КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ    

від  20.02.2017                                 № 13- 1 /VІІ 

  

Про  звіт про виконання

сільського бюджету  за 2016 рік

Заслухавши і обговоривши звіт сільського голови Коваль С.І. про виконання сільського бюджету за 2016 рік  сільська рада відмічає, що протягом   року була проведена відповідна робота по виконанню дохідної частини бюджету села, соціально - економічного розвитку  населеного пункту.

За 2016 рік до загального фонду сільського бюджету надійшло 2664832,89 грн., що становить 128,67 % до плану, та спеціального фонду 129565,49 грн., що становить 426,97 % річних призначень.

Видаткова частина бюджету за 2016 рік по загальному фонду виконана в сумі 1758000,87 грн., що становить 91,8 % , по спеціальному фонду – 365813,80 грн., що становить 58,85%.

Згідно п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні »  сільська рада

 

в и р і ш и л а:

 

1.Затвердити звіт про виконання сільського бюджету  за 2016 рік по доходах сільського бюджету в сумі 2794398,38 грн., по видатках – 2123814,67 грн. /додається/.

 

          2. Контроль за  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів /Пушко Л. С./.

 

 

Сільський голова                                                                                   С.І.Коваль

 

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

від 20.02.2017                                  № 13 - 2/VIІ

 

 Про хід виконання програми соціального та

 економічного розвитку села Кищенці

 на 2016-2020 роки за 2016 рік

 

Заслухавши інформацію сільського голови Коваль С.І. про хід виконання програми соціального та економічного розвитку с. Кищенці на 2016-2020 роки за 2016 рік, відповідно до п. 22 ч. І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  сільська рада

                                                  в и р і ш и л а:

           1. Інформацію  сільського голови  про хід виконання програми соціального та економічного розвитку с. Кищенці на 2016-2020 роки за 2016 рік  взяти до відому /додається/.

2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійні комісії  сільської ради: з питань планування бюджету та фінансів (Пошко Л.С.), та з питань агропромислового, соціально - культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

  

Сільський голова                                                                                    С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 20.02.2017                                № 13 – 3/VIІ

 Про роботу виконавчого комітету

 сільської ради за 2016 рік

 

Заслухавши інформацію секретаря сільської ради Хлопетчук Н.В.  про роботу виконавчого комітету за 2016 рік, слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»  виконавчий комітет здійснював делеговані повноваження в сфері соціально-економічного і культурного розвитку, в галузі бюджету та фінансів, щодо управління комунальною власністю, у сфері освіти, охорони здоров’я, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, соціального захисту населення.

 

Відповідно до  п. 9 ч. 1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Інформацію секретаря сільської ради щодо роботи виконавчого  комітету за  2016  рік  взяти до відома /додається/.

2. Звіт про роботу виконавчого комітету заслуховувати щоквартально протягом 2017 року на сесіях сільської ради.

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійні комісії                                               сільської ради: з питань планування бюджету та фінансів (Пошко Л.С.), та з питань агропромислового, соціально - культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

  

Сільський голова                                                                                    С.І.Коваль

 

                                                                                                                Додаток

                                                                                                             до рішення сільської ради

                                                                                               від 20.02.2017 № 13-3/VIІ

Інформація

про роботу виконавчого комітету сільської ради

за  2016 рік

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»  виконавчий комітет здійснював делеговані повноваження в сфері соціально-економічного і культурного розвитку, в галузі бюджету та фінансів, щодо управління комунальною власністю, у сфері освіти, охорони здоров’я, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, а також соціального захисту населення.

Виконавчим комітетом сільської ради протягом  2016 року проведено 12 засідань виконкому, на яких розглянуто 70 актуальних питань життєдіяльності територіальної громади села, прийнято по них відповідні рішення.

         На засідання виконавчого комітету запрошуються  керівники установ, підприємці, орендарі, фермери,  заслуховуються  звіти про проведену роботу та плани на майбутнє, беруться до уваги пропозиції та зауваження.

При виконавчому комітеті працюють три комісії такі як: адміністративна, комісія з захисту прав споживачів, та комісія з захисту прав дітей.

