Рішення першої сесії сільської ради

від 16 листопада 2015 року

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від  16.11.2015                                № 1-1/VII                                                   

Про інформацію голови сільської виборчої комісії про підсумки виборів  депутатів

Кищенецької сільської ради, Кищенецького сільського голови та визнання  їх повноважень

 

              Заслухавши інформацію голови Кищенецької сільської виборчої комісії Чередайка Володимира Івановича  про підсумки виборів депутатів Кищенецької сільської ради, Кищенецького сільського голови та  визнання їх повноважень, згідно п.2 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

вирішила:

                    1. Взяти до відома інформацію голови Кищенецької сільської виборчої

комісії  про підсумки виборів депутатів Кищенецької сільської ради, Кищенецького сільського голови  та визнання їх  повноважень  (Додаток додається).

            2. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова                                                                                                    С.І.Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від  16.11. 2015                                 №1-2/VII                                         

Про обрання секретаря сільської ради

Розглянувши протокол № 3 лічильної комісії сільської ради про результати таємного голосування по виборах секретаря сільської ради, відповідно до  п.4 ч.1 ст. 26  ч.1,5 ст. 50 та ч. 3 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

в и р і ш и л а :

1. Обрати секретарем сільської ради депутата по виборчому округу

 № 7 Хлопетчук Ніну Володимирівну – 08.09.1983р., вища освіта, спеціаліст-землевпорядник Кищенецької сільської ради, член партії ВО «Батьківщина».

      2. Доручити секретареві сільської ради Хлопетчук Н.В.  здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету ради.

Сільський голова                                                                               С.І.Коваль     

                                                                                                              

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від  16.11. 2015                                № 1- 3/VII                                                 

Про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування

Відповідно до ст. ст. 14,15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 р. «Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» сільська рада

вирішила:

  1. Присвоїти сільському голові Коваль Світлані Іванівні 9 ранг четвертої категорії посадової особи місцевого самоврядування.
  2. Встановити сільському голові Коваль Світлані Іванівні посадовий оклад згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268.

Сільський голова                                                                                С.І. Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від  16.11.2015                                № 1 - 4  /VII

Про утворення постійних комісій ради,

затвердження їх складу, обрання голів комісій   

Відповідно до  п.2 ч.1 ст.26 та ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

вирішила:

1. Утворити постійні комісії сільської ради у складі:

а) Комісія з питань планування бюджету та фінансів

Пушко Лілія Сергіївна – голова  комісії

Талан Юлія Володимирівна

Кулик Олена Михайлівна

Чалий Григорій Петрович

Петренко Марія Петрівна;

б) Комісія з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології , раціонального природокористування  та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку

Діденко Валерій Павлович – голова комісії

Затірка Раїса Володимирівна

Попович Олена Миколаївна

Білоус Наталія Миколаївна

Миронюк Ірина Вікторівна

Петренко Михайло Юрійович

   2. Постійним  комісіям ради  розробити  проект  регламенту  ради та  подати   його на розгляд  другої сесії сільської ради.

Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 16.11. 2015                                №1- 5/ VII

Про утворення виконавчого комітету

сільської ради, затвердження його чисельності

та персонального складу

Відповідно до п.3 ч.1 ст.26 та ст.51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

вирішила:

  1.  Утворити виконавчий комітет у кількості 7  осіб   :                                                                                                                                                                          Коваль Світлана Іванівна    – голова виконкому

          Хлопетчук Ніна Володимирівна - секретар виконкому

          Копистира Олена Дмитрівна

          Швед Михайло Іванович

          Маляр Оксана Степанівна

          Тисанюк Світлана Григорівна

          Люльченко Любов Дмитрівна

        Сільський голова                                                                        С.І. Коваль

                                                                                        

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 16.11.2015                                  № 1- 6 /VIІ

Про встановлення надбавок і доплат до посадового

окладу, надання матеріальних допомог та премій сільському голові та секретарю сільської ради

 у 2015 році

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,  Положення про преміювання працівників сільської ради на 2013 – 2015 роки  затвердженого рішенням  сільської  ради  від 07.02.2013 № 28 - 11/VI   сільська  рада                                                      

                                          в и р і ш и л а:

1. Здійснювати сільському голові Коваль Світлані Іванівні у 2015 році щомісячне преміювання за особистий внесок в загальні результати роботи в розмірі 95% середньомісячної заробітної плати, а також до державних  і професійних свят, ювілейних дат в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі  не менше як 10% посадового окладу та економії фонду оплати  праці.

2. Здійснювати секретарю сільської ради Хлопетчук Ніні Володимирівні у 2015 році щомісячне преміювання за особистий внесок в загальні результати роботи в розмірі 50% середньомісячної заробітної плати, а також до державних  і професійних свят, ювілейних дат в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менше як  10% посадового окладу та економії фонду оплати  праці.

          3. Надавати голові та секретарю сільської ради матеріальну допомогу на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань в розмірах, що не перевищують середньомісячну заробітну  плату в межах кошторисних призначень сільської ради.

      4. Контроль за виконанням  рішення покласти на  постійну комісію

сільської ради з питань планування   бюджету та фінансів ( Пушко Л. С.).                                

 

Сільський голова                                                                               С.І. Коваль