдиного податку першої групи, які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.1 розділу 1 цього Порядку, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників єдиного податку другої або третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

2) платники єдиного податку другої групи, які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.1 розділу 1 цього Порядку, в наступному податковому (звітному) кварталі за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної  для платників єдиного податку третьої групи, або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

Такі платники до суми перевищення зобов’язані застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

3) платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи — підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.1 розділу 1 цього Порядку, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані у порядку, встановленому цим Порядком, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 1.1 розділу 1 цього Порядку, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених пунктами 5.3 – 5.5 цього Порядку, перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

4) ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 3 відсотки, може бути обрана:

а) суб’єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового кодексу України, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;

б) платником єдиного податку третьої групи, який обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотків, у разі добровільної зміни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового кодексу України;

в) суб’єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового кодексу України і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

5) у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового кодексу України, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

 

 1. Податковий період 

7.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої груп є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

7.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

7.3. Для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, установлених Податковим кодексом України, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

7.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб — підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб’єктів господарювання (новостворених), які протягом 10 календарних днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

7.5. Для суб’єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов’язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

7.6. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.

7.7. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси. 

 1. Строк та порядок сплати податку

8.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

У разі якщо сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України.

8.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

8.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом десяти календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

8.4. Сплата єдиного податку платниками першої — третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси.

8.5. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

8.6. Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 8.1 та пункту 8.5 цього розділу, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому Податковим кодексом України.

8.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

8.8. У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності або анульовано реєстрацію за рішенням органу державної податкової служби на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням органу державної податкової служби податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації.

 

 1. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку 

9.1. Платники єдиного податку першої – третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 9.1.1 – 9.1.3 цього пункту.

9.1.1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України (чи Державною фіскальною службою). Для реєстрації книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до органу державної податкової служби за місцем обліку примірник книги, у разі обрання способу ведення книги у паперовому вигляді.

9.1.2. Платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці),  які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені Міністерством фінансів України. Для реєстрації книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до органу державної податкової служби за місцем обліку примірник книги.

9.1.3. Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пунктів 44.2, 44.3 статті 44 Податкового кодексу України.

9.2. Платники єдиного податку першої та другої  груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені пунктом 8.1 розділу 8 цього Порядку.

Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 1.1 розділу 1 цього Порядку, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

9.3. Платники єдиного податку третьої групи подають до органу державної податкової служби  податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

9.4. Податкова декларація подається до органу державної податкової служби за місцем податкової адреси.

9.5. Отримані протягом податкового (звітного) періоду доходи, що перевищують обсяги доходів, встановлених пунктом 1.1 розділу 1 цього Порядку, відображаються платниками єдиного податку в податковій декларації з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 9.5.1 – 9.5.5 цього пункту.

9.5.1. Платники єдиного податку першої та другої груп  подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 1.1 розділу 1 цього Порядку, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи – підприємці) груп.

При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними цим Порядком, авансові внески, встановлені пунктом 8.1 пункту 8 цього Порядку.

Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

9.5.2. Платники єдиного податку другої групи у податковій декларації окремо відображають:

1) щомісячні авансові внески, визначені пунктом 8.1 розділу 8 цього Порядку;

2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

9.5.3. Платники єдиного податку третьої (фізичні особи – підприємці)  групи у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

9.5.4. Платники єдиного податку третьої (юридичні особи) групи у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою пунктом 5.3 розділу 5 цього Порядку;

2) обсяг доходу, оподаткований за подвійною ставкою, встановленою для таких платників пунктом 5.3 розділу 5 цього Порядку (у разі перевищення обсягу доходу).

9.5.5. У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цьому Порядку, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку першої і другої груп, платники єдиного податку в податковій декларації додатково відображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.

9.6. Сума перевищення обсягу доходу відображається у податковій декларації за податковий (звітний) період, у якому відбулося таке перевищення.

При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку першої і другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку.

