ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                              

                                                          РІШЕННЯ

 

від 21 липня 2017 року             № 40

                                                    

Про  звіт по виконанню

сільського бюджету  за  I півріччя 2017 року

Заслухавши і обговоривши звіт сільського голови Коваль С. І. про виконання сільського бюджету за I півріччя 2017 року  сільська рада відмічає, що протягом I півріччя 2017 року була проведена значна робота по виконанню бюджету села, соціально - економічного розвитку  населеного пункту.

За I півріччя 2017 року до загального фонду сільського бюджету надійшло 1369598,02 грн., що становить 150,46 % до плану, та спеціального фонду 55954,11 грн., що становить 165,96 % річних призначень. Видаткова частина бюджету за I півріччя 2017 року по загальному фонду виконана в сумі 1223579,95 грн., що становить 58,76 % по спеціальному фонду – 536768,22 грн., що становить 72,48 %.

Згідно п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, п. 1 ст. 28 Закону України

« Про місцеве самоврядування в Україні»  виконавчий комітет сільської ради

 

в и р і ш и в:

 

  1. Звіт сільського голови про виконання сільського бюджету  за I півріччя 2017 року взяти до відома .

 

2. Рекомендувати сесії сільської ради розглянути та затвердити звіт про

виконання сільського бюджету  за I півріччя 2017 року.

 

     3. Контроль за виконанням  рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова                                                                                   С.І.Коваль

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від  21 липня 2017 року                      № 41

Про  хід виконання програми

соціального та  економічного

розвитку села  на 2016 - 2020 роки

за  І півріччя 2017 року

 

Заслухавши інформацію сільського голови Коваль С. І. про хід виконання програми соціального та економічного розвитку села на 2016 - 2020 роки  за І півріччя 2017 року слід зазначити, що сільською радою та її виконавчим комітетом постійно, в межах своїх та делегованих повноважень, здійснюється належна робота  для забезпечення стабільного економічного, культурного розвитку села, соціального захисту населення.

Згідно п. 1 ч. а ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  виконавчий комітет сільської ради

 

                                                    в и р і ш и в:

 

  1. Інформацію  сільського голови  про хід виконання  програми економічного та соціального розвитку села на 2016 - 2020 роки за І півріччя 2017 року  взяти до відома.
  2. Рекомендувати сесії сільської ради  затвердити звіт по виконанню програми економічного та соціального розвитку села на 2016 - 2020 роки за І півріччя 2017 року.
  3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

Сільський голова                                                                                          С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                              

                                                              РІШЕННЯ

 

від 21 липня 2017 року                    № 42

 

Про роботу виконавчого комітету

сільської ради щодо забезпечення

реалізації громадянами

конституційного права на

звернення за I півріччя 2017 року

 

                Заслухавши інформацію сільського голови Коваль Світлани Іванівни про роботу виконавчого комітету сільської ради щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, виконавчий комітет відмічає, що робота зі зверненнями поставлена на належному рівні. Є графіки прийому громадян. Визначені дні особистого прийому – вівторок, четвер. Всі заяви та звернення розглядаються своєчасно.  Впродовж І півріччя 2017 року в сільській раді розглянуто 12 звернень громадян, які зареєстровані на особистому прийомі сільським головою,  стільки ж звернень було у 2016 році. Усі 12 звернень громадян розглянуто без порушення терміну розгляду, надано обґрунтовані відповіді. Звернення не передавалися для розгляду іншим органам. Повторних звернень протягом півріччя не поступало, колективне всього одне.

        Інформації щодо виконання виконавчим комітетом Указу Президента України від 07.02.2008 №109, розпоряджень райдержадміністрації від 22.05.2008  № 173, облдержадміністрації  від 05.03.2008 № 55 подаються до відділу звернень райдержадміністрації  щоквартально.

Відповідно до п. 1 ч. б ст. 38  Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий  комітет

                                                          вирішив:

     1. Інформацію  сільського голови  Коваль Світлани Іванівни взяти до відома.

2. Визнати  позитивною  роботу виконкому сільської  ради щодо  забезпечення реалізації громадянами  конституційного права  на звернення.

     3. Про роботу виконавчого комітету сільської ради щодо забезпечення

реалізації громадянами конституційного права на звернення розглядати на засіданні виконкому щоквартально.

4. Контроль за виконанням  рішення залишаю за собою.

