КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 від  25.12.2015                               № 2- 1/VII                                                  

Про Регламент  сільської ради

           На виконання Конституції України,  п. 1 ч.1 ст. 26  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні »  сільська рада

                                                        в и р і ш и л а:

 1. Затвердити  Регламент  Кищенецької  сільської ради  (додається).
 2. 2. Сільській раді та її виконавчому комітету здійснювати свою діяльність

відповідно до зазначеного Регламенту.

 1. Контроль за виконання цього рішення покласти на сільського голову.

                         Сільський голова                                                                                                            С. І. Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від  25.12. 2015                                   № 2- 2/VII

Про затвердження Положення

про постійні комісії сільської ради

         На виконання п.15 ст. 47 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

в и р і ш и л а:

        1. Затвердити Положення про постійні комісії Кищенецької сільської ради (додається).

        2. Постійним комісіям сільської ради здійснювати свою діяльність відповідно до зазначеного Положення.

        3.  Секретарю сільської ради забезпечити контроль за дотриманням вимог Положення.

                                                 Сільський голова                                                                                                      С.І. Коваль

                                                                                                                              КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                                                                                                              МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

від 25.12. 2015                                № 2 - 5 /VIІ

Про затвердження положення  про

цільові фонди  сільської ради

         Згідно  п.25 ч.1 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування  в Україні», сільська рада 

в и р і ш и л а :

1. Затвердити положення про цільовий   фонд сільської ради                    ( додається).

2. Рішення  сільської ради  від 26.05.2015  № 43-12/VI «Про затвердження  положення   про цільовий фонд  сільської ради» вважати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням  рішення покласти  на постійну  комісію  сільської ради з питань планування бюджету та фінансів  / Пушко Л.С./.

Сільський голова                                                                                   С.І. Коваль                        

                                                                

                                                                                              Додаток

 до рішення сільської ради

                                                                    від  25.12.2015  № 2-5/VII

ПОЛОЖЕННЯ

про цільові фонди Кищенецької сільської ради на 2016 рік

Згідно  п. 25 ч. 1 ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування  в Україні» , сільська рада може мати цільові фонди ( в тому числі валютні).

         Цільові фонди сільської ради  формуються за рахунок :

-  коштів місцевого збору (самооподаткування ) в розмірі  40 грн. з кожної повнолітньої  особи;

     - благодійні внесків підприємств та фізичних осіб;

- плати за виготовлення документів по вчиненню нотаріальних дій:

 • складання заповіту – 20 грн.,
 • засвідчення вірності копій документів – 10 грн.,
 • засвідчення справжності підпису – 10 грн.,
 • плати за оформлення доручень – 10 грн.;
 • плати за оформлення документів про шлюб – 20 грн.

Для обліку  коштів цільових фондів  сільської ради  в відділенні  УДКСУ у Маньківському районі  відкритий  спеціальний рахунок.

Пріоритетними напрямками  використання  цільових фондів  є:

 • придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, у тому числі м’який інвентар та обмундирування, виробничого інвентарю та приладдя ( електролічильники, плафони, лампочки, кабель електричний; лопата, сокира; паливно – мастильні матеріали, запасні частини до обладнання) та інше;
 • придбання будівельних матеріалів та інших необхідних речей для благоустрою села;
 • оплата послуг ( крім комунальних) та інших видатків;
 • оплата електроенергії вуличного освітлення;
 • оплата інших комунальних послуг;
 • оплата транспортних послуг для перевезення людей (дітей) по території району, пов’язаних з заходами державних та професійних свят, пам’ятних дат в історії України на 2016 рік;

     -   проведення заходів, пов’язаних з  відзначенням  державних

              свят , знаменних  і пам’ятних дат  та ювілеїв;

     -   придбання  канцелярських  товарів, вінків.

Не використані  у звітному періоді  кошти вилученню  не підлягають , а переходять на наступний рік.

     Розпорядником цільових фондів є сільський голова. Бухгалтерське супроводження та вирішення питань, пов’язаних із використанням цих коштів, здійснює бухгалтер сільської ради.