9.7. Податкова декларація складається наростаючим підсумком з урахуванням норм пунктів 9.5 і 9.6 цього розділу. Уточнююча податкова декларація подається у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

9.8. Платники єдиного податку для отримання довідки про доходи мають право подати до органу державної податкової служби податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, що не звільняє такого платника податку від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

Така податкова декларація складається з урахуванням норм пунктів 9.5 і 9.6 цього розділу і не є підставою для нарахування та/або сплати податкового зобов’язання.

9.9. Форми податкових декларацій платника єдиного податку, визначених пунктами 9.2 і 9.3 цього розділу, затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 Податкового кодексу України.

9.10. Платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи – підприємці)  груп при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів дрібнороздрібної  торговельної  мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

Платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи – підприємці)  груп,  крім тих,  які здійснюють діяльність на ринках, продажу товарів дрібнороздрібної  торговельної  мережі через засоби пересувної мережі, які з 1 січня 2015 року до 30 червня 2015 року включно почали застосовувати у власній діяльності зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстраторів розрахункових операцій, з дати початку застосування реєстраторів розрахункових операцій до 1 січня 2017 року звільняються від проведення відповідно до норм Податкового кодексу України перевірок з питань дотримання порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій.

  

 1. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих

податків і зборів платниками єдиного податку 

10.1. Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

1) податку на прибуток підприємств;

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності платника першої – третьої групи (фізичної особи) та оподатковані згідно з цим Порядком;

3) податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 5.3 розділу 5 цього Порядку;

4) податку на майно (в частині земельного податку), крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються платниками єдиного податку першої – третьої груп  для провадження господарської діяльності;

10.2. Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 10.1 цього розділу, здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, встановлених Податковим кодексом України.

У разі ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником єдиного податку на загальних підставах відповідно до закону.

10.3. Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

 

 1.  Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування 

11.1. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку першої – третьої груп здійснюється відповідно до підпунктів 11.1.1 – 11.1.4 цього пункту.

11.1.1. Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби заяву.

Заява подається за вибором платника податків в один із таких способів:

 • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
 • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;
 • державному реєстратору як додаток до реєстраційної картки, що подається для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця з урахуванням вимог пункту 1.4 цього Порядку. Електронна копія заяви, виготовлена шляхом сканування, передається державним реєстратором до органу державної податкової служби одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

11.1.2. Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи — підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася держана реєстрація.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної  реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

11.1.3. Суб’єкт господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов’язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, може бути зареєстрований як платник єдиного податку (шляхом подання не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу заяви) з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснено погашення таких податкових зобов’язань чи податкового боргу.

11.1.4. Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу України, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому цього підпункту, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, установлені в пункті 1.1 розділу1 цього Порядку.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених цим Порядком.

При цьому якщо суб’єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи – підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.

Форма розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, затверджується Міністерством фінансів України.

11.1.5. За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених Податковим кодексом України для обраної ним групи, такий платник самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до  органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. При цьому у платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість у порядку, встановленому Податковим кодексом України, у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку.

11.2. Відмова від спрощеної системи оподаткування платниками єдиного податку першої – третьої груп здійснюється в порядку, визначеному підпунктами 11.2.1 — 11.2.3 цього розділу.

11.2.1. Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу державної податкової служби заяву.

11.2.2. Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України  з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів.

11.2.3. Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України, у таких випадках та в строки:

1) у разі перевищення протягом календарного року, встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої і другої груп та нездійснення такими платниками переходу на застосування іншої ставки – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

2) у разі перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 1.1 розділу 1 цього Порядку, платниками єдиного податку першої і другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

3) у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

4) у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 1.5 розділу 1 цього Порядку, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;

5) у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

6) у разі перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення;

7) у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;

8) у разі наявності податкового на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів;

9) у разі здійснення платниками першої або другої групи діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або 2 пункту 1.1. розділу 1 цього Порядку відповідно,- з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснювалася така діяльність.

