ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                                  РІШЕННЯ

від 12 липня 2018 року               №41

                                       

Про  звіт про виконання

сільського бюджету за  I півріччя 2018 року

Заслухавши і обговоривши звіт сільського голови Коваль С. І. про виконання сільського бюджету за I півріччя 2018 року  сільська рада відмічає, що протягом I півріччя 2018 року була проведена значна робота по виконанню бюджету села, соціально - економічного розвитку  населеного пункту.

За I півріччя 2018 року до загального фонду сільського бюджету надійшло 1688934,37 грн, що становить 114,21 % до плану, та спеціального фонду 30481,98 грн, що становить 56,73 % річних призначень. Видаткова частина бюджету за I півріччя 2018 року по загальному фонду виконана в сумі 1546307,64 грн, що становить 57,91 % по спеціальному фонду – 92777,97 грн, що становить 48,98 %.

Згідно п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, п. 1 ст. 28 Закону України

« Про місцеве самоврядування в Україні »  виконавчий комітет сільської ради

в и р і ш и в:

1.Звіт сільського голови про виконання сільського бюджету  за I півріччя 2018 року затвердити.

2. Рекомендувати сесії сільської ради розглянути та затвердити звіт про

виконання сільського бюджету  за I півріччя 2018 року.

     3. Контроль за виконанням  рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                                                    С.І.Коваль

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

від  12 липня 2018  року                       № 42

Про  хід виконання програми

соціального та  економічного

розвитку села  на 2016 - 2020 роки

за  І півріччя 2018 року

 

Заслухавши інформацію сільського голови Коваль С. І. про хід виконання програми соціального та економічного розвитку села на 2016 - 2020 роки  за І півріччя 2018 року слід зазначити, що сільською радою та її виконавчим комітетом постійно, в межах своїх та делегованих повноважень, здійснюється належна робота  для забезпечення стабільного економічного, культурного розвитку села, соціального захисту населення.

Згідно п. 1 ч. а ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  виконавчий комітет сільської ради

                                                    в и р і ш и в:

 1. Інформацію  сільського голови  про хід виконання  програми економічного та соціального розвитку села на 2016 - 2020 роки за І півріччя 2018 року  взяти до відома.
 2. Рекомендувати сесії сільської ради  затвердити звіт по виконанню програми економічного та соціального розвитку села на 2016 - 2020 роки за І півріччя 2018 року.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову. 

 

Сільський голова                                                                                          С.І.Коваль

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                         РІШЕННЯ

від 12 липня 2018 року                 № 43

Про роботу виконавчого комітету

сільської ради за  І півріччя 2018 року

Заслухавши інформацію секретаря виконавчого комітету Хлопетчук Н.В. про роботу виконавчого комітету за І півріччя 2018 року, слід зазначити, що згідно плану роботи на 2018 рік засідання виконавчого комітету сільської ради проводяться щомісячно. Робота виконавчого комітету, згідно наданих йому повноважень складається  з таких основних напрямків – освіта, культура,  охорона здоров’я, соціальний захист, дотримання правопорядку, благоустрій та охорона  природи.

Всього протягом І півріччя 2018 року розглянуто 39 актуальних питань життєдіяльності територіальної громади села та прийнято 34 рішень.

         Протягом І півріччя 2018 року виконавчим комітетом вчасно подано 74  інформацій  про стан виконання  документів, що перебувають  на контролі Маньківської районної державної  адміністрації,  зареєстровано  368 вхідної кореспонденції, та надіслано відповідей на запити, інформацій, клопотань, звітів та іншої вихідної документації в кількості 331 найменувань.

         Чимало часу займає робота з усними та письмовими зверненнями громадян.

Протягом І півріччя 2018 року до сільської ради надійшло 127 письмових заяв.

На особистому прийомі у сільського голови  розглянуто 26 звернень громадян, 22 звернень зареєстровані на особистому прийомі, 4 – письмових. З них 9 – надано обґрунтовані відповіді, та 17 звернень вирішено позитивно. Колективних звернень протягом І півріччя 2018 року не поступало. Звернення не передавалися для розгляду іншим органам. Повторних  звернень не було. Загальна результативність розгляду питань, порушених у зверненні знаходяться на задовільному рівні.

          Виконавчим комітетом сільської ради видавалися довідки різного характеру в кількості - 487 найменувань. Архівних стажових довідок для призначення пенсій – 15.

Оформлено документів для призначення субсидій 137 особам.

За І півріччя 2018 рік  вчинено  26 нотаріальних дій з них :

           -  посвідчено заповітів 19; 

           - засвідчено справжності  підпису -  16;

           - засвідчено вірність копії -1 .