    Секретар сільської ради                                                              Н. В. Хлопетчук 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від  25.12.2015                               № 2-6/VII

Про затвердження штатних

розписів по установах

сільської ради на 2016 рік 

     Відповідно до  ст. 88 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури  умов праці працівників апарату органів  виконавчої влади,  органів прокуратури, судів та інших органів» сільська рада

в и р і ш и л а:

 1. Затвердити штатні розписи по установах сільської ради на 2016 рік

/додаються/.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію

сільської ради з питань планування бюджету та фінансів  /Пушко Л. С./.                                             

Сільський голова                                                                     С. І. Коваль

                   Додаток                               

                                                                                       до рішення сільської ради 

                                                                   від 25.12.2015  № 2 - 6/VII

Штатні розписи по установах  сільської ради на 2016 рік

Кількість штатних посад сільської ради:

 1. Сільський голова           -   1
 2. Секретар сільської ради    -   1
 3. Головний бухгалтер        -   1
 4. Спеціаліст-землевпорядник-   1
 5. Діловод                     -   1
 6. Прибиральник              -   0,5

         службових приміщень   __________

                   Всього:       5,5

Кількість штатних посад   ДНЗ «Берізка»

 1. Завідувач ДНЗ              -   1,0
 2. Вихователь                 -   2,5
 3. Помічник вихователя       -  2,0
 4. Кухар                        -  1,0
 5. Медична сестра             -   0,25
 6. Музичний керівник         -   0,25
 7. Кочегар                      -  2,0
 8. Бухгалтер                   -   0,5
 9. Керівник гуртка             -   0,125

  10. Помічник вихователя        -   1,0                          

        (з квітня по листопад)  _________________

                         Всього:   10,625

Кількість штатних посад Будинку культури

 1. Директор будинку культури             -   1,0
 2. Художній керівник                      -   0,75
 3. Прибиральник службових приміщень  -    1,0
 4. Керівник гуртка 

(любительське об’єднання «Спортклуб») – 0,5

   5. Кочегар                                     - 1.0                                            

                              Всього:        4,25

Кількість штатних посад сільської бібліотеки

 1. Завідувач бібліотеки                 -   0,75     

                            Всього:       0,75

Кількість штатних посад групи благоустрою

 1. Підсобний робітник  I розряду                         - 1,0
 2. Підсобний робітник  І розряду( з березня по жовтень) - 2,0            

                                              Всього:         3,0

Секретар  сільської  ради                                                  Н.В. Хлопетчук

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 25.12.2015                                № 2 - 7 /VII

Про затвердження положення

про преміювання

працівників сільської ради  

на 2016-2020 роки

 

Відповідно п.5 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», сільська рада   

в и р і ш и л а:

1. Затвердити положення про преміювання працівників сільської ради  на 2016-2020 роки  (додається).

2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів /Пушко Л. С. /.

Сільський голова                                                          С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від  25.12.2016                                № 2 - 8/VII                                                  

Про встановлення надбавок і доплат до посадового

окладу, надання матеріальних допомог та премій сільському голові та секретарю сільської ради

 у 2016 році

 

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 21, 22 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,  Положення про преміювання працівників сільської ради на 2016 – 2020 роки  затвердженого рішенням  сільської  ради  від 25.12.2015 № 2 - 7/VII   сільська  рада                                                   в и р і ш и л а:

1. Здійснювати сільському голові Коваль Світлані Іванівні у 2016 році щомісячне преміювання за особистий внесок в загальні результати роботи в розмірі 95% середньомісячної заробітної плати, а також до державних  і професійних свят, ювілейних дат в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі  не менше як 10% посадового окладу  та економії фонду оплати  праці.

2. Здійснювати секретарю сільської ради Хлопетчук Ніні Володимирівни у 2016 році щомісячне преміювання за особистий внесок в загальні результати роботи в розмірі 50% середньомісячної заробітної плати, а також до державних  і професійних свят, ювілейних дат в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менше як  10% посадового окладу та економії фонду оплати  праці.

