ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                                        РІШЕННЯ

від 16 лютого 2018 року                                                                 № 7

                                 

Про  звіт про виконання

сільського бюджету  за 2017 рік

Заслухавши і обговоривши звіт сільського голови Коваль С.І. про виконання сільського бюджету за 2017 рік  сільська рада відмічає, що протягом   року була проведена відповідна робота по виконанню дохідної частини бюджету села, соціально - економічного розвитку  населеного пункту.

За 2017 рік до загального фонду сільського бюджету надійшло 3361356,83 грн., що становить 109,5 % до плану, та спеціального фонду 110355,75 грн., що становить 235,9 % річних призначень.

Видаткова частина бюджету за 2017 рік по загальному фонду виконана в сумі 2851587,46 грн., що становить 88,12 % , по спеціальному фонду – 710421,76 грн., що становить 77,43 %.

Згідно п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, п. 1 ст. 28 Закону України

« Про місцеве самоврядування в Україні »  виконавчий комітет сільської ради

в и р і ш и в

1.Звіт сільського голови про виконання сільського бюджету  за 2017 рік затвердити  /додається/.

2. Рекомендувати сесії сільської ради розглянути та затвердити звіт про

виконання сільського бюджету  за 2017 рік.

     3. Контроль за виконанням  рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова                                                                                   С.І.Коваль

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                       РІШЕННЯ

 

від 16 лютого 2018 року               № 8

Про роботу зі зверненнями  громадян

 у виконавчому комітеті

Кищенецької сільської ради

         Заслухавши інформацію секретаря виконкому Хлопетчук Н.В. про роботу зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті сільської ради за 2017 рік, виконком сільської ради відмічає, що по роботі зі зверненнями громадян, організації їх прийому, сільська рада та виконавчий комітет керуються вимогами закону України “ Про звернення громадян ”, Указом Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 “ Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування ”, розпорядчими документами Маньківської районної державної адміністрації.

    В 2017 році в сільській раді зареєстровано 17 звернень, що  менше  в порівнянні з 2016 роком ( у 2016 році надійшло 22 звернень). Найбільшу кількість становлять звернення з питань аграрної політики та земельні питання. Кількість звернень на особистому прийомі в сільського голови становить 11. За результатами розгляду звернень 11 - вирішено позитивно,6 – надано роз’яснення. Колективних звернень протягом 2017 року не поступало.

       Керуючись п.1 ч.б ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет сільської ради  

 в и р і ш и в:

  1.Інформацію секретаря виконкому Хлопетчук Н.В. про роботу зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Кищенецької сільської ради за 2017 рік - прийняти до відома.

          2.Виконому сільської ради в роботі зі зверненнями громадян дотримуватись вимог Закону України «Про звернення  громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 р. № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації  та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», проводити роботу по недопущенню порушення строків розгляду звернень, установлених законодавством; уважному ставленню до вирішення проблем, з якими звертаються громадяни; вирішення обгрунтованих заяв і скарг найменш соцільно-захищених категорій населення.

          3. Контроль за виконанням  рішення покласти на секретаря виконавчого комітету.

Сільський голова                                                                                   С.І.Коваль

           ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

             КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

           МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 від 16 лютого 2018 року                     №9

Про затвердження плану

заходів щодо профілактики

захворювань на 2018 рік

     Керуючись пунктом 1 частини а) статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет сільської ради

в и р і ш и в :

                1. Затвердити план заходів щодо профілактики захворюваності на грип та гострі распіраторні вірусні інфекції серед населення села Кищенці  /додаток додається/.

         2. Забезпечити виконання комплексу заходів, передбачивши для цього виділення коштів з бюджету у межах асигнувань.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на члена виконкому Шведа М.І.

 

Сільський голова                                                                                    С.І.Коваль

 

                                                                                                                       Додаток

                                                                                                до рішення  виконавчого комітету

                 від 16.02.2018р. № 9

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо профілактики захворювань на 2018 рік

серед населення села Кищенці

1.Активізувати санітарно – освітню роботу сере населення щодо стану і прогнозу захворюваності на грип.

                                                           Працівники ФАПу,

                                                           соціальний працівник,

                                                           члени виконкому

                                                            Постійно

2.Забезпечити готовність ФАПу до кожного періоду пандемії грипу.

                                                            Зав. ФАПом

                                                            Постійно

3.Посилити нагляд за захворюваністю на грип людей, виявлення групових випадків захворювання.

