КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ    

 

від 09.03.2018                                 № 21- 1 /VІІ 

  Про  звіт про виконання

сільського бюджету за 2017 рік

Заслухавши і обговоривши звіт сільського голови Коваль С.І. про виконання сільського бюджету за 2017 рік  сільська рада відмічає, що протягом   року була проведена відповідна робота по виконанню дохідної частини бюджету села, соціально - економічного розвитку  населеного пункту.

За 2017 рік до загального фонду сільського бюджету надійшло 3361356,83 грн., що становить 109,5 % до плану, та спеціального фонду 110355,75 грн., що становить 235,9 % річних призначень.

Видаткова частина бюджету за 2017 рік по загальному фонду виконана в сумі 2851587,46 грн., що становить 88,12 % , по спеціальному фонду – 710421,76 грн., що становить 77,43 %.

Згідно п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні »  сільська рада

в и р і ш и л а:

1.Затвердити звіт про виконання сільського бюджету  за 2017 рік по доходах сільського бюджету в сумі 3471712,58 грн., по видатках – 3562009,22 грн. /додається/.

          2. Контроль за  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів /Пушко Л. С./.

Сільський голова                                                                                   С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

від 09.03.2018                               № 21 - 2/VIІ

Про хід виконання програми соціального та

 економічного розвитку села Кищенці

 на 2016-2020 роки за 2017 рік

 

Заслухавши інформацію сільського голови Коваль С.І. про хід виконання програми соціального та економічного розвитку с. Кищенці на 2016-2020 роки за 2017 рік, відповідно до п. 22 ч. І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  сільська рада

                                                  

в и р і ш и л а:

 

           1. Інформацію  сільського голови  про хід виконання програми соціального та економічного розвитку с. Кищенці на 2016-2020 роки за 2017 рік  взяти до відому /додається/.

 

2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійні комісії                                               сільської ради: з питань планування бюджету та фінансів (Пушко Л.С.), та з питань агропромислового, соціально - культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

  

Сільський голова                                                                                    С.І.Коваль

 

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

від  09.03.2018                                 № 21-3VII   

 

Про хід виконання Програми соціального

захисту населення на 2014-2018 роки за 2017 рік,

та внесення змін

 

                Заслухавши звіт сільського голови Коваль С.І. про хід виконання Програми соціального захисту населення на 2014-2018 роки за 2017 рік, з метою активізації вирішення невідкладних питань соціально-побутового обслуговування людей похилого віку та осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах у 2017 році, керуючись до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою соціального захисту найменш захищених верств населення сільська рада

в и р і ш и л а :

1. Інформацію сільського голови Коваль С.І. про хід виконання Програми соціального захисту населення  на 2014-2018 роки за 2017 рік взяти до відома (додається).

2.Внести зміни до Програми соціального захисту населення на 2014-2018 роки,  затвердженої рішенням сільської ради від 18.03.2014 №36-1/VI, з внесеними змінами від 10.09.2014 №39-3/VI, 26.09.2016 №8-3/VII, 23.12.2016 №11-3/VII, 06.10.2017 №17-3/VII, а саме:

         2.1. розділ ІІІ абзац другий пункт перший викласти в новій редакції:

 • надавати одноразову матеріальну допомогу жителям села Кищенці в разі тяжкої або впродовж тривалого періоду хвороби, оперативного лікування, яке потребує значних фінансових витрат;

2.2. розділ ІІІ абзац другий пункт сьомий викласти в новій редакції:

-надавати одноразову матеріальну допомогу на поховання одиноких осіб, які не досягли пенсійного віку, на момент смерті не працювали, не перебували на службі, не перебували на обліку в центрі зайнятості населення як безробітні, які не мали постійного доходу, сім’я яких знаходиться у край тяжкому матеріальному становищі – в сумі 3000 (три тисячі) грн.;

2.3. розділ ІІІ абзац другий доповнити таким змістом:

   -   виплачувати компенсацію за проїзд автомобільним транспортом педагогічним працівникам, які за власні кошти доїжджають до місця роботи й додому;

- надавати одноразову матеріальну допомогу військовослужбовцям, залученим на військову службу за контрактом або їх сім’ям з розрахунку  10000 (десять тисяч) грн  на одного військовослужбовця чи його сім’ю.

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійні комісії сільської ради: з питань планування бюджету та фінансів (Пушко Л.С.), та з питань агропромислового, соціально - культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

Сільський голова                                                                                  С.І.Коваль

 

 

 

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                       РІШЕННЯ

 

від  09.03.2018                               № 21-4/VIІ

Про затвердження заходів

щодо наповнення місцевого бюджету,

економного та раціонального

використання  коштів сільського бюджету,

передбачених для утримання

бюджетних установ на 2018 рік

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету»,    ст. ст. 26, 64  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

в и р і ш и л а :

1. Затвердити заходи

2. Затвердити заходи

коштів сільського бюджету, передбачених для утримання бюджетних установ Кищенецької сільської ради на 2018 рік (Додаток 2).

    3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів ( Пушко Л.С.).

 

 

Сільський голова                                                                                   С.І. Коваль                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Додаток1

                                                                             до рішення сільської ради

                                                                           від 09.03.2018 № 21-4/VІІ

 

ЗАХОДИ

       щодо наповнення   бюджету Кищенецької  сільської  ради та вишукання додаткових   джерел надходжень до  бюджету   на 2018 рік

1. Максимально задіяти надання в оренду земельних ділянок присадибного фонду,  що знаходяться в межах села та на даний час  не  використовуються .

2.  Звернутись  з клопотанням до  РДА щодо укладення договорів  оренди на вільні водоймища, що знаходяться в адміністративних межах  Кищенецької сільської ради.

3.  Тримати на контролі укладання договорів  щодо встановлення орендної плати не менше 8 відсотків від нормативно - грошової оцінки земельної ділянки.

 

Секретар сільської ради                                                                 Н.В. Хлопетчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Додаток 2

                                                                                          до рішення сільської ради

                                                                                          від 09.03.2018 № 21-4/VІІ

 

ЗАХОДИ

щодо економного та раціонального використання
 коштів сільського бюджету, передбачених для утримання бюджетних установ Кищенецької сільської ради

1. Часткове обмеження придбання оргтехніки для установ сільської ради.

2. Недопущення прийняття власних рішень щодо необґрунтованого збільшення чисельності працівників підпорядкованих  установ.

3. Забезпечення повноти використання (оренди) майна комунальної власності.    

4. Розроблення та затвердження щороку планів заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

5.   Здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів.

6.  Забезпечення постійного  внутрішнього контролю за вчасністю та  повнотою надходжень і витрачанням бюджетних коштів.

7.  Спрямування в пріоритетному порядку, в разі наявності коштів за окремими видатками, передбаченими за загальним і спеціальним фондами бюджету, враховуючи прийняті місцеві програми.

 

Секретар сільської ради                                                                 Н.В. Хлопетчук                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Додаток1

 до рішення сільської ради

                                                                               від 04.02.2016 № 4-5/VІІ

 

ЗАХОДИ

       щодо наповнення   бюджету Кищенецької  сільської  ради та вишукання додаткових   джерел надходжень до  бюджету   на 2016 рік

1.  Звернутись  з клопотанням до Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області  щодо  укладення договорів оренди на вільні ділянки земель запасу, що розміщені за межами  населеного  пункту.

