ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                 РІШЕННЯ

від 19 квітня 2018 року               №19

                                              

Про  звіт про виконання

сільського бюджету за  I квартал 2018 року

Заслухавши і обговоривши звіт сільського голови Коваль С. І. про виконання сільського бюджету за I квартал 2018 року  сільська рада відмічає, що протягом I кварталу 2018 року була проведена значна робота по виконанню бюджету села, соціально - економічного розвитку  населеного пункту.

За I квартал 2018 року до загального фонду сільського бюджету надійшло 896126,56 грн, що становить 116,76 % до плану, та спеціального фонду 19124,18 грн, що становить 35,59 % річних призначень. Видаткова частина бюджету за I квартал 2018 року по загальному фонду виконана в сумі 803918,53 грн, що становить 46,89 % по спеціальному фонду – 15216,84 грн, що становить 8,87 %.

Згідно п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, п. 1 ст. 28 Закону України

« Про місцеве самоврядування в Україні »  виконавчий комітет сільської ради

в и р і ш и в:

1.Звіт сільського голови про виконання сільського бюджету  за I квартал 2018 року затвердити.

2. Рекомендувати сесії сільської ради розглянути та затвердити звіт про

виконання сільського бюджету  за I квартал 2018 року.

     3. Контроль за виконанням  рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                                                    С.І.Коваль

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від  19 квітня 2018  року                       № 20

Про  хід виконання програми

соціального та  економічного

розвитку села  на 2016 - 2020 роки

за  І квартал 2018 року

Заслухавши інформацію сільського голови Коваль С. І. про хід виконання програми соціального та економічного розвитку села на 2016 - 2020 роки  за І квартал 2018 року слід зазначити, що сільською радою та її виконавчим комітетом постійно, в межах своїх та делегованих повноважень, здійснюється належна робота  для забезпечення стабільного економічного, культурного розвитку села, соціального захисту населення.

Згідно п. 1 ч. а ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  виконавчий комітет сільської ради

                                                    в и р і ш и в:

 1. Інформацію  сільського голови  про хід виконання  програми економічного та соціального розвитку села на 2016 - 2020 роки за І квартал 2018 року  взяти до відома.
 2. Рекомендувати сесії сільської ради  затвердити звіт по виконанню програми економічного та соціального розвитку села на 2016 - 2020 роки за І квартал 2018 року.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову. 

Сільський голова                                                                                          С.І.Коваль

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                            РІШЕННЯ

від 19 квітня 2018 року                 № 21

Про роботу виконавчого комітету

сільської ради за  І квартал 2018 року

Заслухавши інформацію секретаря виконавчого комітету Хлопетчук Н.В. про роботу виконавчого комітету за І квартал 2018 року, слід зазначити, що відповідно до п.7 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи Кищенецької сільської ради і виконавчого комітету був розроблений та затверджений План роботи виконавчого комітету сільської ради на І квартал 2018 року. Виконавчий комітет попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку,  місцевого бюджету, та проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд сесії Кищенецької сільської ради; заслуховує звіти керівників установ про їх роботу ; має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому установ.

Згідно плану роботи засідання виконавчого комітету сільської ради проводилися щомісячно.  

Всього протягом І кварталу 2018 року розглянуто 20 актуальних питань життєдіяльності територіальної громади села.

         Неодноразово на засіданнях виконавчого комітету розглядалися питання проведення культурно-масових заходів: це «Про проведення новорічних і різдвяних свят», «Про проведення заходів з відзначення річниці Перемоги». Також на засіданнях виконкому розглядалися питання про благоустрій території села, а 21 квітня була проведена Всеукраїнська щорічна

акції «За чисте довкілля» та день благоустрою території населеного пункту, у якому взяли участь 21 мешканець села, працівники установ сільської ради, виконавчий комітет та депутати Кищенецької сільської ради.

         Протягом І кварталу 2018 року виконавчим комітетом вчасно подано 40  інформацій  про стан виконання  документів, що перебувають  на контролі Маньківської районної державної  адміністрації,  зареєстровано  131 вхідної кореспонденції, та надіслано відповідей, інформацій, клопотань, звітів та іншої вихідної документації в кількості 142 найменувань.

         Чимало часу займає робота з усними та письмовими зверненнями громадян.

Протягом І кварталу 2018 року до сільської ради надійшло 91 письмових заяв. Проблеми, з якими приходять люди, носять різноплановий характер: це працевлаштування, надання одноразової допомоги, виділення земельних ділянок та надання їх в оренду, затвердження технічних документацій, реєстрація і зняття з реєстрації місця проживання та багато інших.