                                                             Працівники ФАПу

                                                             Постійно

4.Проводити серед населення роз’яснювальну роботу щодо ролі імунізації в запобіганню захворюванню на грип.

                                                             Зав. ФАПом

                                                            Постійно

 

Секретар виконавчого комітету                                             Н.В.Хлопетчук

                                                   

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                                РІШЕННЯ

 

від 16 лютого 2018 року            № 10

 Про затвердження заходів щодо

 швидкого реагування на

 період повені та паводків у 2018 році

        Заслухавши інформацію сільського голови Коваль С.І.  про заходи щодо швидкого реагування на  період  повені і  паводків  у 201  році, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

                                            в и р і ш и в :

     1.Затвердити заходи щодо швидкого реагування на період повені  та  паводків у 2018 році згідно  додатку № 1.

    2.Затвердити склад аварійно-рятувальних команд села Кищенці 

       на період  повені та паводків у 2018 році згідно додатку № 2.

    3.Створити групу термінового оповіщення населення згідно додатку № 3.

    4.Створити штаб евакуаційно-приймального пункту сільської ради згідно       додатку № 4.

    5.Підготувати пам’ятки для населення згідно додатку  №5.

    6.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

  

     Сільський голова                                                                     С.І.Коваль

                                                   Додаток № 1

                                                              до рішення виконавчого комітету

від 16.02.2018 № 10

З А Х О Д И

щодо швидкого реагування на період повені та паводків  у 2018 році

         Підготувати для попередження і ліквідації негативних наслідків повені та паводків наявну автомобільну техніку населення, створити резерв паливно-мастильних матеріалів.

         В разі загрози підтоплення повідомити оперативному черговому Маньківської РДА про ситуацію, яка склалася за тел.6-15-72.

         Розповсюдити пам’ятки для населення на випадок загрози виникнення повені.

         Групою термінового оповіщення повідомити населення про настання повені.

         Повідомити населення про необхідність, на випадок повені, підготувати  рятувальні човни, жилети та гумові чоботи.

         Працівникам сільського ФАПу підготувати перелік медикаментів для надання першої медичної допомоги 

         ТОВ «Кищенці», СФГ «Обрії», а також жителям с.Кищенці, які мають у своєму господарстві сільськогосподарську техніку, забезпечити необхідний транспорт для перевезення людей та худоби.

                                                                             

        Секретар виконавчого комітету                                            Н.В.Хлопетчук

 

                                                                              Додаток № 2

                                                              до рішення виконавчого комітету

від 16.02.2018 № 10

 