2. Максимально задіяти надання в оренду земельних ділянок присадибного фонду,  що знаходяться в межах села сільської ради  та на даний час  не  використовуються .

3.  Звернутись  з клопотанням до  РДА щодо укладення договорів  оренди на вільні водоймища, що знаходяться в адміністративних межах  Кищенецької сільської ради.

4.  Переглянути укладені договора  щодо встановлення орендної плати не менше 4,5 відсотки від нормативно - грошової оцінки земельної ділянки.

5. Відповідно до змін податкового законодавства  забезпечити збільшення розміру надходжень фіксованого  податку  до  місцевого бюджету.

 

Секретар сільської ради                                                                  Н.В. Хлопетчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Додаток 2

 до рішення сільської ради

                                                                                                  від 04.02.2016 № 4-5/VІІ

 

ЗАХОДИ

щодо економного та раціонального використання
 коштів сільського бюджету, передбачених для утримання бюджетних установ Кищенецької сільської ради

1. Часткове обмеження придбання інвентарю для культурно-розважальних заходів.

2. Недопущення прийняття власних рішень щодо необґрунтованого збільшення чисельності працівників підпорядкованих  установ.

3. Забезпечити повноту використання (оренди) майна комунальної власності.   

4. Розроблення та затвердження щороку планів заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

5.   Здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативного, цільового та економного використання бюджетних коштів.

6.  Забезпечення постійного  внутрішнього контролю за вчасністю та  повнотою надходжень і витрачанням бюджетних коштів.

7.  Спрямування в пріоритетному порядку в разі наявності коштів за окремими видатками, передбаченими за загальним і спеціальним фондами бюджету, враховуючи прийняті місцеві програми.

 

Секретар сільської ради                                                                 Н.В. Хлопетчук                 

 

 

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 09.03.2018                                № 21 – 5/VIІ

 

 
 

 

 Про роботу виконавчого комітету

 сільської ради за 2017 рік

 

Заслухавши інформацію секретаря сільської ради Хлопетчук Н.В.  про роботу виконавчого комітету за 2017 рік, слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»  виконавчий комітет здійснював делеговані повноваження в сфері соціально-економічного і культурного розвитку, в галузі бюджету та фінансів, щодо управління комунальною власністю, у сфері освіти, охорони здоров’я, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища, соціального захисту населення.

Відповідно до  п. 9 ч. 1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1.Інформацію секретаря сільської ради щодо роботи виконавчого  комітету за  2017  рік  взяти до відома /додається/.

2. Звіт про роботу виконавчого комітету заслуховувати щоквартально протягом 2018 року на сесіях сільської ради.

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійні комісії                                               сільської ради: з питань планування бюджету та фінансів (Пушко Л.С.), та з питань агропромислового, соціально - культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

  

Сільський голова                                                                                    С.І.Коваль

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Додаток

                                                                                                             до рішення сільської ради

                                                                                               від 09.03.2018 № 21-5/VIІ

 

Інформація

про роботу виконавчого комітету сільської ради

за  2017 рік

 

Відповідно до п.7 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи Кищенецької сільської ради і виконавчого комітету був розроблений та затверджений План роботи виконавчого комітету сільської ради на 2017 рік. Виконавчий комітет попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку,  місцевого бюджету, та проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд сесії Кищенецької сільської ради; заслуховує звіти керівників установ про їх роботу ; має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому установ.

Згідно плану роботи засідання виконавчого комітету сільської ради проводилися щомісячно.

Вся робота була спрямована на вирішення таких питань:

 • Про виконання сільського бюджету;
 • Про хід виконання програми соціального та економічного розвитку села на 2016-2020 роки;
 • Про роботу виконавчого комітету сільської ради щодо забезпечення реалізації конституційного права на звернення;
 • Про організацію громадських робіт у 2017 році;
 • Про заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах села в період купального сезону 2016 року;
 • Про санітарну вирізку дерев;
 • Про хід підготовки сільських закладів освіти до оздоровчого періоду, до початку навчального року;
 • Про зняття з обліку житлових фондів сільської ради непридатного для проживання;
 • Про розміщення зовнішньої реклами у населеному пункті;
 • Про затвердження розпорядку роботи торгівельних закладів                   та багато інше.  

Всього протягом 2017 року розглянуто 75 актуальних питань життєдіяльності територіальної громади села.

         Неодноразово на засіданнях виконавчого комітету розглядалися питання проведення культурно-масових заходів: це «Про проведення новорічних і різдвяних свят», «Про проведення заходів з відзначення річниці Перемоги» «Затвердження плану заходів щодо відзначення річниці незалежності України та дня Державного Прапора України» та інших культурно – масових заходів.

         Також на засіданнях виконкому розглядалися питання про благоустрій території села, у 2017 році виконавчим комітетом були організовані та проведені суботники. А 15 квітня була проведена Всеукраїнська щорічна

акції «За чисте довкілля» та день благоустрою території населеного пункту, у якому взяли участь мешканці села, працівники установ сільської ради, виконавчий комітет та депутати Кищенецької сільської ради.

         Також  протягом року неодноразово розглядалися питання щодо стану виконання ветеринарних вимог: утримання місць поховання, утримання домашніх тварин, вжиття дієвих заходів щодо недопущення занесення збудників хвороб АЧС та сказу.

        Протягом 2017 року виконавчим комітетом вчасно подано 77  інформацій  про стан виконання  документів, що перебувають  на контролі Маньківської районної державної  адміністрації,  зареєстровано  406 вхідної кореспонденції, та надіслано відповідей, інформацій, клопотань, звітів та іншої вихідної документації в кількості 610 найменувань.

         Чимало часу займає робота з усними та письмовими зверненнями громадян. Протягом 2017 року до виконкому надійшло 17 усних та 286 письмових заяв. Проблеми, з якими приходять люди, носять різноплановий характер: це надання матеріальної допомоги, виділення земельних ділянок, приватизація землі, реєстрація місця проживання та багато інших.

Впродовж 2017 року на особистому прийомі сільського голови  розглянуто 17 звернень громадян у 2016 році – 22 звернень, 11 з яких зареєстровані на особистому прийомі сільським головою, 1 – поступило через органи влади, - колективних звернень не поступала. Усі звернень громадян розглянуто, надано чіткі та обґрунтовані відповіді. Звернення не передавалися для розгляду іншим органам. Повторних  звернень протягом 2017 року не поступало.

         Інформації щодо виконання виконавчим комітетом Указу Президента України від 16.05.2017 №135, розпоряджень райдержадміністрації від 22.05.2008  № 173, облдержадміністрації  від 28.02.2017 № 101 подаються до відділу звернень райдержадміністрації  щоквартально. А щорічно до районної ради та районної держадміністрації уже підготовлені узагальнені дані про звернення громадян, що надійшли  протягом 2017 року. Дане питання щоквартально розглядається  і підсумовується на засіданнях виконкому. 