          3. Надавати голові та секретарю сільської ради матеріальну допомогу на оздоровлення та вирішення соціально - побутових питань в розмірах, що не перевищують  середньомісячну заробітну  плату в межах кошторисних призначень сільської ради.

      4.  Контроль за виконанням  рішення покласти на  постійну комісію

сільської ради з питань планування   бюджету та фінансів  /Пушко Л. С. /.

 

Сільський голова                                                                                  С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 25.12.2015                                 № 2 - 9 /VII

Про фінансування дошкільного навчального

закладу "Берізка“, та установ культури  у 2016 році

      Відповідно до частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин», ст..93 Бюджетного кодексу України, рішення районної ради від 24.12.2015     № 3-10/VІ  «Про  фінансування дошкільних закладів та закладів культури » сільська рада

в и р і ш и л а  :

      1. Прийняти на 2016 рік повноваження щодо фінансування дошкільного навчального закладу "Берізка“,  та закладів культури.

      2. Прийняти видатки районного бюджету на виконання власних повноважень сільською радою у вигляді міжбюджетних трансфертів на фінансування дошкільного навчального закладу "Берізка“, та установ культури .

     3. Передбачити у сільському бюджеті видатки на утримання дошкільного навчального закладу "Берізка“, та установ культури у розмірах, не менших видатків,  переданих у вигляді міжбюджетних трансфертів з районного бюджету у 2016 році.

     4.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування місцевого бюджету та фінансів (Пушко Л.С.)

Сільський голова                                                                                   С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 25.12.2015                                 № 2 - 10/ VII

Про встановлення батьківської плати

за харчування дітей у дошкільному

навчальному закладі «Берізка»

на 2016 рік

Відповідно до п. 6  ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 5 ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету міністрів України  «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних закладів» від 26.08.2002 №1243, наказу Міністерства освіти і науки України  від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження  порядку встановлення плати для батьків  за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 №76-VIII,  проаналізувавши роботу дошкільного навчального закладу за минулий рік, сільська рада

                                              в и р і ш и л а:

 1. Встановити  з 1 січня 2016 року батьківську плату за харчування дітей

у дошкільному навчальному закладі «Берізка» в розмірі – 6 грн. 50 коп. за день, що становить 40 відсотків від вартості харчування на день.

 1. Розмір плати зменшити на 50 відсотків для батьків, у сім’ях яких троє  і

більше дітей . Підставою для зменшення плати є довідка про склад сім’ї.

 1. Від плати за харчування дитини звільнити батьків,  або осіб, які їх

замінюють, із сімей, які отримують соціальну державну допомогу, учасників АТО та мобілізованих. Підставою для звільнення від плати є довідка про призначення державної допомоги, видана управлінням соціального захисту населення, довідка, або посвідчення учасника АТО.

 1. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісії

сільської  ради  з питань  планування бюджету та фінансів /Пушко Л. С./.

Сільський голова                                                                                        С. І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 25.12.2015                               № 2 - 11 / VII

Про затвердження  щомісячного

ліміту пального на  2016 рік

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська  рада  

в и р і ш и л а:

      1. Затвердити  щомісячний ліміт пального на 2016 рік для легкового автомобіля  сільської  ради  ЗАЗ TF698К, реєстраційний номер СА 2206 ВЕ в розмірі 100 літрів.

      2. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  планування бюджету та фінансів /Пушко Л. С. /.

Сільський голова                                                                                   С. І. Коваль 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 25.12.2015                                № 2 - 12 / VII

 

Про сільську програму з відзначення

державних та професійних свят, знаменних

та пам’ятних дат в історії України, району та села

на 2016 рік

 

З метою належної організації відзначення в селі державних та професійних свят, знаменних та пам’ятних дат в історії України, району та села,  залучення громадськості до участі в проведенні заходів, належного їх фінансування та згідно п. 22  ч. I ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

в и р і ш и л а:

 1. Затвердити  сільську програму з відзначення державних та професійних

свят, знаменних та пам’ятних дат в історії України, району та села  на 2016 рік   /додається/.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з пи­тань агропромислового, со­ціа­льно – культурного розвитку , еко­логії та ра­ціонального природо­ко­ристу­вання, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку ( Діденко В.П.)

