КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 23.12.2016                                  № 11 - 1/VIІ

 

 Про Програму соціального та

 економічного розвитку села Кищенці

 на 2016-2020 роки  на 2017 рік

 

Заслухавши інформацію сільського голови Коваль Світлани Іванівни про Програму соціального та економічного розвитку с. Кищенці на 2016-2020 роки на 2017 року відповідно до п. 22 ч. І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  сільська рада

                                                   в и р і ш и л а:

           1. Інформацію  сільського голови  про Програму соціального та економічного розвитку с. Кищенці на 2016-2020 роки на 2017 рік затвердити /додається/.

 

2. Про реалізацію плану заходів щодо виконання програми соціального та економічного розвитку села на 2017 рік розглядати щоквартально.

 

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійні комісії                                               сільської ради: з питань планування бюджету та фінансів (Пошко Л.С.), та з питань агропромислового, соціально - культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

  

Сільський голова                                                                                    С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 23.12.2016                                      № 11-3/VІI

 

Про  хід виконання програми

соціального захисту населення

на 2014- 2018 роки за 2016 рік

 

Заслухавши і обговоривши інформацію сільського голови Коваль С.І. про хід виконання у 2016 році  програми соціального захисту населення на 2014 - 2018 роки  відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою соціального захисту найменш захищених верств населення  сільська  рада

                                                 в и р і ш и л а:

 1. Інформацію сільського голови про хід виконання  програми соціального

захисту  населення за 2016 рік  взяти до відому (Додається).

            2. Передбачити у сільському бюджеті кошти для здійснення    фінансування визначених програмою заходів у 2017 році .

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів /Пушко Л.С./.

 

 

Сільський голова                                                                                         С.І.Коваль

                                КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                            МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 23.12. 2016                                № 11 - 4 /VIІ

 

Про затвердження положення  про

цільовий фонд  сільської ради

 

         Згідно  п. 25 ч.1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування  в Україні», сільська рада 

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити положення про цільовий фонд сільської ради (додається).

 

2. Рішення  сільської ради  від 26.12.2015  №5-5/VІI «Про затвердження  положення   про цільовий фонд  сільської ради» вважати таким, що втратило чинність.

 

3. Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну  комісію  сільської ради з питань планування бюджету та фінансів  / Пушко Л.С./.

 

 

 

Сільський голова                                                                                   С.І. Коваль                        

 

                                                           

                                                                                           

                                                                                                     Додаток

до рішення сільської ради

                                                                    від  23.12.2016  № 11- 4/VII

ПОЛОЖЕННЯ

про цільові фонди Кищенецької сільської ради на 2017 рік

Згідно  п. 25 ч. 1 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування  в Україні» , сільська рада може мати цільові фонди ( в тому числі валютні).

         Цільові фонди сільської ради  формуються за рахунок :

-  коштів місцевого збору (самооподаткування ) в розмірі  40 грн. з кожної повнолітньої  особи;

     - благодійні внесків підприємств та фізичних осіб;

- плати за виготовлення документів по вчиненню нотаріальних дій:

 • складання заповіту – 20 грн.,
 • засвідчення вірності копій документів – 10 грн.,
 • засвідчення справжності підпису – 10 грн.,
 • плати за оформлення доручень – 10 грн.;
 • плати за оформлення документів про шлюб – 20 грн.,
 • благодійна допомога на утримання кладовищ ( за поховання осіб, які на день смерті не проживали і не були зареєстровані на території Кищенецької сільської ради)  – 500 грн.

Для обліку  коштів цільових фондів  сільської ради  в відділенні  УДКСУ у Маньківському районі  відкритий  спеціальний рахунок.

Пріоритетними напрямками  використання  цільових фондів  є:

 • придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, у тому числі м’який інвентар та обмундирування, виробничого інвентарю та приладдя ( електролічильники, плафони, лампочки, кабель електричний; лопата, сокира; паливно – мастильні матеріали, запасні частини до обладнання) та інше;
 • придбання будівельних матеріалів та інших необхідних речей для благоустрою села;
 • оплата послуг ( крім комунальних) та інших видатків;
 • оплата електроенергії вуличного освітлення та заробітної плати електрику по обслуговуванню вуличного освітлення та установ сільської ради;
 • оплата інших електроносіїв;
 • оплата транспортних послуг для перевезення людей (дітей) по території району, пов’язаних з заходами державних та професійних свят, пам’ятних дат в історії України на 2017 рік;

     -      проведення заходів, пов’язаних з  відзначенням  державних

                   свят, знаменних  і пам’ятних дат  та ювілеїв;

 • придбання  канцелярських  товарів, вінків;
 • поточний ремонт площадки та фундаменту для пам’ятника Жертвам голодомору;
 • поточний ремонт Обеліску Слави;
 • придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Не використані  у звітному періоді  кошти вилученню  не підлягають , а переходять на наступний рік.

     Розпорядником цільових фондів є сільський голова. Бухгалтерське супроводження та вирішення питань, пов’язаних із використанням цих коштів, здійснює бухгалтер сільської ради.

