КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 07.12.2017                                № 18 – 1/VIІ

 

  Про роботу виконавчого комітету

сільської ради за 9 місяців 2017 року

Відповідно до  п. 9 ч. 1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

в и р і ш и л а :

1.Інформацію секретаря сільської ради щодо роботи виконавчого  комітету за 9 місяців  2017  року  взяти до відома /додається/.

2. Звіт про роботу виконавчого комітету за 2017 рік заслухати на наступній сесії сільської ради.

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійні комісії   сільської ради: з питань планування бюджету та фінансів (Пошко Л.С.), та з питань агропромислового, соціально - культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

  

Сільський голова                                                                                    С.І.Коваль

 

                                                                                                 Додаток

                                                                                                до рішення сесії сільської ради

                                                                                      від 07.12.2017 №18-1/VII

Інформація

про роботу виконавчого комітету сільської ради

за 9 місяців 2017 року

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»  виконавчий комітет здійснював делеговані повноваження в сфері соціально-економічного і культурного розвитку, в галузі бюджету та фінансів, щодо управління комунальною власністю, у сфері освіти, охорони здоров’я, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, а також соціального захисту населення.

Виконавчим комітетом сільської ради протягом  9 місяців 2017 року проведено 9 засідань виконкому, на яких розглянуто 59 актуальних питань життєдіяльності територіальної громади села, прийнято по них відповідні рішення.

         На засідання виконавчого комітету запрошуються  керівники установ, підприємці, орендарі, фермери,  заслуховуються  звіти про проведену роботу та плани на майбутнє, беруться до уваги пропозиції та зауваження.

При виконавчому комітеті працюють три комісії такі як: адміністративна, комісія з захисту прав споживачів, та комісія з захисту прав дітей.

        Протягом 9 місяців 2017 року виконавчим комітетом вчасно подано 51 інформацій  про стан виконання  документів, що перебувають  на контролі Маньківської районної державної  адміністрації,  зареєстровано  288 вхідної кореспонденції, та надіслано відповідей, інформацій, клопотань, звітів та іншої вихідної документації в кількості 427 найменувань.

         Всього протягом 9 місяців 2017 року до Кищенецької сільської ради надійшло 14 звернень громадян,  11 з яких зареєстровані на особистому прийомі сільським головою, 2 – письмово, колективних звернень не поступало. Усі 14 звернень громадян розглянуто без порушення терміну розгляду, надано обґрунтовані відповіді. Звернення не передавалися для розгляду іншим органам. Повторних  звернень протягом 9 місяців 2017 року не поступало. Звернення порушувалися в розрізі питань: аграрної політики і земельних відносин, комунального господарства, допомога в лікуванні, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян, благоустрій території, будівництво та ремонт місцевих доріг та різні.

          Поступило 161 письмових  заяв різного характеру від жителів села. Найбільше звернень які стосуються земельних питань – це 65 заяв. Всі заяви розглянуті  і прийняті відповідні рішення.

Виконавчим комітетом сільської ради видавалися довідки різного характеру та характеристики - 797. Архівних стажових довідок для призначення пенсій – 24. Видано документів для призначення субсидій 277 найменувань це довідки про склад сім’ї та акти обстеження .

 

За 9 місяців 2017 року  вчинено  62  нотаріальних дій:

           -  посвідчено заповітів  16; 

           - засвідчено справжності  підпису 42.

           - засвідчено вірність копії -  4

 

Проводилась реєстрація актів цивільного стану, зокрема:

 • народження  -  9 ( 4 хлопчиків і 5 дівчаток)
 • смерті –  8;
 • зареєстровано шлюбів  -  1.

 

Надано 130 доручень, з низ:

 8 -  на отримання пенсії у поштовому відділені зв’язку

20 - на представництво в установах

5 -  на отримання коштів з рахунку

та 97 - на отримання орендної плати за земельну частку (пай) .

 

Протягом 9 місяців 2017 року систематично ведеться  облік прибувших та вибувших громадян, що дає змогу вести чіткий облік чисельності населення та виборців села. Протягом даного часу за відповідними адміністративними послугами до сільської ради звернулося 45 осіб, з них 6 осіб зняті з реєстрації, 39 осіб зареєстрували своє місце проживання на території Кищенецької сільської ради, з них  17 осіб зареєструвалися у межах адміністративно територіальної одиниці, тобто з вулиці на вулицю.

