ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 16 червня 2017 року                  №  34

 

Про  план роботи виконавчого

комітету  на ІІІ квартал 2017 року

 

           Згідно ст.53 Закону  України «Про місцеве  самоврядування  в Україні» виконавчий  комітет  сільської ради

 

в и р і ш и в :

 

1.Затвердити  план роботи виконавчого   комітету  сільської ради на ІІІ квартал 2017 року.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на члена виконкому Хлопетчук Н.В.

Сільський голова                                                                  С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                              

                                                            РІШЕННЯ

 

від 16 червня  2017 року               № 35

 

Про  стан  виконавської

дисципліни  в установах

сільської ради

 

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови  Коваль Світлани Іванівни  про  стан виконавської дисципліни  в установах сільської ради, виконавчий комітет сільської ради відмічає, що  по даному питанню проводиться певна робота. Значна роль  відводиться  своєчасному та якісному виконанню  актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та реалізацію завдань, визначених розпорядженнями та дорученнями  голови облдержадміністрації та  райдержадміністрації. За потреби проводяться наради з керівниками установ по питанню  виконавської дисципліни .

Але поряд з цим є ще  недоліки. Трапляються випадки порушення виконавської дисципліни, не завжди порушені питання вирішуються своєчасно .

          Згідно ч.1 ст.38  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , виконавчий комітет сільської ради 

в и р і ш и в :

1.Рекомендувати керівникам установ сільської ради  вжити заходів для посилення  виконавської дисципліни, об’єктивно, всебічно та вчасно  перевіряти  заяви чи скарги  громадян, забезпечувати реальне  виконання прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою  рішень.  Кожен випадок порушення виконавської дисципліни  розглядати на предмет  дисциплінарної відповідальності винного.

2. Вживати  дієвих заходів  щодо безумовного виконання документів  органів влади вищого рівня та власних рішень.

3. Вживати всіх заходів  до усунення причин, що породжують заяви та скарги, систематично аналізувати та інформувати населення  про хід цієї роботи.

         4. Звернути увагу на розгляд звернень громадян  та вирішення порушуваних у них питань і забезпечити належну організацію цієї роботи .

         5. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 16 червня 2017 року                   № 36

 

Про  зняття з обліку житлового фонду сільської

ради  непридатного для проживання житлового

будинку № 40 по вул. Шевченка.

       

         Розглянувши заяву  гр. Дубіни Олени Петрівна  про необхідність зняття з обліку житлового фонду сільської ради  непридатного для проживання  житлового будинку № 40 по вул. Шевченка. Відповідно  до  п. 5   ч. б  ст. 30   Закону України  «Про місцеве  самоврядування в Україні» виконавчий комітет

                                                       в и р і ш и в :

 

1. Зняти з обліку житлового фонду сільської ради непридатний для проживання  будинок № 40 по вул. Шевченка  села Кищенці Маньківського району.

  2.  Рекомендувати заявнику в місячний термін  розібрати  вищевказаний  будинок та привести земельну ділянку в належний  санітарний стан,  дотримуючись норм житлового та природоохоронного законодавства.  

  3. Секретарю сільської ради Хлопетчук Н.В. внести зміни до облікових документів житлового фонду сільської ради.

4. Контроль за виконанням рішення  покласти на секретаря сільської

ради Хлопетчук Н.В.

 

 Сільський голова                                                                               С.І.Коваль

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 16 червня  2017 року                   № 37

 

Про затвердження Порядку

 функціонування та утримання

кладовищ с.Кищенці

 

На виконання власних повноважень, зазначених у ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про поховання та похоронну справу» ст.8, ч.6 ст.23, виконавчий комітет  сільської ради

в и р і ш и в :

 

1.Затвердити Порядок функціонування та утримання кладовищ с. Кищенці (додаток).

  1. Контроль за виконанням рішення  покласти на сільського голову Коваль С.І.

 

 

Сільський голова                                                  С.І.Коваль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Додаток  

до рішення виконавчого комітету

                                                                                                    № 37 від 16.06.2017 року

 

 

ПОРЯДОК

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ КЛАДОВИЩ

СЕЛА КИЩЕНЦІ

 

Цей Порядок розроблено з метою реалізації положень Закону України «Про поховання та похоронну справу» та відповідно до Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України № 193 від 19.11.2003 р.

