КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 22.12.2017                                  № 20 - 1/VIІ

 

Про Програму соціального та

 економічного розвитку села Кищенці

 на 2016-2020 роки  на 2018 рік

 

Заслухавши інформацію сільського голови Коваль Світлани Іванівни про Програму соціального та економічного розвитку с. Кищенці на 2016-2020 роки на 2018 року відповідно до п. 22 ч. І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  сільська рада

                                                  

в и р і ш и л а:

 

           1. Інформацію  сільського голови  про Програму соціального та економічного розвитку с. Кищенці на 2016-2020 роки на 2018 рік затвердити /додається/.

 

2. Про реалізацію плану заходів щодо виконання програми соціального та економічного розвитку села на 2018 рік розглядати щоквартально.

 

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійні комісії                                               сільської ради: з питань планування бюджету та фінансів (Пошко Л.С.), та з питань агропромислового, соціально - культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

  

Сільський голова                                                                                    С.І.Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 від 22.12.2017                                № 20 – 2/VII

 

Про сільську Програму забезпечення

окремих категорій громадян села Кищенці

пільговим  перевезенням автомобільним

транспортом загального користування

на 2018-2020 роки

 

Заслухавши та обговоривши питання про сільську Програму забезпечення окремих категорій громадян села Кищенці пільговим перевезенням автомобільним транспортом загального користування на 2018-2020 роки  сільська  рада  відмічає необхідність проведення  роботи по фінансуванню пільгового перевезення громадян на пасажирських маршрутах загального користування  приміського сполучення.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про транспорт», Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги,затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117, підпункту 22, частини 1,  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  сільська  рада

 

в и р і ш и л а:

 

1.Затвердити  Програму забезпечення окремих категорій громадян села Кищенці пільговим перевезенням автомобільним транспортом загального користування на 2018-2020 роки (додається).

2.Сільському голові укласти договір з перевізником ПП «Северин»   для здійснення перевезень  пільгових категорій  населення с. Кищенці у приміському транспорті загального користування.

3. Відкрити мережу в казначействі (нова функція видатків 170102).

4. Фінансування Програми розпочати у І півріччі 2018 року.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань  планування  бюджету та фінансів

(Пушко Л.С.).

                         

    Сільський голова                                                                              С.І. Коваль  

 

                                                                          

         Додаток 1

рішенням сільської ради

                                                                             від 22.12.2017  № 20-2 /VІІ

 

ПРОГРАМА

забезпечення окремих категорій громадян села Кищенці пільговим перевезенням автомобільним транспортом загального користування

на 2018-2020 роки

1.Загальна  частина

           Програма  розроблена відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного кодексу України,Законів України    «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», «Про статус військової служби і  ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист»,  «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про автомобільний транспорт», постанов Кабінету Міністрів  України від 17 травня 1993 р.№ 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів  на транспортні загального користування», від 16.08.1994 р.№ 555 «Про поширення чинності постанови КМУ від 17.05.1993 року № 354», рекомендаційного листа Міністерства фінансів України від 18.03.2016 року №31-09010-16-21/70140, з метою забезпечення перевезення пільгових категорій  населення на міському сполученні автомобільним транспортом загального користування та підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення села.                                             

        Виконання програми дасть можливість забезпечити безкоштовне перевезення окремих пільгових категорій населення села.

 

2. Визначення проблеми на  розв’язання якої

спрямована Програма

Чинним законодавством України визначено ряд пільг окремим категоріям громадян.  Разом з тим, в Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» відповідні видатки у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання  пільг  передбачених законодавством та компенсацій на пільговий проїзд окремих категорій громадян не передбачені.

      Згідно даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб управління праці та соціального захисту населення Маньківської райдержадміністрації, право на пільги по селу Кищенці станом на  01.12.2017 року мають 357 осіб.,  з них:

   - інваліди війни – 6 особи;

   - учасники бойових дій – 6 осіб;

   - учасники війни – 12 осіб;

   - члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни - 3 особи;

   - учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 та 3 категорії-2 особи;

   - ветеранів військової служби  та органів внутрішніх справ - 1 особа;

   - інвалідів від загального захворювання І,ІІ та ІІІ групи –  14 осіб;

   - дітей інвалідів – 4 особи;

   - інвалідів військової служби -1 особа;

   - дітей з багатодітних сімей – 77 осіб;

   - пенсіонерів за віком – 217 осіб ( в т.ч.: ветеранів праці- 24, пенсіонерів -86, дітей війни -107);

   - жертв нацистських переслідувань –;

   - почесний  громадянин  – .

Для забезпечення реалізації права даних категорій громадян на пільги, передбачені законодавством України, є необхідним прийняття сільської Програми.

 

3. Мета та завдання  програми

Метою програми є :

 • Поліпшення соціального захисту окремих категорій громадян с. Кищенці;
 • Виконання вимог законодавства щодо безкоштовного перевезення окремих пільгових категорій населення.