Графік прийому громадян працівниками сільської ради дотримується, нарікань від жителів села з цього приводу не надходило. Прийомні дні вівторок та четвер.

 

 

Секретар сільської ради                                           Н.В.Хлопетчук

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від  07.12.2017                                 № 18-2/VII                                                

 

Про присвоєння сільському голові

Коваль С.І. чергового рангу посадової особи

місцевого самоврядування 

 

 Відповідно до статей 14, 15 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»   сільська рада

вирішила:

 1. Присвоїти  сільському голові  Коваль Світлані Іванівні

черговий 8 ранг IV категорії  посадової особи місцевого самоврядування  з   17 листопада 2017 року.

 

 1. Доручити  головному бухгалтеру сільської ради  Тетері О.П.

проводити нарахування заробітної плати у відповідності до штатного розпису та кошторису витрат.

 

 

Сільський голова                                                               С.І.Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 07.12.2017                                       №18-3/ VIІ

Про розірвання договору оренди

на земельну ділянку під будівлею

заготівельного пункту

 

            Заслухавши та обговоривши лист голови правління  Маньківського районного споживчого товариства Білоуса В.А.,  про  внесення змін до дого­вору  оренди від 3 січня  2017 року  на земельну діля­нку під будівлею заготівельного пункту  площею 0,0186 га, яка розташована в с. Кищенці по вул. генерала Андрія Дрофи, 74а, згідно п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні “, та п. а ст. 12,  п е ст.141 Земельного коде­ксу України сільська рада

в и р і ш и л а :

     1. Розірвати договір  оренди  від 3 січня 2017 року   на земельну діля­нку під будівлею заготівельного пункту  площею 0,0186 га , яка розташована в с. Кищенці  по вул. генерала Андрія Дрофи, 74а, в частині зняття з обліку земельної ділянки.

2. Доручити спеціалісту – землевпоряднику Станчук С.І. внести зміни до   зе­мельно-облікових документів.

  3. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з пи­тань аг­ропромислового, со­ціа­льно – культурного розвитку , еко­логії та раціо­наль­ного природо­ко­ристу­вання та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку  ( Діденко В.П. ) .

Сільський голова                                                                                С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

від   07.12.2017                             №18–4/VIІ

 

Про надання в оренду земельної ділянки

під будівлею заготівельного пункту

гр.. Миронюк І.В.

Розглянувши та обговоривши заяву громадянки Миронюк Ірини Вікторівни  (надалі орендар),  яка  проживає  в   с. Кищенці по вул. 1 Травня ,  18, про надання  в оренду земельну ділянку  з цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що знаходиться в с. Кищенці, по вул. генерала Андрія Дрофи, 74а,  загальною площею  0,0186 га,   відповідно  до п. 34 ч.1  ст. 26 Закону України  ,,Про місцеве  самоврядування в Україні”, ст. ст. 17, 24, 93,  124, 125,  Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 “Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру ”,  сільська рада

                                                               в и р і ш и л а :

          1. Надати Миронюк Ірині Вікторівні в  оренду земельну ділянку з цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі,  що  знаходиться в с. Кищенці, по вул. генерала Андрія Дрофи, 74а, загальною площею 0,0186 га терміном на 10  років.

          2. Орендна плата встановлюється в розмірі 10 (десять) відсотків від грошової оцінки земельної ділянки в рік з виплатою помісячно рівними частинами.

         3. Доручити сільському голові Коваль С.І. укласти  договір оренди  земельної ділянки з Орендарем.

         4. Зобов’язати Орендаря виготовити технічну документацію на дану земельну ділянку, зареєструвати договір оренди земельної ділянки та всі витрати з цього взяти на себе.

          5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

 Сільський голова                                                                                С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

              

РІШЕННЯ

від 07.12.2017                                  № 18-5/VIІ

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр.  Віштак Н.А.

 

Розглянувши заяву Віштак Наталії Андріївни жительки с. Кищенці,  вул. генерала Андрія Дрофи, 52  про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,  яка  розташована в    с. Кищенці по вул. Мічуріна,    площею 0,22  га для ведення особистого селянського господарства, та відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України    «Про  місцеве  самоврядування в Україні»,  ст.  ст.  12, 118,  121,  розділу Х Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України ,,Про землеустрій”,  постанови Кабінету Міністрі України від 17 жовтня 2012 року №1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», сільська рада

в и р і ш и л а:

1. Надати дозвіл Віштак Наталії Андріївні жительці с. Кищенці вул. генерала Андрія Дрофи, 52 на   виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки у власність,  яка  розташована  в  с. Кищенці по вул. Мічуріна,   площею 0,22 га  для ведення особистого селянського господарства.