        Протягом 2016 року виконавчим комітетом вчасно подано 105 інформацій  про стан виконання  документів, що перебувають  на контролі районної державної  адміністрації,  зареєстровано  329 вхідної кореспонденції у 2015 році їх було зареєстровано 466, та надіслано відповідей, інформацій, клопотань, звітів та іншої вихідної документації в кількості 431 найменувань, у 2015 році 466.

         Впродовж 2016 року в сільській раді розглянуто 22 звернень громадян у 2015 році – 13 звернень, 16 з яких зареєстровані на особистому прийомі сільським головою, 2 – поступило через органи влади, 1 - колективне. Усі 22 звернень громадян розглянуто без порушення терміну розгляду, надано обґрунтовані відповіді. Звернення не передавалися для розгляду іншим органам. Повторних  звернень протягом 2016 року не поступало. Звернення порушувалися в розрізі питань: аграрної політики і земельних відносин, комунального господарства, працевлаштування, допомога в лікуванні, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян та різні.

         Інформації щодо виконання виконавчим комітетом Указу Президента України від 07.02.2008 №109, розпоряджень райдержадміністрації від 22.05.2008  № 173, облдержадміністрації  від 05.03.2008 № 55 подаються до відділу звернень райдержадміністрації  щоквартально. До районної ради та

районної держадміністрації уже підготовлені узагальнені дані про звернення громадян, що надійшли  у 2016 році. Дане питання щоквартально розглядається  і на засіданні виконкому. 

Поступило 286 заяв різного характеру від жителів села у 2015 році їх було 124. Всі заяви розглянуті  і прийняті відповідні рішення.

Виконавчим комітетом сільської ради видавалися довідки різного характеру та характеристики, - 993 шт – 918 шт у 2015. Архівних стажових довідок для призначення пенсій – 18. Оформлено документів для призначення субсидій 306 особам.

 

За 2016 рік  вчинено  57 нотаріальних дій:

           -  посвідчено заповітів  16 у 2015 році -  25; 

           - засвідчено справжності  підпису 39 у 2015 108.

           - засвідчено вірність копії -  2  така ж кількість була у 2015 році.

 

Проводилась реєстрація актів цивільного стану, зокрема:

 • народження  -  4 (1 хлопчик і 3 дівчинки) (всього за  рік народилося 8 -ро дітей) у 2015 році нородилося 10 діток : 6 дівчаток та 4 хлопчика ;
 • смерті –  1017 у 2015р;
 • зареєстровано шлюбів  -  5 – 3 у 2015.

 

Надано 122 доручень, а у 2015 році видано 37 доручень.

 

З квітня 2016 року на виконавчий комітет сільської ради поклалися повноваження щодо надання адміністративних послуг населенню – це реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, систематично ведеться  облік прибувших та вибувших громадян, що дає змогу вести чіткий облік чисельності населення та виборців села. Протягом 2016 року за відповідними адміністративними послугами звернулося 46 осіб, з них 1 особа знята з реєстрації, 45 осіб зареєстрували своє місце проживання на території Кищенецької сільської ради, з них  21 особа зареєструвалася у межах адміністративно територіальної одиниці.

Графік прийому громадян працівниками сільської ради дотримується, нарікань від жителів села з цього приводу не надходило.

 

Секретар сільської ради                                                            Н.В.Хлопетчук

 

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ    

від   20.02.2017                                № 13- 5 /VІІ 

Про податок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

              Відповідно до п. 24 ч.1 ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 10.3 ст. 10 Податкового кодексу України  та з метою забезпечення надходжень до місцевого бюджету  сільська  рада

                                                       в и р і ш и л а :

1. Встановити  з 01.01.2017 ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 1 кв. м. загальної площі об’єкта/об’єктів   житлової нерухомості в тому числі їх часток:

 

а) для фізичних осіб:

   - для квартир/квартири, незалежно від їх кількості, загальна площа яких перевищує 60 кв. м. -  0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

- для житлового будинку/ будинків, загальна  площа яких перевищує 120 кв. м. - 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

   - для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартир/квартири  та  житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) загальна  площа яких перевищує 180 кв. метрів  - 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового)  року;

 

б) для юридичних осіб -  1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

 

2.Встановити з 01.01.2017 року ставку на нерухоме майно відмінне від

земельної ділянки за 1 кв. метр загальної площі об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості в тому числі їх часток:

 

- для фізичних  осіб -  0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року;

- для юридичних осіб -  1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року.