Виконавчим комітетом сільської ради видавалися довідки різного характеру в кількості - 970 найменувань. Архівних стажових довідок для призначення пенсій – 42. Оформлено документів для призначення субсидій 304 особам.

 

За 2017 рік  вчинено  98 нотаріальних дій з них :

           -  посвідчено заповітів  22

           - засвідчено справжності  підпису -  44;

           - засвідчено вірність копії - 32.

 

 

 

Проводилась реєстрація актів цивільного стану, зокрема:

 • народження  -  10;
 • смерті –  14 ;
 • зареєстровано шлюбів  -  4.

 

Надано 136 доручень.

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року  №207 «Про затвердження правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації до Єдиного державного демографічного реєстру» до сільської ради протягом 2017 року звернулося за адміністративними послугами 56 осіб: з них 6 зняті з реєстрації, 50 осіб зареєстрували своє місце проживання на території Кищенецької сільської ради, з яких 23 особи зареєструвалася у межах адміністративно територіальної одиниці.

Графік прийому громадян працівниками сільської ради дотримується, нарікань від жителів села з цього приводу не надходило.

 

 

Секретар сільської ради                                                            Н.В.Хлопетчук

КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ    

 

від 09.03.2018                                 № 21- 6/VІІ 

 

Про надання одноразової

допомоги Горбатюк Л.В.

 

        Розглянувши заяву від Горбатюк Людмили Василівни, та заслухавши інформацію сільського голови,  відповідно до Програми соціального захисту населення на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 18.03.2014 №36-1/VI, з внесеними змінами від 10.09.2014 №39-3/VI, 26.09.2016 №8-3/VII, 23.12.2016 №11-3/VII, 06.10.2017 №17-3/VII, 09.03.2018 №21-3/VII, ст. 34 ч.1 п «а» пп.4 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні»", сільська рада

в и р і ш и л а :

1.Надати одноразову матеріальну допомогу Горбатюк Людмилі Василівні жительці с. Кищенці вул. Вишнева, 53, на лікування малолітньої доньки Горбатюк Богдани Юріївни – 15.02.2017 року народження, в сумі 10000 (десять тисяч) грн.

          2. Головному бухгалтеру провести розрахунок згідно даного рішення.

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  планування бюджету та фінансів /Пушко Л.С./.

 

 

Сільський голова                                                                                   С. І. Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ    

 

від 09.03.2018                                 № 21- 7/VІІ 

 

Про надання одноразової

допомоги Роєнко Н.І.

 

        Розглянувши заяву від Роєнко Наталії Іванівни, та заслухавши інформацію сільського голови,  відповідно до Програми соціального захисту населення на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 18.03.2014 №36-1/VI, з внесеними змінами від 10.09.2014 №39-3/VI, 26.09.2016 №8-3/VII, 23.12.2016 №11-3/VII, 06.10.2017 №17-3/VII, 09.03.2018 №21-3/VII, ст. 34 ч.1 п «а» пп.4 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні»", сільська рада

в и р і ш и л а :

1.Надати  одноразову матеріальну допомогу Роєнко Наталії Іванівні жительці с. Кищенці вул. 1 Травня, 4, на лікування онука Домбровського Дмитра Олександровича – 08.11.2014 року народження в сумі 10000 (десять тисяч) грн.

          2. Головному бухгалтеру провести розрахунок згідно даного рішення.

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  планування бюджету та фінансів /Пушко Л. С. /.

 

 

Сільський голова                                                                                   С. І. Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ    

 

від 09.03.2018                                 № 21- 8/VІІ 

 

Про надання одноразової

допомоги Буглак Л.П.

 

        Розглянувши заяву від Буглак Людмили Петрівни, та заслухавши інформацію сільського голови,  відповідно до Програми соціального захисту населення на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 18.03.2014 №36-1/VI, з внесеними змінами від 10.09.2014 №39-3/VI, 26.09.2016 №8-3/VII, 23.12.2016 №11-3/VII, 06.10.2017 №17-3/VII, 09.03.2018 №21-3/VII, ст. 34 ч.1 п «а» пп.4 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні»", сільська рада

в и р і ш и л а :

1.Надати одноразову матеріальну допомогу  Буглак Людмилі Петрівні жительці с.Кищенці вул. генерала Андрія Дрофи, 62 на лікування в сумі 5000 (п’ять тисяч) грн.

          2. Головному бухгалтеру провести розрахунок згідно даного рішення.

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  планування бюджету та фінансів /Пушко Л. С. /.

 

Сільський голова                                                                                   С. І. Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ    

 

від 09.03.2018                                 № 21- 9/VІІ 

 

Про надання одноразової

допомоги Горбатюку С.Г.

 

        Розглянувши заяву від Горбатюка Сергія Григоровича, та заслухавши інформацію сільського голови,  відповідно до Програми соціального захисту населення на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 18.03.2014 №36-1/VI, з внесеними змінами від 10.09.2014 №39-3/VI, 26.09.2016 №8-3/VII, 23.12.2016 №11-3/VII, 06.10.2017 №17-3/VII, 09.03.2018 №21-3/VII, ст. 34 ч.1 п «а» пп.4 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні»", сільська рада

в и р і ш и л а :

1.Надати  одноразову матеріальну допомогу Горбатюку Сергію Григоровичу жителю с.Кищенці вул. Лещенка,19 на лікування дружини Горбатюк Ольги Василівни в сумі 5000 (п’ять тисяч) грн.

          2. Головному бухгалтеру провести розрахунок згідно даного рішення.

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  планування бюджету та фінансів /Пушко Л.С./.

 

 

Сільський голова                                                                                   С. І. Коваль

                                  КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ    

 

від 09.03.2018                                 № 21- 10/VІІ 

 

Про надання одноразової

допомоги Білошкурі М.М.

 

        Розглянувши заяву від Білошкури Михайла Михайловича, та заслухавши інформацію сільського голови,  відповідно до Програми соціального захисту населення на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 18.03.2014 №36-1/VI, з внесеними змінами від 10.09.2014 №39-3/VI, 26.09.2016 №8-3/VII, 23.12.2016 №11-3/VII, 06.10.2017 №17-3/VII, 09.03.2018 №21-3/VII, ст. 34 ч.1 п «а» пп.4 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні»", сільська рада

в и р і ш и л а :

1.Надати одноразову матеріальну допомогу Білошкурі Михайлу Михайловичу жителю с.Кищенці вул. Лещенка,7 на лікування в сумі 5000 (п’ять тисяч) грн.

          2. Головному бухгалтеру провести розрахунок згідно даного рішення.

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  планування бюджету та фінансів /Пушко Л.С./.

 

Сільський голова                                                                                   С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ    

 

від 09.03.2018                                 № 21- 11/VІІ 

 

Про надання одноразової

допомоги Руднику В.А.