             Основним завданням є :

Здійснення адресної допомоги по перевезенню пільгових категорій громадян на приміських  маршрутах загального  користування  відповідно до Порядку                 виплати компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян на пасажирських маршрутах загального користування приміського сполучення, який затверджується рішенням сільської ради та є додатком до Програми.

 

4. Фінансування програми

Фінансування  Програми здійснюється в межах видатків, передбачених              в сільському бюджеті на відповідний період.

Головним розпорядником коштів є Кищенецька  сільська  рада. Обсяг фінансування Програми може уточнюватись у процесі виконання  бюджету на відповідний період.

 

5.  Очікувані  результати Програми

Виконання  Програми дасть можливість:

 •  забезпечити перевезення окремих пільгових категорій громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства;

-  здійснити соціальний захист найбільш незахищених категорій населення, які проживають на території сільської ради.

 

 

Секретар сільської ради                                                      Н.В. Хлопетчук

                                                    

                                                                                                         Додаток 2

                                                                       до Програми забезпечення окремих

                                                                                        категорій громадян села Кищенці

                                                                                        пільговим перевезенням

                                                                                        автомобільним транспортом                      

                                                                                        загального користування                                                                                                               

                                                                                        на 2018-2020 роки

 

ПАСПОРТ

забезпечення окремих категорій громадян села Кищенці

безкоштовним перевезенням у міському автомобільному транспорті

загального користування  на 2018-2020 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Кищенецька сільська рада

2.

Підстава для розробки Програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний Кодекс України.

3.

Розробник Програми

Кищенецька сільська рада

4.

Відповідальний виконавець Програми

Кищенецька сільська рада

5.

Учасники Програми

Кищенецька сільська рада,

управління соціального захисту населення Маньківської РДА, територіальний центр,

служба в справах дітей,

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

6.

Термін реалізації Програми

2018 – 2020 роки

7.

Джерело фінансування Програми

Сільський  бюджет

 

Секретар сільської ради                                                  Н.В.Хлопетчук

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 від 22.12.2017                                № 20 – 3/VII

 

Про Порядок відшкодування компенсаційних

виплат  на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремих категорій

громадян

 

         Заслухавши та обговоривши питання про Порядок відшкодування компенсаційних виплат  на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян сільська  рада  відмічає необхідність проведення  роботи по фінансуванню пільгового перевезення громадян на пасажирських маршрутах загального користування  приміського сполучення.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про транспорт», Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги,затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117, підпункту 22, частини 1,  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  сільська  рада

 

в и р і ш и л а:

 

1.  Інформацію  про Порядок відшкодування компенсаційних виплат  на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян взяти до  відома.

 

         2.  Затвердити  Порядок відшкодування компенсаційних виплат  на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян (додається).

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань  планування  бюджету та фінансів

(Пушко Л.С.).

                         

   

 Сільський голова                                                                              С.І. Коваль  

                                                                                     Додаток

                                                                        до  рішення сільської ради

                                                                                      від 22.12.2017  № 20-3  /VІІ

ПОРЯДОК

відшкодування компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом  окремих категорій громадян с. Кищенці

1. Цей порядок визначає механізм компенсаційних виплат на перевезення окремих категорій громадян, що мають право на пільговий проїзд відповідно до чинного законодавства, а саме:

- інваліди війни;

- учасники бойових дій;

- учасники війни;

- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

- громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1, 2 та 3 категорії;

- учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 та 3 категорії;

- ветерани військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони;

- інваліди від загального захворювання І, ІІ та ІІІ групи;

- діти інваліди;

- інваліди військової служби;

- діти з багатодітних сімей;

- пенсіонери за віком ( в т.ч.: ветерани праці, пенсіонери, діти війни);

- жертви нацистських переслідувань;

- почесні громадяни.

         2. Видатки на ці потреби здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету.

3. Відшкодування компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом  окремих категорій громадян, зазначених у пункті 1 даного Порядку, здійснюється на підставі договорів, укладених між перевізником і сільською радою в особі голови, згідно графіків руху за маршрутом.

4. Пільгове перевезення здійснюється за пред’явленням пільговиком посвідчення, яке надає право на пільговий проїзд.

         5. Кищенецька сільська  рада здійснює відшкодування компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом  окремих категорій громадян на підставі договору, розрахунків відшкодування пільгового проїзду та актів звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які надаються пільги (форма №3-пільга).

          6. Договір укладається з перевізником і включає розмір відшкодування компенсаційних виплат, маршрут, порядок здійснення оплати та ін.

         7. Перевізник до 5 числа місяця, що настає за звітним, надає розрахунок фактичних видатків по перевезенню громадян, які користуються пільгами на автомобільному транспорті.

  8. Сільська  рада проводить відшкодування компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом  окремих категорій громадян Перевізнику за рахунок коштів місцевого бюджету по мірі їх надходження за фактично надані послуги в межах місячної суми до 15 числа місяця наступного за звітним на підставі акту звіряння форма №3-пільга та розрахунку.