 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від 26.01.2015 №43-8/VIІ «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» .

                                                 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з   питань планування бюджету та фінансів (Пушко Л.С.).

 

Сільський голова                                                                           С.І.Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                            РІШЕННЯ    

від   20.02.2017                             № 13- 6 /VІІ 

Про плату за землю

     Відповідно до п. 24 ч.14 ст.  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні», п. 284.1 ст. 284 Податкового кодексу України, з метою забезпечення надходжень до місцевого бюджету сільська рада

в и р і ш и л а:

        1. Встановити з 01.01.2017 року ставку земельного податку в розмірі:

- для земель сільськогосподарського призначення, та земель загального користування, нормативну грошову оцінку яких проведено – 0,3 відсотки від цієї нормативної грошової оцінки;

-  для земель несільськогосподарського призначення, нормативну грошову оцінку яких проведено – 1 відсоток від цієї нормативної грошової оцінки;

- для земельних ділянок розташованих за межами населеного пункту, нормативну грошову оцінку яких не  проведено – 3 відсотки від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

       2. Встановити з 01.01.2017 року ставки по земельному податку в розмірі:

- для земельних ділянок житлової та громадської забудови на яких розташовані індивідуальні житлові будинки – 0,03 відсотки від нормативної грошової оцінки цієї ділянки;

- для земельних ділянок сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) – 0,3 відсотки від нормативної грошової оцінки цієї ділянки.

       3. З 01.01.2017 р. від сплати земельного податку звільняються:

- заклади , які утримуються за кошти державного та місцевого бюджетів: дошкільні та загальноосвітні, культури, охорони здоров’я, органів місцевого самоврядування;

- культові заклади, статути яких зареєстровані у встановленому законами порядку, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від 26.01.2015 №43-9/VIІ «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» .

   4. Контроль за виконанням рішення  покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів (Пушко Л.С.)

 

Сільський голова                                                                           С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                       РІШЕННЯ

 

від  20.02.2017                                  № 13-8 /VIІ

Про затвердження заходів

щодо наповнення  місцевого бюджету,

економного та раціонального

використання  коштів сільського бюджету,

бюджетних установ на 2017 рік

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету»,    ст.ст. 26, 64  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» ,  сільська рада

в и р і ш и л а :

 

 1. Затвердити заходи  щодо економного та раціонального використання

коштів сільського бюджету  ( додаються).

2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів ( Талан Ю.В.).

 

 

 

Сільський голова                                                                           С.І.Коваль

 

 

КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ    

 

від  20.02.2017                                 № 13- 8 /VІІ 

 

Про затвердження сільської Програми благоустрою

села Кищенці на 2017-2020 роки

 

    Заслухавши і обговоривши інформацію сільського голови про сільську  Програму благоустрою села на 2017 рік, згідно п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська  рада

в и р і ш и л а:

1.Затвердити  сільську Програму благоустрою  села Кищенці на 2017-2020 роки

/додається/.

 

2.Щоквартально   на сесіях сільської ради підводити підсумки виконання даної програми та вносити зміни і доповнення.

 

3.Контроль за виконанням  рішення покласти на постійні комісії сільської ради: з питань планування бюджету та фінансів (Пошко Л.С.), та з питань агропромислового, соціально - культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

  

Сільський голова                                                                                    С.І.Коваль

 

Додаток

 до рішення сільської ради

від 20.02.2017 № 13-8/VIІ

 

 

 

                  СІЛЬСЬКА ПРОГРАМА

                    БЛАГОУСТРОЮ с. КИЩЕНЦІ

               НА 2017-2020  РОКИ

               I. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

         Благоустрій населеного пункту одне із важливих питань життєдіяльності сільської громади , тісно зв’язаний з культурою , національними традиціями українського народу, успадкований віковічною історією розвитку людства, прагненням чистоти та охайності оселі та громадських територій.