Впродовж І кварталу 2018 року на особистому прийомі сільського голови  розглянуто 11 звернень громадян, 9 звернень зареєстровані на особистому прийомі, 3 – письмових. З них 4 – надано обґрунтовані відповіді, та 7 звернень вирішено позитивно. Колективних звернень протягом І кварталу 2018 року не поступало. Звернення не передавалися для розгляду іншим органам. Повторних  звернень не було.

         Інформації щодо виконання виконавчим комітетом Указу Президента України від 16.05.2017 №135, розпоряджень райдержадміністрації від 22.05.2008  № 173, облдержадміністрації  від 28.02.2017 № 101 подаються до відділу звернень райдержадміністрації  щоквартально. А щорічно до районної ради та районної держадміністрації уже підготовлені узагальнені дані про звернення громадян, що надійдуть  протягом 2018 року. Дане питання щоквартально розглядається  і підсумовується на засіданнях виконкому. 

Виконавчим комітетом сільської ради видавалися довідки різного характеру в кількості - 300 найменувань. Архівних стажових довідок для призначення пенсій – 9. Оформлено документів для призначення субсидій 130 особам.

За І квартал 2018 рік  вчинено  23 нотаріальних дій з них :

           -  посвідчено заповітів 11; 

           - засвідчено справжності  підпису -  11;

           - засвідчено вірність копії -1 .

Проводилась реєстрація актів цивільного стану, зокрема:

 • народження  -  2;
 • смерті –  8 ;
 • зареєстровано шлюбів  -  1.

Надано 11 доручень.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року  №207 «Про затвердження правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації до Єдиного державного демографічного реєстру» до сільської ради протягом І кварталу 2018 року звернулося за адміністративними послугами 10 осіб: з них 1 знятий з реєстрації, 9 осіб зареєстрували своє місце проживання на території Кищенецької сільської ради, з яких 4 особи зареєструвалася у межах адміністративно територіальної одиниці.

Графік прийому громадян працівниками сільської ради дотримується, нарікань від жителів села з цього приводу не надходило.

Відповідно до ст.38 ч.1 Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в Україні»  виконавчий комітет

                                                 в и р і ш и в :

1.Інформацію секретаря виконавчого комітету Хлопетчук Н.В. щодо роботи виконавчого комітету за  2016 рік  взяти до відома.

2.  Адміністративній комісії та комісії з прав споживачів виконавчого комітету активізувати свою роботу.

3. Контроль за виконанням  рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                                                   С.І. Коваль

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                РІШЕННЯ

від 19 квітня 2018 року                 № 22

Про роботу із зверненнями

громадян у виконавчому комітеті

Кищенецької сільської ради

 за І квартал 2018 року

                             

            Заслухавши інформацію сільського голови Коваль С.І. про роботу виконавчого комітету сільської ради щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, виконавчий комітет відмічає, що робота зі зверненнями поставлена на належному рівні. Є графіки прийому громадян. Визначені дні особистого прийому – вівторок, четвер. Всі заяви та звернення розглядаються своєчасно.  Впродовж І кварталу 2018 року в сільській раді розглянуто 11 звернень, з них: 3 – письмових, 9 на особистому прийомі. Усі  звернення громадян розглянуто без порушення терміну розгляду, надано обґрунтовані відповіді. Звернення не передавалися для розгляду іншим органам. Повторних  та колективних звернень протягом І кварталу 2018 року не поступало.

        Інформації щодо виконання виконавчим комітетом Указу Президента України від 07.02.2008 №109, розпоряджень райдержадміністрації від 16.05.2017  № 135, облдержадміністрації  від 28.02.2017 № 101 подаються до відділу звернень райдержадміністрації  щоквартально.

Відповідно до п.1 ч. б ст. 38  Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий  комітет

                                                          вирішив:

 1. Інформацію сільського голови  Коваль Світлани Іванівни взяти до відома.
 2. Визнати  позитивною  роботу виконкому сільської  ради щодо  забезпечення реалізації громадянами  конституційного права  на звернення.
 3. Про роботу виконавчого комітету сільської ради по розгляду звернень, заяв, скарг розглядати на засіданні виконкому щоквартально.
 4. Контроль за виконанням  рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                                                   С.І.Коваль

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

від 19 квітня 2018 року                      № 23

Про   роботу  громадського

формування загону самоохорони

 села Кищенці у 2017 році

                                                                    

         Заслухавши інформацію сільського голови Коваль С.І. про роботу   громадського формування  з охорони громадського порядку,  відповідно до ст.14 Закону України  «Про участь громадян  в охороні  громадського порядку та державного кордону», керуючись ст. 38 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення загальних зборів уповноважених громадян с. Кищенці від 30 березня 2018 року виконком сільської ради

в и р і ш и в :

 1. Визнати роботу  громадського формування  самоохорони за 2017 рік задовільною.
 2. Рекомендувати формуванню більше уваги приділяти правопорядку в громадських місцях у нічний час та святкові дні.

