КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

15 сесія VII скликання

 

                                                 РІШЕННЯ

 

«22» червня 2017 року                                                                               

15-1/VII

  

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 23.12.2016  №11-14/VII

«Про сільський бюджет на 2017 рік »

 

        Відповідно до ст.72,78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів сільська рада

в и р і ш и л а:

 

    1. Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2016 № 11-14/VII

    1.1. Пункт 1 викласти у новій редакції:

 Визначити на 2017 рік:

«1. - доходи сільського бюджету у сумі 2766,531тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2719,750 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 46,781тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки  сільського бюджету у сумі 3746,774 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 3026,059 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 720,715 тис. грн. згідно з додатком № 3 цього рішення;

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 614,400 тис. грн., напрямком використання, якого визначити передачу коштів вільного залишку загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) у т. ч. за рахунок спрямування вільного залишку бюджетних коштів загального фонду на 01.01.2017 згідно з  додатком № 2 до цього рішення.

-дефіцит сільського бюджету на 2017 рік у сумі 980,243  тис. грн. у т.ч. по загальному фонду у сумі 306,309 тис. грн., джерелом покриття, якого  визначити вільний залишок бюджетних коштів на 01.01.2017, по спеціальному фонду у сумі 673,934 тис. грн., джерелом покриття, якого визначити передачу коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) 614,400 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення».

 

1.2. Пункт 2 викласти  у новій редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником бюджетних коштів сумі 3746,774 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 3026,059 тис. грн. та спеціальному фонду 720,715 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

1.3. Пункт 4 викласти у новій редакції:

«4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення, а саме:

 по загальному фонду:

- субвенція районному бюджету у сумі 167,058 тис. грн.

- субвенція  сільським та селищним  радам у сумі 4,000 тис. грн.

- субвенція з районного бюджету у сумі 240,951 тис. грн.

 по спеціальному фонду:

- субвенція районному бюджету у сумі 150,000 тис. грн.»

1.4. Пункт 5 викласти у новій редакції:

«5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів фінансування в сумі 645,500 тис. грн., яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 5 до цього рішення».

1.5. Пункт 7 викласти у новій редакції:

«7. Затвердити  в складі видатків сільського бюджету кошти в сумі 1819,078 тис. грн. на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 6 до цього рішення».

   2. Додатки 3,6 викласти у новій редакції.

     3. Додатки № 1- 6 до цього рішення є невід’ємною частиною.

     4. Контроль за виконанням  рішення  покласти на постійну комісію з питань   

     планування бюджету та  фінансів /Л.С.Пушко/.

Сільський   голова                                                                                   С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ    

від   22.06.2017                                № 15-  3/VІІ 

 

Про надання одноразової допомоги

гр. Комісаренку В.М.

 

        Відповідно до Програми соціального захисту населення на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 18.03.2014 №36-1/VI, з внесеними змінами від10.09.2014 №39-3/VI, 29.01.2016 №3-12/VII на підставі особистої заяви жителя села Кищенці Комісаренка Василя Михайловича   сільська рада

в и р і ш и л а :

1.Надати  одноразову допомогу Комісаренку Василю Михайловичу на лікування  в сумі 5000 ( П’ять тисяч) грн.

         2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  планування бюджету та фінансів (Пушко Л. С.).

 

 

Сільський голова                                                                                   С. І. Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ    

від   22.06.2017                                № 15-  4/VІІ 

Про надання одноразової допомоги

Гориній С.П.

 

        Відповідно до Програми соціального захисту населення на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 18.03.2014 №36-1/VI, з внесеними змінами від10.09.2014 №39-3/VI, 29.01.2016 №3-12/VII на підставі особистої заяви жительки села Кищенці вул.Вишнева, 7 Гориної Світлани Петрівни сільська рада

в и р і ш и л а :

1.Надати  одноразову допомогу Гориній Світлані Петрівні на лікування  в сумі 5000 ( П’ять тисяч) грн.

         2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  планування бюджету та фінансів (Пушко Л. С.).