Це насамперед найрізноманітніша система суспільних відносин пов’язана з утриманням адміністративних територій, земельних ділянок жителів села, вулиць, скверів, площ в охайному стані; це система заходів направлена на виконання Законів України, нормативно - правових актів в сфері раціонального природокористування , утримання в належному санітарному стані відповідної території та покращання екологічної, демографічної ситуації, створення умов для культурного, оздоровчого, фізичного, освітнього та духовного розвитку населення підвідомчої території, підвищення рівня громадського порядку.

Заходи по благоустрою та покращенню санітарного стану населених пунктів ради здійснюється в інтересах жителів Кищенецької територіальної громади.

II. ПІДСТАВА ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

ПРО РОЗРОБКУ ПРОГРАМИ

 • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;
 • Закон України «Про відходи» від 05.03.1998р.;
 • Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004р.

 

III. МЕТА  ПРОГРАМИ

 1. Розробити і здійснити ефективні та комплексні заходи з утримання територій населеного пункту у належному стані, його санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;
 2. Організувати належне утримання і раціональне використання території, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного, іншого призначення;
 3. Створити умови для реалізації прав суб'єктами господарювання у сфері благоустрою населеного пункту;
 4. Здійснити заходи з благоустрою населеного пункту, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, парків, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнання дитячих майданчиків, ремонту шляхів і тротуарів, та інших об'єктів;
 5. Розробити генеральний план населеного пункту, дотримуючись екологічних і санітарних норм, забезпечивши умови для безпечного руху пішоходів та транспорту;
 6. Здійснення контролю за належним дотриманням Правил благоустрою населеного пункту;
 7. Забезпечення проведення капітальних та поточних ремонтів доріг ;
 8. Проводити роботи з будівництва, ремонту та реконструкції вуличного освітлення;
 9. Запровадити роздільне збирання сміття, забезпечити вивіз та утилізацію твердих побутових відходів, облаштувати майданчики для збирання сміття
 10. Придбання контейнерів для сміття;
 11. Облаштування дитячих майданчиків;
 12. Здійснення благоустрою територій навколо шкільних та дошкільних навчальних закладів Кищенецької сільської ради;
 13. Розчистка вулиць від снігу.
 14. Ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ.
 15. Санітарна очистка кладовищ.
 16. Висадка дерев, кущів, квітів, проведення озеленення населеного пункту.
 17. Забезпечити виконання заходів щодо реалізації Програми благоустрою згідно з обсягами фінансування.

IV.  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

 

 • пропаганда серед населення вимог чинного законодавства щодо поліпшення благоустрою села, утримання його в належному санітарному стані;
 • проведення благоустрою населеного пункту шляхом утворення при сільській раді  групи  благоустрою та залучення громадських оплачуваних робіт;
 • фінансування видатків та впорядкування сміттєзвалищ населеного пункту;
 • утримання в належному санітарному стані вулиць населеного пункту, братської могили, обеліску слави, кладовищ, громадських ставків  та виділення коштів на їх фінансування;
 • виділення коштів на придбання обладнання, предметів довгострокового користування, матеріалів та інвентарів для благоустрою території села та сільських кладовищ;
 • виділення коштів на вивезення  та утилізацію сміття з парків, кладовищ, центру села, господарських дворів населення, та установ сільської ради;
 • організація висадки дерев, розбивки  клумб, газонів та їх фінансування;
 • відновлення окремих поховань, які були  загублені, знищені;
 • поточний ремонт доріг, грейдерування, підсипання, прогортання від снігу, обкошування  узбіч,  встановлення дорожніх знаків та розмітки, виділення коштів на ці роботи;

організація вуличного освітлення в нічний час та фінансування цих видатків.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ.

         При виконанні Програми у повному обсязі значно покращиться екологічна, демографічна ситуація, поліпшаться умови для культурного, оздоровчого, фізичного, освітнього та духовного розвитку населення підвідомчої території, підвищиться рівень громадського порядку.

 

 

Секретар сільської ради                                                                             Н.В.Хлопетчук

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 20.02.2017                               № 13-9/VIІ

 

Про відміну рішення сільської ради

від 02.02.2012р. № 18-2/VІ

 

 

Відповідно до п. 34  ч. 1 ст. 59 Закону України  “ Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада

 

в и р і ш и л а:

 

         1. Відмінити рішення  Кищенецької  сільської  ради  від  02.02.2012 року  № 18-2/VІ  «  Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у  власність з подальшою приватизацією Хоменко Ларисі Петрівні.»