     Секретар сільської ради                                                           Н. В. Хлопетчук

КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ    

від  23.12.2016                                 № 11-5/VІІ

Про встановлення ставок

єдиного податку

 

Відповідно п. 24 ст. 26 та ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 79, 81 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році сільська рада

в и р і ш и л а  :

 1. Встановити на території Кищенецької  сільської ради наступні ставки  єдиного податку :

1.1.Ставки єдиного податку для платників першої – другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

1.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць для першої та другої груп платників єдиного податку, а саме:

1.2.1 Для першої групи - фізичних осіб-підприємців ставка становить 10 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (Додаток 2);

1.2.2 Для другої групи – фізичних осіб-підприємців ставка становить 20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (Додаток 3).

1.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

1.3.1.  3 відсотки доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом України;

1.3.2. 5 відсотків доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

1.3.3. Для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі 5 відсотків.

 

1.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої та  третьої групи (фізичні особи – підприємці) у розмірі 15 відсотків:

— до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 1.1 розділу 1 Додатку № 1 (Порядок справляння єдиного податку);

— до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої груп;

— до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у Додатку № 1 (Порядок справляння єдиного податку);

— до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

— до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у підпунктах 1 або  2 пункту 1.1 розділу 1 Додатку № 1 (Порядок справляння єдиного податку).

1.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 1.3 цього рішення:

— до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 1.1 розділу 1 Додатку № 1 (Порядок справляння єдиного податку);

— до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у Додатку № 1 (Порядок справляння єдиного податку);

—  до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

2.Затвердити Порядок справляння єдиного податку згідно з додатком №1.

3.Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань планування бюджету та фінансів  (Пушко Л.С.).

     
Сільський голова                                                                            С.І.Коваль 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від  23.12.2016                               № 11-6/VII

 

Про затвердження штатних

розписів по установах

сільської ради на 2017 рік 

 

     Відповідно до  ст. 88 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури  умов праці працівників апарату органів  виконавчої влади,  органів прокуратури, судів та інших органів» сільська рада

в и р і ш и л а:

 1. Затвердити штатні розписи по установах сільської ради на 2017 рік

/додаються/.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів  /Пушко Л. С./.                                             

 

Сільський голова                                                                     С. І. Коваль

 

                                                           

                                                                                                                 Додаток  до рішення сільської ради         

   від 23.12.2016  № 11 - 6/VII

Штатні розписи по установах  сільської ради на 2017 рік

Кількість штатних посад сільської ради:

 1. Сільський голова                    -   1
 2. Секретар сільської ради        -   1
 3. Головний бухгалтер               -   1
 4. Спеціаліст-землевпорядник  -   1
 5. Діловод                                    -   1
 6. Прибиральник                         -   0,5

         службових приміщень   __________

                   Всього:             5,5

Кількість штатних посад   ДНЗ «Берізка»

 1. Завідувач ДНЗ                    -   1,0
 2. Вихователь                         -   2,5
 3. Помічник вихователя        -  2,0
 4. Кухар                                  -  1,0
 5. Медична сестра                 -   0,25
 6. Музичний керівник           -   0,25
 7. Кочегар                               -  2,0
 8. Бухгалтер                            -   0,5
 9. Керівник гуртка                  -   0,125

  10. Помічник вихователя           -   1,0  

       (з травня  по липень)

  11. Праля                                      - 0,25

  12. Помічник кухаря                    - 0,25                       

                                                    _______________

                         Всього:          11,125

Кількість штатних посад Будинку культури

 1. Директор будинку культури                  -   1,0
 2. Художній керівник                                 -   0,75
 3. Прибиральник службових приміщень  -    1,0
 4. Керівник гуртка 

(любительське об’єднання «Спортклуб») – 0,5

   5. Кочегар                                     - 1.0                                            

                          Всього:        4,25

Кількість штатних посад сільської бібліотеки

 1. Завідувач бібліотеки            -   0,75     

                          Всього:       0,75

Кількість штатних посад групи благоустрою

 1. Робітник  з благоустрою населеного пункту   - 1,0
 2. Робітник  з благоустрою населеного пункту( з березня по жовтень) - 2,0            

                                      Всього:         3,0

За рахунок цільових фондів

 1.Електрик по обслуговуванню вуличного освітлення та установ сільської ради  - 0,5                                                                                         

                              Всього:         0,5

 

Секретар  сільської  ради                                                  Н.В. Хлопетчук

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від  23.12.2016                                № 11 - 7/VII                                                  

Про встановлення надбавок і доплат до посадового

окладу, надання матеріальних допомог та премій сільському голові та секретарю сільської ради

 у 2017 році

 

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,  Положення про преміювання працівників сільської ради на 2016 – 2020 роки  затвердженого рішенням  сільської  ради  від 25.12.2015 № 2 - 7/VII   сільська  рада                                                   в и р і ш и л а:

1. Здійснювати сільському голові Коваль Світлані Іванівні у 2017 році щомісячне преміювання за особистий внесок в загальні результати роботи в розмірі 95% середньомісячної заробітної плати, а також до державних  і професійних свят, ювілейних дат в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі  не менше як 10% посадового окладу  та економії фонду оплати  праці.