 

 

Сільський голова                                                                                   С. І. Коваль

 

 

КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ    

від   22.06.2017                                 № 15- 5 /VІІ 

  

 Про встановлення

 ставок  єдиного  податку 

                           

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 та статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.1 ст. 59 та п. 24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7, 10, 12 розділу І Податкового кодексу України,    сільська рада

                                                        в и р і ш и л а :

                  1. Встановити на території  Кищенецької сільської ради  наступні   ставки єдиного  податку на 2018 рік:

 1.1.Ставки єдиного податку для платників :

-першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму , встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;

 – другої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

- третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

1.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць для першої та другої груп платників єдиного податку,а саме:

1.2.1 Для першої групи - фізичних осіб-підприємців ставка становить 10 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (Додаток 2);

1.2.2 Для другої групи – фізичних осіб-підприємців ставка становить 20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (Додаток 3).

1.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1.3.1.  3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;

1.3.2. 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

1.3.3. Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 5 відсотків.

1.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої та  третьої групи (фізичні особи – підприємці) у розмірі 15 відсотків:

— до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 1.1 розділу 1 Додатку № 1 (Порядок справляння єдиного податку);

— до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої груп;

— до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у Додатку № 1 (Порядок справляння єдиного податку);

— до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

— до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або  2 пункту 1.1 розділу 1 Додатку № 1 (Порядок справляння єдиного податку).

1.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 1.3 цього рішення:

— до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 1.1 розділу 1 Додатку № 1 (Порядок справляння єдиного податку);

— до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у Додатку № 1 (Порядок справляння єдиного податку);

—  до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

 Затвердити Порядок справляння єдиного податку згідно з додатком №1.

3. Вважати таким що втратило чинність рішення сільської ради від 23.12.2016 №11-5/VII «Про встановлення ставок єдиного податку».

4. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з   питань планування бюджету та фінансів  (Пушко Л. С.).

 

   

Сільський голова                                                                               С.І. Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ    

від   22.06.2017                                № 15- 6 /VІІ 

Про податок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

              Відповідно до п. 24 ч.1 ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 10.3 ст. 10 Податкового кодексу України  та з метою забезпечення надходжень до місцевого бюджету  сільська  рада

                                                       в и р і ш и л а :

1. Встановити  з 01.01.2018 ставку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 1 кв. м. загальної площі об’єкта/об’єктів   житлової нерухомості в тому числі їх часток:

 

а) для фізичних осіб:

   - для квартир/квартири, незалежно від їх кількості, загальна площа яких перевищує 60 кв. м. -  0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

- для житлового будинку/ будинків, загальна  площа яких перевищує 120 кв. м. - 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

   - для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток ( у разі одночасного перебування у власності платника податку квартир/квартири  та  житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток) загальна  площа яких перевищує 180 кв. метрів  - 0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового)  року;

 

б) для юридичних осіб -  1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

 

2.Встановити з 01.01.2018 року ставку на нерухоме майно відмінне від

земельної ділянки за 1 кв. метр загальної площі об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості в тому числі їх часток:

 

- для фізичних  осіб -  0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року;

- для юридичних осіб -  1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року.

 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від 20.02.2017 №13-5/VIІ «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» з 01.01.2018 .

                                                 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з   питань планування бюджету та фінансів (Пушко Л.С.).

 

Сільський голова                                                                           С.І.Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                            РІШЕННЯ   

від   22.06.2017                             № 15- 7 /VІІ 

Про плату за землю

     Відповідно до п. 24 ч.14 ст.  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні», п. 284.1 ст. 284 Податкового кодексу України, з метою забезпечення надходжень до місцевого бюджету сільська рада

в и р і ш и л а:

        1. Встановити з 01.01.2018 року ставку земельного податку в розмірі:

- для земель сільськогосподарського призначення, та земель загального користування, нормативну грошову оцінку яких проведено – 0,3 відсотки від цієї нормативної грошової оцінки;

-  для земель несільськогосподарського призначення, нормативну грошову оцінку яких проведено – 1 відсоток від цієї нормативної грошової оцінки;

- для земельних ділянок розташованих за межами населеного пункту, нормативну грошову оцінку яких не  проведено – 3 відсотки від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

       2. Встановити з 01.01.2018 року ставки по земельному податку в розмірі:

- для земельних ділянок житлової та громадської забудови на яких розташовані індивідуальні житлові будинки – 0,03 відсотки від нормативної грошової оцінки цієї ділянки;

- для земельних ділянок сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги) – 0,3 відсотки від нормативної грошової оцінки цієї ділянки.