Сільський голова                                                                                С. І. Коваль

                                                                                                                                                                                                                                      Додаток

                                                                      до рішення сільської ради

                                                                      від 25.12.2015  № 2-12 /VII

                                                                  

      СІЛЬСЬКА  ПРОГРАМА

з відзначення державних та професійних свят, знаменних та пам’ятних дат

в історії України, району та села на 2016 рік

 

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

     Сільська програма з відзначення державних та професійних свят, знаменних і пам’ятних дат в історії України, району та села на 2016 рік (далі програма) розроблена з урахуванням завдань, які передбачені Указами Президента України, Заходами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації спрямованими на належну організацію відзначення державних та професійних свят,  знаменних дат в історії України, району та села, забезпечення прав громадян на якісну і доступну інформацію щодо історичних подій та пам’ятних дат, створення умов для участі громадян в урочистих та святкових заходах.

      В основу розроблення програми покладено принципи поєднання державних і місцевих інтересів, державної політики щодо патріотичного виховання, вшанування історичної та культурної спадщини українського народу.

               МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ:

- забезпечення конституційних прав громадян на відзначення державних свят та пам’ятних і знаменних дат в історії України, району та села;

 • отримання доступної і якісної інформації про історичні події в Україні, вшанування національних героїв, пам’ятних дат;
 • поліпшення стану патріотичного виховання молоді, збереження і зміцнення національних та культурних традицій українського народу;
 • підвищення ролі і значення та забезпечення відзначення свят, що мають статус міжнародних;
 • популяризація серед населення державних свят і пам’ятних подій.

 

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМ

            Забезпечення реалізації заходів, визначених програмою здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ

ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Координація заходів, передбачених програмою, покладається на членів виконкому. Контроль за реалізацією заходів, передбачених програмою, здійснюватиметься у межах компетенції виконкомом сільської ради.

               

                 ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

     Виконання програми дасть змогу поліпшити патріотичне виховання населення, задовольнити належне відзначення історичних подій та дат, вшанування національних героїв, шанобливе ставлення до місць поховань, пам’ятників, меморіалів

ПЕРЕЛІК

ДЕРЖАВНИХ ТА ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ,  ЗНАМЕННИХ  ТА ПАМЯТНИХ  ДАТ

В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, РАЙОНУ ТА СЕЛА  НА 2016 рік

 Новий рік - 01 січня ;

 День Соборності України  - 22січня ;

 День Святого Валентина – 14 лютого;

 Міжнародний жіночий  день - 8 березня ;

 Річниця від дня народження  Т.Г.Шевченка - 09 березня ;

 Всесвітній день захисту прав споживачів -15 березня ;

 Всесвітній день працівників культури та аматорів народного

 мистецтва -23 березня ;

 День довкілля – 18 квітня;

 Міжнародний день пам’яті радіаційний аварій та катастроф -26 квітня;

 День Перемоги –9 травня;

 Міжнародний день захисту дітей – 1 червня ;

 День медичного працівника-17 червня;

 День  скорботи  та  вшанування  пам’яті жертв війни в Україні-22 червня;

 День Конституції України -28 червня ;

 День молоді – 31 червня ;

 Свято Івана Купала  - 7 липня;

 День Державного Прапора України-23 серпня;

 День Незалежності України  - 24 серпня;

 День знань   - 1 вересня ;

 День партизанської слави України - 22 вересня;

 Всеукраїнський  день бібліотек – 30 вересня;

 Міжнародний день громадян похилого віку. День ветерана – 1 жовтня;

 День працівника  освіти – 2 жовтня;

День захисника України. День українського козацтва – 14 жовтня;

 День працівників сільського господарства  – 20 листопада;

День Гідності та Свободи – 21 листопада;

 День пам’яті жертв голодоморів – 26 листопада;

 Міжнародний день інвалідів - 03 грудня ;

 День Збройних сил України  – 06 грудня ;

 День місцевого самоврядування – 07 грудня;

 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській  

 АЕС-14 грудня.