2. Здійснювати секретарю сільської ради Хлопетчук Ніні Володимирівні у 2017 році щомісячне преміювання за особистий внесок в загальні результати роботи в розмірі 75% середньомісячної заробітної плати, а також до державних  і професійних свят, ювілейних дат в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менше як  10% посадового окладу та економії фонду оплати  праці.

          3. Надавати голові та секретарю сільської ради матеріальну допомогу на оздоровлення та вирішення соціально - побутових питань в розмірах, що не перевищують  середньомісячну заробітну  плату в межах кошторисних призначень сільської ради.

      4.  Контроль за виконанням  рішення покласти на  постійну комісію

сільської ради з питань планування   бюджету та фінансів  /Пушко Л. С. /.

 

Сільський голова                                                                                  С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

від 23.12.2016                                 № 11 - 8/ VII

Про встановлення батьківської плати

за харчування дітей у дошкільному

навчальному закладі «Берізка»

на 2017 рік

 

Відповідно до п. 6  ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 5 ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету міністрів України  «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних закладів» від 26.08.2002 №1243, наказу Міністерства освіти і науки України  від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження  порядку встановлення плати для батьків  за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 №76-VIII,  проаналізувавши роботу дошкільного навчального закладу за минулий рік, сільська рада

                                              в и р і ш и л а:

 1. Встановити  з 1 січня 2017 року батьківську плату за харчування дітей

у дошкільному навчальному закладі «Берізка» в розмірі – 7 грн. 50 коп. за день, що становить 40 відсотків від вартості харчування на день.

 1. Розмір плати зменшити на 50 відсотків для батьків, у сім’ях яких троє  і

більше дітей. Підставою для зменшення плати є довідка про склад сім’ї.

 1. Від плати за харчування дитини звільнити батьків,  або осіб, які їх

замінюють, із сімей, які отримують соціальну державну допомогу, учасників АТО та мобілізованих. Підставою для звільнення від плати є довідка про призначення державної допомоги, видана управлінням соціального захисту населення, довідка, або посвідчення учасника АТО.

 1. Від плати за харчування дитини Жарука Дмитра Вікторовича звільнити

батька Жарука Віктора Петровича з 01.03.2017 року.

 1. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісії

сільської  ради  з питань  планування бюджету та фінансів /Пушко Л. С./.

 

Сільський голова                                                                                        С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 23.12.2016                               № 11 -  9/ VII

Про затвердження  щомісячного

ліміту пального на  2017 рік

 

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська  рада  

в и р і ш и л а:

      1. Затвердити  щомісячний ліміт пального на 2017 рік для легкового автомобіля  сільської  ради  ЗАЗ TF698К, реєстраційний номер СА 2206 ВЕ в розмірі 100 літрів.

      2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  планування бюджету та фінансів /Пушко Л. С. /.

 

 

Сільський голова                                                                                   С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 23.12.2016                                № 11 -  10/ VII

 

Про сільську програму з відзначення

державних та професійних свят, знаменних

та пам’ятних дат в історії України, району та села

на 2017 рік

 

З метою належної організації відзначення в селі державних та професійних свят, знаменних та пам’ятних дат в історії України, району та села,  залучення громадськості до участі в проведенні заходів, належного їх фінансування та згідно п. 22  ч. I ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

в и р і ш и л а:

 1. Затвердити  сільську програму з відзначення державних та професійних

свят, знаменних та пам’ятних дат в історії України, району та села  на 2017 рік   /додається/.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з пи­тань агропромислового, со­ціа­льно – культурного розвитку, еко­логії та ра­ціонального природо­ко­ристу­вання, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку ( Діденко В.П.)

 

 

Сільський голова                                                                                      С. І. Коваль

 

 

                                                                                                                   Додаток

                                                                      до рішення сільської ради

                                                                      від 23.12.2016  № 11- 10/VII

                                                    

      СІЛЬСЬКА  ПРОГРАМА

з відзначення державних та професійних свят, знаменних та пам’ятних дат

в історії України, району та села на 2017 рік

 

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

     Сільська програма з відзначення державних та професійних свят, знаменних і пам’ятних дат в історії України, району та села на 2016 рік (далі програма) розроблена з урахуванням завдань, які передбачені Указами Президента України, Заходами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації спрямованими на належну організацію відзначення державних та професійних свят,  знаменних дат в історії України, району та села, забезпечення прав громадян на якісну і доступну інформацію щодо історичних подій та пам’ятних дат, створення умов для участі громадян в урочистих та святкових заходах.

      В основу розроблення програми покладено принципи поєднання державних і місцевих інтересів, державної політики щодо патріотичного виховання, вшанування історичної та культурної спадщини українського народу.

               МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ:

- забезпечення конституційних прав громадян на відзначення державних свят та пам’ятних і знаменних дат в історії України, району та села;

 • отримання доступної і якісної інформації про історичні події в Україні, вшанування національних героїв, пам’ятних дат;
 • поліпшення стану патріотичного виховання молоді, збереження і зміцнення національних та культурних традицій українського народу;
 • підвищення ролі і значення та забезпечення відзначення свят, що мають статус міжнародних;
 • популяризація серед населення державних свят і пам’ятних подій.

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМ

            Забезпечення реалізації заходів, визначених програмою здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ

ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Координація заходів, передбачених програмою, покладається на членів виконкому. Контроль за реалізацією заходів, передбачених програмою, здійснюватиметься у межах компетенції виконкомом сільської ради.

               

                 ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

     Виконання програми дасть змогу поліпшити патріотичне виховання населення, задовольнити належне відзначення історичних подій та дат, вшанування національних героїв, шанобливе ставлення до місць поховань, пам’ятників, меморіалів

ПЕРЕЛІК

ДЕРЖАВНИХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ,  ЗНАМЕННИХ  ТА ПАМЯТНИХ  ДАТ

В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, РАЙОНУ ТА СЕЛА  НА 2017 рік

 Новий рік - 01 січня ;

 День Соборності України  - 22січня ;

 День Святого Валентина – 14 лютого;

 Міжнародний жіночий  день - 8 березня ;

 Річниця від дня народження  Т.Г.Шевченка - 09 березня ;

 Всесвітній день захисту прав споживачів -15 березня ;

 Всесвітній день працівників культури та аматорів народного

 мистецтва -23 березня ;

 День довкілля – 15 квітня;

 Міжнародний день пам’яті радіаційний аварій та катастроф -26 квітня;

 День Перемоги –9 травня;

 Міжнародний день захисту дітей – 1 червня ;

 День медичного працівника - 18 червня;

 День  скорботи  та  вшанування  пам’яті жертв війни в Україні-22 червня;

 День Конституції України -28 червня ;

 День молоді – 25 червня ;

 Свято Івана Купала  - 7 липня;

 День Державного Прапора України-23 серпня;

 День Незалежності України  - 24 серпня;

 День знань   - 1 вересня ;

 День партизанської слави України - 22 вересня;

 Всеукраїнський  день бібліотек – 30 вересня;

 Міжнародний день громадян похилого віку. День ветерана – 1 жовтня;

 День працівника  освіти – 1 жовтня;

День захисника України. День українського козацтва – 14 жовтня;

 День працівників сільського господарства  – 19 листопада;

День Гідності та Свободи – 21 листопада;

 День пам’яті жертв голодоморів – 26 листопада;

 Міжнародний день інвалідів - 03 грудня ;

 День Збройних сил України  – 06 грудня ;

 День місцевого самоврядування – 07 грудня;

 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  

 АЕС-14 грудня.

 

Секретар сільської ради                                                                                Н.В. Хлопетчук     

    

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 23.12.2016                                   № 11 - 11/VII

 

Про затвердження календарного плану

програм та заходів на 2017 рік

 

Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська  рада

                                           в и р і ш и л а:

 

 1. Затвердити календарний план сільської програми з відзначення

державних та професійних свят, знаменних та  пам’ятних дат в історії України, району та села  на 2017 рік  /додається/.

 

 1. Контроль за виконанням  рішення покласти на  постійну комісію

сільської ради з питань планування   бюджету та фінансів /Пушко Л. С./.

 

 

 

Сільський голова                                                                                 С.І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 23.12. 2016                                 № 11 - 12 /VII

Про  план роботи Кищенецької

сільської ради на 2017 рік

 

Згідно п. 7  ч. 1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

в и р і ш и л а:

       1. Затвердити план роботи Кищенецької сільської ради на 2017 рік

/додається/.

 

2.  Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з пи­тань агропромислового, со­ціа­льно – культурного розвитку, еко­логії та ра­ціонального природо­ко­ристу­вання, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку  ( Діденко В. П.) .

 

 

 

Сільський голова                                                        С. І. Коваль

                                                                   Затверджено

                                                                                рішенням сільської ради

                                                                                              від  23.12.2016  № 11-12/VII

 

 

ПЛАН РОБОТИ

Кищенецької  сільської ради

на 2017 рік

I. ПИТАННЯ, ЩО розглядатимуться на сесіях сільської ради:

 

І КВАРТАЛ
 
січень

1. Про  звіт про виконання сільського  бюджету за 2016 рік.

 Готують: Коваль С. І., Тетера О.П., Пушко Л. С.

 

2 . Про хід виконання програми соціального та  економічного розвитку  села на 2016-2020 роки за 2016 рік.

 Готують : Коваль С.І., Тетера О.П.,  Діденко В. П.

 

3. Про роботу виконавчого комітету за 2016 рік

Готують : Коваль С.І., Хлопетчук Н.В.,  Діденко В. П., Пушко Л.С.

 

лютий

1. Про звіт сільського голови.

Готують: Коваль С.І., Хлопетчук Н.В., Діденко В. П., Тетера О.П.,

 

березень

 

1Про хід сільської програми соціального захисту населення на 2014-2018 роки за 2016 рік.