       3. З 01.01.2018 р. від сплати земельного податку звільняються:

- заклади , які утримуються за кошти державного та місцевого бюджетів: дошкільні та загальноосвітні, культури, охорони здоров’я, органів місцевого самоврядування;

- культові заклади, статути яких зареєстровані у встановленому законами порядку, а таткож благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від 20.02.2017 №13-6/VIІ «Про плату за землю» з 01.01.2018 р.

   4. Контроль за виконанням рішення  покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів (Пушко Л.С.)

 

Сільський голова                                                                           С.І.Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

від   22.06.2017                                № 15 - 9/VIІ

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр.  Цюпаченко Л.І.

 

Розглянувши заяву гр. Цюпаченко Лідії Іванівни жительки с. Кищенці, вул. Лісова, 6  про надання  дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,39 га для ведення особистого селянського господарства, розташованої в с. Кищенці по                 вул. Вишнева,  відповідно до п. 34 ч.1  ст. 26 Закону України ,,Про місцеве  самоврядування в Україні”, ст. ст. 12, 118, 121, розділу Х Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України ,,Про землеустрій”, постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 “Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру ”,  сільська рада

                                                               в и р і ш и л а :

          1. Надати Цюпаченко Лідії Іванівні дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,39 га для ведення особистого селянського господарства,  розташовану в с. Кищенці по вул. Вишнева,  за рахунок земель, не наданих у власність та постійне користування в межах населеного пункту Кищенецької сільської ради.

          2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

 Сільський голова                                                                                    С.І.Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

          

РІШЕННЯ

від 22.06.2017                                  № 15-10/VIІ 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр.  Тилечкуну І.А.

 

Розглянувши заяву Тилечкуна Івана Анатолійовича жителя с. Кищенці,  вул. Фаринівська, 13 про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,  яка  розташована в            с. Кищенці по вул. Фаринівська,    площею 0,7718  га для ведення особистого селянського господарства, та відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України    «Про  місцеве  самоврядування в Україні»,  ст.  ст.  12, 118,  121,  розділу Х Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України ,,Про землеустрій”,  постанови Кабінету Міністрі України від 17 жовтня 2012 року №1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», сільська рада

в и р і ш и л а:

1. Надати дозвіл Тилечкуну Івану Анатолійовичу жителю с. Кищенці  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки у власність,  яка  розташована  в  с. Кищенці по вул. Фаринівська,   площею 0,7718 га  для ведення особистого селянського господарства.

2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської  ради  з пи­тань агропромислового, со­ціа­льно – культурного розвитку , еко­логії та ра­ціонального природо­ко­ристу­вання та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку  ( Діденко В.П. ) .

 

 

Сільський голова                                                                              С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від   22.06.2017                             № 15 - 11/VIІ

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр. Дубіні О.П.

Розглянувши заяву громадянки Дубіни Олени Петрівни жительки смт. Маньківка, вул. Леонтовича, 28, кв.19, про надання  дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,53 га для ведення особистого селянського господарства, розташованої в с. Кищенці по вул. Шевченка,   відповідно до п. 34 ч.1  ст. 26 Закону України ,,Про місцеве  самоврядування в Україні”, ст. ст. 12, 118, 121, розділу Х Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України ,,Про землеустрій”,   постанови Кабінету Міністрів України від         17 жовтня 2012 року № 1051 “Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру ”,  сільська рада

                                                                

в и р і ш и л а :

          1. Надати громадянці Дубіні Олені Петрівні дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,53 га для ведення особистого селянського господарства,  розташовану в с. Кищенці по вул. Шевченка,  за рахунок земель, не наданих у власність та постійне користування в межах населеного пункту Кищенецької сільської ради.

          2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

 Сільський голова                                                                                С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 22.06.2017                                № 15 – 12/VIІ

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельних ділянок

в натурі (на місцевості) з метою передачі                                                                                                                                                                                                              їх у власність гр. Цюпаченко Л.І.       