11.3. У заяві зазначаються такі обов’язкові відомості:

1) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи)  або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

2) податкову адресу суб’єкта господарювання;

3) місце провадження господарської діяльності;

4) обрані  суб’єктами господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010;

5) обрані суб’єктом господарювання група та  ставка єдиного податку або зміна групи та ставки єдиного податку;

6) кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою – підприємцем у трудових відносинах, та середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи;

7) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

11.3.1. До заяви включаються такі відомості (за наявності) про:

1) зміну найменування суб’єкта господарювання (для юридичної особи) або прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

2) зміну податкової адреси суб’єкта господарювання;

3) зміну провадження господарської діяльності;

4) зміну видів господарської діяльності;

5) зміну організаційно-правової форми юридичної особи;

6) дату (період) відмови від застосування спрощеної системи у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, встановлених Податковим кодексом України;

7) дату (період) припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності;

8) зміну групи та ставки платника єдиного податку.

11.3.2. Інформація про період щорічної відпустки, і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим доданням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі.

11.4. У разі зміни найменування юридичної особи, прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.

11.5. У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

11.6. У разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи  разом з податкової декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

11.7. Форма та порядок подання заяви встановлюються Міністерством фінансів України.

 

 1.  Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платника єдиного податку 

12.1. Реєстрація суб’єкта господарювання як  платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

12.2. Міністерство фінансів України веде реєстр платників єдиного податку, в якому містяться інформація про осіб, зареєстрованих платниками єдиного податку.

12.3. У разі відсутності визначених Податковим кодексом України підстав для відмови у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку орган державної податкової служби зобов’язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему

12.4. У випадках, передбачених пунктом 11.1.2  розділу 11 цього Порядку, орган державної податкової служби, у разі відсутності визначених Податковим кодексом України підстав для відмови, здійснює реєстрацію суб’єкта господарювання як платника єдиного податку з дати, визначеної відповідно до зазначеного підпункту, протягом двох робочих днів з дати отримання органом державної податкової служби від державного реєстратора електронної копії заяви, виготовленої шляхом сканування, одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця, якщо така заява додана до реєстраційної картки.

12.5. У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку орган державної податкової служби зобов’язаний надати протягом двох робочих днів з дня подання суб’єктом господарювання відповідної заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб’єктом господарювання у встановленому порядку.

12.6. Підставами для прийняття органом державної податкової служби рішення про відмову у  реєстрації  суб’єкта  господарювання як платника єдиного податку є виключно:

1) невідповідність такого суб’єкта господарювання вимогам розділу 1 цього Порядку;

2) наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

3) недотримання таким суб’єктом вимог, встановлених підпунктом 11.1.4. пункту 11.1 розділу 11 цього Порядку.

12.7. До реєстру платників єдиного податку вносяться  такі відомості про платника єдиного податку:

1) найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи)  або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);

2) податкова адреса суб’єкта господарювання;

3) місце провадження господарської діяльності;

4) обрані фізичною особою — підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності;

5) ставка єдиного податку та група платника податку;

6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

7) дата реєстрації;

8) види господарської діяльності;

9) дата анулювання реєстрації.

12.8. У разі зміни відомостей, передбачених підпунктами 1-5 пункту 12.7 цього розділу, вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви.

12.9. За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.

Форма запиту для отримання витягу та витягу з реєстру платників єдиного податку затверджується Міністерством фінансів України.

12.10. Реєстрація  платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням органу державної податкової служби у разі:

1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України, – в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;

2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем відповідно до закону – в день отримання органом державної податкової служби від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

3)  у випадках, визначених підпунктом 11.2.3 пункту 11.2 розділу 11 цього Порядку.

12.11. У разі виявлення органами державної податкової служби під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої – третьої груп вимог, встановлених цим Порядком, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої – третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення органом державної податкової служби.

12.12. Погашення податкового боргу після анулювання реєстрації платника єдиного податку здійснюється у порядку, встановленому главою 9 розділу ІІ Податкового кодексу України. 