 

 Сільський голова                                                                                 С. І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                              

                                                          РІШЕННЯ

 

від 21 липня  2017 року                № 43

 

Про роботу виконавчого комітету

сільської ради за I  півріччя 2017 року

 

Заслухавши інформацію секретаря сільської ради Хлопетчук Н.В.  про роботу виконавчого комітету за І півріччя 2017 року, слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»  виконавчий комітет здійснював делеговані повноваження в сфері соціально-економічного і культурного розвитку, в галузі бюджету та фінансів, щодо управління комунальною власністю, у сфері освіти, охорони здоров’я, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, соціального захисту населення.

Відповідно до ст.38 ч.1 Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в Україні»  виконавчий комітет

                                                

в и р і ш и в :

 

1.Інформацію секретаря сільської ради Хлопетчук Н.В. щодо роботи виконавчого комітету за I півріччя  2017 року  взяти до відома.(додається)

 

2. Контроль за виконанням  рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                                                   С.І. Коваль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Додаток

                                                                                                до рішення виконавчого комітету

                                                                                      від 21.07.2017 №43

Інформація

про роботу виконавчого комітету сільської ради

за І півріччя 2017 року

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»  виконавчий комітет здійснював делеговані повноваження в сфері соціально-економічного і культурного розвитку, в галузі бюджету та фінансів, щодо управління комунальною власністю, у сфері освіти, охорони здоров’я, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, а також соціального захисту населення.

Виконавчим комітетом сільської ради протягом  І півріччя 2017 року проведено 6 засідань виконкому, на яких розглянуто 45 актуальних питань життєдіяльності територіальної громади села, прийнято по них відповідні рішення.

         На засідання виконавчого комітету запрошуються  керівники установ, підприємці, орендарі, фермери,  заслуховуються  звіти про проведену роботу та плани на майбутнє, беруться до уваги пропозиції та зауваження.

При виконавчому комітеті працюють три комісії такі як: адміністративна, комісія з захисту прав споживачів, та комісія з захисту прав дітей.

        Протягом І півріччя 2017 року виконавчим комітетом вчасно подано 30 інформацій  про стан виконання  документів, що перебувають  на контролі Маньківської районної державної  адміністрації,  зареєстровано  195 вхідної кореспонденції, та надіслано відповідей, інформацій, клопотань, звітів та іншої вихідної документації в кількості 274 найменувань.

         Всього протягом першої половини 2017 року до Кищенецької сільської ради надійшло 12 звернень громадян,  9 з яких зареєстровані на особистому прийомі сільським головою, 2 – письмово, колективних звернень не поступало. Усі 12 звернень громадян розглянуто без порушення терміну розгляду, надано обґрунтовані відповіді. Звернення не передавалися для розгляду іншим органам. Повторних  звернень протягом І півріччя 2017 року не поступало. Звернення порушувалися в розрізі питань: аграрної політики і земельних відносин, комунального господарства, допомога в лікуванні, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян та різні.

          

Поступило 138 письмових  заяв різного характеру від жителів села. Найбільше звернень які стосуються земельних питань – це 88 заяв. Всі заяви розглянуті  і прийняті відповідні рішення.

Виконавчим комітетом сільської ради видавалися довідки різного характеру та характеристики - 625. Архівних стажових довідок для призначення пенсій – 16. Видано документів для призначення субсидій 242 найменувань це довідки про склад сім’ї та акти обстеження .

 

За І півріччя 2017 року  вчинено  33  нотаріальних дій:

           -  посвідчено заповітів  12; 

           - засвідчено справжності  підпису 21.

           - засвідчено вірність копії -  жодної

 

Проводилась реєстрація актів цивільного стану, зокрема:

  • народження  -  8 ( 3 хлопчиків і 5 дівчаток)
  • смерті –  8;
  • зареєстровано шлюбів  -  жодного.

 

Надано 30 доручень, з низ:

 5 -  на отримання пенсії у поштовому відділені зв’язку

18 - на представництво в установах

3 -  на отримання коштів з рахунку

та 3 - на отримання орендної плати за земельну частку (пай) .

 

Протягом шести місяців 2017 року систематично ведеться  облік прибувших та вибувших громадян, що дає змогу вести чіткий облік чисельності населення та виборців села. Протягом даного часу за відповідними адміністративними послугами до сільської ради звернулося 35 осіб, з них 3 особи зняті з реєстрації, 32 осіб зареєстрували своє місце проживання на території Кищенецької сільської ради, з них  15 осіб зареєструвалися у межах адміністративно територіальної одиниці, тобто з вулиці на вулицю.