2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської  ради  з пи­тань агропромислового, со­ціа­льно – культурного розвитку , еко­логії та ра­ціонального природо­ко­ристу­вання та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку  ( Діденко В.П. ) .

 

 

Сільський голова                                                                              С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

від  07.12.2017                                  №18 –6/VІІ

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність гр.  Дяченко О.І.

Розглянувши заяву Дяченко Олени Іванівни жительки с. Кищенці вул. Шевченка, 19  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, яка розташована в с. Кищенці по вул.  1 Травня, б/н  площею 0,5503 га для ведення особистого селянського господарства,   відповідно до п. 34  ч. 1  ст. 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. ст. 12, 118, 121, 122  Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року  № 1051 “Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру” сільська рада                                                            

в и р і ш и л а :

         1. Затвердити Дяченко Олені Іванівні проект землеустрою щодо  відведення  земельної ділянки у власність, яка розташована в с. Кищенці по вул. 1 Травня, б/н площею 0,5503 га  (кадастровий номер 7123183001:01:002:0168)  для ведення особистого    селянського господарства.

         2. Передати Дяченко Олені Іванівні безоплатно у приватну власність земельну ділянку, яка розташована в с. Кищенці по вул. 1 Травня, б/н площею 0,5503 га (кадастровий номер 7123183001:01:002:0168) для ведення особистого селянського господарства.

3. Доручити спеціалісту – землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів.

          4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань агропромислового,  соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

Сільський голова                                                                                    С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

        РІШЕННЯ

від 07.12.2017                                №18–7/VIІ

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення меж

земельних ділянок в натурі (на місцевості)

з метою передачі  їх у власність                                                                                                                                                                                                                                  гр. Петренку М.Ю.      

 

             Розглянувши    заяву   гр.  Петренка Михайла Юрійовича  жителя  с.    Кищенці, вул. Вишнева,  49,  про затвердження    технічної       документації,      із  землеустрою  щодо  встановлення    меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на місцевості)  з  метою  передачі  їх   у  власність  загальною  площею     0,5439 га :   одна   для  будівництва  і    обслуговування   жилого  будинку,  господарських   будівель   та  споруд     площею  0,25  га     та   інша  площею  0,2939  га, для ведення особистого селянського господарства, які розташовані по вул. Вишнева, 49  відповідно до п.  34. ч. 1 ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве самоврядування»  ст..  ст. 12, 118, 121,   122  Земельного    кодексу    України,  ст. 55 Закону України ,,Про землеустрій”,   постанови   Кабінету    Міністрів  України від 17 жовтня   2012  року    №105 «Про  затвердження Порядку    ведення Державного земельного кадастру», сільська рада

                                                          в и р і ш и л а :

         1. Затвердити  гр.   Петренку Михайлу Юрійовичу  жителю   с.   Кищенці     вул.  Вишнева,   49,     технічну  документацію   із  землеустрою  щодо    встановлення    меж   земельних   ділянок  в   натурі  (на місцевості) з  метою  передачі безоплатно їх у   власність  загальною  площею 0,5439  га :   площею 0,25 га (кадастровий номер 7123183001:01:003:0106)  для    будівництва   і    обслуговування     жилого    будинку,  господарських    будівель  та  споруд,  та  площею 0,2939  га (кадастровий номер 7123183001:01:003:0107)  для  ведення особистого селянського господарства.

          2. Передати  гр.   Петренку Михайлу Юрійовичу  жителю   с.   Кищенці     вул.  Вишнева,   49,  безоплатно у приватну власність земельні ділянки загальною  площею 0,5439  га :   площею 0,25 га (кадастровий номер 7123183001:01:003:0106)  для    будівництва   і    обслуговування     жилого    будинку,  господарських    будівель  та  споруд,  та  площею 0,2939  га (кадастровий номер 7123183001:01:003:0107)  для  ведення особистого селянського господарства.

         3. Доручити спеціалісту – землевпоряднику Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів сільської ради.

         4. Контроль   за    виконання     рішення   покласти   на    постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціального – культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань  депутатської   діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.)

  Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від  07.12.2017                               №18-8/VIІ

 

Про  затвердження  технічної документації                                                             

    із землеустрою щодо встановлення меж                                                   

 земельних ділянок в натурі (на місцевості)                                                                

      з  метою передачі їх у  власність                                                                           

       гр. Білан О. Д.

 

             Розглянувши  заяву  Білан Олени Дмитрівни  жительки с. Кищенці, вул. Лісова, 15 ,  про  затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних  ділянок  в натурі (на місцевості)  загальною площею 0,6400  га: одна земельна ділянка площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель, інша площею 0,3900 га для ведення особистого селянського господарства  розташованих в с. Кищенці  по вул. Лісова, 15,  відповідно до п. 34  ч. 1 ст. 26 Закону України  “ Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. ст. 12, 118, 121 Земельного кодексу України,   сільська рада

в и р і ш и л а:

             1. Затвердити Білан Олені Дмитрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних  ділянок в натурі  (на місцевості) загальною площею 0,6400 га: одна площею 0,2500 га (кадастровий номер 7123183001:01:003:0108) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, інша площею   0,3900  га  (кадастровий номер 7123183001:01:003:0109) для ведення особистого селянського господарства розташованих в с. Кищенці по вул.  Лісова, 15.

              2. Передати Білан Олені Дмитрівні  безоплатно у приватну власність земельні ділянки  площею 0,2500 га (кадастровий номер 7123183001:01:003:0108) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,  та площею 0,3900 га (кадастровий номер 7123183001:01:003:0109) для ведення особистого селянського господарства розташованих в с. Кищенці по вул.  Лісова, 15.

    3. Доручити спеціалісту - землевпоряднику  Станчук С.І.  внести зміни до земельно-облікових документів сільської ради.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань агропромислового, соціально-культурного   розвитку, екології та раціонального природокористування та  з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку( Діденко В.П. ).

 

  Сільський голова                                                                                   С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 07.12.2017                                 №18-9/VIІ

Про  внесення змін  до  рішення

сесії від 23.12.2016р. №11-15/VІІ

«Про надання дозволу на розробку

проекту  землеустрою   щодо

відведення земельної ділянки

у власність Фітенко Г.О.»

 

Заслухавши інформацію землевпорядника Станчук С. І., відповідно частини 34 пункту 1  статті 26 Закону України  ,,Про місцеве самоврядування в Україні ’’ сільська рада  

в и р і ш и л а:

          1. Внести зміни  до   рішення  сесії   від  23. 12.  2016  року  № 11-15/VIІ  «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність»  в частині розташованої в «с. Кищенці  по вул. Садова» змінивши на «с. Кищенці по вул. Лещенка».

2. Доручити спеціалісту – землевпоряднику Кищенецької сільської ради Станчук С.І. внести зміни до земельно – облікових документів.

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально - культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку ( Діденко В.П.).

Сільський голова                                                                                     С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 07.12.2017                                 №18-10/VIІ

Про  внесення змін  до  рішення

сесії від 22.06.2017р. № 15-9/VІІ

«Про надання дозволу на розробку

проекту  землеустрою   щодо

відведення земельної ділянки

у власність Цюпаченко Л.І.»

 

Розглянувши заяву Цюпаченко Лідії Іванівни жительки с. Кищенці, вул. Лісова, 6 про внесення змін до рішення сесії від 22.06.2017р. № 15-9/VIІ  «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» в частині площі змінивши з «0,3900 га» на площу «0,3381 га» для ведення особистого селянського господарства в межах с. Кищенці по вул. Вишнева  Маньківського району Черкаської області, відповідно до статей 12, 81, 118, 121, 125 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України « Про землеустрій» частини 34 пункту першого статті 26 Закону України  ,,Про місцеве самоврядування в Україні ’’ сільська рада  

в и р і ш и л а:

          1. Внести зміни до рішення сесії від 22.06.2017р. № 15-9/VIІ  «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність» в частині площі змінивши з «0,3900 га» на площу «0,3381 га» для ведення особистого селянського господарства в межах  с. Кищенці по вул. Вишнева  Маньківського району Черкаської області,

                  2. Доручити спеціалісту - землевпоряднику Кищенецької сільської ради Станчук С.І.  внести зміни до земельно - облікових документів.

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально - культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку ( Діденко В.П.).