 

         2. Доручити спеціалісту - землевпоряднику Кищенецької сільської ради Станчук С.І.  внести зміни до земельно - облікових документів.

 

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально - культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку ( Діденко В.П.).

 

 

Сільський голова                                                                                С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від   20.02.2017                             № 13 - 10/VIІ

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр. Хоменко Л.П.

 

Розглянувши заяву  громадянки Хоменко Лариси Петрівни жительки с. Кищенці, вул. Лісова, 26,  про надання  дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,62 га для ведення особистого селянського господарства, розташованої в с. Кищенці по вул. Лісова, відповідно до п. 34 ч.1  ст. 26 Закону України ,,Про місцеве  самоврядування в Україні”, ст. ст. 12, 118, 121, розділу Х Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 “Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру ”,  сільська рада

                                                               

в и р і ш и л а :

 

          1. Надати громадянці Хоменко Ларисі Петрівні дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,62 га для ведення особистого селянського господарства,  розташовану в с. Кищенці по вул. Лісова,  за рахунок земель, не наданих у власність та постійне користування в межах населеного пункту Кищенецької сільської ради.

 

          2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

 Сільський голова                                                                                С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від   20.02.2017                             № 13 - 11/VIІ

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр. Манзюк Л.І.

 

Розглянувши заяву громадянки Манзюк Людмили Іванівни жительки с. Кищенці, вул. Квітнева, 5, про надання  дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,35 га для ведення особистого селянського господарства, розташованої в с. Кищенці по вул. Квітнева,   відповідно до п. 34 ч.1  ст. 26 Закону України ,,Про місцеве  самоврядування в Україні”, ст. ст. 12, 118, 121, розділу Х Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 “Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру ”,  сільська рада

                                                               

в и р і ш и л а :

 

          1. Надати громадянці Манзюк Людмилі Іванівні дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,35 га для ведення особистого селянського господарства,  розташовану в с. Кищенці по вул. Квітнева,  за рахунок земель, не наданих у власність та постійне користування в межах населеного пункту Кищенецької сільської ради.

 

          2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

 Сільський голова                                                                                С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 20.02.2017                              № 13 - 12/VII

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельних ділянок

в натурі (на місцевості) з метою приватизації

земельних ділянок  гр. Поліщук В.Ф.

 

         Розглянувши заяву громадянки Поліщук Валентини Федорівни  жительки  с. Кищенці вул. 1 Травня, 34 про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі       ( на місцевості) загальною площею 0,35 га, в тому числі: земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а  також земельну ділянку площею 0,10 га для ведення особистого селянського          господарства,       розташованих    в   с. Кищенці  по   вул.   1 Травня, 34 ,  відповідно до п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», ст. ст. 12, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,  постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року  № 1051 « Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру »  сільська рада      

в и р і ш и л а :

1. Надати громадянці Поліщук Валентині Федорівні дозвіл на  виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі      ( на місцевості) загальною площею 0,35 га, в тому числі: земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а  також земельну ділянку площею 0,10 га для ведення особистого селянського господарства, розташованих в с. Кищенці по вул. 1 Травня, 34.

2.  Контроль за виконання покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально – культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В. П.)

 

Сільський голова                                                                               С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 20.02.2017                                 № 13 - 13/VII

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельних ділянок

в натурі (на місцевості) з метою приватизації

земельних ділянок  гр. Білан О.Д.

 

         Розглянувши заяву громадянки Білан Олени Дмитрівни  жительки  с. Кищенці вул. Лісова, 15 про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі       ( на місцевості) загальною площею 0,64 га, в тому числі: земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а  також земельну ділянку площею 0,39 га для ведення особистого селянського господарства, розташованих в с. Кищенці по вул. Лісова, 15,  відповідно до п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», ст. ст. 12, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,  постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року  № 1051 « Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру »  сільська рада

в и р і ш и л а :

1. Надати громадянці Білан Олені Дмитрівні дозвіл на  виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі      ( на місцевості) загальною площею 0,64 га, в тому числі: земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а  також земельну ділянку площею 0,39 га для ведення особистого селянського господарства, розташованих в с. Кищенці по вул. Лісова, 15.

