КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

17 сесія VII скликання        РІШЕННЯ

«06» жовтня 2017 року                                                                               

№17-1/VII

  Про внесення змін до рішення

сільської ради від 23.12.2016  №11-14/VII

«Про сільський бюджет на 2017 рік »

        Відповідно до ст.72,78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів сільська рада

в и р і ш и л а:

    1. Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2016 № 11-14/VII

    1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:

 Визначити на 2017 рік:

«1. - доходи сільського бюджету у сумі 3116,531тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 3069,750 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 46,781тис. грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

- видатки  сільського бюджету у сумі 4096,774 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 3236,059 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 860,715 тис. грн.;

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 754,400 тис. грн., за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку, згідно з додатком  2 до цього рішення.

-дефіцит сільського бюджету на 2017 рік у сумі 980,243  тис. грн. у т.ч. по загальному фонду у сумі 166,309 тис. грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок коштів, що склався станом на 01.01.2017 та дефіцит спеціального фонду в сумі 813,934 тис. грн., за рахунок передачі коштів із загального до спеціального фонду бюджету розвитку, згідно з додатком 2 до цього рішення».

1.2. Пункт 2 викласти  у новій редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником бюджетних коштів сумі 4096,774 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 3236,059 тис. грн. та спеціальному фонду 860,715 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

1.3. Пункт 4 викласти у новій редакції:

«4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення, а саме:

 по загальному фонду:

- субвенція районному бюджету у сумі 297,391 тис. грн.

- субвенція  сільським та селищним  радам у сумі 4,000 тис. грн.

- субвенція з районного бюджету у сумі 240,951 тис. грн.

 по спеціальному фонду:

- субвенція районному бюджету у сумі 150,000 тис. грн.»

1.4. Пункт 5 викласти у новій редакції:

«5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів фінансування в сумі 785,500 тис. грн., яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення».

1.5. Пункт 7 викласти у новій редакції:

«7. Затвердити  в складі видатків сільського бюджету кошти в сумі 1895,740 тис. грн. на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 6 до цього рішення».

   2. Додатки 1,2,3,4,5,6 викласти у новій редакції.

     3. Додатки № 1- 6 до цього рішення є невід’ємною частиною.

     4. Контроль за виконанням  рішення  покласти на постійну комісію з питань   

     планування бюджету та  фінансів /Л.С.Пушко/.

 

Сільський   голова                                                                                   С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ    

від 06.10.2017                                № 17-  2/VІІ 

Про надання одноразової допомоги

        Відповідно до Програми соціального захисту населення на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 18.03.2014 №36-1/VI, з внесеними змінами від10.09.2014 №39-3/VI, 29.01.2016 №3-12/VII на підставі особистої заяви жительки села Кищенці вул. Шевченка, 13, Копистири Наталії Борисівни сільська рада

в и р і ш и л а :

1.Надати  одноразову допомогу Копистирі Наталії Борисівні на лікування  чоловіка Копистири Олексія Васильовича в сумі 5000 (п’ять тисяч) грн.

         2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  планування бюджету та фінансів (Пушко Л. С.).

 

Сільський голова                                                                                   С. І. Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від  06.10.2017                                 № 17-3VII   

Про внесення змін до Програми соціального

захисту населення на 2014-2018 роки,

затвердженої рішенням сільської ради

від 18.03.2014 №36-1/VI 

 

                Відповідно до п.22 ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою соціального захисту найменш захищених верств населення сільська рада

в и р і ш и л а :

1.Внести зміни до Програми соціального захисту населення на 2014-2018 роки,  затвердженої рішенням сільської ради від 18.03.2014 №36-1/VI, з внесеними змінами від 10.09.2014 №39-3/VI, 29.01.2016 №3-12/ VIІ, 26.09.2016 №8-3/VII а саме:

         розділ ІІІ абзац другий доповнити таким змістом:

  • надавати одноразову допомогу особам призваними на військову службу під час мобілізації, в особливий період в розмірі 500 грн.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  сільської  ради  з питань агропромислового, соціально - культурного розвитку, екології та  раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку ( Діденко В.П. ).