 

        Розглянувши заяву від Рудника Володимира Альбертовича, та заслухавши інформацію сільського голови,  відповідно до Програми соціального захисту населення на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 18.03.2014 №36-1/VI, з внесеними змінами від 10.09.2014 №39-3/VI, 26.09.2016 №8-3/VII, 23.12.2016 №11-3/VII, 06.10.2017 №17-3/VII, 09.03.2018 №21-3/VII,   ст. 34 ч.1 п «а» пп.4 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні»", сільська рада

в и р і ш и л а :

1.Надати  одноразову матеріальну допомогу Руднику Володимиру Альбертовичу жителю с.Кищенці вул. Лещенка,3 на лікування в сумі 3000 (три тисячі) грн..

          2. Головному бухгалтеру провести розрахунок згідно даного рішення.

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  планування бюджету та фінансів /Пушко Л.С./.

 

 

Сільський голова                                                                                   С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ    

 

від 09.03.2018                                 № 21- 12/VІІ 

 

Про надання одноразової

допомоги Висоцькій Л.Ю.

 

        Розглянувши заяву від Висоцької Людмили Юріївни, та заслухавши інформацію сільського голови,  відповідно до Програми соціального захисту населення на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 18.03.2014 №36-1/VI, з внесеними змінами від 10.09.2014 №39-3/VI, 26.09.2016 №8-3/VII, 23.12.2016 №11-3/VII, 06.10.2017 №17-3/VII, 09.03.2018 №21-3/VII, ст. 34 ч.1 п «а» пп.4 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні»", сільська рада

в и р і ш и л а :

1.Надати одноразову матеріальну допомогу Висоцькій Людмилі Юріївні жительці с.Кищенці вул. генерала Андрія Дрофи, 24 на лікування в сумі 5000 (п’ять тисяч) грн.

          2. Головному бухгалтеру провести розрахунок згідно даного рішення.

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  планування бюджету та фінансів /Пушко Л.С./.

 

 

Сільський голова                                                                                   С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ    

 

від 09.03.2018                                 № 21- 13/VІІ 

 

Про надання одноразової

допомоги Ковбасюк Н.І.

 

        Розглянувши заяву від Ковбасюк Наталії Іванівни, та заслухавши інформацію сільського голови,  відповідно до Програми соціального захисту населення на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 18.03.2014 №36-1/VI, з внесеними змінами від 10.09.2014 №39-3/VI, 26.09.2016 №8-3/VII, 23.12.2016 №11-3/VII, 06.10.2017 №17-3/VII, 09.03.2018 №21-3/VII, ст. 34 ч.1 п «а» пп.4 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні»", сільська рада

в и р і ш и л а :

1.Надати  одноразову матеріальну допомогу  Ковбасюк Наталії Іванівні жительці с. Кищенці вул. Д.Столярчука, 25, на поховання сина Ковбасюка Сергія Борисовича – 15.04.1981 року народження, який помер 27.12.2017 в сумі 3000 (три тисячі) грн.

          2. Головному бухгалтеру провести розрахунок згідно даного рішення.

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  планування бюджету та фінансів /Пушко Л. С. /.

 

Сільський голова                                                                                   С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від  09.03.2018                               № 21-15/ VIІ

 

Про розгляд  клопотання

Маньківського  районного

споживчого товариства

на включення в перелік

земельних ділянок, які

підлягають продажу

 

                 Заслухавши та обговоривши лист голови правління  Маньківського районного споживчого товариства Білоуса В.А.,  про   земельні ділянки, що знаходяться  під будівлями належних  їм магазинів,  які розташована в    с. Кищенці, одна по вул. генерала Андрія Дрофи, 74, інша по вул. генерала Андрія Дрофи, 35 включення їх в перелік земельних ділянок, котрі підлягають продажу в 2018 році, згідно п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та п. а ст. 12  Земельного коде­ксу України сільська рада

 

в и р і ш и л а :

     1.Клопотання Маньківського споживчого товариства залишити без задоволення.

     2. Земельні ділянки, що знаходяться  під будівлями належних  їм магазинів,  які розташована в с. Кищенці, одна по вул. генерала Андрія Дрофи, 74, інша по вул. генерала Андрія Дрофи, 3,5  не включати їх в перелік земельних ділянок, котрі підлягають продажу в 2018 році.

     3. Поновити договір оренди на земельні ділянки терміном на 1 рік, зі ставкою орендної плати 9% (дев’ять) відсотків від  нормативної грошової оцінки земельної ділянки за рік.

4. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з пи­тань аг­ропромислового, соціально – культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

Сільський голова                                                                                С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 09.03.2018                                 № 21- 16/VII

 

Про розірвання договору оренди на

земельну  ділянку з   гр.  Івичуком  М.І.

 

         Розглянувши заяву громадянина Івичука Миколи Івановича жителя с. Кищенці вул. Шевченка,11  про розірвання договору оренди на земельну ділянку від 07.01.2017 року, яка знаходиться по вул. Лісова,  згідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», п. а ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 32 Закону України «Про оренду землі» ,   сільська рада 

 

в и р і ш и л а :

 

1. Розірвати з громадянином  Івичуком Миколою Івановичем  договір оренди на земельну ділянку   розміром 0,32 га ,  яка знаходиться в с. Кищенці по вул. Шевченка.

 

2. Перевести дану земельну ділянку площею 0,32 га до земель запасу Кищенецької сільської ради.

 

3. Доручити спеціалісту – землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до записів земельно-облікових документів.

 

4. Контроль за виконання покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально – культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку  (Діденко В. П.)

 

 

Сільський голова                                                                                   С. І. Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                  

РІШЕННЯ

від 09.03.2018                                  № 21-17/VIІ 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр.  Івичуку С.О.

 

Розглянувши заяву громадянина Івичука Сергія Олександровича жителя с. Кищенці,  вул. Шевченка, 11  про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,  яка  розташована в    с. Кищенці по вул. Шевченка,  площею 0,32  га для ведення особистого селянського господарства, та відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України    «Про  місцеве  самоврядування в Україні»,  ст.  ст.  12, 116, 118,  122 Земельного кодексу України, ст. 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій» сільська рада

в и р і ш и л а:

1. Надати дозвіл громадянину  Івичуку Сергію Олександровичу жителю с. Кищенці вул. Шевченка, 11 на   виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки у власність,  яка  розташована  в  с. Кищенці по вул. Шевченка,   площею 0,32 га  для ведення особистого селянського господарства.

2.Зобов’язати громадянина Івичука Сергія Олександровича виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  до 01 вересня 2018 року, а також  подати для розгляду та  затвердження у встановленому законом порядку.

3. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської  ради  з пи­тань агропромислового, со­ціа­льно – культурного розвитку, еко­логії та ра­ціонального природо­ко­ристу­вання та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку  ( Діденко В.П. ) .

 

 

Сільський голова                                                                              С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                  

РІШЕННЯ

від 09.03.2018                                  № 21-18/VIІ 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр.  Маціпурі М.П.

 

Розглянувши заяву громадянина  Маціпури Миколи Петровича жителя с. Кищенці,  вул. Садова, 7  про надання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо  відведення  земельної  ділянки  у  власність,  яка  розташована в    с. Кищенці по вул. Садова,    площею 0,12  га для ведення індивідуального  садівництва, та відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України    «Про  місцеве  самоврядування в Україні»,  ст.  ст.  12, 116, 118,  122,   Земельного кодексу України, ст. 19, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», сільська рада

в и р і ш и л а:

1. Надати дозвіл громадянину Маціпурі Миколі Петровичу жителю с. Кищенці вул. Садова, 7 на   виготовлення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки у власність,  яка  розташована  в  с. Кищенці по вул. Садова,   площею 0,12 га  для ведення індивідуального садівництва.