2.  Контроль за виконання покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально – культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В. П.)

 

Сільський голова                                                                               С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від  20.02.2017                                №  13-14/VIІ

 

Про  затвердження  технічної документації                                                                 із землеустрою щодо встановлення меж                                                     земельних ділянок в натурі (на місцевості)                                                                      з  метою передачі у приватну власність                                                                         гр. Сінкевичу Є.П.

 

             Розглянувши  заяву  Сінкевича Євгенія Павловича   жителя с. Кищенці, вул. генерала Андрія Дрофи, 10,  про  затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних  ділянок  в натурі (на місцевості)  загальною площею 0,4469  га: одна земельна ділянка площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель, інша площею 0,1969 га для ведення особистого селянського господарства  розташованих в с. Кищенці  по вул. генерала Андрія Дрофи, 10,  відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України  “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст. ст. 12, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 55  Закону України “Про землеустрій”   сільська рада

 

в и р і ш и л а:

 

             1. Затвердити  Сінкевичу Євгенію Павловичу  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних  ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,4469 га: одна площею 0,2500 га (кадастровий номер 7123183001:01:003:0104) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, інша площею   0,1969  га  (кадастровий номер 7123183001:01:003:0103) для ведення особистого селянського господарства розташованих в с. Кищенці по вул. генерала Андрія Дрофи, 10.

 

              2. Передати Сінкевичу Євгенію Павловичу  безоплатно у приватну власність земельні ділянки  площею 0,2500 га (кадастровий номер 7123183001:01:003:0104) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,  та площею 0,1969 га (кадастровий номер 7123183001:01:003:0103) для ведення особистого селянського господарства розташованих в с. Кищенці по вул.  генерала Андрія Дрофи, 10.

 

    3. Доручити спеціалісту - землевпоряднику  Станчук С.І.  внести зміни до земельно-облікових документів сільської ради.

 

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань агропромислового, соціально-культурного   розвитку, екології та раціонального природокористування та  з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку( Діденко В.П. ).

 

 

  Сільський голова                                                                                   С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                      РІШЕННЯ                     

 

від 20.02.2017р.                              № 13-15/ VІІ

 

Про надання  в оренду

земельних ділянок

 

             Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання в оренду земельних  ділянок  загальною  площею  12,96  га,  які  розташовані  в   с. Кищенці, терміном на 1 рік (3 01.01.2017 по 31.12.2017) для  ведення городництва, відповідно до п. 34 ч. 1  ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування»  та ст. ст. 12, 93, 124, 125 Земельного кодексу України, ст. 635 ЦК України, сільська рада

в и р і ш и л а:

 

 1. Надати в оренду громадянам (надалі-Землекористувачі) земельні ділянки  загальною площею 12,96  га, які розташовані в с. Кищенці, терміном на 1 рік (з 01.01.2017 по 31.12.2017)   для ведення городництва згідно додатку.     
 2.  За домовленістю з Землекористувачами встановити орендну плату у  розмірі 3% нормативної грошової оцінки земель. Орендну плату сплатити до 1серпня 2017 року.

     3. Доручити сільському голові Коваль Світлані Іванівні укласти попередні договори тимчасової оренди  земельних ділянок .

     4. Доручити спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів.

     5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

 

Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                     РІШЕННЯ                    

 

від 20.02.2017р.                              № 13-16/ VІІ     

 

Про надання  в оренду

земельну  ділянку

гр. Затірці В.М.

 

      Розглянувши та обговоривши заяву  громадянина Затірки Віктора Михайловича  про надання в оренду земельні ділянки загальною   площею 0,56 га,  які розташовані в  с. Кищенці, по вул. Мічуріна терміном на 1 рік (3 01.01.2016 по 31.12.2016) для  ведення городництва, відповідно до п. 34 ч. 1  ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування» та ст. ст. 12, 93, 124, 125 Земельного кодексу України, ст. 635 ЦК України, сільська рада

 

в и р і ш и л а:

 

 1. Надати в оренду громадянину Затірці Віктору Михайловичу (надалі-Землекористувач) земельні ділянки загальною площею 0,56 га,  які  розташовані в с. Кищенці, по вул. Мічуріна  терміном на 1  рік (з 01.01.2017 по 31.12.2017)   для ведення  городництва .     
 2.  За домовленістю з Землекористувачем встановити орендну плату у  розмірі 3% нормативної грошової оцінки земель. Орендну плату сплатити до 1 серпня 2017 року.