Графік прийому громадян працівниками сільської ради дотримується, нарікань від жителів села з цього приводу не надходило. Прийомні дні вівторок та четвер.

 

 

Секретар сільської ради                                                            Н.В.Хлопетчук

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                              

                                                          РІШЕННЯ

 

від 21 липня 2017 року             № 44

                                                    

Про внесення змін до рішення

виконавчого комітету від 11.01.2017 року

№ 5 «Про організацію громадських робіт у 2017 році»

 

 Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» , Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2013 № 175, а також згідно листа Маньківського районного центру зайнятості  від 29.06.2017 №320, з метою подальшого розвитку громадських робіт як одного із важливих напрямів у системі державних гарантій забезпечення зайнятості працездатного населення та одночасного вирішення питань соціального розвитку села, виконавчий комітет сільської ради  

в и р і ш и в:

1.Внести зміни  до рішення виконавчого комітету  від 11.01.2017 року №  5 «Про організацію громадських  робіт у 2017 році»,  виклавши  п.2 в такій редакції:

          «Фінансування організації громадських робіт здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, роботодавців (за їх погодженням) та інших не заборонених законодавством джерел. У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснювати  за рахунок коштів місцевих бюджетів -70%  та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття - 30%.».

         2. Контроль за виконанням  рішення покласти на сільського голову.

 

Сільський голова                                                               С.І.Коваль

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 21липня 2017 року                       № 45

 

Про  зняття з обліку житлового фонду сільської

ради  непридатного для проживання житлового

будинку № 38 по вул. Шевченка.

       

         Розглянувши заяву  гр. Гнєвика Сергія Олексійовича  про необхідність зняття з обліку житлового фонду сільської ради  непридатного для проживання  житлового будинку № 38 по вул. Шевченка. Відповідно  до  п. 5   ч. б  ст. 30   Закону України  «Про місцеве  самоврядування в Україні» виконавчий комітет

                                                       в и р і ш и в :

 

1. Зняти з обліку житлового фонду сільської ради непридатний для проживання  будинок № 38 по вул. Шевченка  села Кищенці Маньківського району.

  2.  Рекомендувати заявнику в місячний термін  розібрати  вищевказаний  будинок та привести земельну ділянку в належний  санітарний стан,  дотримуючись норм житлового та природоохоронного законодавства.  

  3. Секретарю сільської ради Хлопетчук Н.В. внести зміни до облікових документів житлового фонду сільської ради.

4. Контроль за виконанням рішення  покласти на секретаря сільської

ради Хлопетчук Н.В.

 

 Сільський голова                                                                               С.І.Коваль

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                              

                                                          РІШЕННЯ

 

від 21 липня 2017 року             № 46

 

Про присвоєння адресного

номеру

  

     Розглянувши заяву жителя с.Кищенці вул. генерала Андрія Дрофи, 47 Тисанюка Віктора Володимировича, щодо присвоєння адресного номеру на господарське  приміщення - нежитловий будинок (пасіка), керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

 

в и р і ш и в :

 

1.В зв’язку з упорядкуванням адресної нумерації по с. Кищенці, та заяви гр.Тисанюка В.В.,присвоїти на господарське приміщення - нежитловий будинок  (пасіка),  наступну адресу:  вул. Садова,1а,   в  с. Кищенці.

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконавчого комітету Хлопетчук Н.В.

 

 

 

Сільський голова                                                      С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                              

                                                          РІШЕННЯ

 

від 21 липня 2017 року              № 47

 

Про порядок денний наступного

засідання виконавчого комітету

 

       Відповідно ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет сільської ради

                                                        в и р і ш и в :

1.Затвердити такий порядок денний наступного засідання виконкому:

  1. Про стан злочинності та взаємодії органу місцевого самоврядування з органами внутрішніх справ у сфері забезпечення норм Конституції і законів України, забезпечення правопорядку, захисту прав і свободи громадян на території села.   

1.2.    Про підготовку та відзначення 26-ї річниці незалежності України.

            1.3.  Про хід підготовки сільських закладів освіти до нового навчального         року.

        1.4.    Різне.

2. Для підготовки питань на засідання виконкому утворити комісію в складі:     

            Коваль С.І.

            Тетера О.П.

            Маляр О.С.

            Люльченко Л.Д.

            Швед М.І.

3.Комісії подати матеріали по підготовці питань на наступне засідання виконкому до 14.08.2017.

         

Сільський голова                                                                                С.І. Коваль