 

Сільський голова                                                                                  С.І.Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від  06.10.2017                               №  17-4/VIІ

Про  проведення нормативної

грошової оцінки земель

Кищенецької сільської ради

            Згідно Закону України  “ Про місцеве самоврядування в Україні” та в зв’язку з закінченням терміну попередньої нормативної грошової оцінки земель Кищенецької сільської ради та відповідно до Закону України « Про оцінку земель від 11.12.2003 № 1378 – ІV ( із змінами), Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755 – VІ ( із змінами)  сільська рада

в и р і ш и л а:

 

             1. Провести роботи з нормативної грошової оцінки земель Кищенецької сільської ради.

              2. Сільській раді замовити в ДП « Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» нормативну грошову оцінку земель Кищенецької сільської ради.

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань агропромислового, соціально-культурного   розвитку, екології та раціонального природокористування та  з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку( Діденко В.П. ).

 

 

  Сільський голова                                                                                   С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                  

РІШЕННЯ

від 06.10.2017                                  № 17-5/VIІ 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр.  Кубик М.В.

 

Розглянувши заяву Кубика Михайла Васильовича жителя с. Кищенці,  вул. Лісова, 35  про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,  яка  розташована в    с. Кищенці по вул. Лісова,    площею 0,56  га для ведення особистого селянського господарства, та відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України    «Про  місцеве  самоврядування в Україні»,  ст.  ст.  12, 118,  121,  розділу Х Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України ,,Про землеустрій”,  постанови Кабінету Міністрі України від 17 жовтня 2012 року №1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», сільська рада

в и р і ш и л а:

1. Надати дозвіл Кубику Михайлу Васильовичу жителю с. Кищенці вул. Лісова, 35 на   виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки у власність,  яка  розташована  в  с. Кищенці по вул. Лісова,   площею 0,56 га  для ведення особистого селянського господарства.

2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської  ради  з пи­тань агропромислового, со­ціа­льно – культурного розвитку , еко­логії та ра­ціонального природо­ко­ристу­вання та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку  ( Діденко В.П. ) .

 

 

Сільський голова                                                                              С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ

 

від 06.10.2017                                № 17 – 6/VIІ

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельних ділянок

в натурі (на місцевості) з метою передачі                                                                                                                                                                                                                                                                                

              їх у власність гр. Діденко Є.П.       

 

             Розглянувши    заяву   гр.  Діденка Євгенія Павловича   який зареєстрований в смт.  Маньківка  вул. Зарічна, 31, але постійно проживає в    с.    Кищенці ,    вул.  1 Травня,   17,   про  на­дання дозволу       на  виготовлення      технічної       документації,      із       землеустрою         щодо  встановлення    меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на місцевості)  з  метою  передачі    їх     у     власність      загальною     площею     0,44  га :   одна   для  будівництва  і    обслуговування   жилого  будинку,  господарських   будівель   та  споруд     площею  0,25  га     та   інша  площею  0,19  га,     для ведення особистого селянського господарства , які розташовані по вул. Лещенка, 20  відповідно до п.  34. ч. 1 ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве самоврядування»  ст..  ст. 12, 118, 121,   122  Земельного    кодексу    України,  ст. 55 Закону України ,,Про землеустрій”,   постанови   Кабінету    Міністрів  України   від    17  жовтня    2012    року    №    105 1   «Про        затвердження      Порядку     ведення Державного земельного кадастру», сільська рада

                                                          в и р і ш и л а :

         1. Надати   дозвіл     гр.   Діденко Євгенію Павловичу  на   виготовлення  технічної  документації   із  землеустрою  щодо    встановлення    меж   земельних   ділянок  в   натурі  (на місцевості) з  метою  передачі безоплатно їх у   власність  загальною  площею 0,44  га :   площею 0,25 га  для    будівництва   і    обслуговування     жилого    будинку,  господарських    будівель  та  споруд,  та  площею 0,19  га,  для  ведення особистого селянського господарства.