 3. Доручити сільському голові Коваль Світлані Іванівні укласти попередні договори тимчасової оренди  земельних ділянок .

 4. Доручити спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів.

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

 

Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                     РІШЕННЯ                    

 

від 20.02.2017р.                              № 13-17/ VІІ     

 

Про надання  в оренду

земельну  ділянку

гр. Діденко Є.П.

 

      Розглянувши та обговоривши заяву  громадянина Діденка Євгенія Павловича  про надання в оренду земельні ділянки загальною   площею 1,25 га,  які розташовані в с. Кищенці, площею 0,84 га по вул. 1 Травня, площею 0,41 га по вул. Лещенка терміном на 1 рік (3 01.01.2016 по 31.12.2016) для  ведення городництва, відповідно до п. 34 ч. 1  ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування» та ст. ст. 12, 93, 124, 125 Земельного кодексу України, ст. 635 ЦК України, сільська рада

 

в и р і ш и л а:

 

 1. Надати в оренду громадянину Діденко Євгенію Павловичу (надалі-Землекористувач) земельні ділянки загальною площею 1,25 га,  терміном на 1  рік (з 01.01.2017 по 31.12.2017)   для ведення  городництва .     
 2.  За домовленістю з Землекористувачем встановити орендну плату у  розмірі 3% нормативної грошової оцінки земель. Орендну плату сплатити до 1 серпня 2017 року.

 3. Доручити сільському голові Коваль Світлані Іванівні укласти попередні договори тимчасової оренди  земельних ділянок .

 4. Доручити спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів.

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

 

Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                     РІШЕННЯ                    

 

від 20.02.2017р.                              № 13-18/ VІІ     

 

Про надання  в оренду

земельну  ділянку

гр. Жуган Г.І.

 

               Розглянувши та обговоривши заяву  громадянки  Жуган  Галини Іванівни  про надання в оренду земельну ділянку   площею 0,20га,  яка розташована   в  с. Кищенці, по вул. Д. Столярчука  терміном на 1 рік        (з  01.01.2017  по  31.12.2017)  для  ведення  городництва,  відповідно  до  п. 34 ч. 1  ст. 26   Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування»  та  ст. ст. 12, 93, 124, 125 Земельного кодексу України, ст. 635 ЦК України, сільська рада

 

в и р і ш и л а:

 

 1. Надати в оренду громадянці Жуган Галині Іванівні (надалі-Землекористувач) земельну ділянку   площею 0,20  га,  яка  розташована в с. Кищенці, по вул. Д.Столярчука  терміном на 1  рік (з 01.01.2017 по 31.12.2017)   для ведення  городництва .     
 2.  За домовленістю з Землекористувачем встановити орендну плату у  розмірі 3% нормативної грошової оцінки земель. Орендну плату сплатити до 1 серпня 2017 року.

 3. Доручити сільському голові Коваль Світлані Іванівні укласти попередні договори тимчасової оренди  земельних ділянок .

 4. Доручити спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів.

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

 

Сільський  голова                                                                                С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                     РІШЕННЯ                    

 

від 20.02.2017р.                              № 13-19/ VІІ     

 

Про надання  в оренду

земельну  ділянку

гр. Пушко Л.С.

 

      Розглянувши та обговоривши заяву  громадянки Пушко Лілії Сергіївни  про надання в оренду земельну ділянку   площею 0,20 га,  яка розташована в  с. Кищенці, по вул. Д.Столярчука терміном на 1 рік (3 01.01.2017 по 31.12.2017) для  ведення городництва, відповідно до п. 34 ч. 1  ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування» та ст. ст. 12, 93, 124, 125 Земельного кодексу України, ст. 635 ЦК України, сільська рада

 

в и р і ш и л а:

 

 1. Надати в оренду громадянці Пушко Лілії Сергіївні (надалі-Землекористувач) земельну ділянку   площею 0,20  га,  яка  розташована в с. Кищенці, по вул. Д. Столярчука  терміном на 1  рік (з 01.01.2017 по 31.12.2017)   для ведення  городництва .     
 2.  За домовленістю з Землекористувачем встановити орендну плату у  розмірі 3% нормативної грошової оцінки земель. Орендну плату сплатити до 1 серпня 2016 року.