Сільський голова                                                                                     С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                  РІШЕННЯ                     

від 07.12.2017                              № 18-11/ VІІ

Про надання  в оренду

земельних ділянок

             Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання в оренду земельних  ділянок  загальною  площею  11,55  га,  які  розташовані  в   с. Кищенці, терміном на 1 рік (3 01.01.2018 по 31.12.2018) для  ведення городництва, відповідно до п. 34 ч. 1  ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування»  та ст. ст. 12, 93, 124, 125 Земельного кодексу України, ст. 635 ЦК України, сільська рада

в и р і ш и л а:

 1. Надати в оренду громадянам (надалі-Землекористувачі) земельні ділянки  загальною площею 11,55  га, які розташовані в с. Кищенці, терміном на 1 рік (з 01.01.2018 по 31.12.2018)   для ведення городництва згідно додатку.     
 2.  За домовленістю з Землекористувачами встановити орендну плату у  розмірі 3% нормативної грошової оцінки земель. Орендну плату сплатити до 1серпня 2018 року.

     3. Доручити сільському голові Коваль Світлані Іванівні укласти попередні договори тимчасової оренди  земельних ділянок .

     4. Доручити спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів.

     5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

           РІШЕННЯ                    

від 07.12.2017р.                              № 18-12/ VІІ     

 

Про надання  в оренду

земельну  ділянку

гр. Миронюк І.В.

      Розглянувши та обговоривши заяву  громадянки Миронюк Ірини Вікторівни про надання в оренду земельну ділянку   площею 0,50 га, яка розташована в  с. Кищенці, по вул. 1 Травня терміном на 1 рік (з 01.01.2017 по 31.12.2017) для  ведення городництва, відповідно до п. 34 ч. 1  ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування» та ст. ст. 12, 93, 124, 125 Земельного кодексу України, ст. 635 ЦК України, сільська рада

в и р і ш и л а:

 1. Надати в оренду громадянці Миронюк Ірині Вікторівні (надалі-Землекористувач) земельну ділянку   площею 0,50  га,  яка  розташована в с. Кищенці, по вул. 1 Травня  терміном на 1  рік (з 01.01.2018 по 31.12.2018)   для ведення  городництва .     
 2.  За домовленістю з Землекористувачем встановити орендну плату у  розмірі 3% нормативної грошової оцінки земель. Орендну плату сплатити до 1 серпня 2018 року.

 3. Доручити сільському голові Коваль Світлані Іванівні укласти попередні договори тимчасової оренди  земельних ділянок .

 4. Доручити спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів.

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

       РІШЕННЯ                    

від 07.12.2017р.                              № 18-13/ VІІ     

 

Про надання  в оренду

земельну  ділянку

гр. Талан Ю.В.

      Розглянувши та обговоривши заяви  громадянки Талан Юлії Володимирівни про надання в оренду земельних ділянок  загальною площею 1,36 га, які розташовані в  с. Кищенці, одна площею 0,47 га по вул. Лісова, інша площею 0,89 га по вул. 1 Травня терміном на 1 рік (з 01.01.2018 по 31.12.2018) для  ведення городництва, відповідно до п. 34 ч. 1  ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування» та ст. ст. 12, 93, 124, 125 Земельного кодексу України, ст. 635 ЦК України, сільська рада

в и р і ш и л а:

 1. Надати в оренду громадянці Талан Юлії Володимирівні земельні ділянки   загальною площею 1,36 га, які розташовані в  с. Кищенці, одна площею 0,47 га по вул. Лісова, інша  площею 0,89 га по вул. 1 Травня терміном на 1  рік (з 01.01.2018 по 31.12.2018)   для ведення  городництва .      
 2.  За домовленістю з Землекористувачем встановити орендну плату у  розмірі 3% нормативної грошової оцінки земель. Орендну плату сплатити до 1 серпня 2018 року.

 3. Доручити сільському голові Коваль Світлані Іванівні укласти попередні договори тимчасової оренди  земельних ділянок .

 4. Доручити спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів.

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 07.12.2017                               № 18 – 14/VIІ

                              

Про затвердження прогнозу  

сільського бюджету на 2019-2020 роки.

 

        Згідно п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, п. 23 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»  сільська рада

в и р і ш и л а:

 

 1. Затвердити прогноз сільського бюджету на 2019-2020 роки (додається).

 

2.Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію

сільської ради комісію з питань планування бюджету та фінансів /Пушко Л.С/.

 

 

Сільський голова                                                                                        С.І.Коваль