 1. Відповідальність платника єдиного податку

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

Секретар сільської ради                                                              Н.В.Хлопетчук

    Додаток №2
до рішення сесії
сільської ради
від 14.05.2019 року
№30-7/VII
Перелік видів підприємницької діяльності, що здійснюється на умовах сплати єдиного податку фізичними особами - підприємцями та розміри місячного платежу у % від прожиткового мінімуму станом на 1 січня І (перша) група платників єдиного податку
КВЕД Види діяльності Розмір податку на місяць у % від розміру прожиткового мінімуму встановленої законом на 1 січня податкового року
47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 10
47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 10
47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 10
ПОБУТОВІ ПОСЛУГИ
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 10
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві 10
02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 10
13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 10
13.93 Виробництво килимів і килимових виробів 10
13.99 Виробництво інших текстильних виробів, н.в.і.у. 10
16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій  і столярних виробів 10
14.11 Виробництво одягу зі шкіри 10
14.12 Виробництво робочого одягу 10
14.13 Виробництво іншого верхнього одягу 10
14.14 Виробництво спіднього одягу 10
14.19 Виробництво іншого одягу й  аксесуарів 10
14.20 Виготовлення виробів із хутра 10
14.31 Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів 10
14.39 Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу 10
15.12 Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів 10
15.20 Виробництво взуття 10
16.29 Виробництво інших виробів із деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 10
31.02 Виробництво кухонних меблів 10
31.09 Виробництво інших меблів 10
32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів 10
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 10
74.20 Діяльність у сфері фотографії 10
77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку 10
77.22 Прокат відеозаписів і дисків 10
77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 10
81.21 Загальне прибирання будинків 10
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і  промислових об'єктів 10
88.10 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів 10
88.91 Денний догляд за дітьми  10
88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. 10
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання 10
95.12 Ремонт обладнання зв'язку 10
95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення 10
95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 10
95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 10
95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння 10
95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів 10
95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 10
96.01 Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів 10
96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 10
96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг 10

 