3.  Затвердити  громадське формування  з охорони громадського порядку в с. Кищенці / список додається/

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                                            С. І. Коваль

 

                                                                                          Додаток

до рішення виконкому

                                                                                            від 19.04.2018 № 23

 

Список членів громадського формування

з охорони громадського порядку

 с. Кищенці:

 

 Діденко Валерій Павлович – командир громадського формування

                                               Члени загону:

 1. Арефій Ярослав Валерійович
 2. Бадовський Анатолій Тимофійович
 3. Бачинський Андрій Васильович
 4. Білан Дмитро Євгенович
 5. Білан Сергій Степанович
 6. Білошкура Віктор Михайлович
 7. Віштак Ігор Анатолійович
 8. Груша Олексій Анатолійович
 9. Коваль Олексій Рустемович
 10. Коваль Світлана Іванівна
 11. Комісаренко Сергій Петрович
 12. Копистира Олександр Михайлович
 13. Копистира Максим Валерійович
 14. Кубай Михайло  Олексійович
 15. Маляр Сергій Миколайович
 16. Петренко Юрій Миколайович
 17. Пушко Володимир  Степанович
 18. Тисанюк Віктор Володимирович
 19. Хлопетчук Сергій Анатолійович
 20. Чалий Григорій Петрович
 21. Швед Михайло Іванович
 22. Швед Павло Іванович

 

Секретар виконавчого комітету                                                     Н.В.Хлопетчук

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                              

                                                          РІШЕННЯ

від 19 квітня 2018 року              № 24

Про  стан обслуговування

одиноких непрацездатних громадян

пенсіонерів та інвалідів

 

         Заслухавши Горбатюк Галину Сергіївну та Люльченко Любов Миколаївну -  соціальних працівників по обслуговуванню одиноких непрацездатних пенсіонерів і інвалідів, та відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

в и р і ш и в :

1.  Інформацію про роботу соціальних працівників по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян, пенсіонерів прийняти до відома.

2.  Виконавчому комітету сільської ради надалі проводити роботу по наданню  одиноким пристарілим  соціальної допомоги  відповідно до сільської Програми соціального захисту населення на 2014-2018 роки .

3.  Соціальним працівникам виявляти людей похилого віку, які за станом здоров’я  не можуть себе забезпечити  соціальними послугами.

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на члена виконавчого комітету Маляр О.С.

     

Сільський   голова                                                                       С.І.Коваль

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

від 19 квітня  2018 року                 №25

Про  проведення заходів

з відзначення днів пам’яті і примирення,

присвячених пам’яті жертв Другої Світової війни 

 

         Заслухавши та обговоривши питання щодо відзначення днів пам’яті і примирення, присвячених пам’яті жертв Другої Світової війни, з метою вшанування пам’яті героїв виконавчий  комітет  сільської ради

в и р і ш и в :

1.Затвердити план заходів з підготовки та відзначення днів пам’яті і примирення, присвячених пам’яті жертв Другої Світової війни  ( додається).

2.Організувати та провести  9 травня урочисту ходу від школи до Обеліску слави та Братської могили з покладанням квітів до пам’ятників.

3. Організувати вручення продуктових наборів інвалідами війни, учасниками війни, бойових дій, членами сімей загиблих.

4. Відвідати  тих, хто не зможе прийти на мітинг.

5. Працівникам Будинку культури організувати концерт  до Дня Перемоги.

6.Привести в належний стан пам’ятні знаки, що стосуються зазначених подій ( пофарбувати, поновити надписи  тощо).

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на члена виконкому Шведа М. І.

 

Сільський голова                                                                            С. І. Коваль

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ

від  19 квітня 2018 року                 № 26

Про затвердження плану заходів

з проведення Всеукраїнської щорічної

акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою

 території населеного пункту у 2018 році

               Відповідно до  пункту 2 частини  а статті  33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою належного проведення Всеукраїнської щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою території населеного пункту у  2018 році виконавчий комітет сільської ради

в и р і ш и в :

  1. Затвердити план заходів з проведення Всеукраїнської щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою території населеного пункту  на 2018 рік та забезпечити їх безумовне виконання ( додаток).