         9. Подання розрахунків для відшкодування витрат за надані послуги пільгового перевезення здійснюється безпосередньо перевізником за його особистим підписом та печаткою.

         10. Сільська рада до 5 числа наступного за звітним місяцем, після перевірки розрахунків, поданих перевізниками, складає акт звіряння та здійснює відшкодування суми компенсації витрат на перевезення пільгових категорій населення за рахунок коштів місцевого бюджету.

12. Розмір призначень на перевезення пільгових категорій населення визначається на сесії сільської ради виходячи із можливості бюджету.

13. Фінансування компенсації витрат на перевезення пільгових категорій

населення здійснюється відповідно до сільської Програми забезпечення окремих категорій громадян села Кищенці пільговим перевезенням автомобільним транспортом загального користування на 2018-2020 роки.

14. Пільговик користується послугами громадського транспорту при умові пред’явлення водію документа, що дає право на пільги (посвідчення).

14. Визначення фактичних витрат Перевізника по наданню послуг з пільгового перевезення за місяць проводиться виходячи із вартості одного пасажиро-кілометра, кількості рейсів на місяць та кількості пасажирів відповідно до посадочних місць  прийнятих сільською радою до розрахунку.

15. Контроль за виконанням і дотриманням цього Порядку здійснюється сільською радою.

16.Сільська рада може ініціювати внесення змін до Договору щодо збільшення чи зменшення пільгових місць на маршруті.

Секретар сільської ради                                                Н.В.Хлопетчук 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                            МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 22.12. 2017                                № 20 - 4/VIІ

 

Про затвердження положення  про

цільові фонди  сільської ради на 2018 рік

 

         Згідно  п. 25 ч.1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування  в Україні», сільська рада 

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити положення про цільові фонди сільської ради (додається).

 

2. Рішення  сільської ради  від 23.12.2016  №11-4/VІI «Про затвердження  положення   про цільові фонди  сільської ради на 2017 рік» вважати таким, що втратило чинність.

 

3. Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну  комісію  сільської ради з питань планування бюджету та фінансів  / Пушко Л.С./.

 

Сільський голова                                                                                   С.І. Коваль                         

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від  22.12.2017                               № 20-5/VII

 

Про затвердження штатних

розписів по установах

сільської ради на 2018 рік 

 

     Відповідно до  ст. 88 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури  умов праці працівників апарату органів  виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» сільська рада

в и р і ш и л а:

 1. Затвердити штатні розписи по установах сільської ради на 2018 рік

/додаються/.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів  /Пушко Л. С./.                                             

 

Сільський голова                                                                     С. І. Коваль

 

                                                            

                                                                                                 Додаток                     

                                                                   до рішення сільської ради  

                                                                   від 22.12.2017  № 20 -5 /VII

Штатні розписи по установах  сільської ради на 2018 рік

Кількість штатних посад сільської ради:

 1. Сільський голова                    -   1
 2. Секретар сільської ради        -   1
 3. Головний бухгалтер               -   1
 4. Спеціаліст-землевпорядник  -   1
 5. Діловод                                    -   1
 6. Прибиральник                         -   0,5

         службових приміщень   __________

                   Всього:             5,5

Кількість штатних посад   дошкільного навчального закладу «Берізка»

 1. Завідувач ДНЗ                     -   1,0
 2. Вихователь                          -   2,5
 3. Помічник вихователя         -  2,0
 4. Кухар                                   -  1,25
 5. Медична сестра                  -   0,50
 6. Музичний керівник            -   0,25
 7. Кочегар                                -  2,0
 8. Бухгалтер                             -   0,5
 9. Керівник гуртка                  -   0,25

  10. Помічник вихователя             -   1,0  

       (з травня  по липень)

  11. Праля                                       - 0,25

  12. Підсобний робітник               – 0,50                      

                                                    _______________

                         Всього:          12

Кількість штатних посад Будинку культури

 1. Директор будинку культури                  -   1,0
 2. Художній керівник                                 -   0,75
 3. Прибиральник службових приміщень  -    1,0
 4. Керівник гуртка 

(любительське об’єднання «Спортклуб») – 0,5

   5. Кочегар                                     - 1.0                                            

                          Всього:        4,25

Кількість штатних посад сільської бібліотеки

 1. Завідувач бібліотеки            -   1,0     

                          Всього:       1,0

Кількість штатних посад групи благоустрою

 1. Робітник  з благоустрою населеного пункту   - 1,0
 2. Робітник  з благоустрою населеного пункту( з березня по жовтень) - 2,0            

                                      Всього:         3,0

За рахунок цільових фондів

 1.Електрик по обслуговуванню вуличного освітлення та установ сільської ради  - 0,5                                                                                         

                              Всього:         0,5

 

Секретар  сільської  ради                                                  Н.В. Хлопетчук