    Додаток №3
до рішення сесії сільської ради від 14.05.2019 року №30-7/VII
Перелік видів підприємницької діяльності, що здійснюється на умовах сплати єдиного податку фізичними особами - підприємцями та розміри місячного платежу у % від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня ІІ (друга) група платників єдиного податку
КВЕД Види діяльності Розмір податку на місяць у % від розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня податкового року
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 20
01.12 Вирощування рису 20
01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 20
01.14 Вирощування цукрової тростини 20
01.15 Вирощування тютюну 20
01.16 Вирощування прядивних культур 20
01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур 20
01.21 Вирощування винограду 20
01.22 Вирощування тропічних і субтропічних фруктів  20
01.23 Вирощування цитрусових 20
01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 20
01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників 20
01.26 Вирощування олійних плодів 20
01.27 Вирощування культур для виробництва напоїв 20
01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур 20
01.29 Вирощування інших багаторічних культур 20
01.30 Відтворення рослин 20
01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід 20
01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 20
01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих 20
01.44 Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих 20
01.45 Розведення овець і кіз 20
01.46 Розведення свиней 20
01.47 Розведення свійської птиці 20
01.49 Розведення інших тварин 20
01.50 Змішане сільське господарство 20
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 20
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві 20
01.63 Післяурожайна діяльність 20
01.64 Оброблення насіння для відтворення 20
01.70 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуги 20
02.10 Лісівництво та інша діяльність  у лісовому господарстві 20
02.20 Лісозаготівлі 20
02.30 Збирання дикорослих  недеревних продуктів 20
02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 20
03.11 Морське рибальство 20
03.12 Прісноводне рибальство 20
03.21 Морське рибництво (аквакультура) 20
03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура) 20
09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів 20
10.11 Виробництво м'яса 20
10.12 Виробництво м'яса свійської птиці 20
10.13 Виробництво м'ясних продуктів 20
10.20 Перероблення та консервування  риби, ракоподібних і молюсків 20
10.31 Перероблення та консервування картоплі 20
10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків 20
10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 20
10.41 Виробництво олії та тваринних жирів 20
10.42 Виробництво маргарину і подібних харчових жирів 20
10.51 Виробництво молока, масла та сиру 20
10.52 Виробництво морозива 20
10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 20
10.62 Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів 20
10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів,  тортів і тістечок нетривалого зберігання 20
10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів,  тортів та тістечок тривалого зберігання 20
10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 20
10.81 Виробництво цукру 20
10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів 20
10.83 Виробництво чаю та кави 20
10.84 Виробництво прянощів і приправ 20
10.85 Виробництво готової їжі та страв 20
10.86 Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів  20
10.89 Виробництво інших харчових продуктів н.в.і.у. 20
10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах 20
10.92 Виробництво готових кормів для домашніх тварин 20
11.05 Виробництво пива 20
11.06 Виробництво солоду 20
11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки 20
13.10 Підготування та прядіння текстильних волокон 20
13.20 Ткацьке виробництво 20
13.30 Оздоблення текстильних виробів 20
13.91 Виробництво трикотажного полотна 20
13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 20
13.93 Виробництво килимів і килимових виробів 20
13.94 Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток 20
13.95 Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу 20
13.96 Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення 20
13.99 Виробництво інших текстильних виробів, н.в.і.у. 20
14.11 Виробництво одягу зі шкіри 20
14.12 Виробництво робочого одягу 20
14.13 Виробництво іншого верхнього одягу 20
14.14 Виробництво спіднього одягу 20
14.19 Виробництво іншого одягу й  аксесуарів 20
14.20 Виготовлення виробів із хутра 20
14.31 Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів 20
14.39 Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу 20
15.11 Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра 20
15.12 Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів 20
15.20 Виробництво взуття 20
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво 20
16.21 Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону 20
16.22 Виробництво щитового паркету 20
16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій  і столярних виробів 20
16.24 Виробництво дерев'яної тари 20
16.29 Виробництво інших виробів із деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 20
17.11 Виробництво паперової маси 20
17.12 Виробництво паперу та картону 20
17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари 20
17.22 Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення 20
17.23 Виробництво паперових канцелярських  виробів 20
17.24 Виробництво шпалер 20
17.29 Виробництво інших виробів з паперу та картону 20
18.11 Друкування газет 20
18.12 Друкування іншої продукції 20
18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг 20
18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг  20
18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 20
20.11 Виробництво промислових газів 20
20.12 Виробництво барвників і пігментів 20
20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин 20
20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин 20
20.15 Виробництво добрив і  азотних сполук 20
20.16 Виробництво пластмас у первинних формах 20
20.17 Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах 20
20.20 Виробництво пестицидів та іншої  агрохімічної продукції 20
20.30 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик 20
20.41 Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування 20
20.42 Виробництво парфумних і косметичних засобів 20
20.52 Виробництво клеїв 20
20.53 Виробництво ефірних олій 20
20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у. 20
20.60 Виробництво штучних і синтетичних волокон 20
21.10 Виробництво основних фармацевтичних продуктів 20
21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 20
22.11 Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і  покришок  20
22.19 Виробництво інших гумових виробів 20
22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас 20
22.22 Виробництво тари з пластмас 20
22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас 20
22.29 Виробництво інших виробів із пластмас 20
23.11 Виробництво листового скла 20
23.12 Формування й оброблення листового скла 20
23.13 Виробництво порожнистого скла 20
23.14 Виробництво скловолокна 20
23.19 Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних 20
23.20 Виробництво вогнетривких виробів 20
23.31 Виробництво керамічних плиток і плит 20
23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини 20
