КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від  02.08.2017                                  № 16-1/VII          

Про  звіт по виконанню  сільського

бюджету  за  I  півріччя  2017 року

Заслухавши і обговоривши звіт сільського голови Коваль С. І. про виконання сільського бюджету за I півріччя 2017 року  сільська рада відмічає, що протягом I півріччя 2017 року була проведена значна робота по виконанню бюджету села, соціально - економічного розвитку  населеного пункту.

За I півріччя 2017 року до загального фонду сільського бюджету надійшло 1369598,02 грн., що становить 150,46 % до плану, та спеціального фонду 55954,11 грн., що становить 165,96 % річних призначень. Видаткова частина бюджету за I півріччя 2017 року по загальному фонду виконана в сумі 1223579,95 грн., що становить 58,76 % по спеціальному фонду – 536768,22 грн., що становить 72,48%.

Згідно п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, п. 23 ст. 26 Закону України

« Про місцеве самоврядування в Україні»  сільська рада

в и р і ш и л а:

  1. Затвердити   звіт про виконання  сільського бюджету за  І півріччя 2017

року  по доходах сільського бюджету  в сумі 1425552,13 грн.,

по  видатках – 1760348,17 грн.

  1. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію

сільської ради комісію з питань планування бюджету та фінансів /Пушко Л.С/.

Сільський голова                                                                                        С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 02.08.2017                                 № 16 - 2/VIІ

Про хід виконання програми соціального та

 економічного розвитку села Кищенці

 на 2016-2020 роки за І півріччя 2017 року

 

Заслухавши інформацію сільського голови Коваль С.І. про хід виконання програми соціального та економічного розвитку с. Кищенці на 2016-2020 роки за І півріччя 2017 року, відповідно до п. 22 ч. І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  сільська рада

                                                  

в и р і ш и л а:

 

           1. Інформацію  сільського голови Коваль С.І. про хід виконання програми соціального та економічного розвитку с. Кищенці на 2016-2020 роки за І півріччя 2017 року взяти до відому /додається/.

2. Про підсумки виконання програми соціального та економічного розвитку с. Кищенці на 2016-2020 роки за 2017 рік   розглянути  на  черговій сесії  сільської ради .

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійні комісії  сільської ради: з питань планування бюджету та фінансів (Пушко Л.С.), та з питань агропромислового, соціально - культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

  Сільський голова                                                                                    С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 02.08.2017                                  № 16-3 /VII

Про прийняття на баланс сільської ради

об’єктів соціальної  інфраструктури

(каплички вул. Садова, огорожі території ДНЗ «Берізка»)

 

         Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  акту №2  від 27.07.2017 року про прийняття на баланс сільської ради  об’єкту соціальної інфраструктури (каплички що знаходиться на кладовищі №3 по вул. Садова, та огорожі території ДНЗ «Берізка»)  сільська рада 

в и р і ш и л а:

          1. Прийняти   безоплатно на баланс сільської   ради: капличку          (кладовище №3, вул.Садова) балансовою вартістю 7800 (сім тисяч вісімсот) гривень,  огорожу території ДНЗ «Берізка» балансовою вартістю 7500 (сім тисяч п’ятсот) грн..

          2. Головному бухгалтеру Тетері О.П.  облікувати на балансі сільської ради капличку, що знаходяться  по вул. Садова ( територія кладовища №3), та огорожу території ДНЗ «Берізка» .

          3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань агропромислового, соціально - культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку ( Діденко В.П. ).

 

Сільський голова                                                                                          С.І.Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 02.08.2017                                № 16 – 5/VIІ

Про роботу виконавчого комітету

 сільської ради за І півріччя 2017 року

 

Заслухавши інформацію секретаря сільської ради Хлопетчук Н.В.  про роботу виконавчого комітету за І півріччя 2017 року, слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»  виконавчий комітет здійснював делеговані повноваження в сфері соціально-економічного і культурного розвитку, в галузі бюджету та фінансів, щодо управління комунальною власністю, у сфері освіти, охорони здоров’я, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, соціального захисту населення.

 

Відповідно до  п. 9 ч. 1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Інформацію секретаря сільської ради щодо роботи виконавчого  комітету за І півріччя 2017 року  взяти до відома /додається/.

2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійні комісії  сільської ради: з питань планування бюджету та фінансів (Пушко Л.С.), та з питань агропромислового, соціально - культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

  Сільський голова                                                                                    С.І.Коваль

 

 

                                                                                                               Додаток

                                                                                                             до рішення сільської ради

                                                                                               від 02.08.2017 № 16-5/VIІ

Інформація

про роботу виконавчого комітету сільської ради

за І півріччя 2017 року

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»  виконавчий комітет здійснював делеговані повноваження в сфері соціально-економічного і культурного розвитку, в галузі бюджету та фінансів, щодо управління комунальною власністю, у сфері освіти, охорони здоров’я, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, а також соціального захисту населення.

Виконавчим комітетом сільської ради протягом  І півріччя 2017 року проведено 6 засідань виконкому, на яких розглянуто 45 актуальних питань життєдіяльності територіальної громади села, прийнято по них відповідні рішення.

         На засідання виконавчого комітету запрошуються  керівники установ, підприємці, орендарі, фермери,  заслуховуються  звіти про проведену роботу та плани на майбутнє, беруться до уваги пропозиції та зауваження.

При виконавчому комітеті працюють три комісії такі як: адміністративна, комісія з захисту прав споживачів, та комісія з захисту прав дітей.

        Протягом І півріччя 2017 року виконавчим комітетом вчасно подано 30 інформацій  про стан виконання  документів, що перебувають  на контролі Маньківської районної державної  адміністрації,  зареєстровано  195 вхідної кореспонденції, та надіслано відповідей, інформацій, клопотань, звітів та іншої вихідної документації в кількості 274 найменувань.

         Всього протягом першої половини 2017 року до Кищенецької сільської ради надійшло 12 звернень громадян,  9 з яких зареєстровані на особистому прийомі сільським головою, 2 – письмово, колективних звернень не поступало. Усі 12 звернень громадян розглянуто без порушення терміну розгляду, надано обґрунтовані відповіді. Звернення не передавалися для розгляду іншим органам. Повторних  звернень протягом І півріччя 2017 року не поступало. Звернення порушувалися в розрізі питань: аграрної політики і земельних відносин, комунального господарства, допомога в лікуванні, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян та різні.

          

Поступило 138 письмових  заяв різного характеру від жителів села. Найбільше звернень які стосуються земельних питань – це 88 заяв. Всі заяви розглянуті  і прийняті відповідні рішення.

Виконавчим комітетом сільської ради видавалися довідки різного характеру та характеристики - 625. Архівних стажових довідок для призначення пенсій – 16. Видано документів для призначення субсидій 242 найменувань це довідки про склад сім’ї та акти обстеження .

 

За І півріччя 2017 року  вчинено  33  нотаріальних дій:

           -  посвідчено заповітів  12; 

           - засвідчено справжності  підпису 21.

           - засвідчено вірність копії -  жодної

 

Проводилась реєстрація актів цивільного стану, зокрема:

  • народження  -  8 ( 3 хлопчиків і 5 дівчаток)
  • смерті –  8;
  • зареєстровано шлюбів  -  жодного.

 

Надано 30 доручень, з низ:

 5 -  на отримання пенсії у поштовому відділені зв’язку

18 - на представництво в установах

3 -  на отримання коштів з рахунку

та 3 - на отримання орендної плати за земельну частку (пай) .

 

Протягом шести місяців 2017 року систематично ведеться  облік прибувших та вибувших громадян, що дає змогу вести чіткий облік чисельності населення та виборців села. Протягом даного часу за відповідними адміністративними послугами до сільської ради звернулося 35 осіб, з них 3 особи зняті з реєстрації, 32 осіб зареєстрували своє місце проживання на території Кищенецької сільської ради, з них  15 осіб зареєструвалися у межах адміністративно територіальної одиниці, тобто з вулиці на вулицю.

Графік прийому громадян працівниками сільської ради дотримується, нарікань від жителів села з цього приводу не надходило. Прийомні дні вівторок та четвер.

 

Секретар сільської ради                                                            Н.В.Хлопетчук

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 02.08.2017                                 № 16 - 6/VII

Про  хід виконання сільської

Програми благоустрою

села Кищенці на 2016 -2018 роки  

за І півріччя 2017 року

 

      Заслухавши і обговоривши інформацію спеціаліста – землевпорядника сільської ради Станчук С.І. про хід виконання сільської  Програми благоустрою села на 2016 - 2018 роки за І півріччя 2017 року, відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська  рада  

                                                     в и р і ш и л а:

  1.  Інформацію спеціаліста – землевпорядника сільської ради Станчук С.І. про хід виконання сільської Програми  благоустрою  села на 2016-2018 роки за І півріччя 2017 взяти до відома .
  2. З 02.08.2017 р. по 01.09.2017р. на території Кищенецької сільської ради оголосити місячник безпеки.
  3. Щорічно на останній сесії  підводити підсумки виконання даної програми та вносити зміни і доповнення.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

 Сільський голова                                                                                  С.І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 02.08.2017                                      № 16-7/VІI

Про  хід виконання програми

соціального захисту населення

на 2014- 2018 роки за І півріччя 2017 року

Заслухавши і обговоривши інформацію сільського голови Коваль С.І. про хід виконання за І півріччя 2017 року  програми соціального захисту населення на 2014 - 2018 роки  відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою соціального захисту найменш захищених верств населення  сільська  рада

                                                 в и р і ш и л а:

  1. Інформацію сільського голови про хід виконання  програми соціального

захисту  населення за І півріччя 2017 року  взяти до відому (Додається).

           2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів /Пушко Л.С./.

Сільський голова                                                                                         С.І.Коваль 

КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ    

від  02.08.2017                                № 16-  8/VІІ 

Про надання одноразової допомоги

гр. Руднику В.А.

        Відповідно до Програми соціального захисту населення на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 18.03.2014 №36-1/VI, з внесеними змінами від10.09.2014 №39-3/VI, 29.01.2016 №3-12/VII на підставі особистої заяви жителя села Кищенці вул. Лещенка, 3,  Рудника Володимира Альбертовича   сільська рада

в и р і ш и л а :

1.Надати  одноразову допомогу Руднику Володимиру Альбертовичу на лікування  в сумі 5000 (п’ять тисяч) грн.

         2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  планування бюджету та фінансів (Пушко Л. С.).

Сільський голова                                                                                   С. І. Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ    

від 02.08.2017                                № 16-  9/VІІ 

Про надання одноразової допомоги

гр. Буглак Л.П.

 

        Відповідно до Програми соціального захисту населення на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 18.03.2014 №36-1/VI, з внесеними змінами від10.09.2014 №39-3/VI, 29.01.2016 №3-12/VII на підставі особистої заяви жительки села Кищенці вул. генерала Андрія Дрофи, 66, Буглак Людмили Петрівни сільська рада

в и р і ш и л а :

1.Надати  одноразову допомогу Буглак Людмилі Петрівні на лікування  в сумі 5000 (п’ять тисяч) грн.

         2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  планування бюджету та фінансів (Пушко Л. С.).

 

Сільський голова                                                                                   С. І. Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ    

від   02.08.2017                                № 16- 10/VІІ 

Про надання одноразової допомоги

гр. Білошкурі М.М.

 

        Відповідно до Програми соціального захисту населення на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 18.03.2014 №36-1/VI, з внесеними змінами від10.09.2014 №39-3/VI, 29.01.2016 №3-12/VII на підставі особистої заяви жителя села Кищенці вул. Лещенка, 7, Білошкури Михайла Михайловича   сільська рада

в и р і ш и л а :

1.Надати  одноразову допомогу Білошкурі Михайлу Михайловичу на лікування  в сумі 5000 (п’ять тисяч) грн.

         2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  планування бюджету та фінансів (Пушко Л. С.).

 

 

Сільський голова                                                                                   С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ    

від 02.08.2017                                 № 16- 11/VІІ 

Про надання одноразової

допомоги гр. Бондару М.В.

 

                Відповідно до Програми соціального захисту населення на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 18.03.2014 №36-1/VI, з внесеними змінами від10.09.2014 №39-3/VI, 29.01.2016 №3-12/VII на підставі особистої заяви жительки с. Кищенці вул. Фаринівська, 19, Бондар Оксани Петрівни сільська рада

в и р і ш и л а :

1.Надати  матеріальну допомогу на лікування сина Бондара Максима Вячеславовича гр. Бондар Оксані Петрівні в сумі 2500 (дві тисячі п’ятсот) грн.

         2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  планування бюджету та фінансів /Пушко Л. С. /.

 

 

Сільський голова                                                                                   С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 02.08.2017                                № 16 – 12/VIІ

Про надання дозволу на розроблення

Генерального плану села Кищенці

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Коваль С.І. про необхідність розроблення генерального плану села Кищенці, який є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, що обгрунтовує довгострокову стратегію планування та забудову території населеного пункту, забезпечує раціональне використання території, створення повноцінного життєвого середовища, комплексне вирішення архітектурно-містобудівних проблем, інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, врахування законних приватних та державних інтересів під час проведення містобудівної діяльності, збереження історико – культурного середовища,керуючись статтями 6,16,17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

в и р і ш и л а :

         1. Дати дозвіл на розроблення містобудівної документації «Генеральний план села Кищенці Маньківського району Черкаської області».

         2. Доручити сільському голові Коваль С.І.  Кищенецької сільської ради замовити містобудівної документації та укласти договір на виконання певного виду робіт.

         3. Доручити виконавчому комітету сільської ради повідомити через засоби масової інформації про початок розроблення генерального плану села Кищенці.

         4. Виконавчому комітету сільської ради після завершення розроблення генерального плану, отримання всіх необхідних висновків, проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів відповідно до законодавства України, подати генеральний план на затвердження сільською радою.

        5. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійні комісії                                               сільської ради: з питань планування бюджету та фінансів (Пушко Л.С.), та з питань агропромислового, соціально - культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

  

Сільський голова                                                                                    С.І.Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

     РІШЕННЯ

від 02.08.2017                               № 16 - 13/VII

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельних ділянок

в натурі (на місцевості) з метою приватизації

земельних ділянок  гр.  Копистирі А.Д.

 

         Розглянувши заяву громадянки Копистири Антоніни Дмитрівни  жительки  с. Кищенці вул. Вишнева, 22 про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі       ( на місцевості) загальною площею 0,54 га, в тому числі: земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а  також земельну ділянку площею 0,29 га для ведення особистого селянського господарства, розташованих в с. Кищенці по вул. Вишнева, 22,  відповідно до п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», ст. ст. 12, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,  постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року  № 1051 « Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру »  сільська рада

в и р і ш и л а :

1. Надати  громадянці Копистирі Антоніні Дмитрівні дозвіл на  виготовлення технічної документації  із  землеустрою  щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі  ( на місцевості) загальною площею 0,54 га, в тому числі: земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а  також  земельну  ділянку  площею 0,29 га для ведення                     особистого селянського господарства, розташованих в с. Кищенці по вул. Вишнева, 22.

         2. Відмінити рішення  Кищенецької  сільської  ради  від  11.09.2009 року  № 31-6/V  «  Про надання Копистирі А.Д. дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою з метою виготовлення державного акта на право власності на земельну ділянку по вул. Кірова, 22.»

3.  Контроль за виконання покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально – культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В. П.)

 

Сільський голова                                                                               С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 02.08.2017                               № 16 - 14/VII

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельних ділянок

в натурі (на місцевості) з метою приватизації

земельних ділянок  гр.  Копистирі О.М.

         Розглянувши заяву громадянина Копистири  Олександра Михайловича  жителя  с. Кищенці вул. Вишнева, 38 про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі       ( на місцевості) загальною площею 0,87 га, в тому числі: земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а  також земельну ділянку площею 0,62 га для ведення особистого селянського господарства, розташованих в с. Кищенці по вул. Вишнева, 38,  відповідно до п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», ст. ст. 12, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,  постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року  № 1051 « Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру »  сільська рада

в и р і ш и л а :

1. Надати  громадянину Копистирі Олександру Михайловичу дозвіл на  виготовлення технічної документації  із  землеустрою  щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі  ( на місцевості) загальною площею 0,87 га, в тому числі: земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а  також  земельну  ділянку  площею 0,62 га для ведення                     особистого селянського господарства, розташованих в с. Кищенці по вул. Вишнева, 38.

2.  Контроль за виконання покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально – культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В. П.)

Сільський голова                                                                               С. І. Коваль