 

                                                                                        

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від  22.12.2017                                № 20 -6/VII                                                  

Про встановлення надбавок і доплат до посадового

окладу, надання матеріальних допомог та премій сільському голові у 2018 році

 

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей  21, 22 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», Постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 № 504 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 № 283,  Положення про преміювання працівників сільської ради на 2016 – 2020 роки  затвердженого рішенням  сільської  ради  від 25.12.2015    № 2 - 7/VII   сільська  рада                                         

в и р і ш и л а:

1. Здійснювати сільському голові Коваль Світлані Іванівні у 2018 році щомісячне преміювання за особистий внесок в загальні результати роботи в розмірі 80% середньомісячної заробітної плати, а також преміювати до державних  і професійних свят, ювілейних дат ( День Соборності України, День Конституції України, День Незалежності України, День місцевого самоврядування в Україні) в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі  не менше як 10% посадового окладу  та економії фонду оплати  праці.

2. Виплачувати надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі 20% посадового окладу з урахуванням доплат за ранг та вислугу років.

3. Надавати голові сільської ради матеріальну допомогу на оздоровлення та вирішення соціально - побутових питань в розмірах, що не перевищують  середньомісячну заробітну  плату в межах кошторисних призначень сільської ради.

     4.  Контроль за виконанням  рішення покласти на  постійну комісію

сільської ради з питань планування   бюджету та фінансів  /Пушко Л. С. /.

 

Сільський голова                                                                                  С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

від 22.12.2017                                 № 20 -7/ VII

Про встановлення батьківської плати

за харчування дітей у закладі дошкільної

освіти «Берізка» на 2018 рік

 

Відповідно до п. 6  ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 5 ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету міністрів України  «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних закладів» від 26.08.2002 №1243, наказу Міністерства освіти і науки України  від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження  порядку встановлення плати для батьків  за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 №76-VIII,  проаналізувавши роботу закладу дошкільної освіти за минулий рік, сільська рада

                                              в и р і ш и л а:

 1. Встановити  з 1 січня 2018 року батьківську плату за харчування дітей

у закладі дошкільної освіти «Берізка» в розмірі – 8 грн. 50 коп. за день, що становить 40 відсотків від вартості харчування на день.

 1. Розмір плати зменшити на 50 відсотків для батьків, у сім’ях яких троє  і

більше дітей. Підставою для зменшення плати є довідка про склад сім’ї.

 1. Від плати за харчування дитини звільнити батьків,  або осіб, які їх

замінюють, із сімей, які отримують соціальну державну допомогу, учасників АТО та мобілізованих. Підставою для звільнення від плати є довідка про призначення державної допомоги, видана управлінням соціального захисту населення, довідка, або посвідчення учасника АТО, учасника бойових дій.

 1. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісії

сільської  ради  з питань  планування бюджету та фінансів /Пушко Л. С./.

 

Сільський голова                                                                                        С. І. Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 22.12.2017                                 № 20 – 8 / VII

Про затвердження  щомісячного

ліміту пального на  2018 рік

 

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська  рада  

в и р і ш и л а:

      1. Затвердити  щомісячний ліміт пального на 2018 рік для легкового автомобіля  сільської  ради  ЗАЗ TF698К, реєстраційний номер СА 2206 ВЕ в розмірі 100 (сто) літрів.

      2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  планування бюджету та фінансів /Пушко Л. С. /.

 

 

Сільський голова                                                                                   С. І. Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 22.12.2017                                № 20 - 9/VII

 

Про сільську програму з відзначення

державних та професійних свят, знаменних

та пам’ятних дат в історії України, району та села

на 2018 рік

 

З метою належної організації відзначення в селі державних та професійних свят, знаменних та пам’ятних дат в історії України, району та села,  залучення громадськості до участі в проведенні заходів, належного їх фінансування та згідно п. 22  ч. I ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

в и р і ш и л а:

 

 1. Затвердити  сільську програму з відзначення державних та професійних

свят, знаменних та пам’ятних дат в історії України, району та села  на 2018 рік   /додається/.

 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з пи­тань агропромислового, со­ціа­льно – культурного розвитку, еко­логії та ра­ціонального природо­ко­ристу­вання, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку ( Діденко В.П.)

 

 

Сільський голова                                                                                      С. І. Коваль

 

                                                                                                                     Додаток   до рішення сільської ради

                                                                   від 22.12.2017  №20- 9/VII                

      СІЛЬСЬКА  ПРОГРАМА

з відзначення державних та професійних свят, знаменних та пам’ятних дат

в історії України, району та села на 2018 рік

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

     Сільська програма з відзначення державних та професійних свят, знаменних і пам’ятних дат в історії України, району та села на 2018 рік (далі програма) розроблена з урахуванням завдань, які передбачені Указами Президента України, Заходами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації спрямованими на належну організацію відзначення державних та професійних свят,  знаменних дат в історії України, району та села, забезпечення прав громадян на якісну і доступну інформацію щодо історичних подій та пам’ятних дат, створення умов для участі громадян в урочистих та святкових заходах.