23.41 Виробництво господарських  і декоративних керамічних виробів 20
23.42 Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів 20
23.43 Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної  арматури 20
23.44 Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення 20
23.49 Виробництво інших керамічних виробів 20
23.51 Виробництво цементу 20
23.52 Виробництво вапна та гіпсових сумішей 20
23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва 20
23.62 Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва 20
23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання 20
23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей 20
23.65 Виготовлення виробів із волокнистого цементу  20
23.69 Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу 20
23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 20
23.91 Виробництво абразивних виробів 20
23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. 20
24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 20
24.20 Виробництво сталевих труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі 20
24.31 Холодне волочіння прутків і профілів 20
24.32 Холодний прокат вузької штаби 20
24.33 Холодне штампування та гнуття 20
24.34 Холодне волочіння дроту 20
24.42 Виробництво алюмінію 20
24.43 Виробництво свинцю, цинку й олова  20
24.44 Виробництво міді 20
24.45 Виробництво інших кольорових металів 20
24.51 Лиття чавуну 20
24.52 Лиття сталі 20
24.53 Лиття легких кольорових металів 20
24.54 Лиття інших кольорових металів 20
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 20
25.12 Виробництво металевих дверей і вікон  20
25.21 Виробництво радіаторів і  котлів центрального опалення  20
25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів 20
25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення  20
25.40 Виробництво зброї та боєприпасів 20
25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 20
25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали 20
25.62 Механічне оброблення металевих виробів 20
25.71 Виробництво столових приборів 20
25.72 Виробництво замків і дверних петель 20
25.73 Виробництво інструментів 20
25.91 Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів 20
25.92 Виробництво легких металевих паковань 20
25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин 20
25.94 Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів 20
25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у. 20
26.11 Виробництво електронних компонентів 20
26.12 Виробництво змонтованих електронних плат 20
26.20 Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання 20
26.30 Виробництво обладнання зв'язку 20
26.40 Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення 20
26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації 20
26.54 Виробництво годинників 20
26.60 Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання 20
26.70 Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання 20
26.80 Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 20
27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 20
27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури 20
27.20 Виготовлення батарей і акумуляторів 20
27.31 Виробництво волоконно-оптичних кабелів 20
27.32 Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів 20
27.33 Виробництво електромонтажних пристроїв 20
27.40 Виробництво електричного освітлювального устатковання 20
27.51 Виробництво електричних побутових приладів 20
27.52 Виробництво неелектричних побутових приладів 20
27.90 Виробництво іншого електричного устатковання 20
28.11 Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів 20
28.12 Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання 20
28.13 Виробництво інших помп і компресорів 20
28.14 Виробництво інших кранів і клапанів 20
28.15 Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів 20
28.21 Виробництво духових шаф, печей і  пічних пальників 20
28.22 Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання 20
28.23 Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп'ютерів і периферійного устатковання 20
28.24 Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів  20
28.25 Виробництво промислового холодильного та  вентиляційного устатковання 20
28.29 Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н.в.і.у. 20
28.30 Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 20
28.41 Виробництво металообробних машин 20
28.49 Виробництво інших верстатів 20
28.91 Виробництво машин і устатковання  для металургії 20
28.92 Виробництво машин і устатковання   для добувної промисловості та будівництва 20
28.93 Виробництво машин і устатковання  для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну 20
28.94 Виробництво машин і устатковання  для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів 20
28.95 Виробництво машин і устатковання  для виготовлення паперу та картону 20
28.96 Виробництво  машин і устатковання  для виготовлення пластмас і гуми  20
28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н.в.і.у. 20
29.10 Виробництво автотранспортних засобів 20
29.20 Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 20
29.31 Виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобів 20
29.32 Виробництво інших вузлів, деталей та приладдя для автотранспортних засобів 20
30.11 Будування суден і плавучих конструкцій  20
30.12 Будування   прогулянкових і спортивних суден 20
30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 20
30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання 20
30.40 Виробництво військових транспортних засобів 20
30.91 Виробництво мотоциклів 20
30.92 Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок 20
30.99 Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н.в.і.у. 20
31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 20
31.02 Виробництво кухонних меблів 20
31.03 Виробництво матраців 20
31.09 Виробництво інших меблів 20
32.11 Карбування монет 20
32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів 20
32.13 Виробництво біжутерії та подібних виробів 20
32.20 Виробництво музичних інструментів 20
32.30 Виробництво спортивних товарів 20
32.40 Виробництво ігор та іграшок 20
32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів 20
32.91 Виробництво мітел і щіток 20
32.99 Виробництво іншої продукції, н.в.і.у. 20
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів 20
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення 20
33.13 Ремонт і технічне обслуговування  електронного й оптичного устатковання 20
33.14 Ремонт і технічне обслуговування  електричного устатковання 20
33.15 Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів 20
33.16 Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів 20
33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 20
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання 20
33.20 Установлення та монтаж промислових машин і устатковання 20
35.11 Виробництво електроенергії 20
35.12 Передача електроенергії 20
35.13 Розподілення електроенергії 20
35.14 Торгівля електроенергією 20
35.21 Виробництво газу 20
35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи 20
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 20
36.00 Забір, очищення  та постачання води 20
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 20
38.11 Збирання безпечних відходів 20
38.12 Збирання небезпечних відходів 20
38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів 20
38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів 20