Готують: Коваль С.І., Хлопетчук Н.В., Пушко Л. С., Діденко В.П.

 

 

ІІ КВАРТАЛ

 

квітень

1.  Про роботу виконавчого комітету за  І квартал 2017 року.

Готують: Коваль С.І., Хлопетчук Н.В., Діденко В.П.

 

2.  Звіт по виконанню бюджету за  І квартал 2017 року

Готують: Коваль С.І.., Тетера О.П., Пушко Л. С.

 

3. Про хід виконання програми соціального та  економічного розвитку  села на 2016-2020 роки за І квартал 2017 року.

 Готують : Коваль С.І., Тетера О.П.,  Діденко В. П., Пушко Л.С.

 

 

ІІІ КВАРТАЛ

 

липень

 1. Про звіт по виконанню  сільського бюджету  за  І півріччя 2017 року та

завдання щодо його виконання за 9 місяців 2017 року.

 Готують: Коваль С.І., Тетера О.П., Пушко Л.С.

 

2. Про хід виконання програми соціального та  економічного розвитку  села на 2016-2020 роки за І півріччя 2017 року.

 Готують : Коваль С.І., Тетера О.П.,  Діденко В. П., Пушко Л.С.

 

 3 . Про  роботу виконавчого комітету сільської ради  за   І півріччя 2017 року.

 Готують : Коваль С.І., Хлопетчук Н.В.

 

ІV КВАРТАЛ

 

жовтень

 1. Про звіт по виконанню сільського  бюджету за 9 місяців 2017 року

  Готують: Коваль С.І., Тетера О.П., Пушко Л.С.

 

2. Про хід виконання програми соціального та  економічного розвитку  села на 2016-2020 роки за 9 місяців 2017 року.

 Готують : Коваль С.І., Тетера О.П.,  Діденко В. П., Пушко Л.С.

 

 3 . Про  роботу виконавчого комітету сільської ради  за   9 місяців 2017 року.

 Готують : Коваль С.І., Хлопетчук Н.В.

 

грудень

 

1.  Про  сільський  бюджет  на 2018 рік.

Готують: Коваль С.І., Тетера О.П., Пушко Л.С.

 

 1. Про затвердження штатних розписів по установах сільської ради

на 2018 рік.

Готують: Коваль С.І., Тетера О.П., Пушко Л.С.

 

3. Про сільську програму з відзначення державних та професійних свят, знаменних та пам’ятних дат в історії України, району та села  на 2018 рік.

Готують: Коваль С.І., Тетера О.П., Діденко В.П.

 

4. Про положення про цільові фонди сільської ради на 2018 рік.

Готують: Коваль С.І., Тетера О.П.

 

5. Про план роботи Кищенецької сільської ради на 2018 рік

Готують : Коваль С.І., Хлопетчук Н.В., Діденко В. П., Пушко Л.С.

 

II. ПИТАННЯ до розгляду на засіданнях постійних комісій сільської ради:

 

а)  з питань планування бюджету та  фінансів

I квартал

 1. Про звіт про виконання сільського  бюджету  за 2016 рік.
 2. Про виконання програми економічного і соціального розвитку села на 2016-2020роки за 2016 рік та завдання на 2017 рік.

 

ІІ квартал

 1. Про звіт  сільського голови   перед громадою села.  
 2. Про звіт по виконанню бюджету за  І квартал 2017 року.

 

ІІІ квартал

 1. Про звіт по виконанню бюджету за І півріччя 2017 року та завдання щодо його виконання за 9 місяців 2017 року .
 2. Про внесення змін до рішення сільської ради « Про сільський бюджет на 2017 рік.

 

IV квартал
1.     Про звіт по виконанню сільського бюджету за  ІІІ квартал  2017 року.

     2.  Про сільський бюджет на 2018 рік.

     3.  Про план  роботи  комісії  на  2018 рік. ______________________________________________________

 

б) з питань  агропромислового, соціально –культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку:

 

 I квартал

   1.Про звіт про виконання програми  економічного і  соціального

розвитку села за 2016 рік та завдання на 2017 рік.

2.Про  підготовку та проведення загальних зборів уповноважених громадян. 

3.Про  роботу громадського формування загону самоохорони.

4.Про звіти депутатів перед виборцями округу про свою роботу.

 

ІІ квартал

 1. Про надання земельних ділянок в оренду.
 2. Звіт депутатів про проведену роботу.

 

                                            ІІІ квартал

 1. Про звіт про виконання програми  економічного і  соціального

розвитку села за І квартал  2017 року.

 1. Про  стан використання  земельних та водних ресурсів.

          3. Звіт депутатів про проведену роботу

 
IV квартал   

         1. Про виконання сільської програми з відзначення державних та професійних свят, знаменних та пам’ятних дат в історії України, району та села  за 2017 рік.

    2. Про план роботи Кищенецької сільської ради на 2018 рік. 

    3. Про план роботи комісії на  2018 рік.

