КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від  13.12.2017                                  № 19- 1/VII          

Про  звіт по виконанню  сільського

бюджету  за  9 місяців  2017 року

Заслухавши і обговоривши звіт сільського голови Коваль С. І. про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2017 року  сільська рада відмічає, що протягом 9 місяців 2017 року була проведена значна робота по виконанню бюджету села, соціально - економічного розвитку  населеного пункту.

За 9 місяців 2017 року до загального фонду сільського бюджету надійшло 2369920,13 грн., що становить 105,36% до плану, та спеціального фонду 85600,74 грн., що становить 196,73 % річних призначень. Видаткова частина бюджету за 9 місяців 2017 року по загальному фонду виконана в сумі 1856323,45 грн., що становить 67,10 % по спеціальному фонду – 561886,25 грн., що становить 67,10 %.

Згідно п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, п. 23 ст. 26 Закону України

« Про місцеве самоврядування в Україні»  сільська рада

в и р і ш и л а:

 1. Затвердити   звіт про виконання  сільського бюджету за  9 місяців  2017 року  по доходах сільського бюджету  в сумі 2455520,87 грн.,

по  видатках – 2418209,70 грн.

 1. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію

сільської ради комісію з питань планування бюджету та фінансів /Пушко Л.С/.

Сільський голова                                                                                        С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 13.12.2017                                 № 19 -2/VIІ

 

 Про хід виконання програми соціального та

 економічного розвитку села Кищенці

 на 2016-2020 роки за 9 місяців 2017 року

 

Заслухавши інформацію сільського голови Коваль С.І. про хід виконання програми соціального та економічного розвитку с. Кищенці на 2016-2020 роки за 9 місяців 2017 року, відповідно до п. 22 ч. І ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  сільська рада

                                                                                                                             в и р і ш и л а:

 1. Інформацію  сільського голови  про хід виконання програми соціального та економічного розвитку с. Кищенці на 2016-2020 роки за 9 місяців 2017 року, взяти до відому /додається/.

 

2. Про підсумки виконання програми соціального та економічного розвитку с. Кищенці на 2016-2020 роки за 2017 рік   розглянути  на  першій сесії  сільської ради у 2018 році .

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійні комісії  сільської ради: з питань планування бюджету та фінансів (Пушко Л.С.), та з питань агропромислового, соціально - культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

  

Сільський голова                                                                                    С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19 сесія VII скликання

      РІШЕННЯ

«13» грудня 2017 року                                                                               

№19-3/VII

  

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 23.12.2016  №11-14/VII

«Про сільський бюджет на 2017 рік »

 

        Відповідно до ст.72,78 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів сільська рада

в и р і ш и л а:

    1. Внести зміни до рішення сільської ради від 23.12.2016 № 11-14/VII (зі змінами), такі зміни:

    1.1. Пункт 2 викласти у новій редакції:

 Визначити на 2017 рік:

 «2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником бюджетних коштів сумі 4096,774 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 3236,059 тис. грн. та спеціальному фонду 860,715 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

2. Пункт 4 викласти у новій редакції:

«4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти в сумі 401,432 грн. згідно з додатком 4 до цього рішення.

3. Пункт 7 викласти у новій редакції:

 «7. Затвердити  в складі видатків сільського бюджету кошти в сумі 1923,292 тис.грн. на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 6 до цього рішення».

   4. Додатки 3,4,6 викласти у новій редакції.

     5. Додатки № 1- 6 до цього рішення є невід’ємною частиною.

    6. Контроль за виконанням  рішення  покласти на постійну комісію з питань        планування бюджету та  фінансів /Л.С.Пушко/.

 

Сільський   голова                                                                                   С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

МАНЬКІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

  РІШЕННЯ    

 

від 13.12.2017                                 № 19-  4/VІІ 

 

Про надання одноразової допомоги

 

        Відповідно до Програми соціального захисту на 2014-2018 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 18.03.2014 №36-1/VI, з внесеними змінами від 10.09.2014 №39-3/VI, 29.01.2016 №3-12/VII, та на підставі листів  державної районної адміністрації від 20.10.2016 та 07.11.2016 №775/01-38 відповідно статті 34 ч.1 п «а» п. 4 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні»", сільська рада

в и р і ш и л а :

         1. Надати одноразову допомогу ліквідаторам аварії ЧАЕС: Грабовому Івану Олександровичу в сумі 500 (п’ятсот) грн., та Чалому Андрію Петровичу в сумі 500 ( п’ятсот) грн., до «Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС» (14 грудня). 