 

             Розглянувши    заяву   гр.  Цюпаченко Лідії Іванівни    жительки  с.    Кищенці ,        вул.  Лісова,    6,       про            на­дання         дозволу       на  виготовлення      технічної       документації,      із       землеустрою         щодо  встановлення    меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на місцевості)  з  метою  передачі    їх     у     власність      загальною     площею     0,37  га :   одна   для  будівництва  і    обслуговування   жилого  будинку,  господарських   будівель   та  споруд     площею  0,25  га     та   інша  площею  0,12  га,     для індивідуального садівництва , які розташовані по вул. Лісова, 6  відповідно до п.  34. ч. 1 ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве самоврядування»          ст..  ст. 12, 118, 121,   122  Земельного    кодексу    України,  ст. 55 Закону України ,,Про землеустрій”,   постанови   Кабінету    Міністрів  України   від    17  жовтня    2012    року    №    105 1   «Про        затвердження      Порядку     ведення Державного земельного кадастру», сільська рада

                                                          в и р і ш и л а :

         1. Надати     дозвіл     гр.   Цюпаченко Лідії Іванівни  жительці   с.   Кищенці     вул.  Лісова,   6,    на   виготовлення  технічної  документації   із  землеустрою  щодо    встановлення    меж   земельних   ділянок  в   натурі  (на місцевості) з  метою  передачі безоплатно їх у   власність  загальною  площею 0,37  га :   площею 0,25 га  для    будівництва   і    обслуговування     жилого    будинку,  господарських    будівель  та  споруд,  та  площею 0,12  га,  для  індивідуального садівництва.

         2. Контроль   за    виконання     рішення   покласти   на    постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціального – культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань  депутатської   діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.)

 

  Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від  22.06.2017                               №  15-13/VIІ

 

Про  затвердження  технічної документації                                          

 із землеустрою щодо встановлення меж                                             

земельних ділянок в натурі (на місцевості)                                                           

з  метою передачі їх у  власність                                                                             

 гр. Слокві В.Є.

 

             Розглянувши  заяву Слокви Варвари Єфремівни  жительки с. Кищенці, вул. Лещенка, 55 ,  про  затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних  ділянок  в натурі (на місцевості)  загальною площею 0,4739  га: одна земельна ділянка площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель, інша площею 0,2239 га для ведення особистого селянського господарства  розташованих в с. Кищенці  по вул. Фаринівська, 29,  відповідно до                 п. 34  ч. 1 ст. 26 Закону України  “ Про місцеве самоврядування в Україні”,                  ст. ст. 12, 118, 121 Земельного кодексу України,   сільська рада

в и р і ш и л а:

             1. Затвердити Слокві Варварі Єфремівні  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних  ділянок в натурі                        (на місцевості) загальною площею 0,4739 га: одна площею 0,2500 га (кадастровий номер 7123183001:01:002:0160) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, інша площею   0,2239  га  (кадастровий номер 7123183001:01:002:0161) для ведення особистого селянського господарства розташованих в с. Кищенці по вул.  Фаринівська, 29.

              2. Передати Слокві Варварі  Єфремівні  безоплатно у приватну власність земельні ділянки  площею 0,2500 га (кадастровий номер 7123183001:01:002:0160) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,  та площею 0,2239 га (кадастровий номер 7123183001:01:002:0161) для ведення особистого селянського господарства розташованих в с. Кищенці по вул.  Фаринівська, 29.

    3. Доручити спеціалісту - землевпоряднику  Станчук С.І.  внести зміни до земельно-облікових документів сільської ради.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань агропромислового, соціально-культурного   розвитку, екології та раціонального природокористування та  з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку( Діденко В.П. ).

  Сільський голова                                                                                   С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

від 22.06.2017                              № 15 - 14/VII

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельних ділянок

в натурі (на місцевості) з метою передачі їх

 у власність гр. Щербині А.М.