 3. Доручити сільському голові Коваль Світлані Іванівні укласти попередні договори тимчасової оренди  земельних ділянок .

 4. Доручити спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів.

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

 

Сільський  голова                                                                                С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                     РІШЕННЯ                    

 

від 20.02.2017р.                              № 13-20/ VІІ     

 

Про надання  в оренду

земельну  ділянку

гр. Іванцову С.В.

 

                    Розглянувши та обговоривши заяву  громадянина Іванцова Сергія  Вікторовича  про  надання в оренду земельну ділянку   площею 0,32 га,  яка  розташована  в  с. Кищенці,  по  вул.  Шевченка  терміном  на 1 рік (з 01.01.2017 по 31.12.2017) для  ведення городництва, відповідно до п. 34 ч. 1  ст. 26  Закону України « Про  місцеве  самоврядування»  та  ст. ст. 12, 93, 124, 125 Земельного кодексу України, ст. 635 ЦК України, сільська рада

 

в и р і ш и л а:

 

 1. Надати в оренду громадянину Іванцову Сергію Вікторовичу (надалі-Землекористувач) земельну ділянку   площею 0,32  га,  яка  розташована в с. Кищенці, по вул. Шевченка  терміном на 1  рік (з 01.01.2017 по 31.12.2017)   для ведення  городництва .     
 2.  За домовленістю з Землекористувачем встановити орендну плату у  розмірі 3% нормативної грошової оцінки земель. Орендну плату сплатити до 1 серпня 2017 року.

 3. Доручити сільському голові Коваль Світлані Іванівні укласти попередні договори тимчасової оренди  земельних ділянок .

 4. Доручити спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів.

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

 

Сільський  голова                                                                                С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                     РІШЕННЯ                    

 

від 20.02.2017р.                              № 13-21/ VІІ     

 

Про надання  в оренду

земельну  ділянку

гр. Миронюк І.В.

 

      Розглянувши та обговоривши заяву  громадянки Миронюк Ірини Вікторівни про надання в оренду земельну ділянку   площею 0,50 га, яка розташована в  с. Кищенці, по вул. 1 Травня терміном на 1 рік (з 01.01.2017 по 31.12.2017) для  ведення городництва, відповідно до п. 34 ч. 1  ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування» та ст. ст. 12, 93, 124, 125 Земельного кодексу України, ст. 635 ЦК України, сільська рада

 

в и р і ш и л а:

 

 1. Надати в оренду громадянці Миронюк Ірині Вікторівні (надалі-Землекористувач) земельну ділянку   площею 0,50  га,  яка  розташована в с. Кищенці, по вул. 1 Травня  терміном на 1  рік (з 01.01.2017 по 31.12.2017)   для ведення  городництва .     
 2.  За домовленістю з Землекористувачем встановити орендну плату у  розмірі 3% нормативної грошової оцінки земель. Орендну плату сплатити до 1 серпня 2017 року.

 3. Доручити сільському голові Коваль Світлані Іванівні укласти попередні договори тимчасової оренди  земельних ділянок .

 4. Доручити спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів.

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

 

Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від   20.02.2017                                № 13-22/VIІ

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр. Маціпурі Г.І.

 

     Розглянувши заяву громадянки Маціпури Ганни Іванівни жительки с. Кищенці, вул. Садова, про надання  дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,61 га для ведення особистого селянського господарства, розташованої в с. Кищенці по вул. Садова,  відповідно до п. 34 ч.1  ст. 26 Закону України ,,Про місцеве  самоврядування в Україні”, ст. ст. 12, 118, 121, розділу Х Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 “Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру ”,  сільська рада

                                                               

в и р і ш и л а :

 

          1. Надати громадянці Маціпурі Ганні Іванівні дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,61 га для ведення особистого селянського господарства,  розташовану в с. Кищенці по вул. Садова,  за рахунок земель, не наданих у власність та постійне користування в межах населеного пункту Кищенецької сільської ради.

 

          2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

 Сільський голова                                                                                С.І.Коваль