    4. Про проведення зборів  виборців округів для звітування депутатів перед    

       виборцями.

 

ІII. ПИТАННЯ, пов’язані з депутатською діяльністю,

виконанням депутатських повноважень

 

1.Заходи до “Єдиного Дня депутата у виборчих округах”.

Третій четвер кожного місяця.

Керівництво сільської ради, голови постійних комісій сільської ради, виконавчий комітет сільської ради.

         2.Узагальнення  пропозицій і зауважень виборців, висловлених під час проведення “Єдиного дня депутата у виборчих округах”, доведення їх до виконавців для реалізації та інформування депутатів про вжиті заходи.

Щомісяця.

Секретар сільської ради, голови постійних комісії сільської ради, виконавчий комітет сільської ради.

3.Ознайомлення депутатів з новими законодавчими документами та розпорядчими документами місцевих органів самоврядування.

                                   Постійно

4.Узагальнення пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях сільської ради, доведення їх до виконавців для вжиття заходів щодо реалізації та інформування депутатів.

Після проведення сесії сільської ради.

                               Секретар сільської ради, голови постійних комісій  

                               сільської ради, виконавчий комітет сільської ради.

 

 

 

IV. ПИТАННЯ щодо реалізації угоди між сільською радою та районними радами

 

1.Участь у роботі сесій районної ради, розгляд на  засіданнях питань, що стосуються соціально – економічного та культурного розвитку району , села.

Постійно протягом  року.

Сільський голова.

 

2.Узагальнення та запровадження досвіду роботи сільських установ і організацій, органів самоорганізації населення.

Постійно протягом  року.

Сільський голова, голови постійних комісій сільської ради, виконавчий комітет сільської ради.

 

3.Проведення сільських нарад – семінарів з керівництвом сільських установ і організацій виконавчим комітетом з метою поліпшення діяльності органів місцевого самоврядування щодо подальшого розвитку території села.

Постійно протягом  року.

Керівництво сільської ради, голови постійних комісій сільської ради, виконавчий комітет сільської ради.

 

4.Надання консультативно – методичної та практичної допомоги в

роботі сільських громадських організацій, органів самоорганізації населення, публікування відповідних матеріалів на інформаційному стенді сільської ради.

Постійно протягом року.

Керівництво сільської ради, голови постійних комісій сільської ради, виконавчий комітет сільської ради.

 

5.Підготовка та проведення свят, масових заходів .

Протягом  року.

Сільський голова, секретар сільської ради, виконавчий комітет сільської ради.

 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ З НАГОДИ  ВІДЗНАЧЕННЯ  ДЕРЖАВНИХ, ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ ТА ПАМЯТНИХ ДАТ:

  

 Новий рік - 01 січня ;

 День Соборності України  - 22січня ;

 День Святого Валентина – 14 лютого;

 Міжнародний жіночий  день - 8 березня ;

 Річниця від дня народження  Т.Г.Шевченка - 09 березня ;

 Всесвітній день захисту прав споживачів -15 березня ;

 Всесвітній день працівників культури та аматорів народного

 мистецтва -23 березня ;

 День довкілля – 15 квітня;

 Міжнародний день пам’яті радіаційний аварій та катастроф -26 квітня;

 День Перемоги –9 травня;

 Міжнародний день захисту дітей – 1 червня ;

 День медичного працівника - 18 червня;

 День  скорботи  та  вшанування  пам’яті жертв війни в Україні-22 червня;

 День Конституції України -28 червня ;

 День молоді – 25 червня ;

 Свято Івана Купала  - 7 липня;

 День Державного Прапора України-23 серпня;

 День Незалежності України  - 24 серпня;

 День знань   - 1 вересня ;

 День партизанської слави України - 22 вересня;

 Всеукраїнський  день бібліотек – 30 вересня;

 Міжнародний день громадян похилого віку. День ветерана – 1 жовтня;

 День працівника  освіти – 1 жовтня;

День захисника України. День українського козацтва – 14 жовтня;

 День працівників сільського господарства  – 19 листопада;

День Гідності та Свободи – 21 листопада;

 День пам’яті жертв голодоморів – 26 листопада;

 Міжнародний день інвалідів - 03 грудня ;

 День Збройних сил України  – 06 грудня ;

 День місцевого самоврядування – 07 грудня;

 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  

 АЕС-14 грудня.

 

Секретар сільської ради                                                                                Н.В. Хлопетчук          

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від   23.12.2016                               № 11 - 13/VIІ

 

Про надання дозволу на виготовлення                               

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр. Фітенко Л.В.

 

Розглянувши заяву громадянки Фітенко Любов Вікторівни жителки с. Кищенці,  вул. Лещенка, 57 про надання  дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,50 га для ведення особистого селянського господарства , розташованої в с. Кищенці по вул. Садова,  відповідно до п. 34 ч.1  ст. 26 Закону України ,,Про місцеве  самоврядування в Україні”, ст. ст. 12, 118, 121, розділу Х Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 “Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру ”,  сільська рада

                                                               

в и р і ш и л а :

 

          1. Надати Фітенко Любов Вікторівні дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,50 га для ведення особистого селянського господарства,  розташовану в с. Кищенці по вул. Садова,  за рахунок земель, не наданих у власність та постійне користування в межах населеного пункту Кищенецької сільської ради.