      В основу розроблення програми покладено принципи поєднання державних і місцевих інтересів, державної політики щодо патріотичного виховання, вшанування історичної та культурної спадщини українського народу.

               МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ:

- забезпечення конституційних прав громадян на відзначення державних   свят та пам’ятних і знаменних дат в історії України, району та села;

 • отримання доступної і якісної інформації про історичні події в Україні, вшанування національних героїв, пам’ятних дат;
 • поліпшення стану патріотичного виховання молоді, збереження і зміцнення національних та культурних традицій українського народу;
 • підвищення ролі і значення та забезпечення відзначення свят, що мають статус міжнародних;
 • популяризація серед населення державних свят і пам’ятних подій.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМ

            Забезпечення реалізації заходів, визначених програмою здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету.

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ

ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Координація заходів, передбачених програмою, покладається на членів виконкому. Контроль за реалізацією заходів, передбачених програмою, здійснюватиметься у межах компетенції виконкомом сільської ради.

                   ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

     Виконання програми дасть змогу поліпшити патріотичне виховання населення, задовольнити належне відзначення історичних подій та дат, вшанування національних героїв, шанобливе ставлення до місць поховань, пам’ятників, меморіалів

ПЕРЕЛІК

ДЕРЖАВНИХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ,  ЗНАМЕННИХ  ТА ПАМЯТНИХ  ДАТ

В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, РАЙОНУ ТА СЕЛА  НА 2018 РІК.

Новий рік - 01 січня ;

День Соборності України  - 22 січня ;

День Святого Валентина – 14 лютого;

День державного герба України – 19 лютого;

День Героїв «Небесної сотні» - 20 лютого;

Міжнародний жіночий  день - 8 березня ;

Річниця від дня народження  Т.Г.Шевченка - 09 березня ;

День Державного гімну України – 10 березня;

Всесвітній день працівників культури та аматорів народного

мистецтва -23 березня ;

День сміху – 1 квітня;

День довкілля – 21 квітня;

День чорнобильської трагедії   - 26 квітня;

Свято весни і праці – 1 травня;

День Перемоги. 73 річниця перемоги у Великій Вітчизняній Війні –9 травня;

День вишиванки – 17 травня;

Всеукраїнський день працівників культури – 20 травня;

День Святої Трійці – 27 травня;

Міжнародний день захисту дітей – 1 червня ;

День медичного працівника - 17 червня;

День  скорботи  та  вшанування  пам’яті жертв війни в Україні - 22 червня;

День молоді України – 24 червня;

День Конституції України - 28 червня ;

День молоді – 25 червня ;

Свято Івана Купала  - 7 липня;

День Державного Прапора України-23 серпня;

День Незалежності України  - 24 серпня;

День знань   - 1 вересня ;

День пам’яті жертв Голокосту – 29 вересня;

Всеукраїнський день бібліотек – 30 вересня ;

Міжнародний день людей похилого віку. День ветерана – 1 жовтня;

День працівника  освіти, День вчителя – 7 жовтня;

День захисника України. День українського козацтва – 14 жовтня;

День працівника соціальної сфери – 04 листопада ;

День працівників сільського господарства  – 18 листопада;

День Гідності та Свободи – 21 листопада;

День пам’яті жертв голодоморів – 24 листопада;

Міжнародний день інвалідів - 03 грудня ;

День Збройних сил України  – 06 грудня ;

День місцевого самоврядування в Україні – 07 грудня;

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській

АЕС-14 грудня.

 

Секретар сільської ради                                                                                Н.В. Хлопетчук    

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 22.12.2017                                   № 20 - 10/VII

 

Про затвердження календарного плану

програм та заходів на 2018 рік

 

Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська  рада

                                           в и р і ш и л а:

 

 1. Затвердити календарний план сільської програми з відзначення

державних та професійних свят, знаменних та  пам’ятних дат в історії України, району та села  на 2018 рік  /додається/.

 

 1. Контроль за виконанням  рішення покласти на  постійну комісію

сільської ради з питань планування   бюджету та фінансів /Пушко Л. С./.

 

 

 

Сільський голова                                                                                 С.І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

20 сесія VII скликання

                                                 РІШЕННЯ

 

«22» грудня 2017 року

 №20-11/V11

 

Про  сільський   бюджет  на 2018 рік

           

Відповідно до статті 76,77 Бюджетного кодексу України,  пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” сільська  рада

                                           в и р і ш и л а:

        

 1. Визначити на 2018 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 3 392,525 тис. грн. в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 3 338,787тис. грн. та спеціального  фонду  в сумі 53,738 тис. грн. згідно з додатком 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 3 392,525 тис. грн. в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 3 338,787тис. грн. та спеціального фонду в сумі 53,738 тис. грн..