2. Зобов’язати громадянина Маціпуру Миколу Петровича виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення індивідуального садівництва  до 01 вересня 2018 року, а також  подати для розгляду та  затвердження у встановленому законом порядку.

3. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської  ради  з пи­тань агропромислового, со­ціа­льно – культурного розвитку, еко­логії та ра­ціонального природо­ко­ристу­вання та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку  ( Діденко В.П. ) .

 

 

Сільський голова                                                                              С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 09.03.2018                                 № 21- 19/VII

 

Про розірвання договору оренди на

земельну  ділянку  з гр.  Палієвою  О.М.

 

         Розглянувши заяву громадянки  Палієвої Оксани Миколаївни жительки с. Кищенці вул. Вишнева, 3  про розірвання договору оренди на земельну ділянку від 01.01.2017 року, яка знаходиться по вул. Лісова,  згідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», п. а ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 32 Закону України «Про оренду землі» ,   сільська рада 

 

в и р і ш и л а :

 

1. Розірвати з громадянкою  Палієвою Оксаною Миколаївною  договір оренди на земельну ділянку   розміром 0,37 га ,  яка знаходиться в с. Кищенці по вул. Лісова.

 

2. Перевести дану земельну ділянку площею 0,37 га до земель запасу Кищенецької сільської ради.

 

3. Доручити спеціалісту – землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до записів земельно-облікових документів.

 

4. Контроль за виконання покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально – культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку  (Діденко В. П.)

 

 

Сільський голова                                                                                   С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 09.03.2018                                № 21-20/VIІ

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр. Палієвій О.М.

 

Розглянувши заяву громадянки Палієвої Оксани Миколаївни жительки с. Кищенці, вул. Вишнева, 3 про надання  дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,37 га для ведення особистого селянського господарства, розташованої в с. Кищенці по вул. Лісова,   відповідно до           п. 34 ч.1  ст. 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 116, 118, 122, Земельного кодексу України, ст. 19, 22, 50 Закону України « Про землеустрій» ,  сільська рада                                               

в и р і ш и л а :

          1. Надати громадянці Палієвій Оксані Миколаївні дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,37 га для ведення особистого селянського господарства,  яка розташована в с. Кищенці по вул. Лісова,  за рахунок земель, не наданих у власність та постійне користування в межах населеного пункту Кищенецької сільської ради.

         2. Зобов’язати Палієву Оксану Миколаївну виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  до 01 вересня 2018 року, а також  подати для розгляду та  затвердження у встановленому законом порядку.

          3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

 

 

 Сільський голова                                                                                С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 09.03.2018                               № 21-21/VIІ

 

Про відміну рішення сільської ради

від 20.02.2017  № 13-10/VІІ

«Про надання дозволу на розробку

проекту відведення земельної ділянки

у власність з подальшою приватизацією

Хомено Л.П.»

 

 

Відповідно до п. 34  ч. 1 ст. 59 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

 

в и р і ш и л а:

 

         1. Відмінити рішення  Кищенецької  сільської  ради  від  20.02.2017 року  № 13-10/VІІ  «  Про надання дозволу на розробку проекту відведення земельної ділянки у  власність з подальшою приватизацією Хоменко Ларисі Петрівні.»

 

         2. Доручити спеціалісту - землевпоряднику Кищенецької сільської ради Станчук С.І.  внести зміни до земельно - облікових документів.

 

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально - культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку ( Діденко В.П.).

 

 

Сільський голова                                                                                С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 09.03.2018                                № 21-22/VIІ

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр. Хоменко Л.П.

 

Розглянувши заяву громадянки Хоменко Лариси Петрівни жительки с. Кищенці, вул. Лісова, 26, про надання  дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,37 га для ведення особистого селянського господарства, розташованої в с. Кищенці по вул. Лісова,   відповідно до п. 34 ч.1  ст. 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 116, 118, 122 Земельного кодексу України, ст. 19, 22, 50 Закону України «Про землеустрій»,  сільська рада                                                          

в и р і ш и л а :

          1. Надати громадянці Хоменко Ларисі Петрівні дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,37 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в с. Кищенці по вул. Лісова,  за рахунок земель, не наданих у власність та постійне користування в межах населеного пункту Кищенецької сільської ради.

          2. Зобов’язати громадянку Хоменко Ларису Петрівну виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  до 01 вересня 2018 року, а також  подати для розгляду та  затвердження у встановленому законом порядку.

          3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 Сільський голова                                                                                С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 09.03.2018                                  № 21-23/VIІ

 

Про надання дозволу на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність

гр. Хоменко Л.П.

 

Розглянувши заяву громадянки Хоменко Лариси Петрівни жительки с. Кищенці, вул. Лісова, 26, про надання  дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,25  га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,  розташованої в с. Кищенці по вул. Лісова,   відповідно до п. 34 ч.1  ст. 26 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 116, 118, 122,  Земельного кодексу України, ст.. 19, 22, 50 закону України  «Про землеустрій»,  сільська рада

                                                               

в и р і ш и л а :

 

          1. Надати громадянці Хоменко Ларисі Петрівні дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,25 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд, яка  розташована в с. Кищенці по вул. Лісова,  за рахунок земель, не наданих у власність та постійне користування в межах населеного пункту Кищенецької сільської ради.

          2. Зобов’язати громадянку Хоменко Ларису Петрівну виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд  до 01 вересня 2018 року, а також  подати для розгляду та  затвердження у встановленому законом порядку.

          3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

 Сільський голова                                                                                С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 09.03.2018                                № 21- 24/VII

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельних ділянок

в натурі (на місцевості) з метою передачі

їх у власність  гр.  Білоус Н.М.

 

         Розглянувши заяву громадянки Білоус Наталії Миколаївни  жительки  с. Кищенці вул. Лісова, 13 про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі       ( на місцевості) загальною площею 0,9981 га, в тому числі: земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а  також земельну ділянку площею 0,7481 га для ведення особистого селянського господарства, розташованих в с. Кищенці по вул. Лісова, 13,  відповідно до п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», ст. ст. 12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій»,    сільська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Надати  громадянці Білоус Наталії Миколаївні дозвіл на  виготовлення технічної документації  із  землеустрою  щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі  ( на місцевості)  з метою передачі їх у власність  загальною площею   0,9981 га, в тому числі: земельну ділянку площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а  також  земельну  ділянку  площею 0,7481 га для ведення  особистого селянського господарства, розташованих в с. Кищенці по вул. Лісова, 13.

 

        2. Зобов’язати громадянку  Білоус Наталію Миколаївну виготовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність   до 01 вересня 2018 року, а також  подати для розгляду та  затвердження у встановленому законом порядку.

 

3.  Контроль за виконання покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально – культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В. П.)