Надано 18 доручень.

Проводилась реєстрація актів цивільного стану, зокрема:

 • народження  -  2;
 • смерті –  11 ;
 • зареєстровано шлюбів  -  3.

До виконавчого комітету сільської ради протягом І півріччя 2018 року звернулося за адміністративними послугами 18 осіб: з них 1 знятий з реєстрації, 12 осіб зареєстрували своє місце проживання на території Кищенецької сільської ради, та  4 особи зареєструвалася у межах адміністративно територіальної одиниці.

Прийом громадян у сільській   раді здійснюється посадовими особами сільської ради відповідно до графіку  особистого  прийому  громадян.

Відповідно до ст.38 ч.1 Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в Україні»  виконавчий комітет

                                                 в и р і ш и в :

1.Інформацію секретаря виконавчого комітету Хлопетчук Н.В. щодо роботи виконавчого комітету за  І півріччя 2018 року  взяти до відома.

2.Адміністративній комісії та комісії з прав споживачів виконавчого комітету активізувати свою роботу.

3. Контроль за виконанням  рішення залишаю за собою.

Сільський голова                                                                                   С.І. Коваль

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                              

РІШЕННЯ

від 12 липня 2018 року                       № 44

Про організацію громадських

робіт у 2018 році

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2013 № 175, з метою подальшого розвитку громадських робіт як одного із важливих напрямів у системі державних гарантій забезпечення зайнятості працездатного населення, та одночасного вирішення питань соціального розвитку села Кищенці виконавчий комітет сільської ради

в и р і ш и в :

1.За попереднім погодженням з роботодавцями, затвердити перелік роботодавців та видів громадських робіт, які будуть організовуватись та проводитись у 2018 році за кошти:

- місцевих бюджетів та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (додаток 1);

- роботодавців (додаток 2).

2. Фінансування організації громадських робіт здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, роботодавців (за їх погодженням) та інших не заборонених законодавством джерел. У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та/або Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

3. Вважати таким що втратило чинність рішення виконавчого комітету сільської ради від 19.12.2017 №67 «Про організацію громадських робіт у 2018 році».

     4. Контроль за виконанням  рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                             С.І.Коваль

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ

від 12 липня 2018 року                 № 45

Про роботу із зверненнями

громадян у виконавчому комітеті

Кищенецької сільської ради

 за І півріччя 2018 року

                               

            Заслухавши інформацію сільського голови Коваль С.І. про роботу виконавчого комітету сільської ради щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, виконавчий комітет відмічає, що робота зі зверненнями поставлена на належному рівні. Є графіки прийому громадян. Визначені дні особистого прийому – вівторок, четвер. Всі заяви та звернення розглядаються своєчасно.  Впродовж І півріччя 2018 року в сільській раді розглянуто 26 звернень, з них: 4 – письмових, 22 на особистому прийомі. Усі  звернення громадян розглянуто без порушення терміну розгляду, надано обґрунтовані відповіді. Звернення не передавалися для розгляду іншим органам. Повторних  та колективних звернень протягом І півряччя 2018 року не поступало.

        Інформації щодо виконання виконавчим комітетом Указу Президента України від 07.02.2008 №109, розпоряджень райдержадміністрації від 16.05.2017  № 135, облдержадміністрації  від 28.02.2017 № 101 подаються до відділу звернень райдержадміністрації  щоквартально.

Відповідно до п.1 ч. б ст. 38  Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий  комітет

                                                          вирішив:

 1. Інформацію сільського голови  Коваль Світлани Іванівни взяти до відома.
 2. Визнати  позитивною  роботу виконкому сільської  ради щодо  забезпечення реалізації громадянами  конституційного права  на звернення.
 3. Про роботу виконавчого комітету сільської ради по розгляду звернень, заяв, скарг розглядати на засіданні виконкому щоквартально.
 4. Контроль за виконанням  рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                                                   С.І.Коваль

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від  12 липня 2018 року                № 46

Про порядок денний наступного

засідання виконавчого комітету

       Відповідно ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет сільської ради

                                                        в и р і ш и в :

1.Затвердити такий порядок денний наступного засідання виконкому:

 1. Про хід підготовки сільських закладів освіти до нового навчального року.
 2. Про стан торгівельного обслуговування населення сільської ради.
 3. Різне.

2. Для підготовки питань на засідання виконкому утворити комісію в складі:     

            Коваль С.І.

            Хлопетчук Н.В.

            Тетера О.П.

            Жмуд М.М.

3. Комісії подати матеріали по підготовці питань на наступне засідання виконкому до 10.08.2018.

 

Сільський голова                                                                           С.І.Коваль