 2. Провести День довкілля 14 квітня 2018 року, про результати проведення  надати інформацію відділу містобудування, архітектури та житлово – комунального господарства райдержадміністрації.

3. Контроль за виконанням рішення  покласти  члена виконкому Н.В.Хлопетчук

 

Сільський голова                                                                                     С.І.Коваль

 

                                                                                             Додаток

до рішення виконавчого

                                                                                                               комітету сільської ради

                                                                                                          від 19.04.2018 №26

План заходів

 з проведення  Всеукраїнської щорічної акції   «За чисте довкілля»

та дня благоустрою території населеного пункту у 2018 році

 

№ п/п

Найменування робіт

Відповідальні за організацію виконання

Термін

1

2

3

4

1

Організувати:

1.1

Прибирання та благоустрій територї в населеному пункті

Виконком сільської ради, депутати сільської ради, група благоустрою.

до 01.05.2018

1.2

Облаштування кладовищ, пам’ятників, братської могили , Обеліску слави, могил загиблих юнакам воїнам

Виконком сільської ради, група благоустрою.

до 01.05.2018

1.3

Впорядкувати території з посадкою дерев, кущів та квітів

Виконком сільської ради, група благоустрою.

до 01.05.2018

1.4

Впорядкування територій прибережних зон ставків від забруднення

Виконком сільської ради, депутати сільської ради, орендарі водоймищ.

до 01.05.2018

1.5

Ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території населеного пункту та у лісосмузі

Виконком сільської ради

до 22.04.2018

1.6

Забезпечити часткову обрізку та знесення дерев, вражених омелою, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2006           № 1045 «Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»

Виконком сільської ради

до 15.04.2018

1.7

Ремонт доріг у населеному пункті

Виконком сільської ради, ТОВ «Кищенці»

до 01.10.2018

1.8

Облаштування в’їздів до населених пунктів

Виконком сільської ради, група благоустрою

до 15.04.2018

1.9

Широке залучення населення до участі у благоустрої території

Виконком сільської ради,

районний центр зайнятості

впродовж року

1.10

Встановити кожну останню п’ятницю місяця – санітарними днями під час яких проводити прибирання територій  установ, населених пунктів, впорядкування сміттєзвалища.

Виконком сільської ради,керівники установ, депутати сільської ради

впродовж року

1.11

Встановити кожну останню неділю місяця – днем вивозу від домогосподарств сміття

Виконком сільської,

ТОВ «Кищенці»

впродовж року

 

Секретар сільської ради                                                                Н.В. Хлопетчук

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 РІШЕННЯ

від  19 квітня 2018 року                № 27

Про затвердження плану заходів щодо

запобігання виникненню   пожеж

в побуті,  лісах та сільськогоспо-

дарських угіддях протягом

пожеженебезпечного періоду

         З метою запобігання виникненню пожеж в побуті, лісах та сільськогосподарських угіддях, зменшення можливих збитків від пожеж та подальшого негативного впливу їх наслідків, відповідно до пункту 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, статей 33, 64, 86 Лісового кодексу України, керуючись статтями 33, 38, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

в и р і ш и в :

         1.Затвердити план заходів щодо запобігання виникненню   пожеж в побуті,  лісах та сільськогосподарських угіддях протягом пожеженебезпечного періоду  на території Кищенецької сільської ради (додаток 1).

2.Встановити, що для поліпшення організації боротьби з лісовими пожежами  та на сільськогосподарських угіддях утворюється оперативна група на випадок спільних дій при гасінні великих та складних пожеж у лісових масивах та сільськогосподарських угіддях, що прилягають до території населеного пункту,  склад якого затверджується розпорядженням сільського голови.

3.Оперативній групі на випадок спільних дій при гасінні великих та складних пожеж у лісових масивах  та сільськогосподарських угіддях, що прилягають до населеного пункту залучати підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності і господарювання, до виконання заходів, пов’язаних з гасінням пожеж.

4.Керівникам підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності і господарювання забезпечити виконання оперативного плану залучення людських та технічних ресурсів на гасіння лісових пожеж.

5.Заборонити протягом пожежонебезпечного періоду випалювання сухої трави, стерні, хмизу, очерету,  вогневу очистку у смугах відводу автомобільних доріг, що межують з лісовими насадженнями та сільгоспугіддями, а також безпосередньо на сільськогосподарських земельних угіддях.

6.Виконавчому комітету Кищенецької сільської ради постійно, в разі необхідності, проводити уточнення та корегування оперативного плану залучення людських та технічних ресурсів на гасіння лісових пожеж та сільськогосподарських угіддях на території Кищенецької сільської ради.

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

Сільський  голова                                                                 С.І.Коваль