 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік, в тому числі по загальному фонду
3 338,787 тис. грн. та спеціального фонду в сумі 53,738 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення;

 3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  31,809 тис. грн.

 4.  Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти у сумі 166,372 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.

 5.  Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

         6. Затвердити в складі видатків  сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1 014,049 тис. грн. згідно з додатком

5 до цього рішення.

7. Розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду на 2018 рік у частині доходів є надходження,визначені статею 69.1 та 71 бюджетного кодексу України.

     10. Відповідно до  статті  23  Бюджетного  кодексу України:

 У межах загального обсягу бюджетних призначень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування бюджету  окремо за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету сільський голова за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює  перерозподіл  бюджетних  асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі,в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

         У межах загального обсягу бюджетних призначень  головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за тимчасовою класифікацією  видатків та  кредитування  бюджет,  а також збільшення видатків  розвитку  за  рахунок зменшення інших видатків (окремо  за  загальним та спеціальним фондами  бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету сільської ради, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування,бюджету і фінансів;

         Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та  спеціальним фондами сільського бюджету на:

 • оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків ;
 • видатки, пов’язані з функціонуванням  органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової  класифікації видатків та кредитування.

11. Відповідно  до  статей 43 та 73 БКУ доручити виконавчому комітету сільської ради, у разі необхідності, отримувати  у  порядку визначеному КМУ позички  на   покриття тимчасових касових розривів  сільського  бюджету,  пов’язаних  із  забезпеченням  захищених  видатків  загального фонду в межах  поточного бюджетного  періоду за  рахунок коштів  єдиного казначейського  рахунку на договірних  умовах   без нарахування  відсотків  за  користування  цими  коштами з обов’язковим  їх поверненням  до  кінця поточного бюджетного  періоду.   

12. Додатки 1-5 до рішення є його невід’ємною частиною.

 

Сільський голова                                                                                        С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 22.12. 2017                                 № 20 -12 /VII

Про  план роботи Кищенецької

сільської ради на 2018 рік

 

Згідно п. 7  ч. 1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

в и р і ш и л а:

       1. Затвердити план роботи Кищенецької сільської ради на 2018 рік

/додається/.

 

2.  Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з пи­тань агропромислового, со­ціа­льно – культурного розвитку, еко­логії та ра­ціонального природо­ко­ристу­вання, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку  ( Діденко В. П.) .

 

 

Сільський голова                                                        С. І. Коваль

 

                                                                                                                                             Додаток до

                                                                                                                                                                  рішення сільської ради

                                                                                                                                                                                                       від  22.12.2017  № 20-12/VII

 

 

ПЛАН РОБОТИ

Кищенецької  сільської ради

на 2018 рік

I. ПИТАННЯ, ЩО розглядатимуться на сесіях сільської ради:

 

І КВАРТАЛ
 

1. Про  звіт про виконання сільського  бюджету за 2017 рік.

 Готують: Коваль С. І., Тетера О.П., Пушко Л. С.

 

2 . Про хід виконання програми соціального та  економічного розвитку  села на 2016-2020 роки за 2017 рік.

 Готують : Коваль С.І., Тетера О.П.,  Діденко В. П.

 

3. Про роботу виконавчого комітету за 2017 рік

Готують : Коваль С.І., Хлопетчук Н.В.,  Діденко В. П., Пушко Л.С.

 

4. Про хід виконання сільської Програми благоустрою села Кищенці на 2016-2018 роки за 2017 рік.

Готують : Коваль С.І., Тетера О.П., Станчук С.І.

 

5.  Про хід сільської програми соціального захисту населення на 2014-2018 роки за 2017 рік.

Готують: Коваль С.І., Хлопетчук Н.В., Пушко Л. С., Діденко В.П.

 

ІІ КВАРТАЛ

 

1. Про  звіт про виконання сільського  бюджету за  І квартал 2018 року.

 Готують: Коваль С. І., Тетера О.П., Пушко Л. С.

 

2.  Про роботу виконавчого комітету за  І квартал 2018 року.

Готують: Коваль С.І., Хлопетчук Н.В., Діденко В.П.

 

3. Про хід виконання програми соціального та  економічного розвитку  села на 2016-2020 роки за І квартал 2018 року.

 Готують : Коваль С.І., Тетера О.П.,  Діденко В. П., Пушко Л.С.

 

ІІІ КВАРТАЛ

 1. Про звіт по виконанню  сільського бюджету  за  І півріччя 2018 року та

завдання щодо його виконання за 9 місяців 2018 року.

 Готують: Коваль С.І., Тетера О.П., Пушко Л.С.

 

2. Про хід виконання програми соціального та  економічного розвитку  села на 2016-2020 роки за І півріччя 2018 року.

 Готують : Коваль С.І., Тетера О.П.,  Діденко В. П., Пушко Л.С.

 

 3 . Про  роботу виконавчого комітету сільської ради  за   І півріччя 2018 року.

 Готують : Коваль С.І., Хлопетчук Н.В.