Секретар сільської ради                                                                                Н.В. Хлопетчук    

      

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

     

РІШЕННЯ

від 25.12.2015                                № 2- 13/VII 

Про програму організації та

фінансування громадських робіт

для населення у 2016-2018 роках

Відповідно до п. 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та керуючись статтею 31 Закону України „Про зайнятість населення” від 05.07.2012, який набрав чинності з 1 січня 2013 року, сільська рада

в и р і ш и л а:

  1. З метою тимчасової зайнятості осіб місцевої територіальної громади затвердити Програму організації та фінансування громадських робіт для населення   на 2016-2018 роки (додається).

           2. При формуванні  бюджету на 2016-2018 роки передбачати кошти на виконання зазначеної Програми в межах видатків, передбачених на фінансування відповідних галузей.

   3. Забезпечити виконання Програми організації та фінансування громадських робіт для населення району на 2016-2018 роки.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з пи­тань агропромислового, со­ціа­льно – культурного розвитку , еко­логії та ра­ціонального природо­ко­ристу­вання, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку ( Діденко В.П.)

Сільський голова                                                                        С.І. Коваль

                                                                                                                                                                                                                                        Додаток

до рішення  сільської ради 

                                                                                                                                                                                                                                         від 25.12.2015 №2- 13/VII  

                                          Програма організації та фінансування громадських робіт для населення на 2016-2018 роках

 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Протягом 2014 року скористались послугами Маньківського центру зайнятості 87 осіб з числа незайнятого населення, протягом 11 місяців 2015 року – 71 особа з числа незайнятого населення.

З метою протидії негативним проявам кризових явищ на ринку праці та зняття напруги серед зазначених верств населення Маньківським центром зайнятості проводилося залучення їх до оплачуваних громадських робіт.

Одним із важливих заходів підтримки цих людей у період вимушеного безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу.

Протягом 2014 року в оплачуваних громадських роботах взяли участь 16 осіб з числа незайнятого населення, протягом 11 місяців 2015 року – 32 особи з числа незайнятого населення. Оплата праці 16 осіб протягом 2014 року фінансувалась за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі – Фонд), протягом 11 місяців 2015 року – 32 особам.

Згідно із Законом України „Про зайнятість населення” від 05.07.2012 № 5067-VI, який набрав чинності з 1 січня 2013 року, фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів Фонду пропорційно рівними частинами у разі участі в таких роботах зареєстрованих безробітних.  

Також, у 2016-2018 роках планується залучення до таких робіт зайнятого населення, а саме учнів та студентів у вільний від навчання час, пенсіонерів, працюючих громадян у вільний від роботи час, інших категорій зайнятого населення.

 

 1. Мета та завдання Програми

Метою Програми є залучення широкого кола жителів села Кищенці до участі в громадських роботах, що дозволить шляхом їх матеріальної підтримки та адаптації до трудової діяльності знизити соціальну напругу, а також сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних з благоустроєм району, ремонтом об’єктів соціальної сфери, доглядом за особами похилого віку тощо.

Основними завданнями Програми є:

 • забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу;
 • соціальна підтримка безробітних, в першу чергу тих, хто не може на рівних конкурувати на ринку праці і потребує додаткового соціального захисту;
 • забезпечення додатковим заробітком осіб з числа зайнятого населення;
 • взаємодія органів місцевого самоврядування, Маньківського районного центру зайнятості, роботодавців, інших соціальних партнерів.

 

 1. Обґрунтування шляхів та засобів вирішення проблеми, строки виконання Програми

Засобами вирішення проблеми соціального захисту населення Кищенецької сільської ради , на які спрямована Програма, відповідно до Закону України „Про зайнятість населення”, є надання можливості участі в громадських роботах – найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб. Реалізація Програми передбачає взаємодію соціальних партнерів, проведення громадських робіт у роботодавців.

Строк виконання Програми – 2016-2018 роки.