 

          2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

 Сільський голова                                                                                    С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від   23.12.2016                               № 11 - 15/VIІ

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр. Фітенко Г.О.

 

Розглянувши заяву громадянки Фітенко Ганни Олександрівни жительки с. Кищенці,  вул. Лісова, 4  про надання  дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,40 га для ведення особистого селянського господарства , розташованої в с. Кищенці по вул. Садова,  відповідно до п. 34 ч.1  ст. 26 Закону України ,,Про місцеве  самоврядування в Україні”, ст. ст. 12, 118, 121, розділу Х Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051 “Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру ”,  сільська рада

                                                               

в и р і ш и л а :

 

          1. Надати Фітенко Ганні Олександрівні дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,40 га для ведення особистого селянського господарства,  розташовану в с. Кищенці по вул. Садова,  за рахунок земель, не наданих у власність та постійне користування в межах населеного пункту Кищенецької сільської ради.

 

          2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

 Сільський голова                                                                                    С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 23.12.2016                                 №  11–16/VIІ

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою                          

щодо встановлення меж земельних ділянок

в натурі (на місцевості) з метою передачі                                                                                                                                                                                                                                                                                              їх у власність гр. Сінкевичу  Є.П.

 

             Розглянувши    заяву   гр.  Сінкевича  Євгенія Павловича     жителя  с.    Кищенці вул.  генерала  Андрія Дрофи, 10,  про  на­дання  дозволу на  виготовлення    технічної  документації,  із землеустрою  щодо  встановлення    меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на місцевості)  з  метою  передачі    їх     у  власність  загальною  площею 0,48  га : одна для  будівництва  і    обслуговування   жилого  будинку,  господарських   будівель   та  споруд     площею  0,25  га ,  та    площею  0,23  га,    для ведення особистого селянського  господарства , які розташовані   по вул.  генерала Андрія Дрофи,  10  відповідно до п.  34. ч. 1 ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве самоврядування»   ст.  ст. 12, 118, 121,   122  Земельного    кодексу    України,   постанови   Кабінету    Міністрів  України   від    17  жовтня    2012    року    № 1051 «Про затвердження  Порядку ведення Державного земельного кадастру», сільська рада

в и р і ш и л а :

            1.  Надати  дозвіл  гр.  Сінкевичу  Євгенію Павловичу  жителю с.   Кищенці вул. генерала Андрія Дрофи , 10, на виготовлення технічної  документації   із  землеустрою  щодо встановлення  меж   земельних   ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі безоплатно їх у власність  загальною площею 0,48 га : одна для будівництва і обслуговування  жилого    будинку, господарських будівель та споруд  площею  0,25 га, та інша площею 0,23 га, для  ведення особистого  селянського господарства,  які знаходиться  по  вул. генерала Андрія Дрофи,  10 .

           2.  Контроль за  виконання   рішення   покласти   на    постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціального – культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань  депутатської   діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.)

 

 

Сільський голова                                                                                     С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 23.12.2016                                №  11–17/VIІ

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою                          

щодо встановлення меж земельних ділянок

в натурі (на місцевості) з метою передачі                                                                                                                                                                                                                                                                                              їх у власність гр.  Шимку  Г.А.

 

             Розглянувши    заяву   гр.  Шимка Григорія Адамовича   жителя  с.    Кищенці вул. Лещенка, 16, про на­дання дозволу на виготовлення      технічної  документації, із  землеустрою щодо  встановлення меж   земельних  ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі  їх у власність   загальною  площею  0,39  га : одна  для будівництва  і обслуговування   жилого  будинку,  господарських   будівель   та  споруд  площею  0,25  га ,  та   площею  0,14  га,    для ведення особистого селянського  господарства , які розташовані   по вул.  Лещенка,  16  відповідно до п.  34. ч. 1 ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве самоврядування»   ст.  ст. 12, 118, 121,   122  Земельного  кодексу    України,   постанови   Кабінету    Міністрів  України   від   17  жовтня    2012  року    №    1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», сільська рада

в и р і ш и л а :

            1.  Надати     дозвіл     гр.  Шимко Григорію Адамовичу    жителю   с.   Кищенці     вул. Лещенка ,   16,    на   виготовлення  технічної  документації   із  землеустрою  щодо    встановлення    меж   земельних   ділянок  в   натурі  (на місцевості) з  метою  передачі безоплатно їх у   власність  загальною  площею 0,39  га :    одна    для    будівництва   і    обслуговування     жилого    будинку, господарських    будівель  та  споруд   площею  0,25 га, та інша площею 0,14 га, які знаходиться  по  вул. Лещенка,  16  для  ведення особистого  селянського господарства.

           2.  Контроль   за    виконання     рішення   покласти   на    постійну комісію з питань агропромислового, соціального – культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань  депутатської   діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.)