         2. Надати одноразову допомогу жителям села Кищенці, які користуються інвалідними візками: Дрофі Катерині Паустівні в сумі 1000 (одна тисяча) грн, Беднаж Олені Петрівні в сумі 1000 (одна тисяча) грн., та Кубай Катерині Іванівні  в сумі 1000 (одна тисяча), до «Міжнародного дня інваліда» (03 грудня). 

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань  планування бюджету та фінансів /Пушко Л. С. /.

 

 

Сільський голова                                                                                   С. І. Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

від  13.12.2017                                  №19 –5/VІІ

 

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

у власність гр.  Тилечкуну І.А.

 

Розглянувши заяву Тилечкуна Івана Анатолійовича жителя с. Кищенці вул. Фаринівська, 13  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, яка розташована в с. Кищенці по вул.  Фаринівська, б/н  площею 0,7718 га для ведення особистого селянського господарства,   відповідно до п. 34  ч. 1  ст. 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. ст. 12, 118, 121, 122  Земельного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року       № 1051 “Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру” сільська рада                                                            

в и р і ш и л а :

         1. Затвердити Тилечкуну Івану Анатолійовичу проект землеустрою щодо  відведення  земельної ділянки у власність, яка розташована в с. Кищенці по вул. Фаринівська, б/н площею 0,7718 га  (кадастровий номер 7123183001:01:002:0172)  для ведення особистого    селянського господарства.

         2. Передати Тилечкуну Івану Анатолійовичу безоплатно у приватну власність земельну ділянку, яка розташована в с. Кищенці по вул. Фаринівська, б/н площею 0,7718 га (кадастровий номер 7123183001:01:002:0172) для ведення особистого селянського господарства.

3. Доручити спеціалісту – землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів.

          4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань агропромислового,  соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

Сільський голова                                                                                    С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 13.12.2017                                №19–6/VIІ

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення меж

земельних ділянок в натурі (на місцевості)

з метою передачі  їх у власність                                                                                                                                                                                                                                 гр. Швед Л.П.    

 

             Розглянувши    заяву   гр.  Швед Людмили Петрівни  жительки  с.    Кищенці, вул. Лещенка,  36,  про затвердження    технічної       документації,      із  землеустрою  щодо  встановлення    меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на місцевості)  з  метою  передачі  їх   у  власність  загальною  площею     0,5800 га :   одна   для  будівництва  і    обслуговування   жилого  будинку,  господарських   будівель   та  споруд     площею  0,2500  га     та   інша  площею  0,3300  га, для ведення особистого селянського господарства, які розташовані по вул. Лещенка, 36  відповідно до п.  34. ч. 1 ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве самоврядування»  ст..  ст. 12, 118, 121,   122  Земельного    кодексу    України,  ст. 55 Закону України ,,Про землеустрій”,   постанови   Кабінету    Міністрів  України від 17 жовтня   2012  року    №105 «Про  затвердження Порядку    ведення Державного земельного кадастру», сільська рада

                                                          в и р і ш и л а :

         1. Затвердити  гр.   Швед Людмилі Петрівні  жительці   с.   Кищенці     вул.  Лещенка,   36,     технічну  документацію   із  землеустрою  щодо    встановлення    меж   земельних   ділянок  в   натурі  (на місцевості) з  метою  передачі безоплатно їх у   власність  загальною  площею 0,5800  га :   площею 0,2500 га (кадастровий номер 7123183001:01:002:0142)  для    будівництва   і    обслуговування     жилого    будинку,  господарських    будівель  та  споруд,  та  площею 0,3300  га (кадастровий номер 7123183001:01:002:0171)  для  ведення особистого селянського господарства.

          2. Передати  гр.   Швед Людмилі Петрівні  жительці   с.   Кищенці     вул.  Лещенка,   36,  безоплатно у приватну власність земельні ділянки загальною  площею 0,5800  га :   площею 0,25 га (кадастровий номер 7123183001:01:002:0142)  для    будівництва   і    обслуговування     жилого    будинку,  господарських    будівель  та  споруд,  та  площею 0,3300  га (кадастровий номер 7123183001:01:002:0171)  для  ведення особистого селянського господарства.