 

4.Про податки на 2019 рік.

Готують: Коваль С.І., Тетера О.П., Хлопетчук Н.В., Станчук С.І.

 

ІV КВАРТАЛ

 

 1. Про звіт по виконанню сільського  бюджету за 9 місяців 2018 року

  Готують: Коваль С.І., Тетера О.П., Пушко Л.С.

 

2. Про хід виконання Програми соціального та  економічного розвитку  села на 2016-2020 роки за 9 місяців 2018 року.

 Готують : Коваль С.І., Тетера О.П.,  Діденко В. П., Пушко Л.С.

 

 3 . Про  роботу виконавчого комітету сільської ради  за   9 місяців 2018 року.

 Готують : Коваль С.І., Хлопетчук Н.В.

 

4. Про хід виконання сільської Програми благоустрою с. Кищенці на 2017-2020 роки.

 

5.  Про  сільський  бюджет  на 2019 рік.

Готують: Коваль С.І., Тетера О.П., Пушко Л.С.

 

6.Про затвердження штатних розписів по установах сільської ради на 2019 рік.

Готують: Коваль С.І., Тетера О.П., Пушко Л.С.

 

7. Про сільську програму з відзначення державних та професійних свят, знаменних та пам’ятних дат в історії України, району та села  на 2019 рік.

Готують: Коваль С.І., Тетера О.П., Діденко В.П.

 

8. Про положення про цільові фонди сільської ради на 2019 рік.

Готують: Коваль С.І., Тетера О.П.

 

9. Про план роботи Кищенецької сільської ради на 2019 рік

Готують : Коваль С.І., Хлопетчук Н.В., Діденко В. П., Пушко Л.С.

 

II. ПИТАННЯ до розгляду на засіданнях постійних комісій сільської ради:

 

а)  з питань планування бюджету та  фінансів

I квартал

 1. Про звіт про виконання сільського  бюджету  за 2017 рік.
 2. Про виконання програми економічного і соціального розвитку села на 2016-2020 роки за 2017 рік та завдання на 2018 рік.

 

ІІ квартал

 1. Про звіт  сільського голови   перед громадою села.  
 2. Про звіт по виконанню бюджету за  І квартал 2018 року.

 

ІІІ квартал

 1. Про звіт по виконанню бюджету за І півріччя 2018 року та завдання щодо його виконання за 9 місяців 2018року .
 2. Про внесення змін до рішення сільської ради « Про сільський бюджет на 2018 рік».

 

IV квартал
1.Про звіт по виконанню сільського бюджету за  9 місяців 2018  року.

     2.  Про сільський бюджет на 2019 рік.

     3.  Про план  роботи  комісії  на  2019 рік.

 

б) з питань  агропромислового, соціально –культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку:

 

 I квартал

   1.Про звіт про виконання програми  економічного і  соціального

розвитку села за 2017 рік.

2.Про  підготовку та проведення загальних зборів уповноважених громадян. 

3.Про  роботу громадського формування загону самоохорони.

4.Про звіти депутатів перед виборцями округу про свою роботу.

 

ІІ квартал

1.Про надання земельних ділянок в оренду.

   2.Про звіт про виконання програми  економічного і  соціального

розвитку села за І квартал  2018 року.

 

                                            ІІІ квартал

     1.Про  стан використання  земельних та водних ресурсів.

     2.Звіт депутатів про проведену роботу

 
IV квартал   

      1.Про звіт про виконання програми  економічного і  соціального

розвитку села за 9 місяців  2018 року.

      2. Про план роботи Кищенецької сільської ради на 2019 рік. 

      3. Про план роботи комісії на  2019 рік.

      4. Про проведення зборів  виборців округів для звітування депутатів перед    

       Виборцями за 2018 рік.

 

ІII. ПИТАННЯ, пов’язані з депутатською діяльністю,

виконанням депутатських повноважень

 

1.Заходи до “Єдиного Дня депутата у виборчих округах”.

Третій четвер кожного місяця.

Керівництво сільської ради, голови постійних комісій сільської ради, виконавчий комітет сільської ради.

         2.Узагальнення  пропозицій і зауважень виборців, висловлених під час проведення “Єдиного дня депутата у виборчих округах”, доведення їх до виконавців для реалізації та інформування депутатів про вжиті заходи.

Щомісяця.

Секретар сільської ради, голови постійних комісії сільської ради, виконавчий комітет сільської ради.

3.Ознайомлення депутатів з новими законодавчими документами та розпорядчими документами місцевих органів самоврядування.

                                   Постійно

4.Узагальнення пропозицій і зауважень депутатів, висловлених на сесіях сільської ради, доведення їх до виконавців для вжиття заходів щодо реалізації та інформування депутатів.

Після проведення сесії сільської ради.

                               Секретар сільської ради, голови постійних комісій  

                               сільської ради, виконавчий комітет сільської ради.