 

 1. Перелік видів громадських робіт
  1. Перелік видів громадських робіт, які можуть фінансуватись за рахунок коштів місцевих бюджетів, Фонду, роботодавців:
 1. Благоустрій населеного пункту (зокрема, роботи із благоустрою на кладовищах).
 2. Роботи по запобіганню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.
 3. Підсобні роботи на будівництві або ремонті об’єктів соціальної сфери (дошкільних закладів освіти, закладів фізичної культури і спорту, культури і мистецтва).
 4. Догляд за одинокими непрацездатними особами, у тому числі особами похилого віку, а також догляд за хворими у закладах охорони здоров’я та допоміжні роботи у дитячих будинках та домах для людей похилого віку.
 5. Проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг.
 6. Інформування населення щодо порядку отримання житлових субсидій та  

     технічної підготовки документації з кур’єрської доставки документів та   

     запитів.

 1. Інформування населення щодо запобігання порушень громадського 

     порядку

 1. Перелік видів громадських робіт, які можуть фінансуватись за рахунок коштів роботодавців:
 1. Сільськогосподарські роботи,
 2. Роботи у галузі виробництва харчових продуктів.
 3. Інформування населення щодо порядку отримання житлових субсидій та технічної підготовки документації з кур’єрської доставки документів та запитів
 4. Інформування населення щодо запобігання порушень громадського порядку
 1. Джерела фінансування Програми

Для забезпечення реалізації Програми передбачаються  кошти відповідного місцевого бюджету, виходячи з його фінансових можливостей .

Обсяги видатків на виконання Програми з місцевого бюджету визначаються з дотриманням бюджетного законодавства та з урахуванням пропозицій районного центру зайнятості та інших соціальних партнерів.

Також до фінансування Програми залучаються кошти:

 • Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
 • роботодавців, для яких виконуються громадські роботи;
 • інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
 1. Заходи щодо виконання Програми організації та фінансування громадських робіт для населення села Кищенці на 2016-2018 роки

№ з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1

Визначити потреби установ та підприємств комунального комплексу, служб та організацій, що займаються проблемами благоустрою, соціального захисту одиноких осіб та громадян похилого віку, інвалідів праці та війни, закладів медицини, освіти та культури з метою організації громадських робіт

грудень 2015 року

Соціальні партнери районний центр зайнятості, територіальні центри (за згодою), організації Товариства Червоного Хреста України, інші громадські організації (за згодою)

2

Проводити роз’яснювальну роботу щодо соціальної значимості та користі для району і конкретних роботодавців громадських робіт через місцеві засоби масової інформації, семінари, круглі столи тощо

грудень 2015 року-2016-2018 роки

Маньківський районний центр зайнятості,

Орган місцевого самоврядування

3

Забезпечувати оперативне вирішення першочергових організаційних та матеріально-технічних проблем щодо організації та проведення громадських робіт

2016-2018 роки

Орган місцевого самоврядування, Маньківський районний центр зайнятості, керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших  роботодавців (за їх згодою)

4

Керівникам ПОУ, на базі яких будуть проводитись громадські роботи, призначити відповідальних осіб за організацію цих робіт, зокрема, для ведення необхідної документації та своєчасного обміну інформацією з Маньківським районним центром зайнятості, іншими партнерами

2016-2018 роки

керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших  роботодавців (за їх згодою)

5

Надавати консультативно-методичну допомогу з організаційних і нормативно-правових організації громадських робіт

2016-2018 роки

Маньківський районний центр зайнятості

6

Визначити обсяги громадських робіт

2016-2018 роки

Орган місцевого самоврядування, керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших  роботодавців (за їх згодою)

7

Укладати договори про організацію та проведення громадських робіт

2016-2018 роки

Маньківський районний центр зайнятості,  орган місцевого самоврядування,

визначені роботодавці (за їх згодою)

8

Надавати інформацію про вільні робочі місця для проведення громадських робіт Маньківському районному центру зайнятості

2016-2018 роки

керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших  роботодавців (за їх згодою)

9

Виходячи з видів, обсягів, термінів виконання та у межах кошторисних призначень для проведення громадських робіт направляти осіб, які мають бажання брати участь у таких роботах

2016-2018 роки

Маньківський районний центр зайнятості

10

Вирішувати питання своєчасного забезпечення учасників громадських робіт необхідним робочим інвентарем, спецодягом