С К Л А Д

аварійно-рятувальних команд на період,

повені і  паводків с.Кищенці

 1. Білан Сергій Степанович – вул. Д. Столярчука
 2. Скляров Василь Станіславович – вул. Д.Столярчука
 3. Власюк Валерій Миколайович – вул. Д. Столярчука
 4. Затірка Віктор Михайлович – вул. Мічуріна
 5. Петренко Юрій Миколайович – вул. Мічуріна
 6. Коваль Олексій Рустемович – вул. Мічуріна
 7. Кулик Василь Іванович – вул. Лещенка
 8. Білошкура Володимир Михайлович – вул. Лещенка
 9. Швед Олександр Васильович – вул. Лещенка
 10. Фітенко Василь Володимирович – вул. Лещенка
 11. Фітенко Олександр Миколайович – вул. Лещенка
 12. Копистира Вадим Миколайович – вул. Лещенка
 13. Пиндик Володимир Григорович – вул. Садова
 14. Білан Сергій Васильович – вул. Садова
 15. Дрофа Євгеній Сергійович – вул. Садова
 16. Копистира Олег Миколайович – вул. Садова
 17. Комісаренко Сергій Петрович –  вул. Садова
 18. Скляров Станіслав Васильович – вул. Фаринівська
 19. Діденко Валерій Павлович – вул. Фаринівська
 20. Рогеченко Андрій Павлович – вул. Фаринівська
 21. Івичук Сергій Миколайович – вул. Фаринівська
 22. Яровий Володимир Михайлович – вул. Генерала Андрія Дрофи
 23. Щербина Сергій Васильович – вул. Генерала Андрія Дрофи
 24. Хлопетчук Сергій Анатолійович – вул. Генерала Андрія Дрофи
 25. Тремба Сергій Васильович – вул. Генерала Андрія Дрофи
 26. Холоденко Микола Миколайович – вул. Генерала Андрія Дрофи
 27. Щербина Вячеслав Олексійович – вул. Генерала Андрія Дрофи
 28. Білошкура Віктор Михайлович – вул. Генерала Андрія Дрофи
 29. Тисанюк Віктор Володимирович – вул. Генерала Андрія Дрофи
 30. Миронюк Володимир Вікторович – вул. 1 Травня
 31. Коломієць Михайло Іванович – вул. 1 Травня
 32. Скрипніков Валерій Миколайович – вул. 1 Травня
 33. Щербина Олександр Васильович – вул. 1 Травня
 34. Люльченко Валентин Григорович – вул. Квітнева
 35. Матвієнко Анатолій Андрійович – вул. Квітнева
 36. Білан Дмитро Євгенович – вул. Квітнева
 37. Манзюк Володимир Васильович – вул. Квітнева
 38. Мосіюк Сергій Павлович – вул. Лісова
 39. Талан Василь Андрійович – вул. Лісова
 40. Тацій Олег Борисович – вул. Лісова
 41. Яровенко Юрій Олексійович – вул. Лісова
 42. Білан Ярослав Сергійович – вул. Лісова
 43. Білоус Юрій Леонтійович – вул. Лісова
 44. Хоменко Віктор Дмитрович – вул. Лісова
 45. Маляр Сергій Миколайович – вул. Лісова
 46. Копистира Михайло Олексійович – вул. Лісова
 47. Лановенко Петро Іванович – вул. Вишнева
 48. Петренко Михайло Юрійович – вул. Вишнева
 49. Станчук Василь Миколайович – вул. Вишнева
 50. Швець Сергій Володимирович – вул. Вишнева
 51. Дяченко Віктор Іванович – вул. Вишнева
 52. Копистира Валерій Михайлович – вул. Вишнева
 53. Іванцов Сергій Вікторович – вул. Шевченка
 54. Дяченко Михайло Вікторович – вул. Шевченка
 55. Швед Федір Павлович – вул. Шевченка
 56. Корінний Олексій Павлович – вул. Шевченка
 57. Арефій Ярослав Валерійович – вул. Шевченка

 

   Секретар виконавчого комітету                                                  Н.В.Хлопетчук

        

                                                                                                                                                                                                                   Додаток № 3

                                                              до рішення виконавчого комітету

від 16.02.2018 № 10

                                                                    

                                              С К Л А Д

                  групи термінового оповіщення населення

                                    на випадок повені

1.Коваль Світлана Іванівна

2.Хлопетчук Ніна Володимирівна

3.Попович Олена Миколаївна

4.Петренко Михайло Юрійович

5.Кулик Олена Михайлівна

6.Затірка Раїса Володимирівна

7.Діденко Валерій Павлович

8.Миронюк Ірина Вікторівна

9.Пушко Лілія Сергіївна

10.Білоус Наталія Миколаївна

11.Талан Юлія Володимирівна

12.Чалий Григорій Петрович

13Петренко Михайло Юрійович

 

Секретар виконавчого комітету                                        Н.В.Хлопетчук

 

                                                   Додаток № 4

                                                              до рішення виконавчого комітету

від 16.02.2018 № 10

                                              С К Л А Д

 штабу евакуаційно-приймального пункту  Кищенецької сільської ради

Коваль Світлана Іванівна                 - сільський голова, керівник штабу.

                                              Члени штабу

1.Хлопетчук Ніна Володимирівна – секретар сільської ради

2.Арефій Оксана Сергіївна – акушер сільського ФАПу

3.Станчук Світлана Іванівна – спеціаліст – землевпорядник сільської ради

4.Швед Михайло Іванович – член виконкому

5.Пушко Володимир Степанович – депутат Маньківської районної ради, член     

                                                          член громадського формування загону         

                                                          самоохорони с.Кищенці       

 

 С П И С О К

власників човнів  аварійно-рятувальної команди Кищенецької сільської

ради на період, весняної повені і дощових паводків.

1.Швед Олександр Васильович

2.Іванцов Сергій Вікторович

3.Пушко Олександр Вікторович 

 

 Секретар виконавчого комітету                                        Н.В.Хлопетчук

 

Додаток № 5

                                                              до рішення виконавчого комітету

від 16.02.2018 № 10

 

Увага ! Пам”ятка для населення !

Як поводитися у випадку загрози виникнення повені, паводка:

 

Запам”ятайте! Сирени та переривчасті гудки транспортних засобів- це сигнал «Увага всім». Негайно ввімкніть радіоприймач або телевізор. Уважно слухайте інформацію про надзвичайну ситуацію та інструкцію про порядок дій, не користуйтеся без потреби телефоном, щоб він був вільним для зв’язку з вами.