38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устатковання 20
38.32 Відновлення відсортованих відходів 20
39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами 20
41.10 Організація будівництва будівель 20
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 20
42.11 Будівництво доріг  і автострад 20
42.12 Будівництво залізниць і метрополітену 20
42.13 Будівництво мостів і тунелів 20
42.21 Будівництво трубопроводів 20
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій 20
42.91 Будівництво водних споруд 20
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 20
43.11 Знесення 20
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 20
43.13 Розвідувальне буріння  20
43.21 Електромонтажні роботи 20
43.22 Монтаж водопровідних мереж,  систем опалення та кондиціонування 20
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 20
43.31 Штукатурні роботи 20
43.32 Установлення столярних виробів 20
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 20
43.34 Малярні роботи та скління 20
43.39 Інші роботи із завершення будівництва 20
43.91 Покрівельні роботи 20
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 20
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами 20
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами 20
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 20
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 20
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 20
45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів 20
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами 20
46.13 Діяльність посередників у торгівлі  деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами 20
46.14 Діяльність посередників у торгівлі  машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками 20
46.15 Діяльність посередників у торгівлі  меблями, господарськими товарами,  залізними та іншими металевими виробами 20
46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами 20
46.17 Діяльність посередників у торгівлі  продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 20
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в   торгівлі іншими товарами 20
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 20
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин 20
46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами 20
46.23 Оптова торгівля живими тваринами 20
46.24 Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою  20
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами 20
46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами 20
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами 20
46.34 Оптова торгівля напоями 20
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і   кондитерськими виробами 20
46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 20
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками 20
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 20
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами 20
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям 20
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення 20
46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення 20
46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами 20
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами 20
46.47 Оптова торгівля  меблями, килимами й освітлювальним приладдям 20
46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами 20
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 20
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням 20
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, деталями до нього 20
46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням  20
46.62 Оптова торгівля верстатами 20
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної промисловості та будівництва 20
46.64 Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва 20
46.65 Оптова торгівля офісними меблями 20
46.66 Оптова торгівля іншими офісними  машинами й устаткованням 20
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням 20
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням 20
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього 20
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами 20
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами 20
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом 20
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 20
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 20
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 20
47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 20
47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах 20
47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах 20
47.24 Роздрібна торгівля  хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 20
47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах 20
47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах 20
47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і  програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах 20
47.42 Роздрібна торгівля  телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах 20
47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення  20
47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах 20
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 20
47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах 20
47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах 20
47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах 20
47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 20
47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах 20
47.63 Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах 20
47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах 20
47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 20
47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 20
47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах 20
47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах 20
47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах 20
47.75 Роздрібна торгівля косметичними  товарами та  туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах 20
47.76 Роздрібна торгівля  квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах 20
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами  в спеціалізованих магазинах 20
47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 20
47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами 20
47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям 20
47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 20
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет 20
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 20
49.10 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення 20
49.20 Вантажний залізничний транспорт 20
49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 20
49.32 Надання послуг таксі 20
49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. 20
49.41 Діяльність вантажного автомобільного транспорту 20
49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) 20
49.50 Трубопровідний транспорт 20
50.10 Пасажирський морський транспорт 20
50.20 Вантажний морський транспорт 20
50.30 Пасажирський річковий транспорт 20
50.40 Вантажний річковий транспорт 20
51.10 Пасажирський авіаційний транспорт 20
51.21 Вантажний авіаційний транспорт 20
51.22 Космічний транспорт 20
52.10 Складське господарство 20
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 20