Вимоги до облаштування кладовища:

Кладовище має бути облаштоване огорожею, спеціальними місцями для розміщення сміття, освітленням,  туалетом,  колодязем,  під'їзною  дорогою,  стоянкою  для  автотранспорту  та  благоустроєм  основних  доріг   на   території.

На території місць поховань не можуть бути розміщені об'єкти іншої, крім комунальної форми власності, склепу та колумбарної ніші, які є власністю особи, що придбала їх за власні кошти.

Території місць поховань підлягають озелененню з найбільшим збереженням існуючих насаджень.

Вимоги щодо експлуатації кладовищ, реєстрації поховань та перепоховань, обліку намогильних споруд на місця поховань.

Доставка труни з тілом померлого на кладовища села Кищенці здійснюється спеціальним автотранспортом з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.

За зверненням Виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов'язання поховати померлого, на території кладовища безоплатно виділяється місце для поховання померлого.

На бажання Виконавця волевиявлення чи особи, яка взяла на себе зобов'язання   поховати   померлого,   для   поховання   двох  чи   більше померлих безоплатно виділяється місце для родинного поховання. Виконання волевиявлення померлого на поховання його тіла (останків) або праху на вказаному місці поховання, поряд з раніше померлими гарантується за наявності на вказаному місці поховання вільної ділянки землі   або   могили  раніше   померлого   близького   родича.   У   інших випадках    можливість    виконання    волевиявлення    померлого    про поховання його тіла на вказаному ним місці поховання визначається з урахуванням заслуг померлого перед суспільством і державою.

Кожне поховання померлого здійснюється в окремій могилі.

Довжина могили для дорослого повинна бути не менш двох метрів, ширина – 1м, глибина не менш 1,5м. від поверхні землі до кришки труни, з урахуванням місцевих ґрунтових кліматичних умов. У разі поховання померлих дітей розміри могили можуть бути відповідно зменшені.

Відстань від дна могили до рівня стояння ґрунтових вод повинна бути не менш 0,5м, висота намогильного гробка – 0,5м. У разі поховання тіла померлого в сидячому положенні, товщина ґрунту над тілом померлого від поверхні землі має бути не меншою за 1 метр.

Поховання урн з прахом здійснюється в спеціально побудованих
колумбаріях чи пристосованих для цього огороджувальних стінах
кладовищ, конструкція яких повинна передбачати не більш трьох
рядів ніш по вертикалі та забезпечувати вільний доступ до них.

Для поховання урни з прахом у землю виділяється місце розміром 0,8м х 0,8м, де можливе розташування декількох урн, виходячи з розрахунку встановлення їх по вертикалі. Глибина поховання не нормується.

Під кожну могилу надається ділянка таких розмірів:

 

Назва поховання

 

Розмір земельної ділянки

Розмір могили

Площа, кв.м

Довжина, м

Ширина, м

Довжина, м

Ширина, м

Родинне

6,6

2,2

3,0

2,0

1,0

Подвійне

4,8

2,2

2,2

2,0

1,0

Одинарне

3,3

2,2

1,5

2,0

1,0

Урна з прахом

0,64

0,8

0,8

0,8

0,8

Примітка: у разі поховання померлого в нестандартній труні виконується могила залежно від довжини труни.

Для поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, невпізнаних трупів надається земельна ділянка під одинарне поховання.

Після виконання робіт з облаштування могили користувач зобов'язаний забезпечити прибирання біля могили та винесення сміття до спеціально відведених місць на кладовищі.

Усі намогильні споруди, що встановлюються на могилі, повинні відповідати стандартам та технологіям.

Утримання місць поховання

 На території кладовища забороняється:

  • порушувати тишу і порядок;
  • кататися на санках, ковзанах і лижах;
  • проводити обрізування, посадку та пересадку дерев без погодження з виконавчим комітетом Кищенецької сільської ради.
  • вигулювати та випасати тварин;
  • накопичення сміття не на визначеному для цього міста збирання;
  • встановлення  столів  і  лав  не  в  місцях  виділеної ділянки  для поховання.

         Утримання  кладовищ,   військових  братських  та  одиночних  могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується установою, визначенею виконавчим комітетом Кищенецької сільської ради, за рахунок коштів сільського бюджету села Кищенці.

Утримання місць поховань, що перебувають на державному обліку як об'єкти культурної спадщини, забезпечується виконавчим комітетом Кищенецької сільської ради, із залученням органів охорони культурної спадщини відповідно до їх повноважень.

Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць    родинного поховання, намогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

Озеленення на ділянках могил здійснюється користувачами могил з погодженням виконавчого комітету Кищенецької сільської ради для уникнення глибокого порушення ґрунтового покриву та намогильних споруд.

 

Секретар                                                            Н.В.Хлопетчук

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 16 червня 2017 року                   № 38

 

Про затвердження плану

основних заходів цивільного

захисту населення  на 2017  рік

 

З  метою зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та підвищення  рівня  захисту населення на території сільської ради від їх наслідків, забезпечення чіткої взаємодії в умовах надзвичайних ситуацій, заслухавши та обговоривши запропонований сільським головою  Коваль С.І. план основних заходів цивільного захисту населення на 2017 рік, керуючись підпунктом 2 пункту «б» статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

 

в и р і ш и в :

 

             1.Затвердити план основних заходів цивільного захисту  на території сільської ради на 2017рік (додається).

 

            2.Проаналізувати та заслуховувати на чергових засіданнях виконкомів сільської ради стан виконання  заходів цивільного захисту  на території сільської  ради  на 2017рік.

 

          3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову  Коваль С.І.

 

 

 

Сільський голова                                                                  С.І.Коваль

 

 

 

 

                                                                                                                      Додаток

                                                                                                 до рішення виконавчого комітету

                                                                                                сільської ради від 16.06.2017 № 38

 

П Л А Н

заходів цивільного захисту населення

на території Кищенецької сільської  ради на 2017 рік

 

п/п

Заходи

Виконавці

Термін

виконання

1

Здійснення у пожежо небезпечний період комплексу протипожежних заходів на сільськогосподарських угіддях та у лісах

Коваль С.І.

квітень-жовтень

2

Проведення  у дошкільних, шкільних навчальних закладах:

- тижня безпеки дитини;

-  тижня знань з основ безпеки життєдіяльності під час НС.

Щербина А.М.

Хлопетчук С.А.

Березень-травень

3

Розміщення у приміщенні сільської ради на інформаційних стендах організаційно-методичних вказівок з організації підготовки та навчання населення щодо дій при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій на 2017 рік

Хлопетчук Н.В.

Тисанюк С.Г.

березень

5

Уточнення переліку підприємств, що мають спеціальну техніку, яка  може бути застосована під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Хлопетчук Н.В. Станчук С.І.

протягом року

6

Уточнення переліку потенційно небезпечних об’єктів на території села

Коваль С.І.

протягом року

7

Уточнення складу сил і засобів цивільного захисту, призначених для виконання рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків

Коваль С.І.

протягом року

8

Уточнення оперативних  документів (плану дій органів управління та сил цивільного захисту з запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій,  плану евакуації населення на мирний час та в особливий період)

Коваль С.І. Хлопетчук Н.В.

протягом року

 

 

 

Секретар                                                    Н.В.Хлопетчук

КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                              

                                                          РІШЕННЯ

 

від 16 червня 2017 року              № 39

 

Про порядок денний наступного

засідання виконавчого комітету

 

       Відповідно ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет сільської ради

                                                        в и р і ш и в :

1.Затвердити такий порядок денний наступного засідання виконкому:

  1. Про звіт про виконання сільського бюджету за І півріччя 2017 року.

1.2.  Про роботу виконавчого комітету сільської ради щодо забезпечення    

          реалізації громадянами конституційного права на звернення за I      

          півріччя 2017 року.

1.3.   Про роботу виконавчого комітету сільської ради за I півріччя 2017     

          року.

         1.4.    Про порядок денний наступного засідання виконкому.

        1.5.    Різне.

 

2. Для підготовки питань на засідання виконкому утворити комісію в складі:     

            Коваль С.І.

            Тетера О.П.

            Хлопетчук Н.В.

            Люльченко Л.Д.

            Швед М.І.

3.Комісії подати матеріали по підготовці питань на наступне засідання виконкому до 19.07.2017.

         

Сільський голова                                                                                   С.І. Коваль