         3. Доручити спеціалісту – землевпоряднику Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів сільської ради.

         4. Контроль   за    виконання     рішення   покласти   на    постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціального – культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань  депутатської   діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.)

  Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 13.12.2017                                №19–7/VIІ

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення меж

земельних ділянок в натурі (на місцевості)

з метою передачі  їх у власність                                                                                                                                                                                                                             гр. Кулик О. М.     

 

             Розглянувши    заяву   гр.  Кулик Олени Михайлівни  жительки  с. Кищенці, вул. Лещенка,  4,  про затвердження    технічної       документації,      із  землеустрою  щодо  встановлення    меж   земельних  ділянок   в  натурі  (на місцевості)  з  метою  передачі  їх   у  власність  загальною  площею     0,7086 га :   одна   для  будівництва  і    обслуговування   жилого  будинку,  господарських   будівель   та  споруд     площею  0,2500  га,     та   інша  площею  0,4586  га, для ведення особистого селянського господарства, які розташовані по вул. Лещенка, 4  відповідно до п.  34. ч. 1 ст. 26  Закону  України  «Про  місцеве самоврядування»  ст..  ст. 12, 118, 121,   122  Земельного    кодексу    України,  ст. 55 Закону України ,,Про землеустрій”,   постанови   Кабінету    Міністрів  України від 17 жовтня   2012  року    №105 «Про  затвердження Порядку    ведення Державного земельного кадастру», сільська рада

                                                          в и р і ш и л а :

         1. Затвердити  гр.   Кулик Олені Михайлівні  жительці   с.   Кищенці     вул.  Лещенка,   4,     технічну  документацію   із  землеустрою  щодо    встановлення    меж   земельних   ділянок  в   натурі  (на місцевості) з  метою  передачі безоплатно їх у   власність  загальною  площею 0,7086  га :   площею 0,2500 га (кадастровий номер 7123183001:01:002:0169)  для    будівництва   і    обслуговування     жилого    будинку,  господарських    будівель  та  споруд,  та  площею 0,4586  га (кадастровий номер 7123183001:01:002:0170)  для  ведення особистого селянського господарства.

          2. Передати  гр.   Кулик Олені Михайлівні  жительці   с.   Кищенці     вул.  Лещенка,   4,  безоплатно у приватну власність земельні ділянки загальною  площею 0,7086  га : площею 0,2500 га (кадастровий номер 7123183001:01:002:0169)  для    будівництва   і    обслуговування     жилого    будинку,  господарських    будівель  та  споруд,  та  площею 0,4586  га (кадастровий номер 7123183001:01:002:0170)  для  ведення особистого селянського господарства.

         3. Доручити спеціалісту – землевпоряднику Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів сільської ради.

         4. Контроль   за    виконання     рішення   покласти   на    постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціального – культурного розвитку, екології та раціонального природокористування, та з питань  депутатської   діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.)

 

  Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

             РІШЕННЯ                     

від 13.12.2017                              № 19-8/ VІІ

 

Про надання  в оренду

земельних ділянок

             Розглянувши та обговоривши заяви  громадян про надання в оренду земельних  ділянок  загальною  площею  0,86  га,  які  розташовані  в   с. Кищенці, терміном на 1 рік (3 01.01.2018 по 31.12.2018) для  ведення городництва, відповідно до п. 34 ч. 1  ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування»  та ст. ст. 12, 93, 124, 125 Земельного кодексу України, ст. 635 ЦК України, сільська рада

в и р і ш и л а:

 1. Надати в оренду громадянам (надалі-Землекористувачі) земельні ділянки  загальною площею 0,86  га, які розташовані в с. Кищенці, терміном на 1 рік (з 01.01.2018 по 31.12.2018)   для ведення городництва згідно додатку.     
 2.  За домовленістю з Землекористувачами встановити орендну плату у  розмірі 3% нормативної грошової оцінки земель. Орендну плату сплатити до 1серпня 2018 року.

     3. Доручити сільському голові Коваль Світлані Іванівні укласти попередні договори тимчасової оренди  земельних ділянок .

     4. Доручити спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів.

     5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

 

Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

       РІШЕННЯ                    

від 13.12.2017                                 № 19-9/ VІІ        

 

Про надання  в оренду

земельну  ділянку

гр. Петренку Ю.М.