52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту 20
52.23 Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту 20
52.24 Транспортне оброблення вантажів 20
52.29 Інша допоміжна діяльність у галузі  транспорту 20
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 20
55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання 20
55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для  житлових автофургонів і причепів 20
55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 20
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 20
56.21 Постачання готових страв для подій 20
56.29 Постачання інших готових страв 20
56.30 Обслуговування напоями 20
58.11 Видання книг 20
58.12 Видання довідників і каталогів 20
58.13 Видання газет 20
58.14 Видання журналів і періодичних видань 20
58.19 Інші види видавничої діяльності 20
58.21 Видання комп'ютерних ігор 20
58.29 Видання іншого програмного забезпечення 20
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів,  телевізійних програм 20
59.12 Компонування  кіно- та відеофільмів,  телевізійних програм 20
59.13 Розповсюдження  кіно- та відеофільмів,  телевізійних програм 20
59.14 Демонстрація кінофільмів 20
59.20 Видання звукозаписів 20
60.10 Діяльність у сфері радіомовлення 20
60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення 20
62.01 Комп'ютерне програмування 20
62.02 Консультування з питань інформатизації 20
62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням 20
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних  технологій і комп'ютерних систем 20
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах та пов'язана з ними діяльність 20
63.12 Веб-портали 20
63.91 Діяльність інформаційних агентств 20
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. 20
66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди 20
66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 20
68.20 Надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого майна 20
69.10 Діяльність у сфері права 20
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування 20
70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) 20
70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю  20
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 20
71.11 Діяльність у сфері архітектури 20
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах 20
71.20 Технічні випробування та дослідження 20
72.11 Дослідження й експериментальні  розробки в галузі біотехнологій 20
72.19 Дослідження й експериментальні  розробки в галузі інших природничих і технічних наук 20
72.20 Дослідження та експериментальні  розробки в галузі суспільних і гуманітарних наук 20
73.11 Рекламні агентства 20
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 20
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 20
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну 20
74.20 Діяльність у сфері фотографії 20
74.30 Надання послуг перекладу 20
74.90 Інша професійна,  наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 20
75.00 Ветеринарна діяльність 20
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 20
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів 20
77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку 20
77.22 Прокат відеозаписів і дисків 20
77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 20
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання 20
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання 20
77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів 20
77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів 20
77.35 Надання в оренду  повітряних транспортних засобів 20
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та  товарів, н.в.і.у. 20
77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами  20
78.10 Діяльність агентств працевлаштування 20
78.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування 20
78.30 Інша діяльність із забезпечення  трудовими ресурсами 20
79.11 Діяльність туристичних агентств 20
79.12 Діяльність туристичних операторів 20
79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність 20
80.10 Діяльність приватних охоронних служб 20
80.20 Обслуговування систем безпеки 20
80.30 Проведення розслідувань 20
81.10 Комплексне обслуговування  об'єктів 20
81.21 Загальне прибирання будинків 20
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і  промислових об'єктів 20
81.29 Інші види діяльності із прибирання 20
81.30 Надання ландшафтних послуг 20
82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг  20
82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована  допоміжна офісна діяльність  20
82.20 Діяльність телефонних центрів 20
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок 20
82.92 Пакування 20
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. 20
85.10 Дошкільна освіта 20
85.20 Початкова освіта 20
85.31 Загальна середня освіта  20
85.32 Професійно-технічна освіта 20
85.41 Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу 20
85.42 Вища освіта 20
85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку 20
85.52 Освіта у сфері культури 20
85.53 Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів 20
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. 20
85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти 20
86.10 Діяльність лікарняних закладів 20
86.21 Загальна медична практика 20
86.22 Спеціалізована  медична практика 20
86.23 Стоматологічна практика 20
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я  20
87.10 Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання 20
87.20 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з  розумовими вадами та хворих на наркоманію 20
87.30 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів 20
87.90 Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання 20
88.10 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів 20
88.91 Денний догляд за дітьми  20
88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. 20
90.03 Індивідуальна мистецька діяльність 20
91.01 Функціювання бібліотек і архівів 20
91.03 Діяльність з охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури 20
91.04 Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних  заповідників 20
93.11 Функціювання спортивних споруд 20
93.12 Діяльність спортивних клубів 20
93.13 Діяльність фітнес-центрів 20
93.19 Інша діяльність у сфері спорту 20
93.21 Функціювання атракціонів і тематичних парків 20
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг 20
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання 20
95.12 Ремонт обладнання зв'язку 20
95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення 20
95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 20
95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 20
95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння 20
95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів 20
95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 20
96.01 Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів 20
96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 20
96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг 20
96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 20
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. 20
97.00 Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги 20
98.10 Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання 20
98.20 Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання 20