2016-2018 роки

Орган місцевого самоврядування,

керівники залучених комунальних підприємств, установ, організацій, інших  роботодавців (за їх згодою), Маньківськй районний центр зайнятості

 1. Контроль за ходом виконання Програми

Контроль за ходом виконання Програми покладається на виконавчий комітет Кищенецької сільської ради та  Маньківський районний  центр зайнятості. Виконавці, зазначені у Програмі, повинні забезпечити виконання затверджених заходів та інформувати про виконання заходів Кищенецьку сільську раду та Маньківський районний  центр зайнятості та управління праці та соціального захисту населення РДА.

Управління праці та соціального захисту населення РДА надає дані оцінки ефективності Програми, а у випадку невиконання – пояснення причин невиконання.

 1. Очікуваний кінцевий результат Програми

Виконання Програми дасть змогу знизити соціальну напругу, сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних з благоустроєм міста (села, селища, району), ремонтом об’єктів соціальної сфери, доглядом за особами похилого віку тощо.

Результативні показники, що характеризують виконання Програми:

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2016 рік

2017 рік

2018 рік

1

Кількість безробітних, які будуть перебувати на обліку в районному центрі зайнятості

осіб

Маньківський районний центр зайнятості

 

 

 

2

Кількість безробітних, які будуть перебувати на обліку в районному центрі зайнятості та будуть залучені до громадських робіт

осіб

Маньківський районний центр зайнятості

 

 

 

3

Питома вага безробітних-учасників громадських робіт у загальній кількості безробітних, які будуть перебувати на обліку в районному центрі зайнятості

%

Маньківський районний центр зайнятості

 

 

 

4

Кількість осіб з числа зайнятого населення, які будуть залучені до громадських робіт

осіб

Орган місцевого самоврядування

Маньківський районний центр зайнятості

 

 

 

Роботодавці, у яких планується організовувати громадські роботи у 2016-2018 роках для населення села Кищенці та джерела фінансування

№ з/п

Назва роботодавця

Вид робіт

Джерело фінансування

1

Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації

Інформування населення щодо порядку отримання житлових субсидій та технічної підготовки документації з кур»єрської доставки документів та запитів.

 

кошти з бюджету

кошти Фонду

1

Орган місцевого самоврядування

 

Інформування населення щодо запобігання порушень громадського порядку

кошти з бюджету

кошти Фонду

1

Орган місцевого самоврядування

 

Благоустрій населеного пункту (зокрема, роботи із благоустрою на кладовищах).

 

кошти з бюджету

кошти Фонду

1

Орган місцевого самоврядування

 

Роботи по запобіганню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

 

кошти з бюджету

кошти Фонду

1

Орган місцевого самоврядування

 

Підсобні роботи на будівництві або ремонті об’єктів соціальної сфери (дошкільних закладів освіти, закладів фізичної культури і спорту, культури і мистецтва).

 

кошти з бюджету

кошти Фонду


Секретар сільської ради                                                                  Н.В.Хлопетчук

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 25.12.2015                                   № 2 - 15/VII

 

Про затвердження календарного плану

програм та заходів на 2016 рік

Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська  рада

                                           в и р і ш и л а:

 1. Затвердити календарний план сільської програми з відзначення

державних та професійних свят, знаменних та  пам’ятних дат в історії України, району та села  на 2016 рік  /додається/.

 1. Контроль за виконанням  рішення покласти на  постійну комісію

сільської ради з питань планування   бюджету та фінансів /Пушко Л. С./.

Сільський голова                                                                                 С.І. Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 25. 12. 2015                                 № 2 - 16 /VII

Про  план роботи Кищенецької

сільської ради на 2016 рік

Згідно п. 7  ч. 1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

в и р і ш и л а:

       1. Затвердити план роботи Кищенецької сільської ради на 2016 рік

/додається/.

2.  Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію з пи­тань агропромислового, со­ціа­льно – культурного розвитку , еко­логії та ра­ціонального природо­ко­ристу­вання, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку  ( Діденко В. П.) .

Сільський голова                                                        С. І. Коваль