 

         2. Контроль   за    виконання     рішення   покласти   на    постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціального – культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань  депутатської   діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.)

 

  Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 06.10.2017                                № 17 – 7/VIІ

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельних ділянок

в натурі (на місцевості) з метою передачі                                                                                                                                                                                                                                                

  їх у власність гр. Петренку М.Ю.      

             Розглянувши    заяву   гр.  Петренка Михайла Юрійовича  жителя  с.    Кищенці ,        вул.  Вишнева,  49,     про            на­дання         дозволу       на  виготовлення      технічної       документації,      із       землеустрою         щодо  встановлення    меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на місцевості)  з  метою  передачі    їх     у     власність      загальною     площею     0,5439 га :   одна   для  будівництва  і    обслуговування   жилого  будинку,  господарських   будівель   та  споруд     площею  0,25  га     та   інша  площею  0,2939  га,     для ведення особистого селянського господарства , які розташовані по вул. Вишнева, 49  відповідно до п.  34. ч. 1 ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве самоврядування»  ст..  ст. 12, 118, 121,   122  Земельного    кодексу    України,  ст. 55 Закону України ,,Про землеустрій”,   постанови   Кабінету    Міністрів  України   від    17  жовтня    2012    року    №    105 1   «Про        затвердження      Порядку     ведення Державного земельного кадастру», сільська рада

                                                          в и р і ш и л а :

         1. Надати     дозвіл     гр.   Петренку Михайлу Юрійовичу  жителю   с.   Кищенці     вул.  Вишнева,   49,    на   виготовлення  технічної  документації   із  землеустрою  щодо    встановлення    меж   земельних   ділянок  в   натурі  (на місцевості) з  метою  передачі безоплатно їх у   власність  загальною  площею 0,5439  га :   площею 0,25 га  для    будівництва   і    обслуговування     жилого    будинку,  господарських    будівель  та  споруд,  та  площею 0,2939  га,  для  ведення особистого селянського господарства.

         2. Контроль   за    виконання     рішення   покласти   на    постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціального – культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань  депутатської   діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.)

 

  Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від  06.10.2017                               №  17-8/VIІ

Про  затвердження  технічної документації                                                             

    із землеустрою щодо встановлення меж                                                   

 земельних ділянок в натурі (на місцевості)                                                                    

 з  метою передачі їх у  власність                                                                                 

 гр. Поліщук В.Ф.

 

             Розглянувши  заяву  Поліщук Валентини Федорівни  жительки с. Кищенці, вул. 1 Травня, 34 ,  про  затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних  ділянок  в натурі (на місцевості)  загальною площею 0,3378  га: одна земельна ділянка площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель, інша площею 0,0878 га для ведення особистого селянського господарства  розташованих в с. Кищенці  по вул. 1 Травня, 34,  відповідно до п. 34  ч. 1 ст. 26 Закону України  “ Про місцеве самоврядування в Україні”,                  ст. ст. 12, 118, 121 Земельного кодексу України,   сільська рада

в и р і ш и л а:

             1. Затвердити Поліщук Валентині Федорівні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних  ділянок в натурі                        (на місцевості) загальною площею 0,3378 га: одна площею 0,2500 га (кадастровий номер 7123183001:01:002:0167) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, інша площею   0,0878  га  (кадастровий номер 7123183001:01:002:0166) для ведення особистого селянського господарства розташованих в с. Кищенці по вул.  1 Травня, 34.

              2. Передати Поліщук Валентині Федорівні  безоплатно у приватну власність земельні ділянки  площею 0,2500 га (кадастровий номер 7123183001:01:002:0167) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,  та площею 0,0878 га (кадастровий номер 7123183001:01:002:0166) для ведення особистого селянського господарства розташованих в с. Кищенці по вул.  1 Травня, 34.

    3. Доручити спеціалісту - землевпоряднику  Станчук С.І.  внести зміни до земельно-облікових документів сільської ради.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань агропромислового, соціально-культурного   розвитку, екології та раціонального природокористування та  з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку( Діденко В.П. ).

  Сільський голова                                                                                   С.І.Коваль