Сільський голова                                                                               С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 09.03.2018                                № 21-25/VII

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельних ділянок

в натурі (на місцевості) з метою передачі

їх у власність  гр.  Комісаренко Ю.І.

 

         Розглянувши заяву громадянки Комісаренко Юлії Іванівни  жительки  с. Кищенці вул. Фаринівська, 7 про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі       ( на місцевості) загальною площею 0,40 га, в тому числі: земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а  також земельну ділянку площею 0,15 га для ведення особистого селянського господарства, розташованих в с. Кищенці по вул. Фаринівська, 7,  відповідно до п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», ст. ст. 12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій»,  сільська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Надати  громадянці Комісаренко Юлії Іванівні дозвіл на  виготовлення технічної документації  із  землеустрою  щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі  ( на місцевості)    загальною площею   0,40 га, в тому числі: земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а  також  земельну  ділянку  площею 0,15 га для ведення                     особистого селянського господарства, розташованих в с. Кищенці по вул. Фаринівська, 7.

 

          2. Зобов’язати громадянку Комісаренко Юлію Іванівну виготовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність   до 01 вересня 2018 року, а також  подати для розгляду та  затвердження у встановленому законом порядку.

  3.  Контроль за виконання покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально – культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В. П.)

 

Сільський голова                                                                               С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 09.03.2018                                № 21-26/VII

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельних ділянок

в натурі (на місцевості) з метою передачі

їх у власність  гр.  Меркушині М.М.

 

         Розглянувши заяву громадянки Меркушиної Мотрони Матвіївни  жительки  с. Кищенці вул. Садова, 8 про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі   ( на місцевості) загальною площею 0,71 га, в тому числі: земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а  також земельну ділянку площею 0,46 га для ведення особистого селянського господарства, розташованих в с. Кищенці по вул. Садова, 8,  відповідно до п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», ст. ст. 12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про землеустрій»,   сільська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Надати  громадянці Меркушині Мотроні Матвіївні дозвіл на  виготовлення технічної документації  із  землеустрою  щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі  ( на місцевості)   загальною площею   0,71 га, в тому числі: земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, а  також земельну ділянку площею 0,46 га для ведення                     особистого селянського господарства, розташованих в с. Кищенці по вул. Садова, 8.

 

        2. Зобов’язати  громадянку Меркушину Мотрону Матвіївну виготовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність   до 01 вересня 2018 року, а також  подати для розгляду та  затвердження у встановленому законом порядку.

 

3.  Контроль за виконання покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально – культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В. П.)

 

Сільський голова                                                                               С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ

 

від 09.03.2018                                № 21–27 /VIІ

 

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення меж земельних ділянок

в натурі (на місцевості) з метою передачі                                                                                                                                                                                                                                                                                              їх у власність гр. Панченку С.О.      

 

             Розглянувши   заяву   громадянина  Панченка Сергія Олександровича  жителя  с. Кищенці , вул. Лісова, 60, про на­дання дозволу на виготовлення      технічної    документації,    із   землеустрою  щодо  встановлення    меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на місцевості)  з  метою  передачі    їх   у     власність  загальною площею  0,5200 га : одна для  будівництва  і    обслуговування   жилого  будинку,  господарських   будівель   та  споруд     площею  0,2500  га   та   інша  площею  0,2700  га,   для ведення особистого селянського господарства , які розташовані по вул. Лісова, 60  відповідно до п.  34. ч. 1 ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве самоврядування»  ст..  ст. 12, 116, 118, 121,   122  Земельного    кодексу    України,  ст. 55 Закону України «Про землеустрій», сільська рада

 

                                                          в и р і ш и л а :

 

         1. Надати  дозвіл громадянину  Панченку Сергію Олександровичу  жителю  с. Кищенці вул. Лісова, 60, на виготовлення  технічної  документації із землеустрою  щодо    встановлення    меж   земельних   ділянок  в   натурі  (на місцевості) з  метою  передачі безоплатно їх у   власність  загальною  площею 0,5200  га : площею 0,2500 га  для    будівництва   і обслуговування   жилого  будинку,  господарських    будівель  та  споруд,  та  площею 0,2700  га,  для  ведення особистого селянського господарства.

 

         2. Зобов’язати громадянина Панченка Сергія Олександровича виготовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з метою передачі їх у власність   до 01 вересня 2018 року, а також  подати для розгляду та  затвердження у встановленому законом порядку.

 

 

         3. Контроль   за    виконання     рішення   покласти   на    постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціального – культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань  депутатської   діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.)

 

  Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 09.03.2018                                 №21-28/VIІ

 

Про  затвердження  технічної документації                                                                 із землеустрою щодо встановлення меж                                                     земельних ділянок в натурі (на місцевості)                                                                      з  метою передачі їх у  власність                                                                                  гр. Копистирі А.Д.

 

             Розглянувши  заяву громадянки Копистири Антоніни Дмитрівни  жительки с. Кищенці, вул. Вишнева, 22 ,  про  затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних  ділянок  в натурі (на місцевості)  загальною площею 0,5400  га: одна земельна ділянка площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, інша площею 0,2900 га для ведення особистого селянського господарства  розташованих в с. Кищенці  по вул. Вишнева, 22,  відповідно до п. 34  ч. 1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,   сільська рада

 

в и р і ш и л а:

 

             1. Затвердити громадянці Копистирі Антоніні Дмитрівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних  ділянок в натурі  (на місцевості) загальною площею 0,5400 га: одна площею 0,2500 га (кадастровий номер 7123183001:01:003:0110) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, інша площею  0,2900  га  (кадастровий номер 7123183001:01:003:0111) для ведення особистого селянського господарства розташованих в с. Кищенці по вул.  Вишнева, 22.

 

              2. Передати громадянці Копистирі Антоніні Дмитрівні безоплатно у приватну власність земельні ділянки  площею 0,2500 га (кадастровий номер 7123183001:01:003:0110) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,  та площею 0,2900 га (кадастровий номер 7123183001:01:003:0111) для ведення особистого селянського господарства розташованих в с. Кищенці по вул.  Вишнева, 22.

 

              3.Здійснити державну реєстрацію права  приватної власності в  установленому законодавством порядку.

 

    4. Доручити спеціалісту - землевпоряднику  Станчук С.І.  внести зміни до земельно-облікових документів сільської ради.

 

         5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань агропромислового, соціально-культурного   розвитку, екології та раціонального природокористування та  з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку( Діденко В.П. ).

 

 

  Сільський голова                                                                                   С.І.Коваль

СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 09.03.2018                                 № 21-29/VIІ

 

Про  затвердження  технічної документації                                                                 із землеустрою щодо встановлення меж                                                     земельних ділянок в натурі (на місцевості)                                                                      з  метою передачі їх у  власність                                                                                  гр. Цюпаченко Л.І.