 

      Розглянувши та обговоривши заяву  громадянина Петренка Юрія Миколайовича про надання в оренду земельну ділянку   площею 0,70 га, яка розташована в  с. Кищенці, по вул. Мічуріна терміном на 1 рік (з 01.01.2017 по 31.12.2017) для  ведення городництва, відповідно до п. 34 ч. 1  ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування» та ст. ст. 12, 93, 124, 125 Земельного кодексу України, ст. 635 ЦК України, сільська рада

в и р і ш и л а:

 1. Надати в оренду громадянину Петренку Юрію Миколайовичу (надалі-Землекористувач) земельну ділянку   площею 0,70  га,  яка  розташована в с. Кищенці, по вул. Мічуріна  терміном на 1  рік (з 01.01.2018 по 31.12.2018)   для ведення  городництва .     
 2.  За домовленістю з Землекористувачем встановити орендну плату у  розмірі 3% нормативної грошової оцінки земель. Орендну плату сплатити до 1 серпня 2018 року.

 3. Доручити сільському голові Коваль Світлані Іванівні укласти попередні договори тимчасової оренди  земельних ділянок .

 4. Доручити спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів.

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                РІШЕННЯ                    

від 13.12.2017р.                              № 19-10/ VІІ     

Про надання  в оренду

земельних   ділянок

гр. Іванцову С.В.

 

      Розглянувши та обговоривши заяви  громадянина Іванцова Сергій Вікторовича про надання в оренду земельних ділянок  загальною площею 0,70га, які розташовані в  с. Кищенці по вул. Шевченка,  одна площею 0,34 га, інша площею 0,36 га  терміном на 1 рік (з 01.01.2018 по 31.12.2018) для  ведення городництва, відповідно до п. 34 ч. 1  ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування» та ст. ст. 12, 93, 124, 125 Земельного кодексу України, ст. 635 ЦК України, сільська рада

в и р і ш и л а:

 1. Надати в оренду громадянину Іванцову Сергію Вікторовичу земельні ділянки   загальною площею 0,70 га, які розташовані в  с. Кищенці по вул. Шевченка  одна площею 0,34 га , інша  площею 0,36 га   терміном на 1  рік (з 01.01.2018 по 31.12.2018)   для ведення  городництва .     
 2.  За домовленістю з Землекористувачем встановити орендну плату у  розмірі 3% нормативної грошової оцінки земель. Орендну плату сплатити до 1 серпня 2018 року.

 3. Доручити сільському голові Коваль Світлані Іванівні укласти попередні договори тимчасової оренди  земельних ділянок .

 4. Доручити спеціалісту-землевпоряднику сільської ради Станчук С.І. внести зміни до земельно-облікових документів.

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань агропромислового, соціально-культурного розвитку, екології та раціонального природокористування та з питань депутатської діяльності, етики та правопорядку (Діденко В.П.).

Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  РІШЕННЯ    

від   13.12.2017                                № 19- 11/VІІ 

Про внесення  змін до рішення

 від 23.12.2016  № 11-11/VIІ

«Про затвердження календарного

 плану програм та заходів на 2017 рік»                            

 

     Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

в и р і ш и л а:

 1. Внести зміни  до рішення сільської ради від 23.12.2016  № 11-11/VIІ «Про затвердження календарного плану програм та заходів на 2017 рік» ( додається).
 2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету і фінансів / Пушко Л.С../.

 

 Сільський голова                                                                                 С.І.Коваль

 

КИЩЕНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від 13.12.2017                                 № 19 -12/VIІ

 

Про затвердження Статуту

закладу дошкільної освіти  

«Берізка» с.  Кищенці

           Відповідно до    ст. 25  Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законів України  «Про освіту» та «Про дошкільну освіту» сільська рада 

в и р і ш и л а :

 1. Змінити назву дошкільного навчального закладу (ДНЗ) «Берізка» на заклад дошкільної освіти (ЗДО) «Берізка».
 2.  Затвердити Статут Закладу дошкільної освіти (ясла – садок)  «Берізка» 

 с. Кищенці Маньківського району, Черкаської області в новій редакції ( додається).

3. Доручити Жмуд М.М. внести відповідні зміни до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

4. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансів (Пушко Л.С.).

  

Сільський голова                                                                                    С.І.Коваль