 

 

IV. ПИТАННЯ щодо реалізації угоди між сільською радою та районними радами

 

1.Участь у роботі сесій районної ради, розгляд на  засіданнях питань, що стосуються соціально – економічного та культурного розвитку району , села.

Постійно протягом  року.

Сільський голова.

 

2.Узагальнення та запровадження досвіду роботи сільських установ і організацій, органів самоорганізації населення.

Постійно протягом  року.

Сільський голова, голови постійних комісій сільської ради, виконавчий комітет сільської ради.

 

3.Проведення сільських нарад – семінарів з керівництвом сільських установ і організацій виконавчим комітетом з метою поліпшення діяльності органів місцевого самоврядування щодо подальшого розвитку території села.

Постійно протягом  року.

Керівництво сільської ради, голови постійних комісій сільської ради, виконавчий комітет сільської ради.

 

4.Надання консультативно – методичної та практичної допомоги в

роботі сільських громадських організацій, органів самоорганізації населення, публікування відповідних матеріалів на інформаційному стенді сільської ради.

Постійно протягом року.

Керівництво сільської ради, голови постійних комісій сільської ради, виконавчий комітет сільської ради.

 

5.Підготовка та проведення свят, масових заходів .

Протягом  року.

Сільський голова, секретар сільської ради, виконавчий комітет сільської ради.

 

 

V. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ З НАГОДИ  ВІДЗНАЧЕННЯ  ДЕРЖАВНИХ, ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ ТА ПАМЯТНИХ ДАТ:

  

 Новий рік - 01 січня ;

День Соборності України  - 22 січня ;

День Святого Валентина – 14 лютого;

День державного герба України – 19 лютого;

День Героїв «Небесної сотні» - 20 лютого;

Міжнародний жіночий  день - 8 березня ;

Річниця від дня народження  Т.Г.Шевченка - 09 березня ;

День Державного гімну України – 10 березня;

Всесвітній день працівників культури та аматорів народного

мистецтва -23 березня ;

День сміху – 1 квітня;

День довкілля – 21 квітня;

День чорнобильської трагедії   - 26 квітня;

Свято весни і праці – 1 травня;

День Перемоги. 73 річниця перемоги у Великій Вітчизняній Війні –9 травня;

День вишиванки – 17 травня;

Всеукраїнський день працівників культури – 20 травня;

День Святої Трійці – 27 травня;

Міжнародний день захисту дітей – 1 червня ;

День медичного працівника - 17 червня;

День  скорботи  та  вшанування  пам’яті жертв війни в Україні - 22 червня;

День молоді України – 24 червня;

День Конституції України - 28 червня ;

День молоді – 25 червня ;

Свято Івана Купала  - 7 липня;

День Державного Прапора України-23 серпня;

День Незалежності України  - 24 серпня;

День знань   - 1 вересня ;

День пам’яті жертв Голокосту – 29 вересня;

Всеукраїнський день бібліотек – 30 вересня ;

Міжнародний день людей похилого віку. День ветерана – 1 жовтня;

День працівника  освіти, День вчителя – 7 жовтня;

День захисника України. День українського козацтва – 14 жовтня;

День працівника соціальної сфери – 04 листопада ;

День працівників сільського господарства  – 18 листопада;

День Гідності та Свободи – 21 листопада;

День пам’яті жертв голодоморів – 24 листопада;

Міжнародний день інвалідів - 03 грудня ;

День Збройних сил України  – 06 грудня ;

День місцевого самоврядування в Україні – 07 грудня;

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській

АЕС-14 грудня.

 

Секретар сільської ради                                                                                Н.В. Хлопетчук    

       

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 22.12.2017                                № 20-13/VIІ

 

Про розірвання договору оренди на

частину нежитлового приміщення фельдшерського

 акушерського пункту села Кищенці

 

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

в и р і ш и л а:

 

1.Розірвати за згодою сторін договір оренди  на частину нежитлового приміщення фельдшерсько-акушерського пункту села Кищенці загальною площею 42,5 кв.м., укладеного 30.12.2011 року.

2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  планування бюджету та фінансів /Пушко Л. С. /.

 

 

Сільський голова                                                                                   С. І. Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 22.12.2017                                   № 20-14/VIІ

 

Про надання в оренду  частини нежитлового

 приміщення фельдшерського

 акушерського пункту села Кищенці

 

Відповідно до п. 43 ч. 1 ст. 26, п. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 5,9,13,19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» сільська рада

 

в и р і ш и л а:

 

1.Передати в оренду частину нежитлового приміщення фельдшерсько-акушерського пункту села Кищенці площею 42,5 кв.м. КНП «Маньківському районному центру первинної медико-санітарної допомоги» Маньківської районної ради Черкаської області (надалі – Орендар) терміном на 2 роки 11 місяців.

2. Доручити сільському голові Коваль С.І. укласти договір оренди з Орендарем.

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  планування бюджету та фінансів /Пушко Л. С. /.

 

 

Сільський голова                                                                                   С. І. Коваль