 

         Розглянувши заяву громадянки Щербини Анни Миколаївни  жительки  с. Кищенці вул. 1 Травня, 8  про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі       ( на місцевості) загальною площею 0,35 га, в тому числі: земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а  також земельну ділянку площею 0,10 га для ведення особистого селянського          господарства,       розташованих    в   с. Кищенці  по    вул.   1 Травня,  8 ,  відповідно до п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України                 «Про місцеве самоврядування в України», ст. ст. 12, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України ,,Про землеустрій”,  постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року  № 1051                       « Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру »  сільська рада      

в и р і ш и л а :

1. Надати громадянці Щербині Анні Миколаївні дозвіл на  виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі      ( на місцевості) загальною площею    0,35 га, в тому числі: земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а  також земельну ділянку площею 0,10 га для ведення особистого селянського господарства, розташованих в с. Кищенці по вул.  1 Травня,  8.

2.  Контроль за виконання покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально – культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В. П.)

 

Сільський голова                                                                               С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 22.06.2017                               № 15-15/VIІ

Про відміну рішення сесії сільської ради

від 15.11.2007р. № 15-18/V

Відповідно до  ст. 59 Закону України  “ Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада

в и р і ш и л а:

         1. Відмінити рішення  Кищенецької  сільської  ради  від  15.11.2007 року  № 15-18/V  «  Про передачу у приватну власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства Кулик Олені Михайлівні.»

 

         2. Доручити спеціалісту - землевпоряднику Кищенецької сільської ради Станчук С.І.  внести зміни до земельно - облікових документів.

 

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально - культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку ( Діденко В.П.).

 

 

Сільський голова                                                                                С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

від 22.06.2017                              № 15 - 16/VII

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельних ділянок

в натурі (на місцевості) з метою передачі їх

у власність гр. Кулик О.М.

 

         Розглянувши заяву громадянки Кулик Олени Михайлівни  жительки  с. Кищенці вул. Лещенка, 4  про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі       ( на місцевості) загальною площею 0,7086 га, в тому числі: земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а  також земельну ділянку площею 0,4586 га для ведення особистого селянського          господарства,       розташованих    в   с. Кищенці  по   вул.   Лещенка,  4 ,  відповідно до п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», ст. ст. 12, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України ,,Про землеустрій”,  постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року  № 1051 « Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру »  сільська рада      

в и р і ш и л а :

1. Надати громадянці Кулик Олені Михайлівні дозвіл на  виготовлення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі      ( на місцевості) загальною площею 0,7086 га, в тому числі: земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а  також земельну ділянку площею 0,4586 га для ведення особистого селянського господарства, розташованих в с. Кищенці по вул.  Лещенка,  4.

2.  Контроль за виконання покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально – культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В. П.)

 

Сільський голова                                                                               С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 22.06.2017                                 № 15-17/VIІ

Про  внесення змін  до  рішення

сесії від 20.07.2016р. № 7-10/VІІ

Розглянувши заяву Дяченко Олени Іванівни жительки с. Кищенці,          вул. Шевченка, 19 про внесення змін до рішення сесії від 20.07.2016р.             № 7-10/VIІ  «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» в частині площі змінивши з ,,0,5900 ’’ га на площу ,,0,5503’’ га   для ведення особистого селянського господарства в межах с. Кищенці по вул. 1 Травня,  Маньківського району Черкаської області,  відповідно до статей 12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, статті 50 Закону України ,,Про землеустрій”,  пункту першого статті 26 Закону України  ,,Про місцеве самоврядування в Україні ’’ сільська рада  

в и р і ш и л а:

 

          1. Внести зміни  до   рішення  сесії   від  20. 07.  2016  року  № 7-10/VIІ  «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність»  в частині площі змінивши з  ,,0,5900’’ га  на площу  ,,0,5503’’  га для ведення особистого селянського господарства в межах с. Кищенці по вул. 1 Травня  Маньківського району Черкаської області.

         2. Доручити спеціалісту - землевпоряднику Кищенецької сільської ради Станчук С.І.  внести зміни до земельно - облікових документів.

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально - культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку ( Діденко В.П.).

 

Сільський голова                                                                                     С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 22.06.2017р.                            № 15-18/ VІІ

Про надання  в оренду

земельних ділянок

             Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання в оренду земельних  ділянок  загальною  площею  3,15 га,  які  розташовані  в   с. Кищенці, терміном на 1 рік (3 01.01.2017 по 31.12.2017) для  ведення городництва, відповідно до п. 34 ч. 1  ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування»  та ст. ст. 12, 93, 124, 125 Земельного кодексу України, ст. 635 ЦК України, сільська рада

в и р і ш и л а:

  1. Надати в оренду громадянам (надалі-Землекористувачі) земельні ділянки  загальною площею 3,15  га, які розташовані в с. Кищенці, терміном на 1 рік (з 01.01.2017 по 31.12.2017)   для ведення городництва згідно додатку.     
  2.  За домовленістю з Землекористувачами встановити орендну плату у  розмірі 3% нормативної грошової оцінки земель. Орендну плату сплатити до 1серпня 2017 року.

     3. Доручити сільському голові Коваль Світлані Іванівні укласти попередні договори тимчасової оренди  земельних ділянок .

     4. Доручити спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів.

     5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 22.06.2017                                 № 15- 19/VII

 

Про розірвання договору оренди на

земельну  ділянку  гр. Арефія Я.В.

 

         Розглянувши заяву Арефія Ярослава Валерійовича жителя с. Кищенці вул. Шевченка, 34  про розірвання договору оренди на земельну ділянку від 01.01.2017 року, яка знаходиться по вул. Лісова, 53  згідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», п. а ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 32 Закону України «Про оренду землі» ,   сільська рада 

в и р і ш и л а :

1. Розірвати з Арефієм Ярославом Валерійовичем  договір оренди на земельну ділянку   розміром 0,65 га ,  яка знаходиться в с. Кищенці по вул. Лісова, 53.

2. Перевести дану земельну ділянку площею 0,65 га до земель запасу Кищенецької сільської ради.

3. Доручити спеціалісту – землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до записів земельно-облікових документів.

4. Контроль за виконання покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально – культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку  (Діденко В. П.)

Сільський голова                                                                                   С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 22.06.2017р.                            № 15-20/ VІІ

 

Про  зміну площі земельної

ділянки наданої  в оренду

гр. Корінному В.О.

 

             Розглянувши  та  обговоривши заяву  громадянина  Корінного Володимира Олексійовича  про зміну  площі   наданої  в оренду  земельної ділянки для  ведення городництва,  яка  розташована  в  с.  Кищенці  по вул. Садова, б/н  із площі 0,52 га на площу 0,40 га  відповідно до п. 34 ч. 1  ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування»  та ст. ст. 12, 93, 124, 125 Земельного кодексу України, ст. 635 ЦК України, сільська рада

в и р і ш и л а:

    1. Змінити площу наданої в оренду земельної ділянки для ведення городництва, яка розташована в с. Кищенці, по вул. Садова, б/н,  із площі 0,52 га на площу 0,40 га .     

     2. Доручити спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів.

     3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 22.06.2017р.                            № 15-21/ VІІ

 

Про  зміну площі земельної

ділянки наданої  в оренду

гр. Горбатюку В.К.

 

             Розглянувши  та  обговоривши заяву  громадянина  Горбатюка Вадима Костянтиновича  про зміну  площі   наданої  в оренду  земельної ділянки для  ведення городництва,  яка  розташована  в  с.  Кищенці  по вул. Мічуріна, 24  із площі 0,32 га на площу 0,26 га  відповідно до п. 34 ч. 1  ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування»  та ст. ст. 12, 93, 124, 125 Земельного кодексу України, ст. 635 ЦК України, сільська рада

в и р і ш и л а:

    1. Змінити площу наданої в оренду земельної ділянки для ведення городництва, яка розташована в с. Кищенці, по вул. Мічуріна, 24,  із площі 0,32 га на площу 0,26 га .     

     2. Доручити спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів.

     3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ    

від 22.06.2017                                   № 15- 22 /VІІ 

  Про встановлення

  транспортного податку

                           Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26 та статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту 1 пункту 73  Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» сільська  рада 

в и р і ш и л а :

  1. Встановити з 01.01.2018 року транспортний податок у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, який використовується до 5 років і має об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб.см.

А також об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно), та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати. Встановленої законом на 1 січня податкового (звітнього) року. 

2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з   питань планування бюджету та фінансів  (Пушко Л. С.).

Сільський голова                                                                               С.І. Коваль