 • Зберігайте спокій, попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку.
 • Дізнайтеся у сільській раді про місце збору мешканців для евакуації та

готуйтеся до неї.

 • Підготуйте документи, одяг, найбільш необхідні речі, запас продуктів

харчування на декілька днів, медикаменти. Складіть усе у валізу. Документи

зберігайте у водонепроникному пакеті.

 • Від’єднайте всі споживачі електричного струму від електромережі,

вимкніть газ.

 • Перенесіть більш цінні речі та продовольство на верхні поверхи або

підніміть на верхні полиці.

 • Переженіть худобу, яка є у вашому господарстві на підвищену місцевість.Як поводитися у зоні раптового затоплення під час повені, паводка.
 • Зберігайте спокій, уникайте паніки.
 • Швидко зберіть необхідні документи, коштовності, ліки, продукти та інші необхідні речі. Надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку. Вони підлягають евакуації в першу чергу.
 • По можливості залиште зону затоплення.
 • Перед виходом з будинку вимкніть електрику та газ, загасіть вогонь у

грубах. Зачиніть вікна, двері, якщо є час — закрийте вікна та двері першого поверху дошками (щитами), відчиніть хлів - дайте худобі можливість рятуватися.

 • Підніміться на верхні поверхи. Якщо будинок одноповерховий - займіть

горішні приміщення.

 • До прибуття допомоги залишайтеся на верхніх поверхах, дахах, деревах чи інших підвищеннях, сигналізуйте рятівникам, щоб вони мали змогу 

швидко вас знайти.

 • Перевірте, чи немає поблизу постраждалих, надайте їм, по мірі можливості, допомогу.
 • Потрапивши у воду, зніміть з себе важкий одяг і взуття, відшукайте поблизу предмети, якими можна скористатися до отримання допомоги.
 • Не переповнюйте рятувальні засоби (катери, човни, плоти та інше).
 • Телефони екстренних служб

101- служба порятунку

102- поліція

103- невідкладна допомога.                             

                                                                    

      Секретар виконавчого комітету                                         Н.В.Хлопетчук 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      РІШЕННЯ

 

від 16 лютого 2018 року                 № 11

 Про   роботу сільських

закладів культури  у 2017 році  

                                                   

      Заслухавши та обговоривши доповіді директора будинку культури Микитенко Катерини  Олександрівни та завідувача сільської бібліотеки Панченко Світлани Олександрівни  про   роботу сільських закладів культури у 2017 році, згідно п. 1  ч. а.  ст. 32  Закону України  «Про місцеве самоврядування в  Україні»  виконавчий комітет сільської ради                 

                                                в и р і ш и в :

 1. Інформацію директора будинку культури   Микитенко Катерини

Олександрівни та бібліотекаря  Панченко Світлани Олександрівни взяти до відома.

 1. Рекомендувати працівникам культури постійно проводити роботу серед молоді по культурному вихованню, та залученню її до участі у культурному розвитку села, сприяти розвитку місцевих майстрів народного ремесла.
 2. Зобов’язати працівників культури взяти участь у районному огляді-конкурсі читців – декламаторів присвяченого 204-й річниці від дня народження Т.Г.Шевченка, яке відбудеться 03 березня 2018 року в приміщені Маньківського РЦКД.
 3. Контроль за виконанням рішення  покласти на члена виконкому Люльченко Л.Д.

Сільський голова                                                                              С.І.Коваль

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

    РІШЕННЯ

від  16 лютого  2018 року                № 12

Про порядок денний наступного

засідання виконавчого комітету

       Відповідно ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет сільської ради

                                                        в и р і ш и в :

 1. Затвердити такий порядок денний наступного засідання виконкому:
  1. 2Про план роботи виконавчого комітету на ІІ квартал 2018 року.
  2. 3Про затвердження заходів щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю на 2018 рік.
  3. 4Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту населення на 2018 рік.
  4. 5Різне.

2. Для підготовки питань на засідання виконкому утворити комісію в складі:     

            Хлопетчук Н.В.

            Микитенко К.О.

            Діденко В.П.

            Кулик В.І.

3. Комісії подати матеріали по підготовці питань на наступне засідання виконкому до 12.03.2018.

         Сільський голова                                                                                   С.І.Коваль