 

             Розглянувши  заяву громадянки Цюпаченко Лідії Іванівни  жительки с. Кищенці, вул. Лісова, 6 ,  про  затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних  ділянок  в натурі (на місцевості)  загальною площею 0,3100  га: одна земельна ділянка площею 0,2500 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, інша площею 0,0600 га для індивідуального садівництва   розташованих в с. Кищенці  по вул. Лісова, 6,  відповідно до п. 34  ч. 1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 118, 121, 122  Земельного кодексу України,   сільська рада

 

в и р і ш и л а:

 

             1. Затвердити громадянці Цюпаченко Лідії Іванівні технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельних  ділянок в натурі  (на місцевості) загальною площею 0,3100 га: одна площею 0,2500 га (кадастровий номер 7123183001:01:003:0113) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, інша площею 0,0600 га (кадастровий номер 7123183001:01:003:0112) для індивідуального садівництва розташованих в с. Кищенці по вул.  Лісова, 6.

 

              2. Передати громадянці  Цюпаченко Лідії Іванівні безоплатно у приватну власність земельні ділянки  площею 0,2500 га (кадастровий номер 7123183001:01:003:0113) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд,  та площею 0,0600 га (кадастровий номер 7123183001:01:003:0112) для індивідуального садівництва розташованих в с. Кищенці по вул.  Лісова, 6.

 

              3.Здійснити державну реєстрацію права приватної власності в установленому законодавством порядку.

 

    4. Доручити спеціалісту - землевпоряднику  Станчук С.І.  внести зміни до земельно-облікових документів сільської ради.

 

         5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської  ради з питань агропромислового, соціально-культурного   розвитку, екології та раціонального природокористування та  з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку( Діденко В.П. ).

 

 

  Сільський голова                                                                                   С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 09.03.2018                               № 21-30/ VІІ        

 

Про надання  в оренду

земельної  ділянки

гр. Жуган Г.І.

 

      Розглянувши та обговоривши заяву  громадянки Жуган Галини Іванівни про надання в оренду земельної ділянки   площею 0,20 га, яка розташована в  с. Кищенці, по вул. Д.Столярчука терміном на 1 рік (з 01.01.2018 по 31.12.2018) для  ведення городництва, відповідно до п. 34 ч. 1  ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування» та ст. ст. 12, 93, 120, 124 Земельного кодексу України, ст. 635 ЦК України, сільська рада

 

в и р і ш и л а:

 

 1. Надати в оренду громадянці Жуган Галині Іванівні (надалі-Землекористувач) земельну ділянку   площею 0,20  га,  яка  розташована в с. Кищенці, по вул. Д.Столярчука  терміном на 1  рік (з 01.01.2018 по 31.12.2018)   для ведення  городництва .     
 2.  За домовленістю з Землекористувачем встановити орендну плату у  розмірі 3% нормативної грошової оцінки земель. Орендну плату сплатити до 1 серпня 2018 року.

 3. Доручити сільському голові Коваль Світлані Іванівні укласти попередні договори тимчасової оренди  земельних ділянок .

 4. Доручити спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів.

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

 

Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 09.03.2018                               № 21-31/ VІІ        

 

Про надання  в оренду

земельної  ділянки

гр. Затірці В.М.

 

      Розглянувши та обговоривши заяву  громадянина Затірки Віктора Михайловича про надання в оренду земельної ділянки   площею 0,31 га, яка розташована в  с. Кищенці, по вул. Мічуріна терміном на 1 рік (з 01.01.2018 по 31.12.2018) для  ведення городництва, відповідно до п. 34 ч. 1  ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування» та ст. ст. 12, 93, 120, 124 Земельного кодексу України, ст. 635 ЦК України, сільська рада

 

в и р і ш и л а:

 

 1. Надати в оренду громадянину Затірці Віктору Михайловичу (надалі-Землекористувач) земельну ділянку площею 0,31 га, які  розташовані в с. Кищенці, по вул. Мічуріна  терміном на 1  рік (з 01.01.2018 по 31.12.2018)   для ведення  городництва .     
 2.  За домовленістю з Землекористувачем встановити орендну плату у  розмірі 3% нормативної грошової оцінки земель. Орендну плату сплатити до 1 серпня 2018 року.

 3. Доручити сільському голові Коваль Світлані Іванівні укласти попередні договори тимчасової оренди  земельних ділянок .

 4. Доручити спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів.

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

 

Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від 09.03.2018                                № 21-32/ VІІ       

 

Про надання  в оренду

земельної  ділянки

гр. Пушко Л.С.

 

      Розглянувши та обговоривши заяву  громадянки Пушко Лілії Сергіївни про надання в оренду земельну ділянку   площею 0,20 га, яка розташована в  с. Кищенці, по вул. Д.Столярчука терміном на 1 рік (з 01.01.2018 по 31.12.2018) для  ведення городництва, відповідно до п. 34 ч. 1  ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування» та ст. ст. 12, 93, 120, 124 Земельного кодексу України, ст. 635 ЦК України, сільська рада

 

в и р і ш и л а:

 

 1. Надати в оренду громадянці Пушко Лілії Сергіївні (надалі-Землекористувач) земельну ділянку   площею 0,20  га,  яка  розташована в с. Кищенці, по вул. Д.Столярчука  терміном на 1  рік (з 01.01.2018 по 31.12.2018)   для ведення  городництва .     
 2.  За домовленістю з Землекористувачем встановити орендну плату у  розмірі 3% нормативної грошової оцінки земель. Орендну плату сплатити до 1 серпня 2018 року.

 3. Доручити сільському голові Коваль Світлані Іванівні укласти попередні договори тимчасової оренди  земельних ділянок .

 4. Доручити спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів.

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

 

Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                      РІШЕННЯ                     

 

від 09.03.2018                                 № 21-33/ VІІ

 

Про надання  в оренду

земельних ділянок

 

             Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання в оренду земельних  ділянок  загальною  площею  14,75 га,  які  розташовані  в   с. Кищенці, терміном на 1 рік (3 01.01.2018 по 31.12.2018) для  ведення городництва, відповідно до п. 34 ч. 1  ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування»  та ст. ст. 12, 93, 124, 125 Земельного кодексу України, ст. 635 ЦК України, сільська рада

в и р і ш и л а:

 1. Надати в оренду громадянам (надалі-Землекористувачі) земельні ділянки  загальною площею 14,61 га, які розташовані в с. Кищенці, терміном на 1 рік (з 01.01.2018 по 31.12.2018)   для ведення городництва згідно додатку.     
 2.  За домовленістю з Землекористувачами встановити орендну плату у  розмірі 3% нормативної грошової оцінки земель. Орендну плату сплатити до 1серпня 2018 року.

     3. Доручити сільському голові Коваль Світлані Іванівні укласти попередні договори тимчасової оренди  земельних ділянок .

     4. Доручити спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів.

     5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

 

Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

                                                                                                                                     Додаток до рішення

сільської ради № 21-33/VІІ від 09.03.2018р.