 

 

Сільський голова                                                                                     С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від  23.12.2016                                № 11-18/VIІ

 

Про  затвердження  технічної документації                                                                 із землеустрою щодо встановлення меж                                                    земельних ділянок в натурі (на місцевості)                                                                      з  метою передачі їх  у приватну власність                                                                         гр. Щербини В.В.

 

             Розглянувши  заяву Щербини Василя Володимировича жителя с. Кищенці, вул. Вишнева, 6  про  затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних  ділянок  в натурі (на місцевості)  загальною площею 0,8552  га: одна земельна ділянка площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель, інша площею 0,6052 га для ведення особистого селянського господарства  розташованих в с. Кищенці  по вул. Вишнева, 6  відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України  “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст. ст. 12, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 55  Закону України “Про землеустрій”   сільська рада

 

в и р і ш и л а:

 

             1.Затвердити  Щербині Василю Володимировичу  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних  ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,8552 га: одна площею 0,2500 га (кадастровий номер 7123183001:01:003:0301) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, інша площею   0,6052  га  (кадастровий номер 7123183001:01:003:0300) для ведення особистого селянського господарства розташованих в с. Кищенці по вул. Вишнева, 6.

 

              2. Передати  Щербині Василю Володимировичу  безоплатно у приватну власність земельні ділянки  площею 0,2500 га (кадастровий номер 7123183001:01:003:0301) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,  та площею 0,6052 га (кадастровий номер 7123183001:01:003:0300) для ведення особистого селянського господарства розташованих в с. Кищенці по вул. Вишнева, 6.

 

    3. Доручити спеціалісту - землевпоряднику  Станчук С.І.  внести зміни до земельно-облікових документів сільської ради.

 

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань агропромислового, соціально-культурного   розвитку, екології та раціонального природокористування та  з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку( Діденко В.П. ).

 

 

     Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від  23.12.2016                                № 11-19/VIІ

 

Про  затвердження  технічної документації                                                                 із землеустрою щодо встановлення меж                                                     земельних ділянок в натурі (на місцевості)                                                                      з  метою передачі їх у приватну власність                                                                         гр. Руденко Т.С.

 

             Розглянувши  заяву гр. Руденко Тетяни Сергіївни  жительки с. Кищенці, вул. Лісова, 7  про  затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних  ділянок  в натурі (на місцевості)  загальною площею 0,7124  га: одна земельна ділянка площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель, інша площею 0,4624 га для ведення особистого селянського господарства  розташованих в с. Кищенці  по вул. Лісова, 10  відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України  “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст. ст. 12, 118, 121 Земельного кодексу України, ст. 55  Закону України “Про землеустрій”   сільська рада

в и р і ш и л а:

             1. Затвердити  Руденко Тетяні Сергіївні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних  ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею 0,7124 га: одна площею 0,2500 га (кадастровий номер 7123183001:01:003:0150) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, інша площею   0,4624  га  (кадастровий номер 7123183001:01:003:0151) для ведення особистого селянського господарства розташованих в с. Кищенці по вул. Лісова,  7.

 

              2. Передати  Руденко Тетяні Сергіївні  безоплатно у приватну власність земельні ділянки  площею 0,2500 га (кадастровий номер 7123183001:01:003:0150) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,  та площею 0,4624 га (кадастровий номер 7123183001:01:003:0151) для ведення особистого селянського господарства розташованих в с. Кищенці по вул. Лісова,  7.

 

    3. Доручити спеціалісту - землевпоряднику  Станчук С.І.  внести зміни до земельно-облікових документів сільської ради.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань агропромислового, соціально-культурного   розвитку, екології та раціонального природокористування та  з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку( Діденко В.П. ).

 

 

     Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                     РІШЕННЯ                    

 

від 23.12.2016р.                              № 11-20/ VІІ     

 

Про надання  в оренду

земельних ділянок

 

      Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання в оренду земельних ділянок загальною площею 14,84 га, які розташовані в  с. Кищенці, терміном на 1 рік (3 01.01.2017 по 31.12.2017) для  ведення городництва, відповідно до п. 34 ч. 1  ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування» та ст. ст. 12, 93, 124, 125 Земельного кодексу України, ст. 635 ЦК України, сільська рада

в и р і ш и л а:

 

 1. Надати в оренду громадянам (надалі-Землекористувачі) земельні ділянки  загальною площею 14,84  га, які розташовані в с. Кищенці, терміном на 1 рік (з 01.01.2017 по 31.12.2017)   для ведення городництва згідно додатку.     
 2.  За домовленістю з Землекористувачами встановити орендну плату у  розмірі 3% нормативної грошової оцінки земель. Орендну плату сплатити до 1серпня 2017 року.

  3. Доручити сільському голові Коваль Світлані Іванівні укласти попередні договори тимчасової оренди  земельних ділянок .

  4. Рекомендувати Землекористувачам  виготовити технічну документацію із землеустрою на орендовані земельні ділянки.

  5. Доручити спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів.

  6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

 

Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль