ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                                                        РІШЕННЯ

від 11 січня 2017 року             № 1

                                               

Про  звіт про виконання

сільського бюджету  за 2016 рік

Заслухавши і обговоривши звіт сільського голови Коваль С. І. про виконання сільського бюджету за 2016 рік  сільська рада відмічає, що протягом  2016 року була проведена значна робота по виконанню бюджету села, соціально - економічного розвитку  населеного пункту.

За 2016 рік до загального фонду сільського бюджету надійшло 2664832,89 грн., що становить 128,67 % до плану, та спеціального фонду 129565,49 грн., що становить 426,97 % річних призначень.

Видаткова частина бюджету за 2016 рік по загальному фонду виконана в сумі 1758000,87 грн., що становить 91,8 % , по спеціальному фонду – 365813,80 грн., що становить 58,85%.

Згідно п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, п. 1 ст. 28 Закону України

« Про місцеве самоврядування в Україні »  виконавчий комітет сільської ради

в и р і ш и в:

 

1.Звіт сільського голови про виконання сільського бюджету  за 2016 рік затвердити  /додається/.

2. Рекомендувати сесії сільської ради розглянути та затвердити звіт про

виконання сільського бюджету  за 2016 рік.

     3. Контроль за виконанням  рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова                                                                                   С.І.Коваль

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від  11 січня 2017 року                        № 2

Про  хід виконання програми

соціального та  економічного

розвитку села  на 2016 - 2020 роки

за   2016 рік

 

Заслухавши інформацію сільського голови Коваль С. І. про хід виконання програми соціального та економічного розвитку села на 2016 - 2020 роки  за 2016 рік слід зазначити, що сільською радою та її виконавчим комітетом постійно, в межах своїх та делегованих повноважень, здійснюється належна робота  для забезпечення стабільного економічного, культурного розвитку села, соціального захисту населення.

Згідно п. 1 ч. а ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  виконавчий комітет сільської ради

 

                                                    в и р і ш и в:

 

 1. Інформацію  сільського голови  про хід виконання  програми економічного та соціального розвитку села на 2016 - 2020 роки за 2016 рік  взяти до відома.(додається)
 2. Рекомендувати сесії сільської ради  затвердити звіт по виконанню програми економічного та соціального розвитку села на 2016 - 2020 роки за 2016 рік.
 3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

Сільський голова                                                                                          С.І.Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                              

                                                          РІШЕННЯ

 

від 11 січня 2016 року                № 3

 

Про роботу виконавчого комітету

сільської ради за  2016 рік

 

Заслухавши інформацію секретаря виконавчого комітету Хлопетчук Н.В. про роботу виконавчого комітету за  2016 рік, слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»  виконавчий комітет здійснював делеговані повноваження в сфері соціального, економічного і культурного розвитку, в галузі бюджету та фінансів, щодо управління комунальною власністю, у сфері освіти, охорони здоров’я, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, соціального захисту населення.

Виконавчим комітетом сільської ради протягом  2016 року проведено 12 засідань виконкому, на яких розглянуто 70 актуальних питань життєдіяльності територіальної громади села, прийнято по них відповідні рішення.

 • Про виконання сільського бюджету за  I квартал та I  півріччя;
 • Про хід виконання програми соціального та економічного розвитку села на 2016-2020 роки за I  півріччя 2016 року;
 • Про роботу виконавчого комітету сільської ради щодо забезпечення реалізації конституційного права на звернення;
 • Про затвердження плану заходів з проведення щорічної акції «За чисте довкілля» та дня благоустрою території населеного пункту на 2016 рік;
 • Про заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах села в період купального сезону 2016 року;
 • Про хід підготовки сільських закладів освіти до оздоровчого періоду, до початку навчального року;
 • Про роботу громадського формування загону самоохорони;
 • Про затвердження плану заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів по Кищенецькій сільській раді на 2016;
 • Про затвердження розпорядку роботи торгівельних закладів  та інше.  

         На засідання виконавчого комітету запрошуються  керівники установ, підприємці, орендарі,  заслуховуються  звіти про проведену роботу та плани на майбутнє, беруться до уваги пропозиції та зауваження.

При виконавчому комітеті працюють три комісії такі як: адміністративна, комісія з захисту прав споживачів, та комісія з захисту прав дітей.

        Протягом 2016 року виконавчим комітетом вчасно подано 105 інформацій  про стан виконання  документів, що перебувають  на контролі районної державної  адміністрації,  зареєстровано  329 вхідної кореспонденції у 2015 році їх було зареєстровано 466, та надіслано відповідей, інформацій, клопотань, звітів та іншої вихідної документації в кількості 431 найменувань, у 2015 році 466.

         Впродовж 2016 року в сільській раді розглянуто 22 звернень громадян у 2015 році – 13 звернень, 16 з яких зареєстровані на особистому прийомі сільським головою, 2 – поступило через органи влади, 1 - колективне. Усі 22 звернень громадян розглянуто без порушення терміну розгляду, надано обґрунтовані відповіді. Звернення не передавалися для розгляду іншим органам. Повторних  звернень протягом 2016 року не поступало. Звернення порушувалися в розрізі питань: аграрної політики і земельних відносин, комунального господарства, працевлаштування, допомога в лікуванні, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян та різні.

         Інформації щодо виконання виконавчим комітетом Указу Президента України від 07.02.2008 №109, розпоряджень райдержадміністрації від 22.05.2008  № 173, облдержадміністрації  від 05.03.2008 № 55 подаються до відділу звернень райдержадміністрації  щоквартально. До районної ради та

районної держадміністрації уже підготовлені узагальнені дані про звернення громадян, що надійшли  у 2016 році. Дане питання щоквартально розглядається  і на засіданні виконкому. 

Поступило 286 заяв різного характеру від жителів села у 2015 році їх було 124. Всі заяви розглянуті  і прийняті відповідні рішення.

Виконавчим комітетом сільської ради видавалися довідки різного характеру та характеристики, - 993 шт – 918 шт у 2015. Архівних стажових довідок для призначення пенсій – 18. Оформлено документів для призначення субсидій 306 особам.

 

За 2016 рік  вчинено  57 нотаріальних дій:

           -  посвідчено заповітів  16 у 2015 році -  25; 

           - засвідчено справжності  підпису 39 у 2015 108.

           - засвідчено вірність копії -  така ж кількість була у 2015 році.

 

Проводилась реєстрація актів цивільного стану, зокрема:

 • народження  -  4 (1 хлопчик і 3 дівчинки) (всього за  рік народилося 8 -ро дітей) у 2015 році нородилося 10 діток : 6 дівчаток та 4 хлопчика ;
 • смерті –  1017 у 2015р;
 • зареєстровано шлюбів  -  5 – 3 у 2015.

Надано 122 доручень, а у 2015 році видано 37 доручень.

З квітня 2016 року на виконавчий комітет сільської ради поклалися повноваження щодо надання адміністративних послуг населенню – це реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, систематично ведеться  облік прибувших та вибувших громадян, що дає змогу вести чіткий облік чисельності населення та виборців села. Протягом 2016 року за відповідними адміністративними послугами звернулося 46 осіб, з них 1 особа знята з реєстрації, 45 осіб зареєстрували своє місце проживання на території Кищенецької сільської ради, з них  21 особа зареєструвалася у межах адміністративно територіальної одиниці.

Графік прийому громадян працівниками сільської ради дотримується, нарікань від жителів села з цього приводу не надходило.

Відповідно до ст.38 ч.1 Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в Україні»  виконавчий комітет

                                                 в и р і ш и в :

1.Інформацію секретаря виконавчого комітету Хлопетчук Н.В. щодо роботи виконавчого комітету за  2016 рік  взяти до відома.

2.  Адміністративній комісії та комісії з прав споживачів виконавчого комітету активізувати свою роботу.

3. Контроль за виконанням  рішення залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                                                                                   С.І. Коваль

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                            РІШЕННЯ

 

від 11 січня 2017 року                        № 4

 

Про затвердження плану заходів

щодо ефективного використання

енергетичних ресурсів  по

Кищенецькій сільській раді

на 2017 рік

     

         Згідно статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

иконавчий комітет сільської ради   

 

                                                     в и р і ш и в:

 

1. Затвердити план заходів  щодо ефективного використання енергетичних ресурсів по Кищенецькій сільській раді  на 2017 рік ( додається).

 

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Сільський голова                                                                                      С.І.Коваль

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

11 січня 2017 року

           № 5

                       

 

                                                

Про організацію громадських

робіт у 2017 році

 

Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , статті 31 Закону України «Про зайнятість населення» , Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2013 № 175, з метою подальшого розвитку громадських робіт як одного із важливих напрямів у системі державних гарантій забезпечення зайнятості працездатного населення та одночасного вирішення питань соціального розвитку села, виконавчий комітет сільської ради  

в и р і ш и в:

                                               

1. За попереднім погодженням з роботодавцями, затвердити перелік роботодавців та видів громадських робіт, які будуть організовуватись та проводитись у 2017 році за кошти:

- місцевих бюджетів та Фонду загальнообов'язкового державного  

  соціального страхування України на випадок безробіття (додаток 1);

- фінансування організації громадських робіт здійснювати за рахунок       

  коштів роботодавців (за їх погодженням) та інших не заборонених   

  законодавством джерел ( додаток 2).

2. У разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт

фінансування організації таких робіт здійснювати пропорційно рівними частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                                                    С.І.Коваль

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 11 січня  2017 року                       № 6

 

Про  зняття з обліку житлового фонду сільської

ради  непридатного для проживання житлового

будинку № 5а по вул. Лісова.

       

         Розглянувши заяву  гр. Хоменко Лариси Петрівни про необхідність зняття з обліку житлового фонду сільської ради  непридатного для проживання  житлового будинку № 5а по вул. Лісова. Відповідно  до  п. 5   ч. б  ст. 30   Закону України  «Про місцеве  самоврядування в Україні» виконавчий комітет

                                                       в и р і ш и в :

 

1. Зняти з обліку житлового фонду сільської ради непридатний для проживання  будинок № 5а по вул. Лісова  села Кищенці Маньківського району, який числиться за  Івичуком Миколою Івановичем.

  2.  Рекомендувати заявнику в місячний термін  розібрати  вищевказаний  будинок та привести земельну ділянку в належний  санітарний стан,  дотримуючись норм житлового та природоохоронного законодавства.  

  3. Секретарю сільської ради Хлопетчук Н.В. внести зміни до облікових документів житлового фонду сільської ради.

 1.  Контроль за виконанням рішення  покласти на секретаря сільської

ради Хлопетчук Н.В.

 

 Сільський голова                                                                               С.І.Коваль

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 11 січня 2017 року                      № 7

 

Про  зняття з обліку житлового фонду сільської

ради  непридатного для проживання житлового

будинку № 30а по вул. Садова.

       

         Розглянувши заяву  гр. Маціпури Ганни Іванівни про необхідність зняття з обліку житлового фонду сільської ради  непридатного для проживання  житлового будинку № 30 а по вул. Садова. Відповідно  до  п. 5   ч. б  ст. 30   Закону України  «Про місцеве  самоврядування в Україні» виконавчий комітет

                                                       в и р і ш и в :

 

1. Зняти з обліку житлового фонду сільської ради непридатний для проживання  будинок № 30 а по вул. Садова  села Кищенці Маньківського району, який числиться за  Маціпурою Софією.

  2.  Рекомендувати заявнику в місячний термін  розібрати  вищевказаний  будинок та привести земельну ділянку в належний  санітарний стан,  дотримуючись норм житлового та природоохоронного законодавства.  

  3. Секретарю сільської ради Хлопетчук Н.В. внести зміни до облікових документів житлового фонду сільської ради.

 1.  Контроль за виконанням рішення  покласти на секретаря сільської

ради Хлопетчук Н.В.

 

 Сільський голова                                                                               С.І.Коваль

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

КИЩЕНЕЦЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                                РІШЕННЯ

 

від  11 січня  2017 року                  № 8

 

Про порядок денний наступного

засідання виконавчого комітету

 

 

       Відповідно ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет сільської ради

 

                                                        в и р і ш и в :

 

 1. Затвердити такий порядок денний наступного засідання виконкому:

 

 1. Про заходи щодо збережень від пошкоджень кабельних ліній електромережі на території сільської ради.
 2. Про роботу громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону.

     1.3. Різне.

 

2. Для підготовки питань на засідання виконкому утворити комісію в складі:     

            Хлопетчук Н.В.

            Тетера О.П.

            Діденко В.П..

 

3. Комісії подати матеріали по підготовці питань на наступне засідання виконкому до 10.02.2017.

          

Сільський голова                                                                                   С.І.Коваль