 

 

Список

громадян, яким надано в оренду земельні ділянки терміном на 1 рік (з01.01.2018 по 31.12.2018)

 

Прізвище, ім’я,

по батькові

Адреса проживання

Площа    ( га)

 

 

Місце розташування земельної ділянки

Цільове призначення земельної ділянки

1

Байда Володимир Петрович

смт. Маньківка

0,61

с. Кищенці, вул. Д Столярчука

Ведення городництва

2

Білан Сергій Васильович

с. Кищенці, вул. Садова

 0,15

с. Кищенці, вул. Садова

Ведення городництва

3

Білан Сергій Васильович

с. Кищенці, вул. Садова

0,13

с. Кищенці, вул. Садова

Ведення городництва

4

Білан Юрій Михайлович

с. Кищенці, вул. Д.Столярчука

0,15

с. Кищенці, вул. Д.Столярчука

Ведення городництва

5

Білан Юрій Михайлович

с. Кищенці, вул. Д.Столярчука

0,30

с. Кищенці, вул. Д.Столярчука

Ведення городництва

6

Білковський Владислав Олександр

с. Кищенці, вул. Лещенка

0,42

с. Кищенці, вул. Лещенка

Ведення городництва

7

Білошкура Імара Алієвна

с. Кищенці, вул. Лісова

 0,28

с. Кищенці, вул. Лісова

Ведення городництва

8

Білошкура Імара Алієвна

с. Кищенці, вул. Лісова

0,10

с. Кищенці, вул. Вишнева

Ведення городництва

9

Веретільник Анатолій Анатолійович

с. Кищенці, вул. Лісова

0,19

с. Кищенці, вул. Шевченка

Ведення городництва

10

Веретільнік Галина Іванівна

с. Кищенці,вул. Лісова

0,66

с. Кищенці, вул. Лісова

Ведення городництва

11

Горбатюк Галина Сергіївна

с. Кищенці, вул. Мічуріна

0,26

с. Кищенці, вул. Мічуріна

Ведення городництва

12

Дрофа Євгеній Сергійович

с. Кищенці, вул. Садова     

0,20

с. Кищенці, вул. Садова

Ведення городництва

13

Єригіна Ольга Дмитрівна

с. Кищенці, вул. Д.Столярчука

0,35

с. Кищенці, вул. Д.Столярчука

Ведення городництва

14

Івичук Тетяна Степанівна

с. Кищенці, вул. Фаринівська

0,18

с. Кищенці, вул. Фаринівська

Ведення городництва

15

Кисіль Микола Анатолійович

смт. Маньківка

0,54

с. Кищенці, вул. Фаринівська

Ведення городництва

16

Коваль Олексій Рустемович

с. Кищенці, вул. Мічуріна

0,25

с. Кищенці, вул. Мічуріна

Ведення городництва

17

Коваленко Сергій Іванович

с. Кищенці, вул. Вишнева

0,30

с. Кищенці, вул. Шевченка

Ведення городництва

18

Ковбасюк Валентина Адальбертівна

с. Кищенці, вул. 1 Травня

0,46

с. Кищенці, вул. 1 Травня

Ведення городництва

19

Копистира Валерій Михайлович

с. Кищенці, вул. Вишнева

0,10

с. Кищенці, вул. Вишнева

Ведення городництва

20

Копистира Наталія Олексіївна

с. Кищенці, вул. Лісова

0,91

с. Кищенці, вул. Лісова

Ведення городництва

21

Копистира Олена Дмитрівна

с. Кищенці, вул. Шевченка

0,34

с. Кищенці, вул. Шевченка

Ведення городництва

22

Корінний Володимир Олексійович

с. Кищенці, вул. Шевченка

0,40

с. Кищенці, вул. Садова

Ведення городництва

23

Кубай Анатолій Миколайович

с. Кищенці вул. Лещенка

0,10

с. Кищенці, вул. Вишнева

Ведення городництва

24

Лановенко Іван Петрович

с. Кищенці, вул. Вишнева

0,60

с. Кищенці, вул. Вишнева

Ведення городництва

25

Маціпура  Микола Петрович

с. Кищенці,вул. Садова

0,32

с. Кищенці, вул. Садова

Ведення городництва

26

Мазурик Галина Вікторівна

с. Кищенці,вул. Квітнева

0,27

с. Кищенці, вул. 1 Травня

Ведення городництва

27

Маляр Віра Юріївна

с. Кищенці, вул. Шевченка

0,40

с. Кищенці, вул. Шевченка

Ведення городництва

28

Маляр Віра Юріївна

с. Кищенці,вул. Шевченка

0,05

с. Кищенці, вул. Шевченка

Ведення городництва

29

Маляр Сергій Миколайович

с. Кищенці, вул. Шевченка

0,27

с. Кищенці, вул. Шевченка

Ведення городництва

30

Маляр Сергій Миколайович

с. Кищенці, вул. Лісова

0,11

с. Кищенці, вул. Шевченка

Ведення городництва

31

Новосельський Олексій Вікторович

с. Кищенці, вул. Лещенка

0,51

с. Кищенці, вул. Лещенка

Ведення городництва

32

Новосельський Максим Вікторович

с. Кищенці, вул. Лісова

0,39

с. Кищенці, вул. Лісова

Ведення городництва

33

Околіта Валентина Гаврилівна

с. Кищенці, вул. ген. А. Дрофи

0,20

с. Кищенці, вул. ген. А.Дрофи

Ведення городництва

34

Поліщук Світлана Василівна

с. Кищенці,вул. Мічуріна

0,51

с. Кищенці, вул. Лещенка

Ведення городництва

35

Рогаченко Ніна Миколаївна

с. Кищенці, вул. Вишнева

0,43

с. Кищенці, вул. Вишнева

Ведення городництва

36

Рудник Володимир Альбертович

с. Кищенці, вул. Лещенка

0,27

с. Кищенці, вул. Лещенка

Ведення городництво

37

Рудник Григорій Іванович

с. Кищенці, вул. Вишнева

0,50

с. Кищенці, вул. Лещенка

Ведення городництва

38

Скляров Станіслав Васильович

с. Кищенці, вул. Фаринівська

0,77

с. Кищенці, вул. Фаринівська

Ведення городництва

39

Тацій Розана Габрелівна

с. Кищенці, вул. Лісова

0,20

с. Кищенці, вул. Шевченка

Ведення городництва

40

Ткаченко Любов Яківна

с. Кищенці, вул.1Травня

0,41

с. Кищенці, вул. 1 Травня

Ведення городництва

41

Цюпаченко Ольга Яківна

с. Кищенці, вул. Вишнева

0,10

с. Кищенці, вул. Лісова

Ведення городництва

42

Яровенко Ольга Василівна

с. Кищенці, вул. Лісова

0,15

с. Кищенці, вул. Лісова

Ведення городництва

43

Яровенко Ольга Василівна

с. Кищенці, вул. Лісова

0,37

с. Кищенці, вул. Лісова

Ведення городництва

44

Швед Людмила Петрівна

с. Кищенці, вул. Лещенка

0,40

с. Кищенці, вул. Вишнева

Ведення городництва

45

Щербина Олексій Петрович

с. Кищенці, вул. Шевченка

0,57

с. Кищенці, вул. Вишнева

Ведення городництва

46

Яровий Віктор Миколайович

с. Кищенці, вул. Лісова

0,10

с. Кищенці, вул. Лісова

Ведення городництва

 

 

                               всього

14,61

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                                                                                 Н.В.Хлопетчук